به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۴

نقش زنان در مقصود یَهُوَه چیست؟‏

نقش زنان در مقصود یَهُوَه چیست؟‏

‏«زنانی که بشارت می‌آورند،‏ سپاه عظیمی هستند.‏»—‏مز ۶۸:‏۱۱‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ خدا چه هدایایی به آدم داد؟‏ ب)‏ چرا خدا برای آدم زنی آفرید؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

یَهُوَه از آفرینش زمین مقصودی داشت.‏ قصد او این بود که زمین ‹مسکونی› شود.‏ (‏اشع ۴۵:‏۱۸‏)‏ اولین مخلوق انسانی،‏ آدم،‏ کامل آفریده شد و خدا خانه‌ای شگفت‌انگیز یعنی باغ عدن را به او داد.‏ آدم از دیدن درختان زیبا و پرشکوه،‏ نهرهای جاری و روان و حیوانات پرجنب و جوش بسیار لذّت می‌برد!‏ اما آدم در زندگی چیزی بسیار مهم کم داشت و یَهُوَه به آن چنین اشاره کرد:‏ «خوب نیست که آدم تنها باشد.‏ پس برایش معاونی موافق [یا «مکمّل»،‏ دج ‏] وی بسازم.‏» خدا آدم را به خوابی عمیق برد و یکی از دنده‌هایش را گرفت و از «آن دنده .‏ .‏ .‏ زنی بنا کرد.‏» وقتی آدم بیدار شد،‏ از دیدن زن بسیار خوشحال شد!‏ او گفت:‏ «همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم،‏ از این سبب ‹نسا› نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد.‏»—‏پیدا ۲:‏۱۸-‏۲۳‏.‏

۲ زن،‏ هدیه‌ای به خصوص بود چون قصد خدا از آفرینش او این بود که زن برای مرد یاوری کامل باشد.‏ به زن همچنین قدرت باروری داده شد.‏ در واقع «آدم زن خود را حوّا نام نهاد،‏ زیرا که او مادر جمیع زندگان است.‏» (‏پیدا ۳:‏۲۰‏)‏ حقیقتاً خدا هدیه‌ای عالی به اولین زوج داد!‏ او به آنان توانایی تولید مثل داد تا از ایشان انسان‌هایی کامل به وجود آیند.‏ بدین گونه تمام زمین به تدریج به بهشتی زیبا تبدیل و پر  از انسان‌هایی کامل می‌شد؛‏ انسانی‌هایی که بر حیوانات حکومت کنند.‏—‏پیدا ۱:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

۳.‏ الف)‏ آدم و حوّا برای برخوردار شدن از برکات یَهُوَه موظف به چه کاری بودند،‏ اما چه شد؟‏ ب)‏ در این مقاله چه سؤالاتی بررسی می‌شود؟‏

۳ برای آن که آدم و حوّا از برکات آتی برخوردار شوند،‏ موظف بودند از یَهُوَه اطاعت کنند و حاکمیتش را بپذیرند.‏ (‏پیدا ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ فقط تحت این شرایط آنان می‌توانستند مطابق با مقصود خدا عمل کنند.‏ متأسفانه آنان تحت تأثیر آن «مار کهن» یعنی شیطان قرار گرفتند و به خدا گناه کردند.‏ (‏مکا ۱۲:‏۹؛‏ پیدا ۳:‏۱-‏۶‏)‏ این سرکشی چه عواقبی برای زنان داشته است؟‏ زنان خداپرست دوران باستان چه کارهایی انجام دادند؟‏ چرا می‌توان زنان مسیحی امروز را ‹سپاهی عظیم› خواند؟‏—‏مز ۶۸:‏۱۱‏.‏

عواقب سرکشی

۴.‏ چه کسی مسبب گناه اولین زوج شناخته شد؟‏

۴ وقتی خدا از آدم بازخواست کرد،‏ آدم چنین بهانه آورد:‏ «این زنی که قرین من ساختی،‏ وی از میوهٔ درخت به من داد که خوردم.‏» (‏پیدا ۳:‏۱۲‏)‏ آدم نه تنها گناهش را به گردن نگرفت بلکه سعی کرد،‏ گناهش را به گردن زنی اندازد که خدا به او داده بود؛‏ خدایی که عطاکنندهٔ هدایای نیکوست!‏ هم مرد و هم زن گناه کردند.‏ اما،‏ آدم مسبب گناه شناخته شد.‏ از این رو،‏ پولُس رسول نوشت:‏ «گناه به‌واسطهٔ یک انسان [یعنی آدم] وارد جهان شد،‏ و به‌واسطهٔ گناه،‏ مرگ آمد.‏»—‏روم ۵:‏۱۲‏.‏

۵.‏ وقتی خدا اجازه داد که انسان مستقل از او حکومت کند،‏ چه چیزی ثابت شد؟‏

۵ اولین زوج باور کردند که نیاز نیست یَهُوَه بر آنان حکومت کند.‏ این موضوع این سؤال مهم را مطرح ساخت:‏ چه کسی حق حکومت دارد؟‏ خدا اجازه داد که انسان‌ها مستقل از او برای مدتی حکومت کنند تا به این سؤال پاسخی ابدی داده شود.‏ بدین شکل ثابت می‌شد که هر حکومتی مستقل از او به شکست می‌انجامد.‏ طی قرن‌ها حکومت‌ها،‏ اجتماع بشری را از مصیبتی به مصیبتی دیگر دچار ساخته‌اند.‏ فقط در قرن گذشته،‏ حدود ۱۰۰ میلیون انسان،‏ شامل میلیون‌ها مرد،‏ زن و بچهٔ بی‌گناه،‏ در جنگ‌ها کشته شده‌اند.‏ بلی،‏ شواهدی بی‌شمار ثابت می‌کند،‏ «آدمی که راه می‌رود قادر بر هدایت قدم‌های خویش نمی‌باشد.‏» (‏ار ۱۰:‏۲۳‏)‏ این واقعیتی انکارناپذیر است و ما چون به این موضوع پی برده‌ایم،‏ یَهُوَه را پادشاه خود پذیرفته‌ایم.‏—‏امثال ۳:‏۵،‏ ۶ خوانده شود.‏

۶.‏ در بسیاری از سرزمین‌ها با زنان و دختران چگونه رفتار می‌شود؟‏

۶ هم مردان و هم زنان طعم خشونت را در این دنیای تحت سلطهٔ شیطان چشیده‌اند.‏ (‏جا ۸:‏۹؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ برخی از بدترین ستم‌ها در حق زنان بوده است.‏ در سراسر دنیا حدود ۳۰ درصد زنان گزارش می‌دهند که تحت ضرب و شتم شوهر یا دوست‌پسر قرار گرفته‌اند.‏ در برخی از جوامع،‏ به فرزند مذکر بیشتر از فرزند مؤنث ارجحیت داده می‌شود،‏ چون عقیده بر این است که فرزند مذکر نام خانواده را زنده نگه می‌دارد و از والدین مسن و پدربزرگ و مادربزرگ خود نگهداری می‌کند.‏ در برخی از سرزمین‌ها،‏ مردم حتی از داشتن فرزند دختر عار دارند.‏ از این رو،‏ جنین مؤنث بیشتر از جنین مذکر سِقط می‌شود.‏

۷.‏ خدا چه آغازی به مرد و زن داد؟‏

۷ بدرفتاری با زنان به هیچ وجه مورد قبول خدا نیست.‏ خدا با زنان منصفانه رفتار می‌کند و به آنان احترام می‌گذارد.‏ دیدگاه محترمانهٔ خدا نسبت به زنان از آفرینش حوّا آشکار است.‏ خدا،‏ حوّا را کامل و با خصوصیاتی آفرید که او را مکمّل آدم ساخت نه بردهٔ او.‏ از کجا این موضوع را می‌دانیم؟‏ از آنجایی که خدا در آخر روز ششم «هر چه ساخته بود،‏ دید و همانا  بسیار نیکو بود.‏» (‏پیدا ۱:‏۳۱‏)‏ بلی،‏ یَهُوَه «هر چه» ساخته بود،‏ «بسیار نیکو» بود.‏ او هم به مرد و هم به زن آغازی بسیار نیکو داد!‏

زنانی که مورد لطف یَهُوَه قرار گرفتند

۸.‏ الف)‏ عموماً رفتار مردم چگونه است؟‏ توضیح دهید.‏ ب)‏ در طول تاریخ بشر،‏ خدا چه کسانی را مورد لطف خود قرار داده است؟‏

۸ پس از سرکشی در باغ عدن،‏ رفتار مردان و زنان عموماً رو به بدی نهاده و در طی قرن گذشته وضعیت وخیم‌تر نیز شده است.‏ در کتاب مقدّس پیشگویی شده است که شرارت در «روزهای آخر» گسترش می‌یابد.‏ رفتار بد انسان‌ها آنچنان افزایش یافته است که کتاب مقدّس این دوران را به درستی «زمانهای سخت» نامیده است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱-‏۵‏)‏ با وجود افزایش شرارت،‏ طی تاریخ بشر همواره مردان و زنانی مورد لطف یَهُوَه قرار گرفتند؛‏ آنان به «خداوند یَهُوَه» سلطان عالم توکّل کردند،‏ از قوانینش اطاعت نمودند و به حاکمیت او سرسپردند.‏—‏مزمور ۷۱:‏۵ خوانده شود.‏

۹.‏ چند نفر از توفان نوح نجات یافتند و چرا؟‏

۹ وقتی خدا دنیای شریر روزگار نوح را با توفان نابود کرد،‏ فقط چند تن نجات یافتند.‏ اگر برادران و خواهران نوح در آن زمان زنده بودند،‏ به حتم در توفان نابود شدند.‏ (‏پیدا ۵:‏۳۰‏)‏ تعداد زنانی که نجات یافتند،‏ با تعداد مردان مساوی بود.‏ نوح،‏ همسرش،‏ سه پسر و سه عروس‌شان چون خداترس بودند و ارادهٔ خدا را انجام دادند،‏ نجات یافتند.‏ امروزه،‏ میلیاردها انسان از نسل آن هشت نفری می‌باشند که یَهُوَه خدا آنان را نجات داد.‏—‏پیدا ۷:‏۷؛‏ ۱پطر ۳:‏۲۰‏.‏

۱۰.‏ چرا همسران خداترس بزرگان قوم مورد لطف یَهُوَه قرار گرفتند؟‏

۱۰ سال‌ها بعد،‏ یَهُوَه با همسران خداترس پَطرِیارْخ‌ها یا بزرگان قوم نیز بود.‏ اگر آن زنان در رابطه با زندگی‌شان شِکوه و شکایت می‌کردند،‏ مورد لطف یَهُوَه قرار نمی‌گرفتند.‏ (‏یهو ۱۶‏)‏ تصوّر این که سارا از رها کردن زندگی مرفه‌اش در اور و از زندگی چادرنشینی در سرزمینی غریب شکایت کرده باشد،‏ دشوار است.‏ سارا همیشه به ابراهیم احترام می‌گذاشت و «مطیع ابراهیم بود و او را سَرور خود می‌خواند.‏» (‏۱پطر ۳:‏۶‏)‏ همچنین رِفقَه را در نظر بگیرید که هدیه‌ای از سوی یَهُوَه به اسحاق بود و برای او همسری عالی شد.‏ جای تعجب نیست که اسحاق «دل در او بست.‏ و .‏ .‏ .‏ بعد از وفات مادر خود،‏ تسلّی پذیرفت.‏» (‏پیدا ۲۴:‏۶۷‏)‏ مایهٔ خوشحالی است که امروزه نیز در میان ما زنانی خداترس همچون سارا و رِفقَه وجود دارند!‏

۱۱.‏ دو قابلهٔ عبرانی چه شجاعتی نشان دادند؟‏

۱۱ طی اسارت در مصر،‏ شمار اسرائیلیان بسیار افزایش یافت.‏ از این رو،‏ فرعون دستور داد که نوزادان مذکر عبرانی را در بدو تولّد بکشند.‏ اما دو قابلهٔ پرتجربه به نام‌های شِفرَه و فُوعَه چون خداترس بودند،‏ شجاعانه از کشتن نوزادان امتناع کردند.‏ یَهُوَه نیز آنان را پاداش داده،‏ صاحب خانواده کرد.‏—‏خرو ۱:‏۱۵-‏۲۱‏.‏

۱۲.‏ دَبورَه و یاعیل چه نقشی مهمی در نجات قوم اسرائیل داشتند؟‏

۱۲ دَبورَهٔ نبیه،‏ زنی دیگر بود که در روزگار داوران اسرائیل از حمایت یَهُوَه برخوردار بود.‏ دَبورَه،‏ باراق داور را ترغیب کرد و در رهایی قوم اسرائیل از ظلم و ستم دشمنانشان سهمی داشت.‏ دَبورَه پیشگویی کرد که جلال پیروزی بر کنعانیان نه به باراق بلکه به زنی خواهد رسید که خدا سِیسَرا،‏ سرلشکر کنعانیان را «به دست» او خواهد داد.‏ مطابق با پیشگویی،‏ سِیسَرا را زنی غیراسرائیلی به نام یاعیل کشت.‏—‏داو ۴:‏۴-‏۹،‏ ۱۷-‏۲۲‏.‏

۱۳.‏ کتاب مقدّس در بارهٔ اَبِیجایَل چه می‌گوید؟‏

۱۳ زنی به نام اَبِیجایَل در قرن ۱۱ ق.‏م زندگی می‌کرد.‏ او زنی بادرایت بود اما همسرش نابال مردی  خشن،‏ بی‌فایده و بی‌فهم بود.‏ (‏۱سمو ۲۵:‏۲،‏ ۳،‏ ۲۵‏)‏ داود و مردانش که برای مدتی از مایملک نابال محافظت کرده بودند،‏ از او تقاضای آذوقه کردند.‏ اما نابال «ایشان را اهانت نمود» و هیچ چیز به آنان نداد.‏ داود بسیار خشمگین شد و قصد کرد،‏ نابال و همهٔ مردانش را بکشد.‏ اَبِیجایَل با شنیدن این خبر برای داود و مردانش خوراک و نوشیدنی برد تا از خون‌ریزی جلوگیری کند.‏ (‏۱سمو ۲۵:‏۸-‏۱۸‏)‏ پس از آن،‏ داود به اَبِیجایَل گفت:‏ «یَهُوَه،‏ خدای اسرائیل،‏ متبارک باد که تو را امروز به استقبال من فرستاد.‏» (‏۱سمو ۲۵:‏۳۲‏)‏ پس از مرگ نابال،‏ داود با اَبِیجایَل ازدواج کرد.‏—‏۱سمو ۲۵:‏۳۷-‏۴۲‏.‏

۱۴.‏ دختران شَلُّوم در چه کاری سهم داشتند و خواهران ما نیز به طور مشابه چه کاری انجام می‌دهند؟‏

۱۴ هنگامی که لشکر بابل،‏ اورشلیم و معبدش را در ۶۰۷ ق.‏م نابود ساخت،‏ بسیاری از مردان،‏ زنان و بچه‌ها کشته شدند.‏ دیوارهای شهر در سال ۴۵۵ ق.‏م تحت سرپرستی نَحَمِیا بازسازی شد.‏ دختران شَلُّوم،‏ حکمران نصف ناحیهٔ اورشلیم در میان کسانی بودند که در تعمیر دیوارهای شهر کمک کردند.‏ (‏نح ۳:‏۱۲‏)‏ آنان،‏ کارهای حقیرانه را با میل و رغبت انجام دادند.‏ جای قدردانی است که امروزه خواهرانمان با شادی از پروژه‌های ساختمان‌سازی در راه پیشرفت پادشاهی خدا به طرق مختلف حمایت می‌کنند!‏

زنان خداپرست قرن اول

۱۵.‏ خدا چه افتخاری به مریم داد؟‏

۱۵ یَهُوَه کمی قبل از قرن اول میلادی و طی آن به تعدادی از زنان افتخاراتی داد.‏ مریمِ باکره یکی از آنان بود.‏ او زمانی که نامزد یوسف بود،‏ از طریق روح‌القدس به شکلی خارق‌العاده باردار شد.‏ چرا خدا مریم را مادر عیسی انتخاب کرد؟‏ بی‌شک به این دلیل که او خصوصیات روحانی لازم را برای پرورش و تربیت پسر کاملش داشت.‏ حقیقتاً مادر عیسی بودن افتخار بزرگی است،‏ زیرا عیسی بزرگ‌ترین مرد تمام اعصار است!‏—‏مت ۱:‏۱۸-‏۲۵‏.‏

۱۶.‏ با مثالی توضیح دهید که طرز فکر عیسی نسبت به زنان چگونه بود.‏

۱۶ عیسی با زنان رفتاری بسیار مهربانانه داشت.‏ برای مثال،‏ زنی را در نظر گیرید که برای ۱۲ سال خون‌ریزی داشت.‏ آن زن در میان جمعیتی به عیسی نزدیک شد و از پشت لباسش را لمس کرد.‏ عیسی به جای سرزنش،‏ با مهربانی گفت:‏ «دخترم،‏ ایمانت تو را شفا داده است.‏ به‌سلامت برو و از این بلا آزاد باش!‏»—‏مرق ۵:‏۲۵-‏۳۴‏.‏

۱۷.‏ چه واقعهٔ معجزه‌آسایی در پِنتیکاست ۳۳ م.‏ رخ دارد؟‏

۱۷ برخی از زنانی که شاگرد عیسی بودند،‏ افتخار داشتند که به او و رسولانش خدمت کنند.‏ (‏لو ۸:‏۱-‏۳‏)‏ همچنین در پِنتیکاست ۳۳ م.‏ حدود ۱۲۰ مرد و نیز زن روح‌القدس را به طریقی خاص دریافت کردند.‏ ‏(‏اعمال ۲:‏۱-‏۴ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه ریخته شدن روح‌القدس را چنین پیشگویی کرده بود:‏ «روح خود را بر همهٔ بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت خواهند نمود و .‏ .‏ .‏ روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت.‏» (‏یول ۲:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ از طریق این واقعهٔ معجزه‌آسا در روز پِنتیکاست،‏ خدا آشکار کرد که لطفش را از اسرائیل مرتد گرفته و به «اسرائیلِ خدا» که شامل مردان و نیز زنان می‌باشند،‏ داده است.‏ (‏غلا ۳:‏۲۸؛‏ ۶:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ در میان زنان مسیحی که در قرن اول موعظه می‌کردند،‏ چهار دختر فیلیپُسِ موعظه‌گر نیز بودند.‏—‏اعما ۲۱:‏۸،‏ ۹‏.‏

‏«سپاه عظیمی» از زنان

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ خدا در رابطه با پرستش حقیقی به مردان و زنان چه افتخاری داده است؟‏ ب)‏ مزمورنویس در اشاره به زنانی که خبر خوش را اعلام می‌کنند چه گفته است؟‏

۱۸ در اواخر قرن نوزدهم چندین مرد و زن،‏ علاقهٔ  بسیاری به پرستش حقیقی نشان دادند.‏ ایشان پیشروان کسانی بودند که اکنون در تحقق پیشگویی عیسی نقش دارند.‏ عیسی گفت:‏ «این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همهٔ قومها باشد.‏ آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏»—‏مت ۲۴:‏۱۴‏.‏

۱۹ آن گروه کوچکِ شاگردان کتاب مقدّس امروزه تقریباً به ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ شاهد یَهُوَه تبدیل شده‌اند.‏ علاوه بر آن،‏ بیش از ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر به کتاب مقدّس و فعالیت ما علاقه نشان می‌دهند و در مراسم یادبود مرگ عیسی مسیح حضور می‌یابند.‏ در بسیاری از سرزمین‌ها اکثر حضار در مراسم یادبود،‏ زنان می‌باشند.‏ همچنین مبشّرانِ تمام‌وقت که پادشاهی خدا را در سرتاسر دنیا اعلام می‌کنند،‏ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفرند که اکثر آنان زنان می‌باشند.‏ خدا حقیقتاً به این زنان وفادار افتخار سهیم شدن در تحقق سخنان مزمورنویس را داده است که می‌گوید:‏ «زنانی که بشارت می‌آورند،‏ سپاه عظیمی هستند.‏»—‏مز ۶۸:‏۱۱‏.‏

زنانی که خبر خوش را موعظه می‌کنند،‏ حقیقتاً «سپاه عظیمی» می‌باشند (‏بندهای ۱۸،‏ ۱۹ ملاحظه شود)‏

برکات عظیم در آینده برای زنان خداپرست

۲۰.‏ چه پروژه‌هایی برای مطالعه می‌توانیم در نظر گیریم؟‏

۲۰ در این مقاله نمی‌توانیم شرح حال همهٔ زنان باایمانی که در کتاب مقدّس ذکر شده است،‏ بنویسیم.‏ با این حال،‏ همهٔ ما می‌توانیم در بارهٔ این زنان در کلام خدا و در مقالاتی که در نشریات چاپ شده است،‏ بخوانیم.‏ برای مثال،‏ می‌توانیم در وفاداری روت تعمّق کنیم.‏ (‏روت ۱:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ خواندن کتابی از کتاب مقدّس که نام ملکهٔ اِسْتَر بر آن است و مقالاتی در رابطه با او در نشریاتمان،‏ ایمان ما را قوی می‌سازد.‏ اگر در برنامهٔ پرستش خانوادگی،‏ پروژه‌ای در این رابطه بگنجانیم،‏ به حتم از آن فایده می‌بریم.‏ در صورتی که تنها زندگی می‌کنید،‏ این موضوعات را در طی مطالعهٔ فردی بررسی کنید.‏

۲۱.‏ زنان خداترس در طی زمان‌های سخت چگونه به یَهُوَه وفادار ماندند؟‏

۲۱ یَهُوَه خدمت موعظهٔ خواهران مسیحی را یقیناً برکت می‌دهد و از آنان در طی آزمایش‌ها حمایت می‌کند.‏ برای مثال،‏ وقتی بسیاری از خواهران خداترس،‏ طی رژیم نازی‌ها و حکومت کمونیست تحت زجر و آزار قرار گرفتند و برخی حتی جانشان را از دست دادند،‏ با یاری یَهُوَه به او وفادار ماندند.‏ (‏اعما ۵:‏۲۹‏)‏ امروزه مانند گذشته،‏ خواهرانمان و همهٔ هم‌ایمانانشان از سلطنت عالمگیر خدا حمایت می‌کنند.‏ در واقع همان طور که یَهُوَه دست راست اسرائیلیان باستان را گرفت،‏ دست راست ایشان را گرفته،‏ چنین می‌گوید:‏ «نترس،‏ من با تو هستم.‏»—‏اشع ۴۱:‏۱۰-‏۱۳‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

۲۲.‏ در انتظار چه برکاتی هستید؟‏

۲۲ در آیندهٔ نزدیک،‏ مردان و زنان خداترس زمین را به بهشت مبدّل خواهند ساخت و به میلیون‌ها رستاخیزیافته دربارهٔ مقاصد یَهُوَه آموزش خواهند داد.‏ تا آن زمان،‏ چه مرد و چه زن بیایید یَهُوَه را «به یک دل» خدمت کنیم و برای این افتخار ارزش قائل باشیم.‏—‏صف ۳:‏۹‏.‏