‏«او .‏ .‏ .‏ برخاسته است!‏»—‏مت ۲۸:‏۶‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ برخی از رهبران مذهبی چه می‌خواستند بدانند و پِطرُس چه پاسخی به آنان داد؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ دلیل شجاعت پِطرُس در آن موقعیت چه بود؟‏

از مرگ عیسی روزهای بسیاری نگذشته بود که پِطرُس رسول در برابر گروهی از مخالفان سرسخت و قدرتمند خود ایستاده بود.‏ آنان رهبران مذهبی یهودی بودند؛‏ همان کسانی که توطئهٔ مرگ عیسی را چیدند.‏ پِطرُس،‏ مردی را که از بدو تولّد لنگ بود،‏ شفا داده بود.‏ حال آنان می‌خواستند بدانند که با چه قدرتی یا به نام چه کسی پِطرُس این معجزه را انجام داده است.‏ پِطرُس رسول نیز با شجاعت به آنان چنین جواب داد:‏ «به نام عیسی مسیح ناصری است که این مرد در برابرتان تندرست ایستاده است،‏ به نام همان که شما بر صلیب کشیدید امّا خدا او را از مردگان برخیزانید.‏»—‏اعما ۴:‏۵-‏۱۰‏.‏

۲ چند هفته قبل از آن،‏ پِطرُس عیسی را از ترس سه بار انکار کرده بود.‏ (‏مرق ۱۴:‏۶۶-‏۷۲‏)‏ حال چه چیزی باعث شده بود که با شجاعت در مقابل رهبران مذهبی بایستد؟‏ روح‌القدس در اینجا نقش بسزایی داشت،‏ اما آنچه به‌ویژه به او شجاعت بخشید،‏ اطمینان کامل او به رستاخیز عیسی بود.‏ چه چیزی پِطرُس را مطمئن ساخته بود که عیسی زنده است؟‏ و چرا ما می‌توانیم مانند پِطرُس به این امر اطمینان داشته باشیم؟‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ مدت‌ها پیش از روزگار رسولان چه رستاخیزهایی صورت گرفته بود؟‏ ب)‏ کدام رستاخیزها به دست عیسی صورت گرفت؟‏

 ۳ به زندگی بازگشتن مردگان برای رسولان عیسی موضوعی جدید نبود،‏ چون چندین رستاخیز دیگر مدت‌ها پیش رخ داده بود.‏ آنان می‌دانستند که خدا به ایلیّا و اَلِیشَع قدرت چنین معجزاتی را داده بود.‏ (‏۱پاد ۱۷:‏۱۷-‏۲۴؛‏ ۲پاد ۴:‏۳۲-‏۳۷‏)‏ پِطرُس می‌دانست که در کتاب مقدّس آمده است،‏ مرده‌ای به درون قبر اَلِیشَع انداخته شد و آن مرده چون با استخوان‌های اَلِیشَع برخورد کرد،‏ زنده شد.‏ (‏۲پاد ۱۳:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ همان گونه که ما ایمان داریم کلام خدا حقیقت است،‏ مسیحیان قرن اول به این گزارشات کتاب مقدّس ایمان داشتند.‏

۴ به حتم همهٔ ما با خواندن گزارش رستاخیز کسانی که به دست عیسی زنده شدند،‏ تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم.‏ قطعاً وقتی عیسی تنها پسر بیوه‌زنی را رستاخیز داد،‏ آن زن بسیار متحیّر شد.‏ (‏لو ۷:‏۱۱-‏۱۵‏)‏ در موقعیتی دیگر،‏ عیسی دختری دوازده‌ساله را رستاخیز داد.‏ شادی و تعجب والدین سوگوار آن دختر را تصوّر کنید هنگامی که دخترشان زنده شد!‏ (‏لو ۸:‏۴۹-‏۵۶‏)‏ همچنین حیرت و هیجان ناظرانی را تصوّر کنید که دیدند ایلعازَر زنده و سالم از قبر بیرون آمد!‏—‏یو ۱۱:‏۳۸-‏۴۴‏.‏

چرا رستاخیز عیسی بی‌نظیر بود؟‏

۵.‏ رستاخیز عیسی چه تفاوتی با رستاخیزهای پیشین داشت؟‏

۵ رسولان می‌دانستند که رستاخیز عیسی با رستاخیزهای قبل از آن متفاوت بود.‏ انسان‌هایی که قبل از آن رستاخیز یافتند،‏ در بدنی جسمانی زنده شدند و عاقبت مردند.‏ اما عیسی با بدنی روحی رستاخیز یافت که نابودنشدنی است.‏ ‏(‏اعمال ۱۳:‏۳۴ خوانده شود.‏)‏ پِطرُس نوشت که عیسی «در عرصهٔ جسم کشته شد،‏ امّا در عرصهٔ روح،‏ زنده گشت.‏» به علاوه،‏ عیسی «به آسمان رفت و اینک به‌دست راست خداست و فرشتگان و ریاستها و قدرتها مطیعش گشته‌اند.‏» (‏۱پطر ۳:‏۱۸-‏۲۲‏)‏ همهٔ رستاخیزهای پیشین حیرت‌انگیز و معجزه‌آسا بودند،‏ ولی هیچ کدام با معجزهٔ بی‌نظیر رستاخیز عیسی قابل مقایسه نیست.‏

۶.‏ رستاخیز عیسی چه تأثیری بر شاگردان گذاشت؟‏

۶ رستاخیز عیسی تأثیری بسزا بر شاگردانش گذاشت.‏ او چنان که دشمنانش باور داشتند،‏ دیگر در خواب مرگ نبود.‏ حال عیسی مخلوقی روحی و قدرتمند شده بود که هیچ انسانی نمی‌توانست به او آسیبی رساند.‏ رستاخیزش ثابت کرد که پسر خداست و آگاهی از این واقعیت باعث شده بود که سوگواری شاگردانش به شادی‌ای عظیم مبدّل شود.‏ به علاوه،‏ ترسشان جای خود را به شجاعت داده بود.‏ رستاخیز عیسی نقشی اساسی در به انجام رساندن مقصود یَهُوَه داشت و موضوع اصلی خبر خوشی بود که شاگردانش دلیرانه تا دوردست‌ها پخش کردند.‏

۷.‏ عیسی هم‌اکنون چه کاری انجام می‌دهد و چه سؤالاتی مطرح است؟‏

۷ ما خادمان یَهُوَه کاملاً آگاهیم که عیسی فقط مردی بزرگ نبود.‏ او هم‌اکنون زنده است و فعالیت موعظه را در سراسر جهان هدایت می‌کند.‏ عیسی در مقام حاکم پادشاهی خدا،‏ زمین را به زودی از شرارت پاک و آن را به بهشت تبدیل خواهد کرد تا انسان‌ها تا ابد در آن زندگی کنند.‏ (‏لو ۲۳:‏۴۳‏)‏ اگر عیسی رستاخیز نیافته بود،‏ به تحقق هیچ یک از این وعده‌ها نمی‌توانستیم امید داشته باشیم.‏ حال برای ایمان داشتن به رستاخیز عیسی چه دلایلی داریم؟‏ به علاوه،‏ رستاخیز او چه مفهومی برای ما دارد؟‏

قدرت یَهُوَه برای رستاخیز

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ چرا رهبران مذهبی یهود درخواست کردند که از قبر عیسی نگهبانی شود؟‏ ب)‏ وقتی زنان به مقبره رسیدند چه اتفاقی افتاد؟‏

۸ پس از اعدام شدن عیسی،‏ سران کاهنان و فَریسیان  نزد پیلاتُس رفتند و گفتند:‏ «سرورا!‏ به‌یاد داریم که آن گمراه‌کننده وقتی زنده بود،‏ می‌گفت،‏ ‹پس از سه روز بر خواهم خاست.‏› پس فرمان بده مقبره را تا روز سوّم نگهبانی کنند،‏ مبادا شاگردان او آمده،‏ جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است،‏ که در آن صورت،‏ این فریب آخر از فریب اوّل بدتر خواهد بود.‏» پیلاتُس به آنان پاسخ داد:‏ «شما خود نگهبانان دارید.‏ بروید و آن را چنانکه صلاح می‌دانید،‏ حفاظت کنید.‏» آنان نیز چنین کردند.‏—‏مت ۲۷:‏۶۲-‏۶۶‏.‏

۹ پیکر عیسی در مقبره‌ای در دل صخره‌ای بزرگ قرار داده شده بود و سنگی بزرگ را جلوی ورودی مقبره گذاشته بودند.‏ رهبران مذهبی یهود می‌خواستند که جسد عیسی تا ابد در آنجا بماند.‏ ولی قصد یَهُوَه با خواست آنان متفاوت بود.‏ وقتی مریم مَجْدَلیّه و مریم دیگر در روز سوم به مقبره آمدند،‏ دیدند که سنگ دهانهٔ مقبره به کناری غلتانده شده و فرشته‌ای بر آن نشسته است.‏ او آن زنان را ترغیب کرد تا داخل مقبره را نگاه کنند و ببیند که خالی است.‏ آنگاه فرشته به آنان گفت:‏ «او اینجا نیست،‏ زیرا .‏ .‏ .‏ برخاسته است!‏» (‏مت ۲۸:‏۱-‏۶‏)‏ بلی،‏ عیسی زنده بود!‏

۱۰.‏ پولُس چه گواهی از رستاخیز عیسی ارائه داد؟‏

۱۰ وقایعی که در طی ۴۰ روز پس از آن رخ داد،‏ شکی باقی نگذاشت که عیسی رستاخیز یافته است.‏ پولُس رسول،‏ آن وقایع را در نامه‌اش به قُرِنتیان چنین خلاصه کرد:‏ «زیرا من آنچه را که به من رسید،‏ چون مهمترین مطلب به شما سپردم:‏ اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد،‏ و اینکه دفن شد،‏ و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست،‏ و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن دوازده تن.‏ پس از آن،‏ یک بار بر بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند،‏ هر چند برخی خفته‌اند.‏ سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همهٔ رسولان،‏ و آخر از همه بر من نیز،‏ چون طفلی که غیرطبیعی زاده شده باشد،‏ ظاهر گردید.‏»—‏۱قر ۱۵:‏۳-‏۸‏.‏

چرا اطمینان داریم که عیسی رستاخیز یافت؟‏

۱۱.‏ چرا می‌توان گفت که رستاخیز عیسی «مطابق با کتب مقدّس» است؟‏

۱۱ اولین دلیل اطمینان ما به رستاخیز عیسی،‏ این است که این رستاخیز درست «مطابق با کتب مقدّس» روی داد.‏ در کلام خدا رستاخیز عیسی پیشگویی شده بود.‏ برای مثال،‏ داود پادشاه نوشت که خدا «قدّوس خود را» در عالم اموات یعنی قبر رها نخواهد کرد.‏ ‏(‏مزمور ۱۶:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ در روز پِنتیکاست ۳۳ میلادی،‏ پِطرُس رسول این نبوّت را در رابطه با عیسی به کار برد و گفت:‏ «[داود] آینده را پیشاپیش دیده،‏ دربارهٔ رستاخیز مسیح گفت که جان او در جهانِ مردگان رها نگردد و بدنش نیز فساد نبیند.‏»—‏اعما ۲:‏۲۳-‏۲۷،‏ ۳۱‏.‏

۱۲.‏ چه کسانی عیسای رستاخیزیافته را دیدند؟‏

۱۲ دومین دلیل اطمینان ما به رستاخیز عیسی این است که شاهدان عینی بسیاری در مورد آن گواهی دادند.‏ عیسای رستاخیزیافته طی چهل روز،‏ در باغی که مقبره‌اش قرار داشت،‏ در راه عِمائوس و در جاهایی دیگر بر شاگردان ظاهر شد.‏ (‏لو ۲۴:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ در آن موقعیت‌ها،‏ عیسی با برخی اشخاص منجمله پِطرُس و نیز بارها با افرادی به صورت گروهی گفتگو کرد.‏ او حتی یک بار بر جمعیتی بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر شد!‏ شمار کسانی که عیسای رستاخیزیافته را به عین دیدند،‏ چنان کثیر است که نمی‌توان چنین گواهی را نادیده گرفت.‏

۱۳.‏ از غیرت شاگردان چگونه می‌توان پی برد که آنان از رستاخیز عیسی کاملاً مطمئن بودند؟‏

۱۳ سومین دلیل اطمینان ما به رستاخیز عیسی،‏ غیرتی است که شاگردانش در اعلام آن نشان دادند.‏  موعظهٔ غیورانهٔ مسیحیان در مورد رستاخیز مسیح،‏ آنان را در معرض زجر و آزار و مرگ قرار داد.‏ اگر عیسی رستاخیز نیافته بود و تمام آن ماجرا دروغی بیش نبود،‏ آیا پِطرُس زندگی‌اش را در حضور رهبران مذهبی به خطر می‌انداخت؟‏ آیا در حضور کسانی که از سر نفرت عیسی را به قتل رسانده بودند،‏ رستاخیز او را اعلام می‌کرد؟‏ پِطرُس و دیگر شاگردان مطمئن بودند که عیسی زنده است و بر خدمت موعظه نظارت می‌کند.‏ به علاوه،‏ رستاخیز عیسی به پیروانش اطمینان می‌داد که آنان نیز رستاخیز خواهند یافت.‏ برای مثال،‏ استیفان چون اعتقاد داشت که از مرگ رستاخیز خواهد یافت،‏ حاضر شد جانش را از دست بدهد.‏—‏اعما ۷:‏۵۵-‏۶۰‏.‏

۱۴.‏ چرا باور دارید که عیسی زنده است؟‏

۱۴ چهارمین دلیل اطمینان ما به رستاخیز عیسی،‏ شواهدی است که نشان می‌دهد عیسی هم‌اکنون در مقام پادشاه حکمرانی می‌کند و سر جماعت مسیحی است.‏ همین امر عامل پیشرفت و توسعهٔ جماعت مسیحی بوده است.‏ اگر عیسی از مرگ رستاخیز نیافته بود،‏ آیا چنین امری ممکن می‌بود؟‏ در واقع،‏ اگر او رستاخیز نیافته بود،‏ احتمالاً چیزی دربارهٔ او نمی‌شنیدیم.‏ اما دلایل محکمی در دست داریم که عیسی زنده است و ما را در فعالیت موعظهٔ جهانی راهنمایی و هدایت می‌کند.‏

رستاخیز عیسی چه مفهومی برای ما دارد؟‏

۱۵.‏ چرا اعتقاد به رستاخیز عیسی،‏ به ما در اعلام بشارت شجاعت می‌بخشد؟‏

۱۵ اعتقاد به رستاخیز عیسی،‏ به ما در اعلام بشارت شجاعت می‌بخشد.‏ حدود ۲۰۰۰ سال است که دشمنان خدا به اصطلاح به هر اسلحه‌ای متوسل شده‌اند تا مانع پخش خبر خوش شوند؛‏ به عنوان مثال می‌توان به ارتداد،‏ تمسخر،‏ خشونت،‏ ممنوعیت،‏ زجر و آزار و اعدام اشاره کرد.‏ ولی هیچ سلاحی نتوانسته است موعظهٔ پادشاهی خدا و شاگردسازی را متوقف کند.‏ (‏اشع ۵۴:‏۱۷‏)‏ ما از دست‌نشاندگان شیطان هراسی نداریم.‏ عیسی همان طور که وعده داده است،‏ با ماست و از ما حمایت می‌کند.‏ (‏مت ۲۸:‏۲۰‏)‏ بلی،‏ ما بدون ترس به خدمت خود ادامه می‌دهیم،‏ زیرا تلاش‌های دشمنانمان هر چه باشد،‏ نمی‌تواند ما را از موعظه باز دارد!‏

اعتقاد به رستاخیز عیسی،‏ به ما در اعلام بشارت شجاعت می‌بخشد (‏بند ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ رستاخیز چگونه تعالیم عیسی را معتبر می‌سازد؟‏ ب)‏ بر اساس یوحنا ۱۱:‏۲۵‏،‏ خدا چه قدرتی به عیسی داده است؟‏

۱۶ اعتقاد به رستاخیز عیسی،‏ تعالیم او را معتبر می‌سازد.‏ پولُس نوشت که اگر مسیح از مرگ برنخاسته باشد،‏ ایمان مسیحی و موعظهٔ ما بیهوده است.‏ یک محقق کتاب مقدّس نوشت:‏ «اگر مسیح رستاخیز نیافته باشد .‏ .‏ .‏ مسیحیان فریب دروغی بزرگ را خورده‌اند.‏» بدون رستاخیز عیسی،‏ گزارش انجیل‌ها صرفاً داستانی غم‌انگیز از مردی نیکو و حکیم است که به دست دشمنانش کشته می‌شود.‏ ولی عیسی رستاخیز یافت و این تأییدی است بر درستی تمام تعالیمش منجمله آنچه دربارهٔ آینده گفت.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۱۴،‏ ۱۵،‏ ۲۰ خوانده شود.‏

۱۷ عیسی گفت:‏ «قیامت و حیات مَنَم.‏ آن که به من ایمان آوَرَد،‏ حتی اگر بمیرد،‏ باز زنده خواهد شد.‏» (‏یو ۱۱:‏۲۵‏)‏ این سخن عیسی به حتم تحقق می‌یابد.‏ یَهُوَه به عیسی قدرت داده است تا هم آنانی را که با او در آسمان حکمرانی خواهند کرد رستاخیز دهد و هم میلیون‌ها نفر را که چشم‌انتظار زندگی ابدی بر زمین هستند.‏ قربانی عیسی و رستاخیزش بدین مفهوم است که مرگ دیگر نخواهد بود.‏ آیا آگاهی از این موضوع ایمان ما را تقویت نمی‌کند تا با شجاعت از هر آزمایشی،‏ حتی در رویارویی با مرگ،‏ سر بلند بیرون آییم؟‏

۱۸.‏ رستاخیز عیسی چه چیزی را تضمین می‌کند؟‏

۱۸ رستاخیز عیسی تضمینی است بر این که  ساکنان زمین بر اساس معیارهای پرمهر یَهُوَه داوری خواهند شد.‏ پولُس خطاب به گروهی از مردان و زنان آتن باستان گفت:‏ «[خدا] روزی را مقرر کرده که در آن به‌واسطهٔ مردی که تعیین کرده است،‏ جهان را عادلانه داوری خواهد کرد،‏ و با برخیزانیدنش از مردگان،‏ همه را از این امر مطمئن ساخته است.‏» (‏اعما ۱۷:‏۳۱‏)‏ بلی،‏ عیسی داور منتخب خداست و می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که داوری او از روی انصاف و محبت خواهد بود.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۲-‏۴ خوانده شود.‏

۱۹.‏ اعتقاد به رستاخیز مسیح چه تأثیری بر ما می‌گذارد؟‏

۱۹ اعتقاد به رستاخیز عیسی ما را برمی‌انگیزاند خواست خدا را انجام دهیم.‏ اگر عیسی برای ما قربانی نمی‌شد و رستاخیز نمی‌یافت،‏ ما در محکومیت گناه و مرگ می‌ماندیم.‏ (‏روم ۵:‏۱۲؛‏ ۶:‏۲۳‏)‏ اگر عیسی رستاخیز نیافته بود،‏ شاید ما نیز از سر ناامیدی می‌گفتیم:‏ «بیایید بخوریم و بنوشیم زیرا فردا می‌میریم.‏» (‏۱قر ۱۵:‏۳۲‏)‏ ولی ما نمی‌خواهیم افکارمان را بر لذّات زندگی معطوف کنیم.‏ در عوض می‌خواهیم امید به رستاخیز را در دل زنده نگاه داریم و راغبیم که در هر چیز از یَهُوَه اطاعت کنیم.‏

۲۰.‏ رستاخیز عیسی چگونه گواهی بر عظمت خداست؟‏

۲۰ رستاخیز عیسی گواهی است بر عظمت یَهُوَه،‏ کسی که «جویندگان خود را پاداش می‌دهد.‏» ‏(‏عبر ۱۱:‏۶‏)‏ یَهُوَه خدا برای این که عیسی را به زندگی فناناپذیر آسمانی رستاخیز دهد،‏ حقیقتاً که قدرت و حکمتی عظیم به کار گرفته است!‏ به علاوه،‏ خدا بدین شکل نشان داده است که قادر است تمام وعده‌های خود را به تحقق رساند؛‏ منجمله این وعده‌اش که «ذریّت» یا نسلی خاص،‏ نقشی اساسی در به اثبات رساندن حق حاکمیت یَهُوَه دارد.‏ برای تحقق این وعده لازم بود که عیسی جانش را فدا کند و رستاخیز یابد.‏—‏پیدا ۳:‏۱۵‏.‏

۲۱.‏ امید رستاخیز چه مفهومی برای شما دارد؟‏

۲۱ آیا از این که یَهُوَه امید رستاخیز را به ما داده است،‏ سپاسگزار نیستید؟‏ کتاب مقدّس چنین اطمینانی به ما می‌دهد:‏ «اینک،‏ مسکن خدا با آدمیان است،‏ و او با آنها ساکن خواهد شد؛‏ و ایشان قوم او خواهند بود،‏ و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود.‏ او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.‏ و دیگر مرگ نخواهد بود؛‏ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت،‏ زیرا چیزهای اوّل سپری شد.‏» نوید این چشم‌انداز زیبا به یوحنا،‏ رسول وفادار عیسی داده شد و سپس به او گفته شد:‏ «اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است و راست است.‏» از طریق چه کسی مکاشفه به یوحنا الهام شد؟‏ از طریق عیسای رستاخیزیافته‏.‏‏—‏مکا ۱:‏۱؛‏ ۲۱:‏۳-‏۵‏.‏