مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات سپتامبر ۲۰۱۴

این شماره،‏ شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات از ۲۷ اکتبر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ است.‏

آیا متقاعد شده‌اید که حقیقت را یافته‌اید؟‏

در این مقاله دلایلی بررسی می‌شود که بسیاری را متقاعد ساخته است که دین شاهدان یَهُوَه حقیقی است.‏ همچنین دلایلی را خواهیم دید که شاهدان یَهُوَه را متقاعد ساخته است که دینشان حقیقی است.‏

تحت «مصیبت‌های بسیار» به خدا وفادار بمانید

همهٔ ما به دلیل زندگی در دنیای شیطان دچار مصیبت می‌شویم.‏ شیطان به چه اَشکالی به ما حمله می‌کند؟‏ چگونه می‌توانیم خود را آماده سازیم؟‏

والدین!‏ فرزندانتان را شبانی کنید

والدین،‏ موظفند فرزندانشان را «با تعلیم و تربیت خداوند» بزرگ کنند.‏ (‏افس ۶:‏۴)‏ در این مقاله،‏ سه طریق مهم بررسی می‌شود که والدین را برای شبانی فرزندانشان مجهز می‌سازد.‏ همچنین بررسی می‌شود که چگونه به فرزندانشان کمک کنند تا یَهُوَه را دوست بدارند.‏

سؤالات خوانندگان

آیا سخن داود در مزمور ۳۷:‏۲۵ و اظهار عیسی در مَتّی ۶:‏۳۳ بدین مفهوم است که یَهُوَه نمی‌گذارد،‏ فرد مسیحی هرگز گرسنگی بکشد؟‏

دشمن آخر که نابود می‌شود مرگ است

مرگ و آنچه به مرگ می‌انجامد سبب رنج و مصیبت فراوان است.‏ چرا انسان‌ها می‌میرند؟‏ چگونه ‹دشمن آخر از میان برداشته خواهد شد›؟‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶)‏ پاسخ این سؤالات در این مقاله عدالت،‏ حکمت و به خصوص محبت یَهُوَه را برجسته می‌سازد.‏

خادمان تمام‌وقت را به یاد آورید

بسیاری از پرستندگان یَهُوَه در خدمت تمام‌وقت مشغول می‌باشند.‏ چگونه می‌توانیم زحمات وفادارانهٔ آنان را به یاد آوریم؟‏—‏۱تِسالونیکیان ۱:‏۳.‏