به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اکتبر ۲۰۱۴

شما پادشاهی‌ای از کاهنان خواهید بود

شما پادشاهی‌ای از کاهنان خواهید بود

‏«شما برای من مملکت [یا پادشاهیِ] کَهَنه و امّت مقدّس خواهید بود.‏»—‏خرو ۱۹:‏۶‏.‏

۱،‏ ۲.‏ نسل زن به چه محافظتی نیاز داشت و چرا؟‏

اولین نبوّت کتاب مقدّس در درک نحوهٔ تحقق مقصود خدا بسیار اهمیت دارد.‏ وقتی خدای حقیقی در باغ عدن وعده داد،‏ چنین گفت:‏ «عداوت در میان تو [یعنی شیطان] و زن،‏ و در میان ذریّت تو و ذریّت وی می‌گذارم.‏» شدّت این دشمنی تا چه حد است؟‏ یَهُوَه خدا گفت:‏ «او سر تو [یعنی شیطان] را خواهد کوبید و تو پاشنهٔ وی را خواهی کوبید.‏» (‏پیدا ۳:‏۱۵‏)‏ طبق پیشگویی،‏ دشمنی بین شیطان و زن چنان شدید خواهد بود که شیطان از تمام قدرت خود برای نابودی نسل زن استفاده خواهد کرد.‏

۲ جای تعجب نیست که مزمورنویس در رابطه با قوم خاص خدا چنین دعا کرد:‏ «اینک دشمنانت شورش می‌کنند و آنانی که از تو نفرت دارند،‏ سر خود را برافراشته‌اند.‏ بر قوم تو مکاید می‌اندیشند و بر پناه‌آوردگان تو مشورت می‌کنند.‏ و می‌گویند:‏ ‹بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی نباشند.‏›» (‏مز ۸۳:‏۲-‏۴‏)‏ پس لازم بود که نسل زن از نابودی و فساد محافظت شود.‏ بدین منظور،‏ یَهُوَه عهدهایی مهیا دید تا تحقق مقصودش تضمین شود.‏

 عهدی برای محافظت از نسل

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ عهد شریعت چه زمانی به اجرا گذاشته شد و ملت اسرائیل چه چیزی را پذیرفتند؟‏ ب)‏ عهد شریعت چه چیزی را محافظت می‌کرد؟‏

۳ یَهُوَه از میلیون‌ها نوادهٔ ابراهیم،‏ اسحاق و یعقوب ملت اسرائیل باستان را تشکیل داد.‏ او همچنین شریعت را از طریق موسی به آنان داد و بدین گونه عهدی ویژه با قوم اسرائیل بست و آنان شرایط آن عهد را پذیرفتند.‏ در این رابطه،‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «[موسی] کتاب عهد را گرفته،‏ به سمع قوم خواند.‏ پس گفتند:‏ ‹هر آنچه خداوند گفته است،‏ خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت.‏› و موسی خون [گاوان ذبح‌شده] را گرفت و بر قوم پاشیده،‏ گفت:‏ ‹اینک خون آن عهدی که خداوند بر جمیع این سخنان با شما بسته است.‏›»—‏خرو ۲۴:‏۳-‏۸‏.‏

۴ عهد شریعت در سال ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ در کوه سینا به اجرا گذاشته شد.‏ یَهُوَه ملت اسرائیل را از طریق این عهد،‏ قوم برگزیدهٔ خود ساخت.‏ از آن پس یَهُوَه ‹داور،‏ شریعت‌دهنده و پادشاه› آنان شد.‏ (‏اشع ۳۳:‏۲۲‏)‏ تاریخ قوم اسرائیل نشان می‌دهد که پیروی کردن از معیارهای عادلانهٔ خدا و نادیده گرفتن آن چه نتایجی در بر دارد.‏ مطابق با شریعت خدا،‏ اسرائیلیان از ازدواج با اقوام بت‌پرست و شرکت در پرستش کاذب منع شده بودند.‏ این عهد ترتیب داده شد تا سلسلهٔ نسل ابراهیم با اقوام بت‌پرست آمیخته نشود.‏—‏خرو ۲۰:‏۴-‏۶؛‏ ۳۴:‏۱۲-‏۱۶‏.‏

۵.‏ الف)‏ عهد شریعت چه فرصتی را برای اسرائیلیان مهیا ساخت؟‏ ب)‏ چرا خدا اسرائیلیان را رد کرد؟‏

۵ عهد شریعت همچنین کهانت را فراهم دیده بود که سایهٔ ترتیباتی بزرگ‌تر در آینده بود.‏ (‏عبر ۷:‏۱۱؛‏ ۱۰:‏۱‏)‏ در واقع،‏ اسرائیلیان از طریق شریعت فرصت و امتیازی ویژه یافتند تا با اطاعت از قوانین یَهُوَه «مملکت کَهَنه» یعنی پادشاهی‌ای از کاهنان شوند.‏ ‏(‏خروج ۱۹:‏۵،‏ ۶ خوانده شود.‏)‏ متأسفانه قوم اسرائیل مطیع نماند.‏ وقتی مسیح،‏ بخش اصلی نسل ابراهیم آمد،‏ آنان به جای آن که او را بپذیرند،‏ رد کردند.‏ در نتیجه،‏ خدا نیز آن ملت را رد کرد.‏

سرکشی قوم اسرائیل بدین مفهوم نبود که عهد شریعت به مقصود خود نرسید (‏بندهای ۳-‏۶ ملاحظه شود)‏

۶.‏ مقصود از شریعت چه بود و چگونه به انجام رسید؟‏

۶ قوم اسرائیل چون به یَهُوَه وفادار نماندند،‏ نتوانستند پادشاهی‌ای از کاهنان شوند.‏ اما این بدین مفهوم نبود که عهد شریعت به مقصود خود نرسید.‏ مقصود از شریعت محافظت از نسل و هدایت انسان‌ها به مسیح بود.‏ با آمدن مسیح و شناخته شدن او،‏ مقصود از شریعت به انجام رسید.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم که «مسیح پایان شریعت است.‏» (‏روم ۱۰:‏۴‏؛‏ پاورقی)‏ حال،‏ این سؤال مطرح می‌شود که به چه کسانی فرصت داده خواهد شد تا پادشاهی‌ای متشکل از کاهنان شوند؟‏ بدین منظور،‏ یَهُوَه خدا عهدی دیگر با قومی جدید بست.‏

 تولّد قومی جدید

۷.‏ یَهُوَه چه چیزی را از طریق اِرْمیا پیشگویی کرد؟‏

۷ مدت‌ها پیش از آن که عهد شریعت باطل شود،‏ یَهُوَه از طریق اِرْمیای نبی پیشگویی کرد که با قوم اسرائیل «عهد تازه‌ای» خواهد بست.‏ ‏(‏اِرْمیا ۳۱:‏۳۱-‏۳۳ خوانده شود.‏)‏ برخلاف عهد شریعت،‏ این عهد بخشش گناه را بدون ریخته شدن خون حیوانات میسر می‌ساخت.‏ چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر شد؟‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ خون ریخته‌شدهٔ عیسی چه چیزی را میسر می‌سازد؟‏ ب)‏ چه فرصتی برای آنانی که در عهد جدید می‌باشند،‏ به وجود آمده است؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۸ قرن‌ها بعد،‏ عیسی شام سَرور را در ۱۴ نیسان ۳۳ م.‏ تأسیس کرد.‏ او با اشاره به جام شراب به ۱۱ رسولش چنین گفت:‏ «این جام،‏ عهد جدید است در خون من،‏ که به‌خاطر شما ریخته می‌شود.‏» (‏لو ۲۲:‏۲۰‏)‏ در گزارش مَتّی می‌خوانیم که عیسی در رابطه با شراب چنین گفت:‏ «همهٔ شما از این بنوشید.‏ این است خون من برای عهد جدید که به‌خاطر بسیاری به‌جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود.‏»—‏مت ۲۶:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

۹ خون ریخته‌شدهٔ عیسی به عهد جدید اعتبار بخشید و بخشش گناهان را تا ابد میسر ساخت.‏ عیسی در این عهد گنجانده نشده است چون بی‌گناه بود و نیازی به بخشش نداشت؛‏ نسل آدم بود که نیاز به بخشش داشت.‏ در واقع،‏ خون ریخته‌شدهٔ عیسی این امکان را به وجود آورد تا خدا از آن،‏ برای بخشش گناهان استفاده کند.‏ همچنین این امکان را به وجود آورد تا خدا برخی از انسان‌های وفادار را به روح‌القدس مسح کند و به «پسرخواندگی» بپذیرد.‏ ‏(‏رومیان ۸:‏۱۴-‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ بدین شکل در دید یَهُوَه،‏ مسح‌شدگان نیز مانند پسرش عیسی بی‌گناه محسوب می‌شوند.‏ آنان «هم‌ارث با مسیح» می‌شوند و فرصت و امتیازی را دارند که قوم اسرائیل آن را از دست داد یعنی پادشاهی‌ای از کاهنان شوند.‏ پولُس رسول در رابطه با ‹هم‌ارثان با مسیح› چنین نوشت:‏ «شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاهند؛‏ شما امّتی مقدّس و قومی متعلق به خدایید،‏ تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت‌انگیز خود فراخوانده است.‏» (‏۱پطر ۲:‏۹‏)‏ حقیقتاً که عهد جدید بسیار پرارزش است!‏ این عهد برای رسولان عیسی این امکان را فراهم دید تا بخش ثانوی نسل ابراهیم شوند.‏

به اجرا گذاشته شدن عهد جدید

۱۰.‏ عهد جدید چه زمانی به اجرا گذاشته شد و چرا قبل از آن معتبر نبود؟‏

۱۰ عهد جدید چه زمانی به اجرا گذاشته شد؟‏ این عهد در شب آخر زندگی عیسی طی شام سَرور به اجرا گذاشته نشد.‏ چرا؟‏ زیرا لازم بود که اول خون عیسی ریخته شود و سپس عیسی بهای آن را در آسمان به یَهُوَه تقدیم کند.‏ به علاوه،‏ لازم بود روح‌القدس بر کسانی ریخته شود که «هم‌ارث با مسیح» می‌باشند.‏ از این رو،‏ عهد جدید در پِنتیکاست ۳۳ میلادی هنگامی که شاگردان وفادار عیسی با روح‌القدس مسح شدند،‏ به اجرا گذاشته شد.‏

۱۱.‏ عهد جدید چگونه برای یهودیان و ملت‌های دیگر،‏ این فرصت را به وجود آورد تا به اسرائیل روحانی تعلّق داشته باشند و چه تعدادی در این عهد می‌باشند؟‏

۱۱ وقتی یَهُوَه به اِرْمیا اعلام کرد که عهدی جدید با اسرائیل خواهد بست،‏ بدین مفهوم بود که با به اجرا گذاشته شدن آن،‏ عهد شریعت باطل می‌شد.‏ (‏عبر ۸:‏۱۳‏)‏ از طریق عهد جدید،‏ هم یهودیان مسیحی و هم ملت‌های ختنه‌نشدهٔ مسیحی فرصت می‌یافتند تا وارث پادشاهی خدا شوند زیرا ختنهٔ آنان «امری است قلبی که به‌دست روح انجام  می‌شود،‏ نه به‌واسطهٔ آنچه نوشته‌ای بیش نیست.‏» (‏روم ۲:‏۲۹‏)‏ از طریق عهد جدید،‏ خدا شریعت خود را «در ذهنهای ایشان .‏ .‏ .‏ و بر دلهای ایشان» قرار می‌دهد.‏ (‏عبر ۸:‏۱۰‏)‏ تعداد کسانی که در عهد جدید می‌باشند،‏ ۱۴۴٬۰۰۰ نفر است که قومی جدید را تشکیل می‌دهند؛‏ یعنی «اسرائیلِ خدا» یا اسرائیل روحانی.‏—‏غلا ۶:‏۱۶؛‏ مکا ۱۴:‏۱،‏ ۴‏.‏

۱۲.‏ چه شباهتی بین عهد شریعت و عهد جدید وجود دارد؟‏

۱۲ چه شباهتی بین عهد شریعت و عهد جدید وجود دارد؟‏ عهد شریعت بین یَهُوَه و قوم اسرائیل بود و عهد جدید بین یَهُوَه و اسرائیل روحانی است.‏ موسی واسط عهد شریعت بود و عیسی واسط عهد جدید.‏ خون حیوان،‏ عهد شریعت را معتبر ساخت و خون عیسی به عهد جدید اعتبار بخشید.‏ به علاوه،‏ قوم اسرائیل در عهد شریعت تحت نظارت موسی سازماندهی شدند و آنانی که در عهد جدید می‌باشند،‏ تحت نظارت عیسی،‏ سر جماعت سازماندهی می‌شوند.‏—‏افس ۱:‏۲۲‏.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ عهد جدید چه ارتباطی با پادشاهی خدا دارد؟‏ ب)‏ برای آن که اسرائیل روحانی با مسیح در آسمان حکمرانی کند،‏ به چه چیزی نیاز است؟‏

۱۳ عهد جدید چه ارتباطی با پادشاهی خدا دارد؟‏ این عهد،‏ قومی مقدّس را به وجود می‌آورد تا در پادشاهی خدا در آسمان پادشاهان و کاهنان شوند.‏ این قوم،‏ بخش ثانوی نسل ابراهیم را تشکیل می‌دهد.‏ (‏غلا ۳:‏۲۹‏)‏ پس،‏ عهد جدید،‏ عهد ابراهیمی را مستحکم می‌سازد.‏

۱۴ عهد جدید،‏ اسرائیل روحانی را به وجود آورد و اساسی است بر این که اعضای آن «هم‌ارث با مسیح» شوند.‏ با این حال،‏ برای آن که مسح‌شدگان بتوانند با مسیح در آسمان پادشاه و کاهن باشند،‏ به عهدی دیگر نیاز است.‏ چه عهدی؟‏

عهدی که حکمرانی با مسیح را امکان‌پذیر می‌سازد

۱۵.‏ عیسی چه عهدی با رسولان وفادارش بست؟‏

۱۵ عیسی پس از تأسیس شام سَرور،‏ عهدی را با رسولان وفادارش بست که عهد پادشاهی نامیده می‌شود.‏ ‏(‏لوقا ۲۲:‏۲۸-‏۳۰ خوانده شود.‏)‏ برخلاف عهدهای قبلی که یَهُوَه یکی از طرفین عهد بود،‏ این عهد بین عیسی و پیروان مسح‌شده‌اش بسته شد.‏ عیسی به آنان گفت:‏ «من با شما عهدی برای پادشاهی می‌بندم،‏ همان گونه که پدرم با من بسته است.‏» (‏لو ۲۲:‏۲۹‏،‏ دج‏)‏ از قرار معلوم،‏ عیسی با این سخن به عهدی اشاره کرد که یَهُوَه با او بسته بود تا «بر رتبهٔ مِلکیصِدِق» «تا به ابد کاهن» باشد.‏—‏عبر ۵:‏۵،‏ ۶‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

۱۶.‏ عهد پادشاهی چه چیزی را برای مسح‌شدگان امکان‌پذیر می‌سازد؟‏

۱۶ یازده رسول وفادار عیسی ‹در آزمایش‌های عیسی در کنارش بودند.‏› عهد پادشاهی تضمینی بود بر این که آنان با عیسی در آسمان بر تخت پادشاهی خواهند نشست و پادشاهان و کاهنان خواهند بود.‏ با این حال،‏ این ۱۱ رسول تنها کسانی نخواهند بود که به چنین امتیازی نایل می‌شوند.‏ عیسای جلال‌یافته در رؤیایی به یوحنای رسول ظاهر شد و چنین گفت:‏ «هرکه غالب آید،‏ او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید،‏ همان‌گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم.‏» (‏مکا ۳:‏۲۱‏)‏ بنابراین،‏ عهد پادشاهی با ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده بسته شده است.‏ (‏مکا ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۷:‏۴‏)‏ این عهد تضمینی است بر این که آنان با عیسی در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏ این موضوع مانند موقعیتی است که دوشیزه‌ای برگزیده می‌شود تا به عقد پادشاه در آید و در حکمرانی با او سهیم شود.‏ در واقع،‏ کتاب مقدّس مسح‌شدگان  را «عروس» مسیح و «باکره‌ای پاکدامن» می‌نامد که به نامزدی مسیح درآمده است.‏—‏مکا ۱۹:‏۷،‏ ۸؛‏ ۲۱:‏۹؛‏ ۲قر ۱۱:‏۲‏.‏

ایمانی تزلزل‌ناپذیر به پادشاهی خدا داشته باشید

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ شش عهدی را که بررسی کردیم و با پادشاهی خدا در ارتباط است،‏ نام ببرید.‏ ب)‏ چرا می‌توانیم ایمانی تزلزل‌ناپذیر به پادشاهی خدا داشته باشیم؟‏

۱۷ همهٔ عهدهایی که در این دو مقاله بررسی کردیم،‏ از یک یا چند جهت به پادشاهی خدا مربوط می‌باشند.‏ (‏کادر «‏چگونه خدا مقصودش را به تحقق می‌رساند‏» ملاحظه شود.‏)‏ این عهدها تضمینی مستحکم بر موفقیت پادشاهی خداست.‏ بنابراین،‏ می‌توانیم کاملاً اطمینان داشته باشیم که حکمرانی مسیح،‏ وسیله‌ای است که خدا مقصودش را از طریق آن در رابطه با انسان‌ها و زمین به تحقق می‌رساند.‏—‏مکا ۱۱:‏۱۵‏.‏

یَهُوَه مقصودش را در رابطه با زمین از طریق حکمرانی مسیح به تحقق خواهد رساند (‏بندهای ۱۵-‏۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۸ هیچ شکی وجود ندارد که تنها راه حل مشکلات بشر پادشاهی خداست.‏ ما کاملاً اطمینان داریم که پادشاهی خدا برکات ابدی را برای همهٔ انسان‌ها به ارمغان می‌آورد.‏ باشد که غیورانه این حقیقت را به مردم اعلام کنیم!‏—‏مت ۲۴:‏۱۴‏.‏