‏‹پیوسته عمل شما را که از ایمان ناشی می‌شود و محنت شما را که محرک آن محبت است به‌یاد می‌آوریم.‏›—‏۱تسا ۱:‏۳‏.‏

۱.‏ پولُس رسول در مورد آنانی که در خدمت به یَهُوَه زحمت می‌کشیدند چه دیدی داشت؟‏

پولُس رسول خواهران و برادرانی را که در راه خبر خوش زحمت می‌کشیدند،‏ گرامی می‌شمرد.‏ او نوشت:‏ «پیوسته در حضور خدا و پدر خود،‏ عمل شما را که از ایمان ناشی می‌شود و محنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام می‌گیرد،‏ به‌یاد می‌آوریم.‏» (‏۱تسا ۱:‏۳‏)‏ یَهُوَه نیز سعی و کوشش تمام خادمان وفادار خود را چه کم چه زیاد به یاد می‌آورد و برای آن ارزش قائل است.‏—‏عبر ۶:‏۱۰‏.‏

۲.‏ در این مقاله چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟‏

۲ بسیاری از هم‌ایمانانمان،‏ چه در گذشته چه امروزه،‏ برای خدمت تمام‌وقت به یَهُوَه ازخودگذشتگی‌های بسیار کرده‌اند.‏ بیایید به نمونهٔ برخی در قرن اول و خدمت آنان توجه کنیم.‏ سپس به برخی از انواع خدمت تمام‌وقت در روزگار ما بپردازیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم آنان را در فعالیت‌هایشان حمایت نماییم.‏

خادمان تمام‌وقت در قرن اول

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ در قرن اول برخی به چه نوع خدمت تمام‌وقت مشغول بودند؟‏ ب)‏ نیازهای این خادمان چگونه رفع شد؟‏

۳ عیسی مدتی کوتاه پس از تعمیدش شروع به موعظه پادشاهی خدا کرد و دیگران را نیز آموزش داد که چنین کنند.‏ (‏لو ۳:‏۲۱-‏۲۳؛‏ ۴:‏۱۴،‏ ۱۵،‏ ۴۳‏)‏ پس از مرگ عیسی،‏ رسولان فعالیت موعظه را به عهده گرفتند و آن را گسترش دادند.‏ (‏اعما ۵:‏۴۲؛‏ ۶:‏۷‏)‏ برخی  مسیحیان مانند فیلیپُس در فلسطین به خدمت مبشّری و میسیونری پرداختند.‏ (‏اعما ۸:‏۵،‏ ۴۰؛‏ ۲۱:‏۸‏)‏ پولُس و برخی دیگر برای این خدمت به مناطقی دورتر سفر کردند.‏ (‏اعما ۱۳:‏۲-‏۴؛‏ ۱۴:‏۲۶؛‏ ۲قر ۱:‏۱۹‏)‏ برخی مانند سیلاس،‏ مَرقُس و لوقا علاوه بر خدمت میسیونری در نسخه‌برداری و نگارش نامه‌ها یا کتب سهمی داشتند.‏ (‏۱پطر ۵:‏۱۲‏)‏ زنان مسیحی نیز دوشادوش آن برادران وفادار خدمت می‌کردند.‏ (‏اعما ۱۸:‏۲۶؛‏ روم ۱۶:‏۱،‏ ۲‏)‏ تجربیات هیجان‌انگیز آنان را می‌توانیم در بخش یونانی کتاب مقدّس بخوانیم و ببینیم که یَهُوَه برای زحمات آنان ارزش قائل بود و از آنان حمایت می‌کرد.‏

۴ در قرن اول میلادی،‏ خادمان تمام‌وقت چگونه مخارج خود را تأمین می‌کردند؟‏ گاهی برادران و خواهران،‏ آنان را برای صرف غذا دعوت می‌کردند یا به شکلی دیگر از آنان حمایت می‌نمودند.‏ با این حال،‏ خادمان تمام‌وقت توقعی از هم‌ایمانان خود نداشتند.‏ (‏۱قر ۹:‏۱۱-‏۱۵‏)‏ برخی افراد و جماعت‌ها نیز در رفع نیازهای آنان پیشقدم می‌شدند.‏ ‏(‏اعمال ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ فیلیپیان ۴:‏۱۵-‏۱۸ خوانده شود.‏)‏ پولُس و همسفرانش برای تأمین مخارجشان همچنین به کار پاره‌وقت می‌پرداختند.‏

خادمان تمام‌وقت در روزگار ما

۵.‏ زوجی در مورد خدمت تمام‌وقتشان چه گفتند؟‏

۵ امروزه نیز بسیاری به انواع گوناگون خدمت تمام‌وقت پرداخته‌اند.‏ (‏به کادر «‏ انواع گوناگون خدمت تمام‌وقت‏» رجوع شود.‏)‏ آنان نسبت به خدمتی که برگزیده‌اند چه احساسی دارند؟‏ همین سؤال را از آنان بپرسید؛‏ پاسخ‌هایشان به حتم بسیار تشویق‌کننده خواهد بود.‏ برای مثال،‏ برادری که پیشگام دائم،‏ پیشگام ویژه،‏ میسیونر و عضوی از خانوادهٔ بیت‌ئیل بوده است،‏ در پاسخ این سؤال چنین می‌گوید:‏ «یکی از بهترین تصمیمات زندگی‌ام انتخاب خدمت تمام‌وقت بوده است.‏ البته تصمیم دشواری بود چون در ۱۸سالگی سه راه پیش رویم،‏ قرار گرفت؛‏ یکی تحصیل در دانشگاه،‏ دومی شغل تمام‌وقت و سومی خدمت پیشگامی.‏ تجربه‌هایی که در خدمت تمام‌وقت داشته‌ام به من ثابت کرده است که یَهُوَه ازخودگذشتگی‌های ما را فراموش نمی‌کند.‏ در خدمت تمام‌وقت فرصت‌هایی برای استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خدادادی به دست آورده‌ام که در هیچ موقعیت دیگری این فرصت‌ها را نمی‌یافتم.‏» همسر این برادر می‌گوید:‏ «هر نوع خدمت تمام‌وقت در رشد روحانی‌ام مؤثر بوده است.‏ بارها و بارها،‏ حمایت و هدایت یَهُوَه را در زندگی‌مان تجربه کرده‌ایم.‏ اگر شجاعت به خرج نمی‌دادیم و به خدمت تمام‌وقت نمی‌پرداختیم،‏ هرگز طعم لطف یَهُوَه را به این شکل نمی‌چشیدیم.‏ من هر روز یَهُوَه را از بابت زندگی‌مان در خدمت تمام‌وقت شکر می‌گویم.‏» آیا شما هم دوست دارید چنین احساسی نسبت به زندگی‌تان داشته باشید؟‏

۶.‏ یَهُوَه خدا چه دیدی نسبت به خدمت خادمینش دارد؟‏

۶ البته برخی به دلیل شرایط زندگی‌شان اکنون قادر نیستند به خدمت تمام‌وقت بپردازند.‏ با این حال،‏ اطمینان داریم که یَهُوَه برای خدمت از دل و جان آنان نیز ارزش قائل است.‏ به خواهران و برادرانی فکر کنید که پولُس رسول نام‌هایشان را در فیلیمون ۱-‏۳ ذکر کرد؛‏ منجمله تمام برادران جماعت کولُسی.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ هم پولُس و هم یَهُوَه خدا برای خدمت آنان بسیار ارزش قائل بودند.‏ یَهُوَه،‏ پدر آسمانی برای خدمت شما نیز ارزش قائل است.‏ حال چگونه می‌توانید از خادمان تمام‌وقت حمایت کنید؟‏

حمایت از پیشگامان

۷،‏ ۸.‏ خدمت پیشگامی مستلزم چیست و دیگر اعضای جماعت چگونه می‌توانند از پیشگامان حمایت کنند؟‏

۷ پیشگامان مانند مبشّران غیور قرن اول،‏ مایهٔ دلگرمی فراوان جماعت می‌باشند.‏ بسیاری از آنان هر ماه ۷۰ ساعت به خدمت موعظه می‌پردازند.‏ چگونه می‌توانیم به ایشان کمک کنیم؟‏

۸ خواهری پیشگام به نام شاری می‌گوید:‏ «پیشگامان به این دلیل که هر روز به خدمت موعظه مشغولند،‏ قوی به نظر می‌آیند.‏ با این حال،‏ آنان نیز نیاز به تشویق دارند.‏» (‏روم ۱:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ خواهری دیگر که قادر بود برای چندین سال  پیشگامی کند،‏ در رابطه با پیشگامان جماعتش گفت:‏ «آنان بی‌وقفه زحمت می‌کشند.‏ وقتی پیشگامان را با اتومبیل خود به خدمت موعظه می‌بریم،‏ به صرف غذا دعوت می‌کنیم،‏ کمی پول به آنان می‌دهیم تا خرج سوخت ماشین یا دیگر مخارجشان برطرف شود،‏ بسیار سپاسگزاری می‌کنند.‏ این کمک‌ها به آنان نشان می‌دهد که به فکرشان هستیم.‏»‏

۹،‏ ۱۰.‏ برخی چگونه به پیشگامان جماعت‌شان کمک کرده‌اند؟‏

۹ یک راه دیگر برای کمک به پیشگامان همکاری کردن با آنان در خدمت موعظه است.‏ خواهری پیشگام به نام بابی چنین بیان می‌کند:‏ «ما در طول هفته به حمایت بیشتری نیاز داریم.‏» پیشگامی دیگر از همان جماعت می‌گوید:‏ «بیشترِ بعدازظهرها در خدمت موعظه همکار ندارم.‏» خواهری که اکنون در بیت‌ئیل بروکلین خدمت می‌کند،‏ در رابطه با زمانی که پیشگامی می‌کرد،‏ می‌گوید:‏ «یکی از خواهرانی که ماشین داشت به من گفته بود:‏ ‹هر وقت همکار نداشتی،‏ با من تماس بگیر و من با تو به خدمت موعظه می‌آیم.‏› به کمک او بود که حقیقتاً توانستم به خدمت پیشگامی ادامه دهم.‏» خواهری دیگر به نام شِری می‌گوید:‏ «پیشگامان مجرّد،‏ اغلب بعد از خدمت موعظه تنها هستند.‏ اگر گاهی خواهران و برادران مجرّد را به پرستش خانوادگی‌تان دعوت کنید،‏ از آنان حمایت کرده‌اید.‏ همچنین آنان را به فعالیت‌های دیگر نیز دعوت کنید.‏ بدین شکل به آنان نیرو می‌بخشید.‏»‏

۱۰ خواهری که نزدیک به ۵۰ سال در خدمت تمام‌وقت می‌باشد،‏ در رابطه با دورانی که با چندین خواهر مجرّد دیگر پیشگامی می‌کرد،‏ چنین می‌گوید:‏ «پیران جماعت حدوداً هر دو ماه یک بار به دیدار ما پیشگامان می‌آمدند.‏ آنان در مورد وضعیت سلامتی‌و شغلمان از ما سؤال می‌کردند تا مطمئن شوند نگرانی‌ای نداریم.‏ ابراز علاقهٔ‌شان حقیقتاً صادقانه بود.‏ آنان برای دیدار ما به خانه‌مان می‌آمدند تا بتوانند از نیازهایمان با خبر باشند.‏» عمل این پیران جماعت،‏ ما را یاد اونیسیفوروس می‌اندازد که با وجود مسئولیت‌های خانوادگی‌اش به پولُس رسول کمک کرد.‏—‏۲تیمو ۱:‏۱۸‏.‏

۱۱.‏ خدمت پیشگام ویژه مستلزم چیست؟‏

۱۱ نوع دیگری از خدمت تمام‌وقت،‏ پیشگامی ویژه است.‏ بسیاری از آنان هر ماه ۱۳۰ ساعت به خدمت موعظه می‌پردازند.‏ آنان ساعات بسیاری را صرف خدمت موعظه و فعالیت‌های جماعت می‌کنند.‏ از این رو،‏ دفتر شعبه هر ماه مقداری پول برای مخارجشان فراهم می‌بیند،‏  زیرا پیشگامان ویژه وقت کمی برای داشتن شغل دارند یا اصلاً وقتی برای آن ندارند.‏

۱۲.‏ پیران جماعت و دیگر اعضای جماعت چگونه می‌توانند از پیشگامان ویژه حمایت کنند؟‏

۱۲ چگونه می‌توانیم از پیشگامان ویژه حمایت کنیم؟‏ پیر جماعتی که در یکی از دفاتر شعبه خدمت می‌کند و با بسیاری از پیشگامان ویژه در تماس است،‏ می‌گوید:‏ «لازم است که پیران جماعت با آنان صحبت کنند،‏ با وضعیتشان آشنا شوند و ببینند که چگونه می‌توانند به آنان کمک کنند.‏ برخی از خواهران و برادران فکر می‌کنند هزینه‌ای که پیشگامان ویژه از شعبه دریافت می‌کنند،‏ کاملاً نیازهایشان را برطرف می‌سازد.‏ ولی آنان نیازهای گوناگونی دارند که اعضای جماعت می‌توانند در برطرف کردن آن کمک کنند.‏» به علاوه،‏ پیشگامان ویژه برای خدمت موعظه نیاز به همکار دارند.‏ آیا می‌توانید بدین شکل از آنان حمایت کنید؟‏

حمایت از سرپرستان حوزه

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ در مورد سرپرستان حوزه چه موضوعی را باید به خاطر داشته باشیم؟‏ ب)‏ در کمک به سرپرستان حوزه به نظرتان چه کاری از دستمان بر می‌آید؟‏

۱۳ سرپرستان حوزه و همسرانشان،‏ برادران و خواهرانی باتجربه‌اند که ایمانی قوی دارند و جماعات را تشویق و بنا می‌کنند.‏ با این حال،‏ نباید فراموش کنیم که آنان نیز به تشویق و برای خدمت موعظه به همکار نیاز دارند.‏ گاهی وقتی برادران،‏ آنان را برای مهمانی یا تفریح و سرگرمی دعوت می‌کنند،‏ بسیار خوشحال می‌شوند.‏ به علاوه،‏ وقتی در بیمارستان بستری می‌شوند یا برای مدتی نیاز به درمان و معالجه دارند،‏ دیدار ما از آنان و رسیدگی به نیازهایشان سبب تشویق و دلگرمی‌شان می‌شود.‏ لوقا،‏ نگارندهٔ کتاب اعمال رسولان و «پزشک محبوب» نیز با دلسوزی به نیازهای پولُس و دیگر همراهانش رسیدگی می‌کرد.‏—‏کول ۴:‏۱۴؛‏ اعما ۲۰:‏۵–‏۲۱:‏۱۸‏.‏

۱۴ سرپرستان حوزه و همسرانشان به محبت و تشویق دوستان نزدیکشان نیاز دارند.‏ سرپرست حوزه‌ای نوشت:‏ «گویا دوستانم می‌دانند که چه زمانی به تشویق نیاز دارم.‏ آنان سؤالاتی سنجیده می‌پرسند و این باعث می‌شود که نگرانی‌هایم را به آنان بگوییم.‏ آنان با گوش دادن به حرفم‌هایم کمکی بزرگ به من می‌کنند.‏» سرپرستان حوزه و همسرانشان بسیار سپاسگزارند که برادران و خواهرانشان به آنان توجه و علاقه‌ای گرم دارند.‏

حمایت از اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل

۱۵،‏ ۱۶.‏ آنانی که در بیت‌ئیل‌ها و سالن‌های مجمع زندگی می‌کنند،‏ چه خدمتی انجام می‌دهند و چگونه می‌توانیم از آنان حمایت کنیم؟‏

۱۵ در سراسر دنیا،‏ آنانی که در بیت‌ئیل‌ها و سالن‌های مجمع خدمت می‌کنند،‏ کمک بزرگی در راه فعالیت پادشاهی خدا در سرزمین‌های مختلف بوده‌اند.‏ اگر در جماعت یا حوزهٔ شما تعدادی بیت‌ئیلی وجود دارد،‏ چگونه می‌توانید نشان دهید که آنان را به یاد دارید؟‏

۱۶ وقتی آنان خدمتشان را در بیت‌ئیل شروع می‌کنند،‏ چون از خانواده و دوستانشان دور می‌باشند،‏ اغلب احساس دلتنگی می‌کنند.‏ آنان به حتم،‏ بسیار خوشحال می‌شوند که بیت‌ئیلی‌های دیگر و اعضای جماعت با آنان دوست شوند!‏ (‏مرق ۱۰:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ برنامهٔ کاری بیت‌ئیل‌ها طوری تنظیم شده است تا در جلسات جماعت حضور یابند و هر هفته سهمی در خدمت موعظه داشته باشند.‏ هر چند وقت یک بار نیز به بیت‌ئیلی‌ها مسئولیت‌های اضافی نیز واگذار می‌شود.‏ خیلی اهمیت دارد که جماعات این موضوع را درک کنند و نشان دهند که برای خدمت بیت‌ئیلی‌ها ارزش قائلند.‏—‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۹ خوانده شود.‏

حمایت از خادمان تمام‌وقتی که در سرزمین‌های دیگر خدمت می‌کنند

۱۷،‏ ۱۸.‏ خادمان تمام‌وقت در سرزمین‌های دیگر چه مسئولیت‌هایی دارند؟‏

۱۷ کسانی که پذیرفته‌اند در سرزمینی دیگر خدمت کنند،‏ ممکن است با مشکلاتی همچون غذا،‏ زبان،‏ رسوم و موقعیت‌های جدید روبرو باشند.‏ آنان به چه دلیل،‏ چنین دشواری‌هایی را پذیرفته‌اند؟‏

 ۱۸ برخی از آنان،‏ میسیونر می‌باشند که خدمت اصلی‌شان خدمت موعظه است.‏ ایشان موعظه‌گران و معلّمان ماهری می‌باشند و آنچه آموخته‌اند به اعضای جماعت تعلیم می‌دهند.‏ دفتر شعبه مکانی ساده برای زندگی و مقداری پول به میسیونرها می‌دهد تا نیازهای اساسی آنان برآورده شود.‏ برخی دیگر از آنانی که برای خدمت به سرزمینی دیگر می‌روند،‏ گماشته می‌شوند که در دفاتر شعبه به خدمت بپردازند یا در بنای ساختمان‌های بیت‌ئیل،‏ دفاتر ترجمه،‏ سالن‌های مجمع یا سالن‌های ملکوت کمک کنند.‏ غذا،‏ اقامتگاهی ساده و دیگر خدمات برای ایشان برآورده می‌شود.‏ آنان نیز مانند اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل مرتب در جلسات حضور می‌یابند و در خدمت موعظه شرکت می‌کنند.‏ جماعات از تجربیات این برادران و خواهران بسیار فایده می‌برند.‏

۱۹.‏ در مورد آنانی که در سرزمین‌های دیگر خدمت می‌کنند،‏ چه موضوعی را باید به خاطر داشته باشیم؟‏

۱۹ چگونه می‌توان این خادمان تمام‌وقت را همواره به یاد داشت؟‏ به خاطر داشته باشید که آنان وقتی به سرزمین‌تان می‌رسند،‏ ممکن است به برخی از غذاهای محلّی عادت نداشته باشند.‏ مخصوصاً،‏ وقتی آنان را برای غذا دعوت می‌کنید،‏ به یاد داشته باشید که از آنان بپرسید چه غذایی را دوست دارند یا چه خوراکی را مایلند امتحان کنند.‏ وقتی آنان زبان یا رسوم محلّی را می‌آموزند،‏ نسبت به آنان صبور باشید.‏ شاید مدتی طولانی طول بکشد تا منظور شما را درک کنند و در تلفظ واژگان به کمک شما نیاز داشته باشند.‏ به خاطر داشته باشید که آنان مایلند بیاموزند!‏

۲۰.‏ به چه نحوی می‌توانیم خادمان تمام‌وقت و والدینشان را به یاد آوریم؟‏

۲۰ از آنجایی که والدین خادمان تمام‌وقت پا به سن می‌گذارند،‏ شاید خادمان تمام‌وقت تصمیم بگیرند برای مراقبت از والدینشان به سرزمین خود برگردند.‏ اگر والدینشان شاهد یَهُوَه باشند،‏ احتمالاً دوست دارند فرزندانشان در خدمت تمام‌وقت باقی بمانند.‏ (‏۳یو ۴‏)‏ البته،‏ اگر والدین نیاز به مراقبت داشته باشند،‏ خادمان تمام‌وقت آنچه از دستشان بر آید انجام می‌دهند و هر چند مرتبه که لازم باشد،‏ نزد آنان برمی‌گردند.‏ با این حال،‏ هم‌ایمانانی که در نزدیکی والدین این خادمان تمام‌وقت می‌باشند،‏ با مراقبت از والدین سالخورده کمک بزرگی به این خادمان می‌کنند.‏ باید به خاطر داشته باشیم که خادمان تمام‌وقت در انجام دادن مهم‌ترین کار یعنی پخش خبر خوش بسیار فعالند.‏ (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ اگر والدین سالمند این خادمان تمام‌وقت نیاز به کمک داشته باشند،‏ آیا شما یا جماعتتان قادر است دست یاری به سوی آنان دراز کند؟‏

۲۱.‏ آنانی که در خدمت تمام‌وقت می‌باشند از بابت کمک و تشویقی که دریافت می‌کنند چه احساسی دارند؟‏

۲۱ قصد آنانی که به خدمت تمام‌وقت پا می‌گذارند،‏ این نیست که به ثروت دست یابند بلکه از خود چیزی به یَهُوَه و دیگران بدهند.‏ از این رو،‏ از بابت هر کمکی که به آنان شود،‏ بسیار سپاسگزارند.‏ خواهری که در سرزمینی دیگر مشغول به خدمت تمام‌وقت است،‏ چنین می‌گوید:‏ «حتی نوشته‌ای کوتاه نشان می‌دهد که دیگران به فکر ما می‌باشند و از بابت زحماتمان قدردانند.‏»‏

۲۲.‏ نسبت به خدمت تمام‌وقت چه احساسی دارید؟‏

۲۲ خدمت تمام‌وقت به یَهُوَه حقیقتاً بهترین راه زندگی است؛‏ راهی پرهیجان و رضایت‌بخش.‏ خدمت تمام‌وقت باعث می‌شود خصوصیات و درس‌هایی بیاموزیم که امروزه به آن‌ها نیاز داریم و ما را برای آینده تحت پادشاهی خدا آماده می‌سازد.‏ باشد که همهٔ ما ‹پیوسته عمل خادمان تمام‌وقت را که از ایمان ناشی می‌شود،‏ و محنت آنان را به یاد آوریم.‏›—‏۱تسا ۱:‏۳‏.‏