به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  دسامبر ۲۰۱۴

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا آنچه در شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی خوانده‌اید به یاد دارید؟‏ با تأمّل در سؤالات زیر خود را محک زنید:‏

آیا مجاز است که مسیحیان اجساد مردگانشان را بسوزانند؟‏

این تصمیمی شخصی است که کسی بخواهد جسدش سوزانده شود یا نشود.‏ در کتاب مقدّس مستقیماً به این عمل اشاره نشده است.‏ اما درخور توجه است که اجساد شاؤل پادشاه و پسرش یوناتان ابتدا سوزانده و سپس دفن شد.‏ (‏۱سمو ۳۱:‏۲،‏ ۸-‏۱۳‏)‏—‏۱۵/‏۶،‏ صفحهٔ ۷‏.‏

چرا می‌توان اطمینان داشت که خدا مسبب بدی و مصیبت‌های دنیا نیست؟‏

یَهُوَه در جمیع طریق‌های خود عادل است و همهٔ راه‌هایش انصاف.‏ او امین است و عادل و راست.‏ همچنین یَهُوَه مهربان و رحیم است.‏ (‏تث ۳۲:‏۴؛‏ مز ۱۴۵:‏۱۷؛‏ یعقو ۵:‏۱۱‏)‏—‏۱/‏۷،‏ صفحهٔ ۴‏.‏

کسی که برای خدمت به منطقه‌ای می‌رود که در آنجا نیاز به تعداد بیشتری مبشّر است،‏ ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟‏

سه مشکل از این قرارند:‏ ۱)‏ تطبیق دادن خود با شیوهٔ زندگی جدید ۲)‏ تحمّل دلتنگی ۳)‏ پیدا کردن دوست.‏ بسیاری از کسانی که با این سختی‌ها مقابله کردند،‏ برکات فراوان یافتند.‏—‏۱۵/‏۷،‏ صفحات ۴-‏۵‏.‏

چرا تراکت‌های جدید ابزاری مؤثر برای موعظه است و می‌توان از آن‌ها به‌راحتی استفاده کرد؟‏

تمامی به یک شکل طراحی شده‌اند.‏ هر تراکت،‏ ما را بر آن می‌دارد که آیه‌ای از کتاب مقدّس را بخوانیم و پرسشی برای مخاطب مطرح کنیم.‏ پاسخ مخاطبمان هر چه باشد،‏ می‌توانیم تراکت را باز کنیم و پاسخ کتاب مقدّس را به او نشان دهیم.‏ همچنین پرسشی در انتهای آن آمده است،‏ می‌توانیم این پرسش را برای او مطرح کنیم تا هنگام بازدید،‏ بر مبنای آن پرسش،‏ گفتگو را ادامه دهیم.‏—‏۱۵/‏۸،‏ صفحات ۱۲-‏۱۴‏.‏

پِشیتای سُریانی چیست؟‏

سُریانی یکی از گویش‌های زبان آرامی است که در قرن دوم و سوم میلادی بسیار عمومیت یافت.‏ از ظواهر امر چنین پیداست که بخش‌هایی از نوشته‌های یونانی کتاب مقدّس،‏ نخست به زبان سُریانی ترجمه شد.‏ ترجمهٔ کتاب مقدّس به زبان سُریانی به پِشیتا معروف شد.‏—‏۱/‏۹،‏ صفحات ۷-‏۸‏.‏

چرا برادران یوسف با او دشمنی کردند؟‏

یک دلیل این است که یعقوب ردایی مخصوص به یوسف داد که نشانگر لطف ویژه‌اش به یوسف بود.‏ از این رو برادران یوسف به او حسادت ورزیدند و او را به بردگی فروختند.‏—‏۱/‏۹،‏ صفحات ۱۱-‏۱۳‏.‏

چگونه والدین مسیحی می‌توانند به‌خوبی از فرزندانشان شبانی کنند؟‏

بسیار اهمیت دارد که برای شناخت فرزندانتان به سخنان آنان گوش دهید.‏ در رساندن خوراک روحانی به فرزندانتان بکوشید.‏ آنان را با محبت هدایت کنید،‏ برای مثال،‏ به آنان یاری کنید تا بر شک‌هایی که در مورد مسائل روحانی دارند،‏ غالب آیند.‏—‏۱۵/‏۹،‏ صفحات ۱۸-‏۲۱‏.‏

چه عهدی در کتاب مقدّس حکمرانی با مسیح را امکان‌پذیر می‌سازد؟‏

عیسی پس از خوردن آخرین شام فِصَح با رسولان،‏ با شاگردان وفادارش عهدی بست.‏ این عهد،‏ عهد پادشاهی نامیده می‌شود.‏ (‏لو ۲۲:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ این عهد تضمینی بود بر این امر که آنان با عیسی در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏—‏۱۵/‏۱۰،‏ صفحات ۱۶-‏۱۷‏.‏

به دو گزارش از کتاب مقدّس اشاره کنید که ثابت می‌کند شیطان موجودی واقعی است.‏

در کتاب مقدّس آمده است که شیطان با عیسی صحبت کرد تا او را وسوسه کند.‏ همچنین در زمان ایّوب،‏ شیطان با خدا صحبت کرد.‏ این گزارشات ثابت می‌کند که شیطان شخصی واقعی است.‏—‏۱/‏۱۱،‏ صفحات ۴-‏۵‏.‏

در اعمال ۱۵:‏۱۴ یعقوب از عبارت «قومی برای نام خود» استفاده کرده است،‏ این گفتهٔ او به چه کسانی اشاره دارد؟‏

اینان یهودیان و غیریهودیانی هستند که ملتی برگزیده خوانده شده‌اند،‏ چون یَهُوَه آنان را برگزیده است تا «فضایل» یا خصوصیات عالی او را «اعلام کنند.‏» (‏۱پطر ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏—‏۱۵/‏۱۱،‏ صفحات ۲۴-‏۲۵‏.‏