مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

صدای یَهُوَه را در هر موقعیتی بشنوید

صدای یَهُوَه را در هر موقعیتی بشنوید

‏«گوش‌هایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می‌گوید:‏ راه این است.‏»—‏اشع ۳۰:‏۲۱‏.‏

۱،‏ ۲.‏ یَهُوَه چگونه با خادمانش ارتباط برقرار کرده است؟‏

یَهُوَه خادمانش را در طول تاریخ به طرق مختلف هدایت کرده است.‏ برای مثال،‏ با برخی از آنان از طریق فرشتگان،‏ رؤیا یا خواب سخن گفت و وقایع آینده را برایشان نمایان ساخت.‏ همچنین یَهُوَه بدین طرق مأموریت‌هایی مشخص به آنان داد.‏ (‏اعد ۷:‏۸۹؛‏ حز ۱:‏۱؛‏ دان ۲:‏۱۹‏)‏ گاهی نیز قومش را از طریق برخی از انسان‌ها هدایت و راهنمایی کرد.‏ به هر حال،‏ خادمان یَهُوَه زمانی برکت می‌یافتند که به دستورات داده‌شده عمل می‌کردند.‏

۲ امروزه،‏ یَهُوَه خادمانش را از طریق کتاب مقدّس،‏ روح‌القدس و جماعت هدایت می‌کند.‏ (‏اعما ۹:‏۳۱؛‏ ۱۵:‏۲۸؛‏ ۲تیمو ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ هدایتی که از یَهُوَه دریافت می‌کنیم،‏ آنقدر واضح است که گویی ‹گوش‌هایمان سخنی را از عقب می‌شوند که می‌گوید:‏ راه این است در آن گام بردار.‏› (‏اشع ۳۰:‏۲۱‏)‏ یَهُوَه همچنین از عیسی برای هدایت ما استفاده می‌کند.‏ عیسی این کار را از طریق «غلام امین و دانا» انجام می‌دهد.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ لازم است که هدایت و دستورات عیسی را جدّی بگیریم،‏ چون زندگی ابدی ما به اطاعتمان بستگی دارد.‏—‏عبر ۵:‏۹‏.‏

۳.‏ چه موانعی ممکن است سد راه ما در شنیدن هدایت یَهُوَه شود؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۳ شیطان ابلیس قصد دارد که ما را از شنیدن سخنان حیات‌بخش یَهُوَه باز دارد.‏ به علاوه،‏ ‹دل فریبندهٔ› ما نیز ممکن است،‏ سد راهمان در شنیدن هدایت یَهُوَه شود.‏ (‏ار ۱۷:‏۹‏)‏ بنابراین،‏ بیایید ببینیم که چگونه می‌توانیم بر موانعی چیره شویم که شنیدن صدای یَهُوَه را دشوار می‌سازد.‏ همچنین بیایید بررسی کنیم که  گوش دادن به یَهُوَه و دعا چگونه رابطه‌مان را با او در هر موقعیتی حفظ می‌کند.‏

غلبه بر نیرنگ‌های شیطان

۴.‏ شیطان چگونه می‌کوشد تا در طرز فکر انسان‌ها اثر بگذارد؟‏

۴ شیطان می‌کوشد تا از طریق اطلاعات کاذب و تبلیغات گول‌زننده در طرز فکر انسان‌ها اثر بگذارد.‏ ‏(‏۱یوحنا ۵:‏۱۹ خوانده شود.‏)‏ روزنامه‌ها،‏ کتاب‌ها،‏ مجلّات،‏ رادیو،‏ تلویزیون و اینترنت سراسر دنیا را فرا گرفته است.‏ با آن که برخی از اطلاعات این منابع مفید می‌باشند،‏ اغلب در آن‌ها رفتار و معیارهایی ترویج داده می‌شود که برخلاف معیارهای یَهُوَه است.‏ (‏ار ۲:‏۱۳‏)‏ برای مثال،‏ ازدواج همجنسگرایان در اخبار،‏ برنامه‌های تلویزیونی و فیلم چنان جلوه داده می‌شود که گویی امری طبیعی است و بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنند که آنچه کتاب مقدّس در رابطه با همجنسگرایی می‌گوید،‏ افراطی است.‏—‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم فریب تبلیغات شیطان را نخوریم؟‏

۵ حال ما که معیارهای درست خدا را دوست داریم،‏ چگونه می‌توانیم فریب تبلیغات شیطان را نخوریم؟‏ همچنین چگونه می‌توانیم خوب را از بد تشخیص دهیم؟‏ «بوسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن!‏» (‏مز ۱۱۹:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ کتاب مقدّس شامل راهنمایی‌های حیاتی است که ما را قادر می‌سازد تا حقایق را از تبلیغات گمراه‌کننده تشخیص دهیم.‏ (‏امث ۲۳:‏۲۳‏)‏ عیسی با نقل‌قول از کتاب مقدّس گفت:‏ ‹انسان به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود،‏› وابسته است.‏ (‏مت ۴:‏۴‏)‏ از این رو،‏ لازم است که نحوهٔ به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس را در زندگی بیاموزیم.‏ برای مثال،‏ قبل از آن که شریعت به دست موسی نوشته شود،‏ یوسف جوان درک کرده بود که همخوابی با شخصی متأهل گناهی بزرگ به خداست.‏ همسر فوطیفار بارها تلاش کرد یوسف را وسوسه کند،‏ ولی یوسف حتی به خود اجازه نداد که چنین عملی را در فکر بپروراند و به یَهُوَه خطا کند.‏ ‏(‏پیدایش ۳۹:‏۷-‏۹ خوانده شود.‏)‏ یوسف با آن که تحت فشار همسر فوطیفار قرار داشت،‏ اجازه نداد صدای آن زن مانع شنیدن صدای یَهُوَه شود.‏ برای تشخیص خوب از بد ضروری است که گوشمان را بر تبلیغات بی‌وقفه و پرهیاهوی شیطان ببندیم و به صدای یَهُوَه گوش دهیم.‏

۶،‏ ۷.‏ برای آن که به پندهای شریرانهٔ شیطان گوش ندهیم،‏ چه باید کنیم؟‏

۶ دنیا چنان از تعالیم دینی کاذب و عقاید ضدّ و نقیض پر شده است که بسیاری از انسان‌ها،‏ جستجوی دین حقیقی را بیهوده می‌پندارند.‏ اما یَهُوَه حقیقت را به آسانی در اختیار کسانی قرار می‌دهد که راغبند سخنانش را بشنوند.‏ حال انتخاب با ماست که به صدای یَهُوَه گوش دهیم یا به صدای کسی دیگر.‏ از آنجایی که گوش دادن به دو صدا در یک زمان غیرممکن است،‏ لازم است که صدای عیسی را تشخیص و به او گوش دهیم؛‏ بلی به صدای کسی که  یَهُوَه او را شبان گوسفندانش گماشته است.‏—‏یوحنا ۱۰:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

۷ عیسی گفت:‏ «در آنچه می‌شنوید دقّت کنید.‏» (‏مرق ۴:‏۲۴‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ پند یَهُوَه روشن و درست است.‏ با این حال،‏ لازم است که با آماده کردن دلمان به آن توجه کنیم و گوش دهیم.‏ اگر دقت نکنیم،‏ ممکن است به جای گوش دادن به پندهای مهربانانهٔ خدا به پندهای شریرانهٔ شیطان گوش دهیم.‏ هرگز اجازه ندهید که موسیقی،‏ فیلم،‏ برنامه‌های تلویزیونی،‏ کتاب،‏ معاشران،‏ معلّمان و مشاوران یا کارشناسان،‏ زندگی شما را تحت تسلّط خود درآورند.‏—‏کول ۲:‏۸‏.‏

۸.‏ الف)‏ دل چگونه ما را در معرض فریب‌های شیطان قرار می‌دهد؟‏ ب)‏ اگر نسبت به علائمِ هشدار بی‌توجهی کنیم،‏ چه می‌شود؟‏

۸ شیطان از تمایلات گناه‌آلود ما باخبر است و سعی می‌کند ما را فریب دهد تا در پی آن‌ها باشیم.‏ وقتی شیطان ما را از این طریق هدف قرار می‌دهد،‏ وفاداری به یَهُوَه برایمان دشوار می‌شود.‏ (‏یو ۸:‏۴۴-‏۴۷‏)‏ چگونه می‌توانیم در این نبرد موفق شویم؟‏ کسی را در نظر گیرید که چنان جذب لذّت لحظه‌ای شده است که در آخر دست به خطا می‌زند.‏ ولی قبل از آن حتی فکر نمی‌کرد که مرتکب چنین خطایی شود.‏ (‏روم ۷:‏۱۵‏)‏ چه چیزی باعث شد که او به این موقعیت غم‌انگیز کشانده شود؟‏ احتمالاً شخص گوشش را به تدریج بر صدای یَهُوَه می‌بندد.‏ برای مثال،‏ ممکن است از دعا کردن دست کشیده باشد،‏ کمتر به خدمت موعظه برود یا از حضور مرتب در جماعت کوتاهی کرده باشد.‏ این علائم هشداری است که نشان می‌دهد در دلش چه می‌گذرد؛‏ او به این علائم بی‌توجهی می‌کند یا عمداً آن را نادیده می‌گیرد.‏ در آخر،‏ تمایلی نادرست بر او غلبه می‌کند و دست به کاری می‌زند که قبلاً آن را بد می‌دانست.‏ اگر نسبت به علائمِ هشدار هوشیار بمانیم و بلافاصله خود را تصحیح کنیم،‏ می‌توانیم از اشتباهات فاجعه‌آمیز اجتناب کنیم.‏ همچنین اگر به صدای یَهُوَه گوش دهیم،‏ هرگز خود را با عقاید مرتدان سرگرم نخواهیم ساخت.‏—‏امث ۱۱:‏۹‏.‏

۹.‏ چرا تشخیص علائم ابتدایی تمایلات گناه‌آلود بسیار مهم است؟‏

۹ تشخیص علائم ابتدایی بیماری،‏ زندگی شخص را نجات می‌دهد.‏ به طور مشابه،‏ ما نیز اگر تمایلاتی را که به وسوسه می‌انجامد بلافاصله در خود تشخیص دهیم،‏ می‌توانیم از فاجعه جلوگیری کنیم.‏ به محض آن که چنین تمایلاتی را در خود یافتیم،‏ عاقلانه است که سریع اقدام کنیم؛‏ قبل از آن که «برای انجام خواست [شیطان] اسیر» شویم.‏ (‏۲تیمو ۲:‏۲۶‏)‏  اگر پی بردیم که افکار و آرزوهایمان برخلاف انتظارات یَهُوَه است،‏ چه باید کنیم؟‏ باید بی‌درنگ فروتنانه به سوی او بازگردیم،‏ گوش‌هایمان را به سوی پندش باز کنیم و با تمام دل به او گوش دهیم.‏ (‏اشع ۴۴:‏۲۲‏)‏ باید درک کنیم که صدمات و عواقب وخیم تصمیمی بد منجر به درد و رنج شدید می‌شود.‏ پس برای اجتناب از چنین خطای بزرگی بهتر است که بلافاصله از راه منحرف دور شویم.‏

برنامهٔ مرتب روحانی چگونه به ما کمک می‌کند تا فریب شیطان را نخوریم؟‏ (‏بندهای ۴-‏۹ ملاحظه شود)‏

غلبه بر غرور و طمع

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ برخی از علائم غرور چیست؟‏ ب)‏ از سرکشی قُوْرَح،‏ داتان و اَبیرام چه درسی می‌گیریم؟‏

۱۰ باید درک کنیم که دل ما قادر است،‏ ما را منحرف سازد.‏ قدرت تمایلات گناه‌آلود بر ما بسیار است!‏ برای مثال،‏ غرور و طمع را در نظر گیرید و توجه کنید که هر یک از این خصوصیات چگونه ممکن است مانع گوش دادن به یَهُوَه شود و به فاجعه بینجامد.‏ انسان مغرور خود را بزرگ می‌پندارد و ممکن است فکر کند،‏ حق دارد هر چه بخواهد انجام دهد و هیچ کس چه هم‌ایمانان،‏ چه پیران مسیحی،‏ چه حتی سازمان خدا حق ندارد به او بگوید چه کند.‏ او ممکن است چنان از یَهُوَه دور شود که صدایش را به سختی بشنود.‏

۱۱ طی عبور قوم اسرائیل از بیابان،‏ قُوْرَح،‏ داتان و اَبیرام علیه موسی و هارون شورش کردند.‏ آن شورشیان از روی غرور می‌خواستند یَهُوَه را به شیوهٔ خود پرستش کنند.‏ واکنش یَهُوَه چه بود؟‏ او آنان را نابود کرد.‏ (‏اعد ۲۶:‏۸-‏۱۰‏)‏ این گزارش تاریخی حقیقتاً درسی بزرگ به ما می‌دهد!‏ شورش علیه یَهُوَه به فاجعه می‌انجامد.‏ پس بیایید همواره به خاطر داشته باشیم که «تکبّر پیش‌روِ هلاکت است.‏»—‏امث ۱۶:‏۱۸؛‏ اشع ۱۳:‏۱۱‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ با مثالی توضیح دهید که طمع چگونه به فاجعه می‌انجامد.‏ ب)‏ توضیح دهید که چگونه ممکن است طمع در شخص سریع رشد کند.‏

۱۲ حال،‏ طمع را در نظر گیرید.‏ شخص طمّاع اغلب گستاخانه عمل می‌کند و از حد خود فراتر می‌رود.‏ برای مثال،‏ وقتی نُعْمان،‏ سردار لشکر اَرام از جذام شفا یافت،‏ به اَلِیشَع نبی هدایایی تقدیم کرد.‏ ولی اَلِیشَع آن را نپذیرفت.‏ در عوض،‏ جِیحَزی،‏ خادم اَلِیشَع به آن هدایا طمع کرد.‏ جِیحَزی به خودش چنین گفت:‏ «به حیات یَهُوَه قَسَم که من از عقب [نُعْمان] دویده،‏ چیزی از او خواهم گرفت.‏» جِیحَزی بدون آن که به اَلِیشَع خبر دهد،‏ به دنبال نُعْمان شتافت و به دروغ متوسل شده،‏ از نُعْمان تقاضای «یک وزنهٔ نقره و دو دست لباس» کرد.‏ نتیجهٔ عمل جِیحَزی و دروغ گفتنش به نبی یَهُوَه چه شد؟‏ جذام نُعْمان به جِیحَزی چسبید!‏—‏۲پاد ۵:‏۲۰-‏۲۷‏.‏

۱۳ طمع ممکن است از چیزی کوچک آغاز شود.‏ اما اگر احتیاط نکنیم،‏ سریع رشد می‌کند و بر ما تسلّط می‌یابد.‏ گزارش کتاب مقدّس دربارهٔ عَخان،‏ قدرت طمع را نشان می‌دهد.‏ توجه کنید که طمع چگونه به سرعت در عَخان رشد کرد.‏ عَخان گفت:‏ «چون در میان غنیمت ردایی فاخر شِنْعاری و دویست مثقال نقره و یک شمش طلا که وزنش پنجاه مثقال بود دیدم،‏ آن‌ها را طمع ورزیده،‏ گرفتم.‏» عَخان به جای مقابله کردن با این تمایل غلط،‏ آن غنایم را از روی طمع دزدید و در چادرش پنهان کرد.‏ وقتی عمل عَخان آشکار شد،‏ یوشَع به او گفت که یَهُوَه او را دچار بلا خواهد کرد.‏ عَخان و خانواده‌اش در همان روز سنگسار شدند.‏ (‏یوش ۷:‏۱۱،‏ ۲۱،‏ ۲۴،‏ ۲۵‏)‏ طمع ممکن است در ما نیز رخنه کند.‏ پس بیایید ‹از هر گونه حرص و آز بپرهیزیم.‏› (‏لو ۱۲:‏۱۵‏)‏ با این که گاهی افکار ناپسند یا امور غیراخلاقی ممکن است به ذهنمان خطور کند،‏ حیاتی است که بر افکارمان تسلّط داشته باشیم و اجازه ندهیم تمایلاتمان تشدید یابد و ما را به ارتکاب گناه سوق دهد.‏—‏یعقوب ۱:‏۱۴،‏ ۱۵ خوانده شود.‏

۱۴.‏ اگر در خود تمایلاتی از غرور و طمع یافتیم،‏ چه باید کنیم؟‏

۱۴ بلی،‏ غرور و طمع ممکن است به فاجعه  بکشد.‏ تعمّق در عاقبتِ راه اشتباه کمک می‌کند تا اجازه ندهیم چنین تمایلاتی مانع رسیدن صدای یَهُوَه به گوش ما شود.‏ (‏تث ۳۲:‏۲۹‏)‏ خدای حقیقی از طریق کتاب مقدّس نه فقط به ما می‌گوید که راه درست چیست بلکه فواید قدم نهادن در آن و عواقب منحرف شدن از آن را نیز توضیح می‌دهد.‏ اگر دلمان،‏ ما را از روی غرور و طمع به تعمّق در مورد عملی نادرست وادارد،‏ عاقلانه است که به عواقب آن فکر کنیم!‏ باید در نظر گیریم که خطا چه تأثیری در ما،‏ عزیزانمان و رابطه‌مان با یَهُوَه می‌گذارد.‏

با یَهُوَه مرتباً گفتگو کنید

۱۵.‏ عیسی چه الگویی برای ما به جا گذاشت؟‏

۱۵ یَهُوَه سعادت ما را می‌خواهد.‏ (‏مز ۱:‏۱-‏۳‏)‏ او راهنمایی مناسب را در موقعی که نیاز داریم،‏ به ما می‌دهد.‏ ‏(‏عبرانیان ۴:‏۱۶ خوانده شود.‏)‏ عیسی با آن که کامل بود پیوسته به یَهُوَه دعا می‌کرد و مرتباً با او گفتگو داشت.‏ یَهُوَه عیسی را به طرقی فوق‌العاده حمایت و راهنمایی کرد.‏ او فرشتگانش را فرستاد تا عیسی را خدمت کنند،‏ روح‌القدس را داد تا او را یاری کند و هدایتش کرد تا ۱۲ رسولش را انتخاب کند.‏ یَهُوَه همچنین از آسمان سخن گفت تا نشان دهد که از عیسی خرسند است و از او حمایت می‌کند.‏ (‏مت ۳:‏۱۷؛‏ ۱۷:‏۵؛‏ مرق ۱:‏۱۲،‏ ۱۳؛‏ لو ۶:‏۱۲،‏ ۱۳؛‏ یو ۱۲:‏۲۸‏)‏ ما نیز مانند عیسی باید سفرهٔ دلمان را در دعا برای یَهُوَه باز کنیم.‏ (‏مز ۶۲:‏۷،‏ ۸؛‏ عبر ۵:‏۷‏)‏ ما از طریق دعا می‌توانیم با یَهُوَه مرتباً گفتگو کنیم و با موفقیت در راهی گام برداریم که موجب حرمت او می‌شود.‏

۱۶.‏ یَهُوَه چگونه به ما کمک می‌کند که صدایش را بشنویم؟‏ توضیح دهید.‏

۱۶ یَهُوَه با آن که نصایح و توصیه‌هایش را در اختیار ما قرار می‌دهد،‏ هرگز ما را به پیروی از آن مجبور نمی‌سازد.‏ برای دریافت توصیه‌های یَهُوَه لازم است روح‌القدسش را تقاضا کنیم و او سخاوتمندانه به ما عطا خواهد کرد.‏ ‏(‏لوقا ۱۱:‏۱۰-‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ پس حیاتی است ‹دقّت کنیم که چگونه می‌شنویم.‏› (‏لو ۸:‏۱۸‏)‏ برای مثال،‏ ریاکارانه است که برای غلبه بر تمایلی غیراخلاقی از یَهُوَه تقاضای کمک کنیم،‏ ولی به تماشای تصاویر پورنوگرافی یا فیلم‌های غیراخلاقی ادامه دهیم.‏ به علاوه لازم است به مکان‌هایی رویم که روح‌القدس یَهُوَه در آنجاست.‏ ما می‌دانیم که روح‌القدس یَهُوَه در جلسات جماعت حضور دارد.‏ بسیاری از خادمان یَهُوَه با گوش دادن به او طی جلسات،‏ از بروز وقایع ناگوار جلوگیری کرده‌اند.‏ در نتیجه،‏ از تمایلات بدی که در دلشان رشد کرده است،‏ آگاه شده‌اند و خود را اصلاح کرده‌اند.‏—‏مز ۷۳:‏۱۲-‏۱۷؛‏ ۱۴۳:‏۱۰‏.‏

گوش‌های خود را با صدای یَهُوَه تنظیم کنید

۱۷.‏ چرا خطرناک است که به خود اعتماد کنیم؟‏

۱۷ داود،‏ پادشاه اسرائیل باستان را در نظر گیرید.‏ او جُلْیات،‏ غول فلسطی را در جوانی شکست داد.‏ بعدها سرباز،‏ پادشاه،‏ حافظ و تصمیم‌گیرندهٔ قوم اسرائیل شد.‏ اما وقتی به خودش اعتماد کرد،‏ فریب دلش را خورد و با بَتْشَبَع مرتکب گناهی بزرگ شد،‏ حتی ترتیبی داد که اُوریا،‏ شوهر بَتْشَبَع کشته شود.‏ وقتی داود تأدیب شد،‏ با فروتنی به گناهش اعتراف کرد و رابطه‌اش را مجدّداً با یَهُوَه برقرار ساخت.‏—‏مز ۵۱:‏۴،‏ ۶،‏ ۱۰،‏ ۱۱‏.‏

۱۸.‏ چه چیزی کمک می‌کند که به صدای یَهُوَه گوش دهیم؟‏

۱۸ بیایید به پندی توجه کنیم که در ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۲ آمده است و بیش از حد به خود اعتماد نکنیم.‏ ما قادر نیستیم ‹قدم‌های خویش را هدایت› کنیم.‏ از این رو،‏ یا به صدای یَهُوَه گوش خواهیم داد یا به صدای شیطان.‏ (‏ار ۱۰:‏۲۳‏)‏ پس بیایید پیوسته دعا کنیم و هدایت روح‌القدس را بپذیریم و همواره به صدای یَهُوَه به دقت گوش دهیم.‏