به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اکتبر ۲۰۱۴

برای افتخار همکاری با یَهُوَه ارزش قائل باشید!‏

برای افتخار همکاری با یَهُوَه ارزش قائل باشید!‏

‏«با خدا همکاران هستیم.‏»—‏۱قر ۳:‏۹‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

۱.‏ یَهُوَه خدا نسبت به کار کردن چه احساسی دارد،‏ خواست او برای مخلوقاتش چیست و از این رو چه کرده است؟‏

یَهُوَه خدا از کار کردن لذّت می‌برد.‏ (‏مز ۱۳۵:‏۶؛‏ یو ۵:‏۱۷‏)‏ خواست او این است که مخلوقات هوشمندش یعنی فرشتگان و انسان‌ها نیز از چنین خوشی و رضایتی برخوردار باشند.‏ از این رو،‏ به آن‌ها کارهایی خوشایند و مسرّت‌بخش محوّل کرده است.‏ برای مثال،‏ او نخست‌زادهٔ خود را در کار آفرینش سهیم ساخت.‏ ‏(‏کولُسیان ۱:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است که عیسی قبل از زندگی بشری خود،‏ در آسمان نزد خدا «معمار» بود.‏—‏امث ۸:‏۳۰‏.‏

۲.‏ از کجا می‌دانیم که خدا همیشه به فرشتگان مسئولیت‌های مهم و رضایت‌بخش داده است؟‏

۲ در کل کتاب مقدّس می‌بینیم که یَهُوَه همیشه به فرشتگان مسئولیت‌هایی محوّل کرده است.‏ برای مثال،‏ پس از آن که آدم و حوّا گناه کردند و از باغ عدن رانده شدند،‏ خدا «در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می‌گشت،‏ تا راه درخت حیات را پاس بدارد.‏» (‏پیدا ۳:‏۲۴‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ همچنین در مکاشفه ۲۲:‏۶ آمده است که یَهُوَه «فرشتهٔ خود را فرستاد تا آنچه را که می‌باید زود واقع شود،‏ به خادمان خود باز نماید.‏»‏

 کارهایی که به انسان‌ها محوّل شد

۳.‏ زمانی که عیسی بر زمین بود چگونه پدرش را سرمشق قرار داد؟‏

۳ زمانی که عیسی بر زمین بود،‏ کاری را که یَهُوَه به او محوّل کرده بود با شادی انجام داد.‏ او همچنین با سرمشق گرفتن از پدرش به شاگردانش کاری مهم محوّل کرد.‏ او برای مشتاق کردن آنان به کار چنین گفت:‏ «آمین،‏ آمین،‏ به شما می‌گویم،‏ آن که به من ایمان داشته باشد،‏ او نیز کارهایی را که من می‌کنم،‏ خواهد کرد،‏ و حتی کارهایی بزرگتر از آن خواهد کرد،‏ زیرا که من نزد پدر می‌روم.‏» (‏یو ۱۴:‏۱۲‏)‏ عیسی در رابطه با فوریت این فعالیت چنین بیان کرد:‏ «تا روز است باید کارهای فرستندهٔ مرا به انجام رسانیم؛‏ شب نزدیک می‌شود،‏ که در آن کسی نمی‌تواند کار کند.‏»—‏یو ۹:‏۴‏.‏

۴-‏۶.‏ الف)‏ چرا خوشحالیم که نوح و موسی کارهایی را که یَهُوَه به آنان سپرده بود انجام دادند؟‏ ب)‏ نتیجهٔ همهٔ کارهایی که یَهُوَه به خادمانش می‌دهد چیست؟‏

۴ حتی قبل از آن که عیسی به زمین آید به انسان‌ها کاری رضایت‌بخش داده شده بود.‏ آدم و حوّا در انجام دادن کاری که خدا به آنان محوّل کرده بود کوتاهی کردند.‏ ولی برخی از انسان‌های دیگر مانند نوح به آنچه خدا از آنان خواسته بود عمل کردند.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۸‏)‏ برای مثال،‏ نوح دستوراتی دقیق برای ساختن کشتی‌ای دریافت کرد تا او و خانواده‌اش از طوفان آن زمان نجات یابند.‏ نوح هر چه یَهُوَه به او گفته بود دقیقاً انجام داد.‏ از این روست که ما امروزه زنده‌ایم!‏—‏پیدا ۶:‏۱۴-‏۱۶،‏ ۲۲؛‏ ۲پطر ۲:‏۵‏.‏

۵ موسی نیز دستورالعمل‌هایی دقیق برای ساختن خیمهٔ مقدّس و سازماندهی کاهنان دریافت و مطابق با آن دقیقاً عمل کرد.‏ (‏خرو ۳۹:‏۳۲؛‏ ۴۰:‏۱۲-‏۱۶‏)‏ حتی امروزه هم از وفاداری موسی در انجام وظیفه‌اش فایده می‌بریم.‏ از چه لحاظ؟‏ پولُس رسول توضیح داد که جزئیات شریعت،‏ نمادی از «چیزهای نیکوی آینده» بود که پس از آن به تحقق می‌رسید.‏—‏عبر ۹:‏۱-‏۵،‏ ۹؛‏ ۱۰:‏۱‏.‏

۶ کاری که خدا به خادمانش می‌دهد مطابق با پیشرفت مقصودش گاهی تغییر می‌یابد.‏ با این حال،‏ کارهای محوّل‌شده به آنان همیشه سبب جلال خدا شده و برای انسان‌های باایمان فایده داشته است.‏ این موضوع در مورد کارهایی که عیسی در آسمان و بر زمین انجام داده است صدق می‌کند.‏ (‏یو ۴:‏۳۴؛‏ ۱۷:‏۴‏)‏ کاری که یَهُوَه امروزه به ما سپرده است نیز سبب جلال او می‌شود.‏ (‏مت ۵:‏۱۶؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۸ خوانده شود.‏)‏ چرا می‌توان چنین گفت؟‏

حفظ دیدی مثبت به کار محوّل‌شده

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ امروزه،‏ مسیحیان افتخار شرکت در چه کارهایی دارند؟‏ ب)‏ نسبت به دستورالعمل‌های سازمان یَهُوَه چه واکنشی باید داشته باشیم؟‏

۷ به حتم موافقید که دعوت یَهُوَه از انسان‌های ناکامل به همکاری حقیقتاً شگفت‌انگیز است.‏ (‏۱قر ۳:‏۹‏)‏ امروزه برخی مانند نوح و موسی در ساختن و بنا سهم دارند.‏ آنان در ساختن سالن‌های مجمع،‏ سالن‌های ملکوت و دفاتر شعبه شرکت می‌کنند.‏ حال چه به بازسازی سالن ملکوت محلّتان مشغولید،‏ چه در ساختن شعبهٔ مرکزی در وُرویک واقع در ایالت نیویورک‏،‏ برای خدمتتان ارزش قائل باشید!‏ (‏به تصویر اول مقاله که تصویری کامپیوتری است،‏ ملاحظه شود.‏)‏ این کارها بخشی از خدمت مقدّس ماست.‏ با این حال،‏ اکثر مسیحیان به کار بنای روحانی فراخوانده شده‌اند.‏ این کار نیز یَهُوَه را جلال می‌دهد و به انسان‌های مطیع فایده می‌رساند.‏ (‏اعما ۱۳:‏۴۷-‏۴۹‏)‏ سازمان خدا این کار شاگردسازی را اداره و سازماندهی می‌کند.‏ از این رو،‏ گاهی کار یا مأموریتی جدید به برخی از خادمان خدا می‌دهد.‏

۸ خادمان وفادار یَهُوَه همیشه مشتاق بوده‌اند که مطیع کسانی باشند که هدایت را به عهده دارند.‏ ‏(‏عبرانیان ۱۳:‏۷،‏ ۱۷ خوانده شود.‏)‏ گاهی ممکن است از دلایل دستورالعمل‌هایی که به ما داده می‌شود آگاه نباشیم.‏ با  این حال،‏ اطمینان داریم که پذیرفتن هر تغییری که یَهُوَه صلاح بداند و پیروی از دستورالعمل‌های جدید بسیار فایده دارد.‏

۹.‏ پیران جماعت چه سرمشقی برای ما می‌گذارند؟‏

۹ پیران جماعت در حمایت از ترتیبات سازمان خدا پیشقدم می‌شوند چون حقیقتاً مایلند مطابق با خواست یَهُوَه عمل کنند.‏ (‏۲قر ۱:‏۲۴؛‏ ۱تسا ۵:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ آنان برای جماعت مشتاقانه زحمت می‌کشند و می‌کوشند روش‌های جدید موعظه را سریع به کار گیرند.‏ سازماندهی و پیشقدمی در موعظهٔ تلفنی،‏ موعظه در بندرگاه‌ها و موعظه در اماکن عمومی در ابتدا برای برخی از آنان آسان نبوده است.‏ با این حال،‏ نتیجهٔ مثبتی عایدشان شده است.‏ برای مثال،‏ چهار پیشگام در آلمان تصمیم گرفتند که در محدودهٔ تجاری که مدت‌ها در آن موعظه نشده بود فعالیت کنند.‏ یکی از آن پیشگامان به نام میشائیل که پیر جماعت است گفت:‏ «خیلی دلهره داشتیم،‏ چون برای چندین سال در این نوع موعظه شرکت نکرده بودیم.‏ یَهُوَه به حتم از احساسات ما آگاه است،‏ چون موعظهٔ ما را آن صبح برکت داد و اوقات فراموش‌نشدنی‌ای داشتیم.‏ خیلی خوشحال بودیم که به یَهُوَه توکّل و به دستورالعمل‌هایی که در جزوهٔ خدمت ما شاهدان آمده بود،‏ عمل کردیم!‏» آیا شما هم مشتاقید در محدوده‌تان به روش‌های جدید موعظه بپردازید؟‏

۱۰.‏ اخیراً چه تغییراتی در سازماندهی فعالیت‌هایمان صورت گرفته است؟‏

۱۰ گاهی در بیت‌ئیل‌ها تغییراتی صورت می‌گیرد.‏ برای مثال،‏ در چند سال اخیر برخی از دفاتر شعبه با هم ادغام شدند.‏ با آن که وفق دادن با تغییرات،‏ برای برخی از خواهران و برادران آن شعبه‌ها آسان نبود،‏ پس از چندی به فایدهٔ آن پی بردند.‏ (‏جا ۷:‏۸‏)‏ این خواهران و برادرانِ راغب به کار حقیقتاً خوشحالند که در این رویداد تاریخیِ قوم خدا سهمی داشته‌اند!‏

۱۱-‏۱۳.‏ برخی به دلیل تغییرات سازمانی با چه دشواری‌هایی روبرو شدند؟‏

۱۱ ما می‌توانیم از اعضای بیت‌ئیل‌هایی که دفاتر شعبه‌شان ادغام‌شده است،‏ درس‌هایی مهم بیاموزیم.‏ برخی از آنان برای دهه‌ها سال در دفتر شعبه‌شان خدمت کرده بودند.‏ از زوجی که در بیت‌ئیلی کوچک در آمریکای مرکزی خدمت می‌کردند،‏ درخواست شد به شعبهٔ مکزیک که تقریباً سی برابر بیت‌ئیل خودشان بود بپیوندند.‏ برادرمان به نام روخِلیو می‌گوید:‏ «ترک کردن خانواده و دوستان برایمان خیلی سخت بود.‏» برادری دیگر به نام خوآن که به شعبهٔ مکزیک نقل مکان کرد،‏ می‌گوید:‏ «مثل این بود که دوباره متولّد شده بودم؛‏ لازم بود دوستان جدیدی بیابم و برای این کار می‌باید خود را به فرهنگ و طرز فکر جدید تطبیق می‌دادم.‏»‏

۱۲ در اروپا نیز چندین دفتر شعبه با هم ادغام شدند و از بسیاری از اعضای بیت‌ئیل درخواست شد که به شعبهٔ آلمان نقل مکان کنند.‏ برای آنان نیز دشوار بود سرزمینی را که در آن متولّد شده بودند ترک کنند.‏ برای مثال،‏ برخی که از شعبهٔ سوئیس نقل مکان کردند،‏ در اوایل برای مناظر زیبای کوه‌های آلپ دلتنگ و آنانی که از شعبهٔ اتریش نقل مکان کردند،‏ برای شیوهٔ زندگی آرام آنجا دلتنگ می‌شدند.‏

۱۳ خواهران و برادرانی که به شعبهٔ کشوری دیگر نقل مکان می‌کنند،‏ باید به محیط،‏ همکاران و گاهی کاری جدید عادت کنند.‏ همچنین لازم است به جماعت و محدوده‌ای جدید بروند و شاید لازم باشد زبانی جدید بیاموزند.‏ چنین تغییراتی در زندگی آسان نیست.‏ با این حال تعداد چشمگیری از بیت‌ئیلی‌ها چنین تغییراتی را با رغبت پذیرفته‌اند.‏ چرا؟‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ بسیاری از خواهران و برادرانمان چگونه نشان داده‌اند که برای هر نوع خدمت ارزش قائلند؟‏ ب)‏ آنان از چه لحاظ برای همهٔ ما نمونه می‌باشند؟‏

۱۴ خواهری به نام گرِتل می‌گوید:‏ «من دعوت به  نقل مکان را پذیرفتم چون می‌خواستم به یَهُوَه بگویم که عشقم به او فراتر از عشقم به زندگی در یک سرزمین،‏ به یک بیت‌ئیل یا به داشتن افتخاری خاص است.‏» خواهری دیگر به نام دایس‌کا می‌گوید:‏ «وقتی به یاد آوردم که آن دعوت از یَهُوَه است،‏ با خوشحالی آن را پذیرفتم.‏» آندره و گابریئلا نیز مانند آنان فکر می‌کنند و می‌گویند:‏ «این دعوت را فرصتی دانستیم تا به خواست یَهُوَه اولویت دهیم،‏ نه به خواست خودمان.‏ ما به خودمان گفتیم:‏ ‹وقتی با تغییر جهت باد یَهُوَه روبرو می‌شویم،‏ بهتر است که بادبان قایق را بالا بریم،‏ نه آن که موانعی سد راه قرار دهیم.‏›»‏

بزرگ‌ترین افتخار انجام دادن کار یَهُوَه است!‏

۱۵ از آنجایی که تعدادی از شعبه‌ها با هم ادغام می‌شود،‏ لازم است که برخی از بیت‌ئیلی‌ها به خدمت پیشگامی گماشته شوند.‏ این موضوع در رابطه با بسیاری از خواهران و برادرانی که در شعبه‌های دانمارک،‏ نروژ و سوئد خدمت می‌کردند،‏ صدق داشت.‏ این سه شعبه به یک شعبه به نام شعبهٔ اسکاندیناوی ادغام شد.‏ فلوریان و آنیا که در میان آن گروه از خواهران و برادران بودند،‏ می‌گویند:‏ «ما مأموریت جدید خود را در خدمت به یَهُوَه فرصتی هیجان‌انگیز می‌دانیم.‏ خدمت ما هر جا که باشد،‏ خوشحالیم که به یَهُوَه خدمت می‌کنیم.‏ حقیقتاً می‌توانیم بگوییم که برکتی بزرگ دریافت کرده‌ایم!‏» البته شاید اکثر ما نیازی نباشد که چنین تغییراتی در زندگی خود دهیم،‏ ولی ما نیز مانند این خواهران و برادران می‌توانیم با رغبت و خوشحالی به پادشاهی یَهُوَه اولویت دهیم!‏ (‏اشع ۶:‏۸‏)‏ یَهُوَه به آنانی که برای خدمتشان ارزش قائلند،‏ همیشه برکت می‌دهد.‏

از افتخار همکاری با یَهُوَه همواره شادی یابید!‏

۱۶.‏ الف)‏ غَلاطیان ۶:‏۴ ما را به چه کاری ترغیب می‌کند؟‏ ب)‏ بزرگ‌ترین افتخاری که به انسان‌ها داده شده است چیست؟‏

۱۶ ما انسان‌ها اغلب خود را به دلیل ناکاملی با دیگران مقایسه می‌کنیم.‏ ولی کلام خدا به ما می‌گوید که به جای آن باید بر آنچه از دستمان بر می‌آید،‏ تمرکز کنیم.‏ ‏(‏غَلاطیان ۶:‏۴ خوانده شود.‏)‏ اکثر ما پیر جماعت،‏ پیشگام،‏ میسیونر یا بیت‌ئیلی نیستیم.‏ با این  حال،‏ نباید فراموش کنیم که بزرگ‌ترین افتخار،‏ افتخار همکاری با یَهُوَه در خدمت موعظه است.‏ این افتخار به همهٔ ما داده شده است و باید برایش ارزش بسیار قائل باشیم!‏

۱۷.‏ در سیستم کنونی با چه موضوعی روبرو هستیم و چرا نباید سبب دلسردی ما شود؟‏

۱۷ در سیستم کنونی ممکن است قادر نباشیم به نحو دلخواه به یَهُوَه خدمت کنیم.‏ شاید نتوانیم موقعیت‌های زندگی را تغییر دهیم،‏ مانند مسئولیت‌های خانوادگی،‏ بیماری یا غیره.‏ ولی این موضوع نباید ما را دلسرد سازد.‏ در هر موقعیتی که باشیم،‏ می‌توانیم با یَهُوَه همکاری کنیم و نام و پادشاهی‌اش را اعلام نماییم.‏ مهم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که آنچه از دستمان برمی‌آید در همکاری با یَهُوَه انجام دهیم و برای خواهران و برادرانی که قادرند بیشتر از ما فعال باشند،‏ برکت یَهُوَه را بطلبیم.‏ هرگز فراموش نکنید هر که نام یَهُوَه را جلال می‌دهد در چشمانش بسیار عزیز می‌باشد!‏

۱۸.‏ لازم است که به چه کاری اولویت دهیم و چرا؟‏

۱۸ با وجود ضعف‌ها و ناکاملی،‏ یَهُوَه راغب است که همکاران او باشیم.‏ پس حقیقتاً لازم است که برای این افتخار بی‌همتا ارزش قائل باشیم و در این ایّام آخر به جای خواست خود به خواست او اولویت دهیم!‏ به زودی،‏ یَهُوَه در دنیای جدید به ما «حیات واقعی» می‌بخشد و در آنجا می‌توانیم در صلح و سعادت از زندگی ابدی کاملاً لذّت ببریم.‏—‏۱تیمو ۶:‏۱۸،‏ ۱۹‏.‏

آیا برای خدمتتان ارزش قائلید؟‏ (‏بندهای ۱۶-‏۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۹.‏ چه آیندهٔ درخشانی در انتظارمان است؟‏

۱۹ دنیای جدید یَهُوَه به زودی فرا می‌رسد.‏ کمی پیش از آن که قوم اسرائیل به سرزمین موعود داخل شوند،‏ موسی به آنان چنین گفت:‏ «خداوند،‏ خدایتان شما را در تمام کارهایتان برکت خواهد داد.‏» (‏تث ۳۰:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ امروزه،‏ آنانی که در همکاری با خدا مشغولند،‏ زمین را پس از حارمَگِدّون مطابق با وعدهٔ او به ارث خواهند برد.‏ در آن زمان،‏ افکارمان را به کاری جدید از سوی یَهُوَه معطوف می‌کنیم یعنی تبدیل کردن کرهٔ زمین به بهشت زیبا!‏