به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات نوامبر ۲۰۱۴

این شماره،‏ شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات از ۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ تا ۱ فوریه ۲۰۱۵ است.‏

رستاخیز مسیح چه مفهومی برای ما دارد؟‏

چهار دلیل که گواهی محکم برای رستاخیز عیساست.‏ اعتقاد به زنده بودن عیسی باید چه تأثیری بر ما داشته باشد؟‏

چرا باید مقدس باشیم؟‏

آیا تا به حال درک بعضی از مطالب کتاب لاویان به نظرتان دشوار یا کسلآور آمده است؟‏ حقایق پرارزش این کتاب می‌تواند به شما یاری رساند تا در پرستش خدا مقدس باشید.‏

در همه رفتار خود مقدس باشیم

چه نکات مشترکی بین این سه مورد وجود دارد؟‏ سازش نکنیم،‏ بهترین خود را به یهوه دهیم و از خوراک روحانی تغذیه کنیم.‏

‏«آن قوم که یهوه خدای ایشان است»‏

آیا پرستش صادقانه اعضای همه مذاهب مقبول خداست؟‏

‏«اکنون قوم خدایید»‏

چگونه می‌توانیم ‹قوم خدا› شویم و در میان آن بمانیم؟‏

سؤالات خوانندگان

پیران مسیحی و خادمان جماعت به چه طریقی منصوب می‌شوند؟‏ دو شاهدی که در باب ۱۱ مکاشفه ذکر شده‌اند مظهر چه کسانی هستند؟‏

از آرشیو ما

تابیدن نور حقیقت بر سرزمین طلوع خورشید

کاروان‌هایی به نام «ییهو» در پیشبرد موعظه در ژاپن کمک بزرگی بود.‏