به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  سپتامبر ۲۰۱۴

تحت «مصیبت‌های بسیار» به خدا وفادار بمانید

تحت «مصیبت‌های بسیار» به خدا وفادار بمانید

‏«با مصیبت‌های بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردیم.‏»—‏اعما ۱۴:‏۲۲‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

۱.‏ چرا خادمان خدا با سختی‌های بسیار روبرو می‌شوند؟‏

آیا روبرو شدن «با مصیبت‌های بسیار» در راه زندگی مسیحی موجب حیرت شما می‌شود؟‏ احتمالاً خیر.‏ چه جدیداً خادم یَهُوَه شده باشیم چه سال‌ها پیش،‏ همهٔ ما با سختی‌ها روبرو می‌شویم.‏ چرا؟‏ زیرا در دنیای شیطان زندگی می‌کنیم.‏—‏مکا ۱۲:‏۱۲‏.‏

۲.‏ الف)‏ علاوه بر سختی‌هایی که برای همهٔ انسان‌های ناکامل رخ می‌دهد،‏ مسیحیان با چه نوع مصیبتی روبرو می‌شوند؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ چه کسی مسبب تمام این آزارها و مخالفت‌هاست و این موضوع را از کجا می‌دانیم؟‏

۲ علاوه بر سختی‌هایی که «مناسب بشر» است،‏ یعنی مشکلاتی که برای همهٔ انسان‌های ناکامل رخ می‌دهد،‏ مسیحیان با نوعی دیگر از مصیبت نیز روبرو می‌شوند.‏ (‏۱قر ۱۰:‏۱۳‏)‏ چه مصیبتی؟‏ مخالفت شدید به دلیل مصمم بودن در اطاعت از قوانین خدا.‏ عیسی به پیروانش گفت:‏ «”بنده از ارباب خود بزرگتر نیست.‏“ اگر مرا آزار رسانیدند،‏ با شما نیز چنین خواهند کرد.‏» (‏یو ۱۵:‏۲۰‏)‏ چه کسی مسبب تمام این آزارها و مخالفت‌هاست؟‏ در اصل شیطان است.‏ کتاب مقدّس او را به «شیری غرّان» توصیف می‌کند که در حال جستن قوم خداست تا آنان را «ببلعد.‏» (‏۱پطر ۵:‏۸‏)‏ شیطان هر ترفندی را به کار می‌برد تا شاگردان  عیسی را به زیر پا گذاشتن معیارهای خدا وادارد.‏ حال بیایید آنچه برای پولُس رسول اتفاق افتاد بررسی کنیم.‏

مصیبت در لِستْره

۳-‏۵ الف)‏ پولُس در لِستْره با چه مصیبتی مواجه شد؟‏ ب)‏ سخن پولُس از چه لحاظ سبب تقویت شاگردان شد؟‏

۳ پولُس رسول بارها به دلیل ایمانش زجر و آزار دید.‏ (‏۲قر ۱۱:‏۲۳-‏۲۷‏)‏ برای مثال،‏ یک بار وقتی پولُس به همراه بَرنابا در لِستْره بود،‏ با زجر و آزار روبرو شد.‏ پولُس در آنجا،‏ مردی را که لنگ مادرزاد بود شفا داد.‏ از این رو،‏ مردم ابتدا آنان را خدایان پنداشتند و ستایش کردند.‏ اما پولُس و بَرنابا به آن جمعیت التماس کردند که از پرستش آنان بازایستند!‏ چیزی نگذشت که یهودیان مخالف به آنجا آمدند و افکار مردم را با تهمت زدن به پولُس و بَرنابا تغییر دادند.‏ جمعیت نیز به سرعت بر ضدّ پولُس و بَرنابا شورش کردند!‏ آنان پولُس را سنگسار و به گمان آن که مرده است،‏ رهایش کردند.‏—‏اعما ۱۴:‏۸-‏۱۹‏.‏

۴ پولُس و بَرنابا پس از بشارت در دِربه «به لِسْتَرَه و ایقونیه و اَنطاکیه مراجعت کردند.‏ و دل‌های شاگردان را تقویت داده،‏ پند می‌دادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبت‌های بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردیم.‏» (‏اعما ۱۴:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ سخن پولُس در ابتدا ممکن است عجیب به نظر آید؛‏ زیرا عبارت «مصیبت‌های بسیار» دلسردکننده است نه تشویق‌کننده.‏ پس سخن پولُس و بَرنابا از چه لحاظ سبب ‏«تقویت» شاگردان شد؟‏

۵ اگر به سخن پولُس دقت کنیم،‏ پاسخ به این سؤال را خواهیم یافت.‏ پولُس نگفت که «باید مصیبت‌های بسیار را تحمّل کنیم،‏» بلکه گفت:‏ «با مصیبت‌های بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردیم.‏» پس پولُس شاگردان را با اشاره بر نتیجهٔ مثبت وفاداری تقویت کرد.‏ این پاداش،‏ وعده‌ای توخالی نبود.‏ زیرا،‏ عیسی گفت:‏ «هر که تا به پایان پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏»‏‏—‏مت ۱۰:‏۲۲‏.‏

۶.‏ کسانی که در سختی‌ها پایداری کنند چه پاداشی دریافت خواهند کرد؟‏

۶ اگر در سختی‌ها پایدار باشیم،‏ پاداش را دریافت خواهیم کرد.‏ این پاداش برای مسح‌شدگان فناناپذیری و حکمرانی با عیسی در آسمان خواهد بود.‏ این پاداش برای ‹گوسفندان دیگر› به مفهوم زندگی ابدی بر زمین است،‏ جایی که در آن «عدالت» برقرار خواهد بود.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ ۲پطر ۳:‏۱۳‏)‏ البته،‏ مطابق با سخن پولُس،‏ قبل از دریافت پاداش با مصیبت‌های بسیاری روبرو خواهیم شد.‏ حال بیایید دو شکل از زجر و آزاری را بررسی کنیم که ممکن است با آن مواجه شویم.‏

حملات مستقیم

۷.‏ حملهٔ مستقیم چیست؟‏

۷ عیسی چنین پیشگویی کرد:‏ «شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه‌ها خواهند زد و به‌خاطر من در حضور والیان و پادشاهان خواهید ایستاد.‏» (‏مرق ۱۳:‏۹‏)‏ مطابق این آیه برخی مسیحیان با مصیبت به شکل زجر و آزار جسمی مواجه می‌شوند،‏ احتمالاً به تحریک رهبران دینی یا سیاسی.‏ (‏اعما ۵:‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏ بار دیگر به نمونهٔ پولُس توجه کنید.‏ آیا آگاهی از این که زجر و آزار در انتظارش است موجب هراس او شد؟‏ به هیچ وجه.‏—‏اعمال ۲۰:‏۲۲،‏ ۲۳ خوانده شود.‏

۸،‏ ۹.‏ از کجا می‌دانیم که پولُس مصمم بود پایدار بماند و امروزه چگونه برخی نشان داده‌اند که عزمی مانند پولُس دارند؟‏

۸ پولُس با دلیری در مقابل حملات مستقیم شیطان ایستادگی کرد و چنین گفت:‏ «جان را برای خود بی‌ارزش می‌انگارم،‏ تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان رسانم و خدمتی را که از خداوندْ عیسی یافته‌ام،‏ به کمال انجام دهم،‏ خدمتی که همانا اعلام بشارت فیض خداست.‏» (‏اعما ۲۰:‏۲۴‏)‏ به روشنی می‌توان دید که پولُس از مواجهه با زجر و آزار هراسی به دل راه نداد.‏ بلکه مصمم بود که در هر سختی پایدار بماند.‏ هدف اصلی او این بود که «بشارت» را با وجود هر سختی کاملاً موعظه کند.‏

 ۹ امروزه بسیاری از برادران و خواهرانمان نشان داده‌اند که عزمی مانند پولُس دارند.‏ برای مثال،‏ در سرزمینی،‏ هم‌ایمانانمان تقریباً ۲۰ سال است که به دلیل امتناع از خدمت سربازی به زندان افتاده‌اند.‏ هم‌ایمانانمان بدون محاکمه به زندان انداخته شده‌اند چون در آن سرزمین اجازهٔ خدمت غیرنظامی وجود ندارد.‏ برخی از آنان کتک خورده و به اشکال مختلف شکنجه شده‌اند و حتی به خانواده‌هایشان اجازهٔ ملاقات داده نمی‌شود.‏

۱۰.‏ چرا نباید در مواجهه با مصیبت‌های غیرمنتظره ترس به دل راه دهیم؟‏

۱۰ در سرزمین‌های دیگر،‏ برادرانمان با مصیبت‌های غیرمنتظره مواجهند.‏ اگر چنین اتفاقی برای شما رخ داد،‏ ترس به دل راه ندهید.‏ یوسف را به یاد آورید که به بردگی فروخته شد،‏ اما یَهُوَه «او را از همه مصائبش رهانید.‏» (‏اعما ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ یَهُوَه قادر است که شما را نیز از سختی‌ها برهاند.‏ هیچ گاه فراموش نکنید که «خداوند می‌داند چگونه پارسایان را از آزمایشها برهاند.‏» (‏۲پطر ۲:‏۹‏)‏ دلایلی بسیار وجود دارد که به یَهُوَه اعتماد و تحت مصیبت‌ها پایداری کنیم.‏ از این رو،‏ بیایید به یَهُوَه اعتماد کنیم که قادر است ما را از این دنیای شریر برهاند و زندگی ابدی را تحت حکومتش به ما عطا کند.‏—‏۱پطر ۵:‏۸،‏ ۹‏.‏

حملات غیرمستقیم

۱۱.‏ حملات غیرمستقیم با حملات مستقیم چه تفاوتی دارد؟‏

۱۱ شکل دیگر مصیبت‌ها که ممکن است با آن روبرو شویم،‏ حملات غیرمستقیم است.‏ این نوع مصیبت‌ها چه فرقی با حملات مستقیم دارد؟‏ حملات مستقیم مانند توفان شدید است که ناگهان خانهٔ شما را نابود می‌کند.‏ ولی حملات غیرمستقیم مانند موریانه‌هایی است که چوب‌های خانه را به تدریج می‌خورند تا آن که فرو ریزد.‏ وقتی پی بردید که موریانه‌ها با خانهٔ شما چه کرده‌اند بسیار دیر است،‏ چون خانه در حال فروپاشی است.‏

۱۲.‏ الف)‏ یکی از حملات غیرمستقیم شیطان چیست و چرا مؤثر است؟‏ ب)‏ یأس و دلسردی بر پولُس رسول چه تأثیری گذاشت؟‏

۱۲ شیطان چه با حملات مستقیم و چه با حملات غیرمستقیم،‏ می‌خواهد رابطه‌مان را با یَهُوَه خراب کند.‏ یکی از مؤثرترین حملات غیرمستقیم شیطان سوءاستفاده از یأس و دلسردی است.‏ پولُس رسول اذعان کرد که گاهی اوقات مأیوس و دلسرد می‌شد.‏ ‏(‏رومیان ۷:‏۲۱-‏۲۴ خوانده شود.‏)‏ او که از لحاظ روحانی بسیار قوی و احتمالاً عضو هیئت اداره‌کنندهٔ قرن اول بود،‏ چرا دلسرد و مأیوس می‌شد و حتی خود را «شخص نگونبختی» خواند؟‏ دلیل احساس پولُس ناکاملی‌هایش بود.‏ او می‌خواست نیکویی کند اما نیرویی درونی با او ستیز می‌کرد.‏ اگر با چنین احساساتی در جنگید می‌توانید از سخنان پولُس رسول تسلّی یابید.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ چه چیزی باعث می‌شود که برخی از خادمان خدا دلسرد شوند؟‏ ب)‏ چه کسی می‌خواهد ایمانمان را درهم شکند و چرا؟‏

۱۳ گاهی اوقات به بسیاری از برادران و خواهرانمان احساس دلسردی،‏ نگرانی و حتی حقارت دست می‌دهد.‏ برای مثال،‏ پیشگامی غیور که در این مقاله دبورا خوانده می‌شود،‏ چنین گفت:‏ «هر بار اشتباهی می‌کنم،‏ بارها و بارها در بارهٔ آن فکر می‌کنم و هر چه بیشتر به آن فکر می‌کنم،‏ احساسم نسبت به خودم بدتر می‌شود.‏ وقتی در مورد همهٔ اشتباهاتم فکر می‌کنم،‏ این احساس را به من می‌دهد که لیاقت ندارم کسی مرا دوست داشته باشد،‏ حتی یَهُوَه.‏»‏

۱۴ چه چیزی باعث می‌شود که برخی از خادمان غیور یَهُوَه مانند دبورا دلسرد شوند؟‏ ممکن است چندین دلیل داشته باشد.‏ برخی تمایل دارند در مورد خود و وضعیت زندگی‌شان منفی فکر کنند.‏ (‏امث ۱۵:‏۱۵‏)‏ برخی دیگر نیز به دلیل اختلالات روانی یا جسمی  احساسات منفی در آن‌ها ایجاد می‌شود.‏ حال دلیل آن هر چه باشد باید به یاد داشته باشیم که چه کسی می‌خواهد از احساسات ما سوءاستفاده کند.‏ حقیقتاً چه کسی می‌خواهد که ما احساس دلسردی کنیم و دست از مبارزه برداریم؟‏ بلی شیطان می‌خواهد که چنین احساسی به ما دست دهد.‏ او به مرگ محکوم شده است و امیدی ندارد و می‌خواهد که شما نیز همان محکومیت و ناامیدی را احساس کنید.‏ (‏مکا ۲۰:‏۱۰‏)‏ او قصد دارد ما را با حملات مستقیم یا غیرمستقیم نگران و غیرتمان را سرد سازد تا از مبارزه دست بکشیم.‏ به یاد داشته باشید که ما قوم خدا در جنگ روحانی می‌باشیم!‏

۱۵.‏ مطابق با ۲قُرِنتیان ۴:‏۱۶،‏ ۱۷ به چه کاری می‌خواهیم مصمم باشیم؟‏

۱۵ مصمم باشید که به مبارزه ادامه دهید.‏ بر پاداش چشم بدوزید.‏ پولُس به مسیحیان قُرِنتُس چنین نوشت:‏ «ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمی‌شویم.‏ با اینکه نیروی جسمی ما بتدریج از بین می‌رود،‏ اما نیروی باطنی ما روزبروز در خداوند فزونی می‌یابد.‏ این مشکلات و رنجهای جزئی ما نیز سرانجام بسر خواهد آمد،‏ و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیبمان گردد،‏ که هرگز با آن زحمات قابل مقایسه نیست.‏»—‏۲قر ۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏؛‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

هم‌اکنون خود را برای سختی‌ها آماده کنید

تمرین روحانی به مسیحیان،‏ چه جوان چه بالغ،‏ کمک می‌کند تا از ایمانشان دفاع کنند (‏بند ۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۶.‏ چرا مهم است که هم‌اکنون خود را برای سختی‌ها آماده سازیم؟‏

۱۶ همان طور که خواندیم شیطان «حیله‌های» مختلفی به کار می‌برد.‏ (‏افس ۶:‏۱۱‏)‏ هر یک از ما لازم است به پند داده‌شده در ۱پِطرُس ۵:‏۹ توجه کند که آمده است:‏ «در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید.‏» برای این کار لازم است هم‌اکنون فکر و دلمان را تمرین دهیم تا برای انجام دادن کار درست آماده و راغب باشیم.‏ برای مثال،‏ سربازان قبل از رفتن به جنگ اغلب برای مدتی طولانی به تمرینات  سنگین و شدید می‌پردازند.‏ جنگ روحانی ما نیز به همین شکل است.‏ از آنجایی که نمی‌دانیم در جنگ روحانی با چه چیزی مواجه خواهیم شد،‏ بسیار ضروری است که تمرینات لازم را طی دوران صلح انجام دهیم.‏ در این رابطه،‏ پولُس به قُرِنتیان چنین نوشت:‏ «خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه.‏ خود را محک بزنید.‏»—‏۲قر ۱۳:‏۵‏.‏

۱۷-‏۱۹.‏ الف)‏ به چه طرقی می‌توانیم خود را محک زنیم؟‏ ب)‏ نوجوانان چگونه می‌توانند خود را برای دفاع از ایمانشان در مدرسه آماده کنند؟‏

۱۷ یک راه برای گوش دادن به هشدار الهامی پولُس رسول این است که خود را به دقت محک زنیم.‏ از خود سؤال کنید:‏ ‹آیا در دعا ثابت قدم هستم؟‏ هنگام مواجهه با فشار همسن و سالان،‏ آیا خدا را بیشتر از انسان اطاعت می‌کنم؟‏ آیا مرتباً در جلسات مسیحی شرکت می‌کنم؟‏ آیا شجاع هستم تا در مورد اعتقاداتم با دیگران صحبت کنم؟‏ آیا همان گونه که انتظار دارم هم‌ایمانانم مرا ببخشند،‏ اشتباهات آنان را می‌بخشم؟‏ آیا مطیع سرپرستان جماعت و کسانی که فعالیت جهانی را به عهده دارند هستم؟‏›‏

۱۸ توجه کنید که دو سؤال بالا در رابطه با دفاع از ایمان و ایستادگی در برابر فشار همسن‌وسالان است.‏ بسیاری از جوانان ما در مدرسه با چنین موقعیتی روبرویند.‏ آنان آموخته‌اند که در دفاع از ایمانشان نترسند و خجالت نکشند.‏ چه چیزی به آنان کمک کرده است تا از ایمانشان شجاعانه دفاع کنند؟‏ پیشنهادات مفید در مجلّات!‏ برای مثال،‏ در مجلّهٔ «بیدار شوید!‏»‏ * ژوئیهٔ ۲۰۰۹ پیشنهاد شده است که اگر همشاگردی‌ای چنین سؤال کند:‏ «چرا به تکامل اعتقاد نداری؟‏» می‌توانی بگویی:‏ «دانشمندان خودشان هم در این زمینه با هم توافق ندارند!‏ چرا من باید به تکامل اعتقاد داشته باشم؟‏» ای والدین!‏ با فرزندانتان تمرین کنید تا برای روبرو شدن با چنین فشارهایی آماده باشند.‏

۱۹ البته همیشه راحت نیست که شجاع باشیم یا آنچه یَهُوَه از ما می‌خواهد انجام دهیم.‏ شاید سخت باشد که پس از یک روز طولانی به جلسه رویم.‏ یا شاید دشوار باشد که صبح از رختخواب بیرون آییم و در خدمت موعظه شرکت کنیم.‏ با این حال،‏ به خاطر داشته باشید که اگر خود را به امور روحانی عادت دهید،‏ وقتی با آزمایشی بزرگ روبرو شوید،‏ بهتر می‌توانید با آن مقابله کنید.‏

۲۰،‏ ۲۱.‏ الف)‏ تعمّق در مورد فدیهٔ عیسی چگونه به ما کمک می‌کند با احساسات منفی بجنگیم؟‏ ب)‏ به چه کاری باید مصمم باشیم؟‏

۲۰ در رابطه با حملات غیرمستقیم چه می‌توان گفت؟‏ برای مثال،‏ چگونه می‌توان با دلسردی و یأس مقابله کرد؟‏ یکی از مؤثرترین راه‌ها،‏ تعمّق در فدیه عیسی است.‏ این کاری بود که پولُس رسول انجام داد.‏ او گاهی اوقات احساس نگونبختی می‌کرد.‏ با این حال،‏ می‌دانست که مسیح برای گناهکاران مرد و خود نیز یکی از آن گناهکاران است.‏ در واقع،‏ او نوشت:‏ «این زندگی که اکنون در جسم می‌کنم،‏ با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد.‏» (‏غلا ۲:‏۲۰‏)‏ بلی،‏ پولُس فدیه را پذیرفت.‏ او پی برده بود که فدیه در رابطه با او به کار برده می‌شود.‏

۲۱ این دیدگاه که فدیه هدیه‌ای از یَهُوَه برای شماست،‏ می‌تواند کمکی بزرگ باشد.‏ البته به این مفهوم نیست که دلسردی شما بلافاصله محو شود.‏ برخی از ما شاید تا دنیای جدید تا حدّی با این گونه حملهٔ غیرمستقیم در جنگ باشیم.‏ با این حال،‏ به خاطر داشته باشید کسانی پاداش را دریافت خواهند کرد که تسلیم نشوند.‏ ما روزبه‌روز به زمانی نزدیک می‌شویم که پادشاهی خدا صلح را برقرار خواهد ساخت و انسان‌های وفادار را به کاملی خواهد رساند.‏ پس برای داخل شدن به پادشاهی خدا مصمم باشید،‏ حتی اگر لازم باشد از میان سختی‌های بسیار عبور کنید.‏

^ بند 18 مأخذ انگلیسی.‏