مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

به پادشاهی خدا ایمانی تزلزل‌ناپذیر داشته باشید

به پادشاهی خدا ایمانی تزلزل‌ناپذیر داشته باشید

‏«ایمان،‏ ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم.‏»—‏عبر ۱۱:‏۱‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چه چیزی به ما کمک می‌کند تا ایمانمان به پادشاهی خدا تقویت شود و با این کار به چه چیزی پی می‌بریم؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

ما شاهدان یَهُوَه همواره به مردم می‌گوییم که پادشاهی خدا تنها راه حل برای تمام مشکلات بشر است و مشتاقانه آیاتی را به آنان نشان می‌دهیم که این موضوع مهم را برجسته می‌سازد.‏ به علاوه،‏ امید به آنچه پادشاهی خدا فراهم خواهد ساخت،‏ برای ما تسلّی‌بخش است.‏ با این حال،‏ اعتقاد ما به این که پادشاهی خدا حقیقی است و مقصود خود را به تحقق می‌رساند تا چه حد قوی است؟‏ چرا می‌توانیم به پادشاهی خدا ایمانی تزلزل‌ناپذیر داشته باشیم؟‏—‏عبر ۱۱:‏۱‏.‏

۲ حکمرانی مسیح تدارکی است که قادر متعال،‏ آن را فراهم دیده است تا مقصودش را در رابطه با خلقتش به انجام رساند.‏ پادشاهی خدا بر شالوده‌ای مستحکم و تزلزل‌ناپذیر قرار گرفته است؛‏ این که یَهُوَه،‏ تنها حاکم برحق است.‏ اجزای اصلی این پادشاهی مانند پادشاه این حکمرانی،‏ هم‌حکمرانان،‏ قلمرو حکمرانی و تابعین آن از طریق عهدهایی معین شده‌اند.‏  این عهدها قرارداد یا پیمان‌های قانونی است که خدا یا عیسی مسیح با اشخاصی بسته‌اند.‏ تعمّق در این عهدها به ما کمک می‌کند تا پی ببریم مقصود خدا چگونه به تحقق می‌رسد و اطمینان یابیم که پادشاهی خدا تزلزل‌ناپذیر است.‏—‏اِفِسُسیان ۲:‏۱۲ خوانده شود.‏

۳.‏ در این مقاله و مقالهٔ بعدی چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

۳ در کتاب مقدّس به شش عهد اصلی در رابطه با پادشاهی خدا تحت حکمرانی مسیح اشاره شده است.‏ آن‌ها عبارتند از:‏ ۱)‏ عهد ابراهیمی،‏ ۲)‏ عهد شریعت،‏ ۳)‏ عهد داودی،‏ ۴)‏ عهد برای کهانت به مانند مِلکیصِدِق،‏ ۵)‏ عهد جدید،‏ و ۶)‏ عهد پادشاهی.‏ بیایید هر یک از این عهدها را بررسی کنیم و ببینیم که این عهدها چه ارتباطی با پادشاهی خدا دارند و چگونه در تحقق مقصود خدا برای زمین و انسان‌ها نقش دارند.‏—‏کادر «‏ چگونه خدا مقصودش را به تحقق می‌رساند‏» ملاحظه شود.‏

وعده‌ای که نحوهٔ تحقق مقصود خدا را نمایان می‌سازد

۴.‏ چنان که در کتاب پیدایش آمده است،‏ یَهُوَه چه فرمان‌هایی در رابطه با بشر صادر کرد؟‏

۴ یَهُوَه پس از آماده کردن زمین برای سکونت بشر سه فرمان در رابطه با آنان اعلام کرد:‏ ۱)‏ بشر به صورت خدا آفریده شود،‏ ۲)‏ انسان‌ها بهشت را در سراسر کرهٔ زمین گسترش دهند و آن را با نسل درستکار خود پر سازند و ۳)‏ انسان‌ها از خوردن میوهٔ درخت معرفت نیک و بد اجتناب کنند.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۶،‏ ۲۸؛‏ ۲:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ این سه فرمان،‏ مقصود خدا را در رابطه با انسان‌ها و زمین کاملاً به تحقق می‌رسانْد.‏ پس چرا لازم شد که خدا عهدهایی ببندد؟‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ شیطان چگونه تلاش کرد تا مانع مقصود خدا شود؟‏ ب)‏ یَهُوَه به سرکشی شیطان چه واکنشی نشان داد؟‏

۵ شیطان ابلیس سرکشی‌ای را ترتیب داد تا نیّت شریرانهٔ خود را به انجام رساند،‏ یعنی مانع مقصود خدا شود.‏ او از فرمانی سوءاستفاده کرد که قادر بود در آن تأثیر بگذارد؛‏ فرمانی که لزوم آن اطاعت بشر بود.‏ او اولین زن یعنی حوّا را وسوسه کرد تا از میوهٔ درخت ممنوعه یعنی درخت معرفت نیک و بد بخورد.‏ (‏پیدا ۳:‏۱-‏۵؛‏ مکا ۱۲:‏۹‏)‏ بدین شکل،‏ شیطان حق حکمرانی خدا را بر مخلوقاتش زیر سؤال برد.‏ بعدها،‏ شیطان ادعا کرد که خادمان وفادار خدا از روی نفع شخصی به او خدمت می‌کنند.‏—‏ایو ۱:‏۹-‏۱۱؛‏ ۲:‏۴،‏ ۵‏.‏

۶ یَهُوَه به سرکشی در باغ عدن چه واکنشی نشان داد؟‏ البته او می‌توانست با نابود کردن عصیانگران به آن سرکشی بلافاصله خاتمه دهد.‏ اما با این کار،‏ مقصود خدا در رابطه با پر شدن زمین از فرزندان مطیع آدم و حوّا تحقق نمی‌یافت.‏ آفریدگار حکیم به جای نابودی سرکشان،‏ نبوّتی بسیار بزرگ را اعلام کرد یعنی وعدهٔ خدا در عدن؛‏ این وعده تضمینی بود بر این که تمام جزئیات مقصود خدا در رابطه با زمین و بشر به تحقق خواهد رسید.‏—‏پیدایش ۳:‏۱۵ خوانده شود.‏

۷.‏ وعدهٔ خدا در باغ عدن در رابطه با شیطان و نسلش چه اطمینانی به ما می‌دهد؟‏

۷ یَهُوَه خدا از طریق وعده‌ای که در باغ عدن داد،‏ محکومیت مار و نسل آن را که مظهر شیطان ابلیس و طرفداران او می‌باشند،‏ اعلام کرد.‏ خدای حقیقی به ‹ذریّت زن› یعنی نسل زن مجازی اقتدار داد تا شیطان را نابود سازد.‏ پس وعدهٔ خدا در  باغ عدن نه فقط آشکار ساخت که شیطان و اثرات سرکشی‌اش نابود خواهد شد بلکه نحوهٔ نابودی آن را نیز نمایان ساخت.‏

۸.‏ در مورد هویت زن و نسلش چه می‌توان گفت؟‏

۸ ‏‹ذریّت زن› یا نسل زن چه کسی است؟‏ از آنجایی که مار مظهر موجودی روحی یعنی شیطان ابلیس می‌باشد،‏ نسلی که بر سر مار خواهد کوبید نیز می‌باید ماهیتی روحی داشته باشد.‏ (‏عبر ۲:‏۱۴‏)‏ بنابراین،‏ زنی که نسل را به دنیا می‌آورد نیز می‌باید ماهیتی روحی داشته باشد.‏ پس از وعدهٔ یَهُوَه در باغ عدن،‏ در حالی که نسل شیطان رو به تکثیر بود،‏ هویت نسل زن تقریباً برای ۴۰۰۰ سال مخفی ماند.‏ در این مابین،‏ یَهُوَه با بستن چندین عهد،‏ هویت نسل را به تدریج مشخص ساخت و به خادمانش اطمینان داد مصیبتی را که شیطان بر سر خانوادهٔ بشر آورده است،‏ از طریق این نسل باطل سازد.‏

عهدی که هویت نسل را مشخص ساخت

۹.‏ عهد ابراهیمی چیست و از چه زمانی به اجرا گذاشته شد؟‏

۹ تقریباً ۲۰۰۰ سال پس از اعلام محکومیت شیطان،‏ یَهُوَه خدا به ابراهیم فرمان داد تا خانهٔ خود را در شهر اور واقع در بین‌النهرین ترک کند و به سرزمین کنعان رود.‏ (‏اعما ۷:‏۲،‏ ۳‏)‏ یَهُوَه به او گفت:‏ «از ولایت خود،‏ و از مولد خویش و از خانهٔ پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو،‏ و از تو امّتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم،‏ و نام تو را بزرگ سازم،‏ و تو برکت خواهی بود.‏ و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند،‏ و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند.‏ و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت.‏» (‏پیدا ۱۲:‏۱-‏۳‏)‏ این اولین باری است که در کتاب مقدّس عهد ابراهیمی ثبت شده است یعنی عهدی که خدا با ابراهیم بست.‏ البته،‏  دقیقاً نمی‌دانیم که یَهُوَه چه وقت این عهد را با ابراهیم بست.‏ با این حال،‏ می‌دانیم که این عهد در سال ۱۹۴۳ ق.‏م.‏ به اجرا گذاشته شد،‏ یعنی زمانی که ابراهیم در سن ۷۵سالگی حَران را ترک کرد و از رود فرات گذشت.‏

۱۰.‏ الف)‏ ابراهیم چگونه نشان داد که به وعده‌های خدا ایمانی تزلزل‌ناپذیر دارد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چه جزئیاتی را در رابطه با نسل زن به تدریج آشکار ساخت؟‏

۱۰ یَهُوَه وعده‌اش را به ابراهیم چندین بار تکرار و هر بار جزئیاتی بیشتر به آن اضافه کرد.‏ (‏پیدا ۱۳:‏۱۵-‏۱۷؛‏ ۱۷:‏۱-‏۸،‏ ۱۶‏)‏ وقتی ابراهیم حاضر شد که یگانه پسرش را با رغبت قربانی کند و بدین شکل ثابت شد که ایمانش به وعده‌های خدا تزلزل‌ناپذیر است،‏ یَهُوَه عهد ابراهیمی را با قسم تضمین کرد.‏ ‏(‏پیدایش ۲۲:‏۱۵-‏۱۸؛‏ عبرانیان ۱۱:‏۱۷،‏ ۱۸ خوانده شود.‏)‏ پس از آن که در سال ۱۹۴۳ ق.‏م.‏ عهد ابراهیمی به اجرا گذاشته شد،‏ یَهُوَه به تدریج جزئیات مهمی را دربارهٔ نسل زن آشکار ساخت.‏ آن نسل از ابراهیم به وجود خواهد آمد،‏ تعداد آن کثیر خواهد شد،‏ پادشاهی خواهد کرد،‏ تمام دشمنان خدا را نابود خواهد ساخت و موجب برکت بسیاری از انسان‌ها خواهد شد.‏

ابراهیم ایمانی تزلزل‌ناپذیر به وعده‌های خدا داشت (‏بند ۱۰ ملاحظه شود)‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ آیات کتاب مقدّس چگونه نشان می‌دهد که عهد ابراهیمی تحققی بزرگ‌تر دارد و این موضوع چه مفهومی برای ما دارد؟‏

۱۱ عهد ابراهیمی اول در رابطه با نسل ابراهیم زمانی که وارث سرزمین موعود شدند،‏ تحقق یافت.‏ با این حال،‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که این عهد تحققی بزرگ‌تر خواهد داشت.‏ (‏غلا ۴:‏۲۲-‏۲۵‏)‏ در این رابطه،‏ پولُس رسول تحت الهام خدا توضیح داد که بخش اصلی نسل ابراهیم عیسی مسیح است و بخش فرعی آن ۱۴۴٬۰۰۰ مسیحی می‌باشند که به روح مسح شده‌اند.‏ (‏غلا ۳:‏۱۶،‏ ۲۹؛‏ مکا ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱،‏ ۴‏)‏ زنی که نسل را به وجود می‌آورد «اورشلیمِ بالا» است،‏ یعنی بخش آسمانی سازمان خدا که متشکل از فرشتگان وفادار می‌باشد.‏ (‏غلا ۴:‏۲۶،‏ ۳۱‏)‏ مطابق با عهد ابراهیمی،‏ نسل زن برای همهٔ انسان‌ها برکات به ارمغان خواهد آورد.‏

۱۲ عهد ابراهیمی تضمینی قانونی بر برقراری پادشاهی خداست و پادشاه و هم‌حاکمانش را وارث پادشاهی خدا می‌سازد.‏ (‏عبر ۶:‏۱۳-‏۱۸‏)‏ تا چه زمان این عهد به قوّت خود باقی است؟‏ در پیدایش ۱۷:‏۷ می‌خوانیم که این «عهد جاودانی» است.‏ این عهد تا زمانی که حکمرانی مسیح تمام دشمنان خدا را نابود کند و همهٔ اقوام زمین را برکت دهد،‏ به قوّت خود باقی است.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۲۳-‏۲۶‏)‏ فواید این عهد،‏ در واقع برای کسانی که بر زمین زندگی می‌کنند،‏ جاودانی است.‏ عهد خدا با ابراهیم ثابت می‌کند که یَهُوَه در تحقق مقصودش یعنی ‹پر ساختن زمین› از انسان‌های درستکار مصمم است!‏—‏پیدا ۱:‏۲۸‏.‏

عهدی برای تضمین پایداری پادشاهی خدا

۱۳،‏ ۱۴.‏ عهد داودی چه چیزی را تضمین می‌کند؟‏

۱۳ وعدهٔ خدا در عدن و عهد ابراهیمی به ما می‌آموزاند که حاکمیت یَهُوَه همیشه بر اساس معیارهای عادلانه‌اش است.‏ از این رو،‏ حکمرانی مسیح نیز بر اساس این معیارهای عادلانه می‌باشد.‏ (‏مز ۸۹:‏۱۴‏)‏ آیا حکمرانی مسیح روزی فاسد خواهد شد و می‌باید نابود گردد؟‏ عهدی دیگر تضمینی است بر این که هرگز چنین چیزی رخ نخواهد داد.‏

۱۴ به آنچه یَهُوَه به داود،‏ پادشاه اسرائیل باستان وعده داد توجه کنید که عهد داودی است.‏ ‏(‏۲سموئیل ۷:‏۱۲،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه این عهد را با داود هنگامی که در اورشلیم حکمرانی می‌کرد،‏ بست و به داود قول داد که مسیح از نسل او خواهد آمد.‏ (‏لو ۱:‏۳۰-‏۳۳‏)‏ بدین شکل،‏ یَهُوَه جزئیات  بیشتری در رابطه با دودمان مسیح آشکار ساخت و گفت که تخت پادشاهی خدا «حق [«قانونی،‏» دج‏]» مسیح است.‏ (‏حز ۲۱:‏۲۵-‏۲۷‏)‏ پادشاهی داود ‹تا ابدالآباد ثابت خواهد بود› زیرا عیسی مسیح یعنی «ذریّت [یا نسل داود] .‏ .‏ .‏ تا ابدالآباد و تخت او .‏ .‏ .‏ مثل آفتاب» باقی خواهد بود.‏ (‏مز ۸۹:‏۳۴-‏۳۷‏)‏ بلی،‏ حکمرانی مسیح هرگز فاسد نخواهد شد و برکات آن جاودانی خواهد بود!‏

عهدی برای کهانت

۱۵-‏۱۷.‏ مطابق با عهدی که یَهُوَه با عیسی بست،‏ نسل زن در چه مقام دیگری خدمت خواهد کرد و چرا؟‏

۱۵ عهد ابراهیمی و عهد داودی تضمینی است بر این که نسل زن پادشاهی خواهد کرد.‏ اما برای آن که نسل بتواند به تمامی انسان‌ها فایده رساند،‏ مقام پادشاهی به تنهایی کافی نیست.‏ برای آن که انسان‌ها حقیقتاً برکت یابند،‏ لازم است که از وضعیت گناه‌آلودشان رهایی یابند و به جمع خانوادهٔ عالمگیر یَهُوَه بپیوندند.‏ بدین منظور لازم است که نسل زن کهانت نیز بکند.‏ از این رو،‏ آفریدگار حکیم عهدی دیگر را برای تضمین آن ترتیب داد یعنی عهد برای کهانت به مانند مِلکیصِدِق.‏

۱۶ یَهُوَه به داود پادشاه آشکار ساخت که با عیسی عهدی به منظور دو هدف خواهد بست.‏ اول این که عیسی مسیح «به دست راست [خدا]» خواهد نشست تا تمام دشمنانش را نابود سازد.‏ دوم این که عیسی «کاهن [خواهد بود] تا ابدالآباد،‏ به رتبه مِلکیصِدِق.‏» ‏(‏مزمور ۱۱۰:‏۱،‏ ۲،‏ ۴ خوانده شود.‏)‏ چرا «به رتبه مِلکیصِدِق»؟‏ زیرا مدت‌ها قبل از آن که نسل ابراهیم سرزمین موعود را به میراث برند،‏ مِلکیصِدِق،‏ پادشاه سالیم «کاهن خدای متعال بود.‏» (‏عبر ۷:‏۱-‏۳‏)‏ او به دست یَهُوَه به چنین مقامی گماشته شد.‏ در بخش عبری کتاب مقدّس،‏ مِلکیصِدِق تنها کسی است که هم در مقام پادشاه خدمت می‌کرد و هم در مقام کاهن.‏ به علاوه،‏ چون نام اجداد و جانشینانش گزارش نشده است،‏ می‌توان گفت که او «همیشه کاهن باقی می‌ماند.‏»‏

۱۷ عیسی از طریق عهدی با یَهُوَه به کهانت منصوب شد که «تا به ابد کاهن [باشد] بر رتبهٔ مِلکیصِدِق.‏» (‏عبر ۵:‏۴-‏۶‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ یَهُوَه خدا از طریق این عهد،‏ خود را متعهد ساخته است تا مقصود اصلی‌اش را برای انسان‌ها و زمین از طریق حکمرانی مسیح به تحقق رساند.‏

پادشاهی خدا بر عهدها استوار است

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ عهدهایی که بررسی شد چه چیزی را در مورد پادشاهی خدا آشکار می‌سازد؟‏ ب)‏ چه موضوعی در مقالهٔ بعد بررسی می‌شود؟‏

۱۸ با بررسی این عهدها پی بردیم که این عهدها چگونه به حکمرانی مسیح ارتباط دارند و چگونه پادشاهی خدا بر پایهٔ محکم این تعهدات قرار گرفته است.‏ وعدهٔ یَهُوَه در باغ عدن تضمینی است بر این که او از نسل زن برای تحقق مقصودش در رابطه با زمین و انسان‌ها استفاده خواهد کرد.‏ عهد ابراهیمی نشان می‌دهد که نسل،‏ چه کسی خواهد بود و چه نقشی به عهده خواهد داشت.‏

۱۹ عهد داودی مشخص ساخت که بخش اصلی نسل از چه دودمانی خواهد بود و این حق را به او داد که با فواید ابدی بر زمین حکمرانی کند.‏ عهد برای کهانت به مانند مِلکیصِدِق،‏ به نسل زن این امکان را می‌دهد که کهانت کند.‏ با این حال،‏ عیسی در هدایت انسان‌ها به سوی کاملیت تنها نخواهد بود.‏ کسانی دیگر نیز مسح شده‌اند تا پادشاهان و کاهنان باشند.‏ آنان از کجا می‌آیند؟‏ این موضوع در مقالهٔ بعد بررسی خواهد شد.‏