به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات اکتبر ۲۰۱۴

این شماره،‏ شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات از ۱ تا ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند‏—‏تایوان

بیش از ۱۰۰ شاهد یَهُوَه به نقاطی نقل مکان کرده‌اند که نیاز بیشتر به مبشّر است.‏ از خواندن شرح حال آنان لذّت ببرید و ببینید چگونه موفق شده‌اند.‏

به پادشاهی خدا ایمانی تزلزل‌ناپذیر داشته باشید

یَهُوَه با استفاده از ۶ عهد تضمین کرد که پادشاهی وی مقصودش را به انجام خواهد رساند.‏ این عهدها چگونه ایمان ما را تقویت می‌کند؟‏

شما پادشاهی‌ای از کاهنان خواهید بود

سه عهد آخر از شش عهد،‏ ما را برمی‌انگیزاند تا به پادشاهی خدا اعتماد و خبر خوش را به دیگران اعلام کنیم.‏

زندگی‌نامه

رویدادهای تاریخی در خدمتم به یَهُوَه

میلدرد اُلسن یَهُوَه را بیش از ۷۵ سال خدمت کرده است،‏ منجمله تقریباً ۲۹ سال در خدمت میسیونری.‏ چه چیزی به او کمک می‌کند جوان بماند؟‏

برای افتخار همکاری با یَهُوَه ارزش قائل باشید!‏

چه چیزی پرستندگان یَهُوَه را برمی‌انگیزاند تا به خواسته‌های خود اولویت ندهند؟‏

‏«به آنچه در بالاست بیندیشید»‏

چرا لازم است آنانی که امید زمینی دارند به آنچه در بالاست بیندیشند؟‏ چگونه می‌توانند چنین کنند؟‏