به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئیه ۲۰۱۴

‏‹شما شاهدان من خواهید بود›‏

‏‹شما شاهدان من خواهید بود›‏

‏«عیسی پاسخ داد:‏ ‹.‏ .‏ .‏ شما .‏ .‏ .‏ تا دورترین نقاط جهان،‏ شاهدان من خواهید بود.‏›»—‏اعما ۱:‏۷،‏ ۸‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ بزرگ‌ترین شاهد یَهُوَه کیست؟‏ ب)‏ مفهوم نام عیسی چیست و عیسی چگونه مطابق با آن زندگی کرد؟‏

وقتی عیسی در برابر فرماندار رومی یهودیه محاکمه می‌شد،‏ این سخنان را به زبان آورد:‏ «از این‌رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم.‏» ‏(‏یوحنا ۱۸:‏۳۳-‏۳۷ خوانده شود.‏)‏ قبل از این سخن،‏ عیسی خود را پادشاه معرفی کرده بود.‏ سال‌ها بعد،‏ پولُس رسول به این شجاعت عیسی اشاره کرد.‏ او گفت:‏ ‹در شهادت خود نزد پُنتیوس پیلاتُس اعتراف نیکو کرد.‏› (‏۱تیمو ۶:‏۱۳‏)‏ بلی،‏ گاهی اوقات برای «شاهد امین و راست» بودن در دنیای پر از نفرت شیطان به شجاعت فراوان نیاز است.‏—‏مکا ۳:‏۱۴‏.‏

۲ عیسی چون به قوم یهود تعلّق داشت،‏ از بدو تولّد شاهد یَهُوَه محسوب می‌شد.‏ (‏اشع ۴۳:‏۱۰‏)‏ او در واقع بزرگ‌ترین شاهد پدرش،‏ یَهُوَه شد.‏ عیسی مطابق با مفهوم نامی که خدا به او داده بود زندگی کرد.‏ پس از آن که فرشته‌ای به یوسف،‏ پدرخواندهٔ عیسی خبر داد که آنچه در رحم مریم قرار دارد،‏ از روح‌القدس است،‏ گفت:‏ «او پسری به دنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی بنامی،‏ زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید.‏» (‏مت ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏؛‏ پاورقی)‏ محققان کتاب مقدّس کلاً هم‌عقیده‌اند که  نام عیسی از نام عبری یَشُوع گرفته شده است و شامل نام کوتاه‌شدهٔ قادر مطلق می‌باشد که مفهوم آن چنین می‌باشد:‏ «یَهُوَه نجات است.‏» عیسی مطابق با مفهوم نامش به «گوسفندانِ گمشدهٔ قوم اسرائیل» کمک کرد تا از گناهانشان توبه کنند و دو باره مقبول یَهُوَه شوند.‏ (‏مت ۱۰:‏۶؛‏ ۱۵:‏۲۴؛‏ لو ۱۹:‏۱۰‏)‏ بدین منظور،‏ عیسی در بارهٔ پادشاهی خدا غیورانه شهادت داد.‏ در انجیل مَرقُس چنین آمده است:‏ «عیسی .‏ .‏ .‏ به جلیل رفت.‏ او بشارت خدا را اعلام می‌کرد و می‌گفت:‏ ‹زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است.‏ توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید.‏›» (‏مرق ۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ عیسی همچنین رهبران دینی یهود را با شجاعت بسیار محکوم کرد.‏ این یک دلیلی بود که عیسی سرانجام بر تیر دار کشته شد.‏—‏مرق ۱۱:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ ۱۵:‏۱-‏۱۵‏.‏

‏«اعمال عظیم خدا»‏

۳.‏ سه روز پس از مرگ عیسی چه اتفاقی افتاد؟‏

۳ سه روز پس از مرگ ستمگرانهٔ عیسی اتفاقی خارق‌العاده رخ داد.‏ یَهُوَه عیسی را نه به صورت انسان،‏ بلکه به صورت مخلوقی روحی رستاخیز داد.‏ (‏۱پطر ۳:‏۱۸‏)‏ عیسی برای آن که نشان دهد که رستاخیز یافته است با بدنی انسانی ظاهر شد.‏ عیسی،‏ در روز رستاخیزش،‏ حداقل پنج بار به شاگردانش ظاهر شد.‏—‏مت ۲۸:‏۸-‏۱۰؛‏ لو ۲۴:‏۱۳-‏۱۶،‏ ۳۰-‏۳۶؛‏ یو ۲۰:‏۱۱-‏۱۸‏.‏

۴.‏ وقتی عیسی به شاگردانش ظاهر شد چه کرد و به آنان چه مأموریتی داد؟‏

۴ پنجمین باری که عیسی ظاهر شد،‏ رسولان با عده‌ای دیگر به گرد هم جمع شده بودند.‏ در آن روزِ به‌یادماندنی،‏ عیسی کلام خدا را به آنان آموزش داد و «ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند.‏» از این رو،‏ پی بردند که مرگ عیسی به دست دشمنان خدا و رستاخیزش در کتاب مقدّس پیشگویی شده بود.‏ در انتهای آن گردهمایی،‏ عیسی به آنان مأموریتی داد.‏ او به آنان گفت که «به نام [عیسی] توبه و آمرزش گناهان به همهٔ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود.‏» سپس در ادامه گفت:‏ ‏«شما شاهدان این امور هستید.‏»‏‏—‏لو ۲۴:‏۴۴-‏۴۸‏.‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ چرا عیسی گفت:‏ «شاهدان من خواهید بود»؟‏ ب)‏ شاگردان عیسی موظف بودند به چه چیزی شهادت دهند؟‏

۵ از این رو،‏ ۴۰ روز بعد،‏ وقتی عیسی برای آخرین بار بر رسولانش ظاهر شد،‏ آنان فرمان ساده و پرقدرت او را درک کردند که گفت:‏ «در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان،‏ شاهدان من خواهید بود.‏» (‏اعما ۱:‏۸‏)‏ چرا عیسی به آنان گفت:‏ «شاهدان من خواهید بود» و نه شاهدان یَهُوَه؟‏ زیرا آنان از قوم اسرائیل و از این رو شاهدان یَهُوَه بودند،‏ ولی از آن به بعد لازم بود که شاهدان عیسی نیز باشند.‏

ما شاگردان عیسی،‏ همواره مقصود یَهُوَه را در رابطه با آینده اعلام می‌کنیم (‏بندهای ۵،‏ ۶ ملاحظه شود)‏

۶ شاگردان عیسی باید اعلام می‌کردند که رهایی انسان‌ها از طریق عیسی مسیح امکان‌پذیر شده است.‏ این نوع رهایی بزرگ‌تر از رهایی قوم اسرائیل از بردگی در مصر و رهایی از اسارت بابل بود.‏ مرگ و رستاخیز عیسی رهایی انسان‌ها را از بدترین اسارت یعنی گناه و مرگ امکان‌پذیر ساخت.‏ در پِنتیکاست ۳۳ م.‏ شاگردان عیسی به روح‌القدس مسح شدند و «اعمال عظیم خدا» را به مردم اعلام کردند.‏ از این رو،‏ بسیاری با شنیدن آن پیام،‏ واکنش مثبت نشان دادند.‏ از آن زمان،‏ عیسای رستاخیزیافته قدرتی جدید در آسمان یافت و راه نجات برای هزاران نفر با توبه و ایمان آوردن به او باز شد.‏—‏اعما ۲:‏۵،‏ ۱۱،‏ ۳۷-‏۴۱‏.‏

 بهای رهایی برای بسیاری

۷.‏ وقایع روز پِنتیکاست سال ۳۳ م.‏ چه چیزی را ثابت کرد؟‏

۷ وقایع روز پِنتیکاست سال ۳۳ م.‏ نشان داد که یَهُوَه ارزش قربانی کامل عیسی را برای پوشاندن گناه پذیرفته است.‏ (‏عبر ۹:‏۱۱،‏ ۱۲،‏ ۲۴‏)‏ همان طور که عیسی توضیح داد،‏ او «نیامد تا خدمتش کنند،‏ بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی به عوض بسیاری بدهد.‏» (‏مت ۲۰:‏۲۸‏)‏ فدیهٔ عیسی نه فقط شامل حال یهودیان توبه‌کار بلکه شامل حال «بسیاری» از انسان‌ها نیز می‌شود.‏ بلی،‏ خواست خداست که «همگان نجات یابند» چون فدیه،‏ «گناه جهان را برمی‌دارد!‏»—‏۱تیمو ۲:‏۴-‏۶؛‏ یو ۱:‏۲۹‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

۸.‏ وسعت موعظهٔ شاگردان عیسی تا چه حد رسید و چنین کاری چگونه امکان‌پذیر شد؟‏

۸ آیا شاگردان عیسی،‏ شجاعت لازم را برای شهادت دادن دربارهٔ سَرورشان داشتند؟‏ بلی،‏ اما این کار را به قوّت خود انجام ندادند.‏ روح‌القدسِ پرقدرتِ یَهُوَه،‏ آنان را برانگیخت و قوّت و شجاعت داد تا همچنان شهادت دهند.‏ ‏(‏اعمال ۵:‏۳۰-‏۳۲ خوانده شود.‏)‏ حدود ۲۷ سال پس از پِنتیکاست ۳۳ م.‏ نوشته شد که ‹پیام حقیقت انجیل› «به تمامی خلقتِ زیر آسمان» یعنی به تمامی یهودیان و ملت‌ها رسانده شد.‏—‏کول ۱:‏۵،‏ ۲۳‏.‏

۹.‏ مطابق با پیشگویی،‏ برای جماعت مسیحی قرن اول چه اتفاقی افتاد؟‏

۹ متأسفانه جماعت مسیحی قرن اول به تدریج فاسد شد.‏ (‏اعما ۲۰:‏۲۹،‏ ۳۰؛‏ ۲پطر ۲:‏۲،‏ ۳؛‏ یهو ۳،‏ ۴‏)‏ این ارتداد را ‹شرور› یعنی شیطان به وجود آورد.‏ ارتداد مطابق با پیشگویی عیسی رشد کرد و مسیحیت حقیقی را تا «پایان این عصر» پنهان ساخت.‏ (‏مت ۱۳:‏۳۷-‏۴۳‏)‏ سپس،‏ یَهُوَه عیسی را بر تخت پادشاهی نشاند تا بر انسان‌ها حکمرانی کند.‏ این واقعه،‏ در اکتبر سال ۱۹۱۴ رخ داد که ابتدای «روزهای آخر» نظام شیطان است.‏—‏۲تیمو ۳:‏۱‏.‏

۱۰.‏ الف)‏ مسح‌شدگان چه سال مهمی را موعظه می‌کردند؟‏ ب)‏ در اکتبر سال ۱۹۱۴ چه اتفاقی افتاد و این موضوع را از کجا می‌دانیم؟‏

۱۰ مسح‌شدگان،‏ آغاز پادشاهی عیسی را بیش از سی سال قبل از اکتبر ۱۹۱۴ به مردم موعظه می‌کردند.‏ آنان از طریق پیشگویی دانیال به این واقعهٔ مهم  پی برده بودند.‏ در آنجا آمده است که درختی عظیم بریده می‌شود و پس از «هفت زمان» دوباره رشد می‌کند.‏ (‏دان ۴:‏۱۶‏)‏ عیسی این هفت زمان را «دوران ملل بیگانه» نامید.‏ او همچنین نشانه‌ای داد که شروع حضورش در مقام پادشاه و «پایان این عصر» را نمایان می‌ساخت.‏ وقایع دنیا از سال ۱۹۱۴ تا به حال کاملاً ثابت می‌کند که مسیح در مقام پادشاهِ جدیدِ زمین حضور دارد.‏ (‏مت ۲۴:‏۳،‏ ۷،‏ ۱۴؛‏ لو ۲۱:‏۲۴‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ امروزه،‏ یکی از «اعمال عظیم خدا» را که به مردم دنیا اعلام می‌کنیم،‏ بر تخت نشانده شدن عیسی در مقام پادشاه زمین است.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ عیسای پادشاه از سال ۱۹۱۹ شروع به چه کاری کرد؟‏ ب)‏ از اواسط دههٔ ۱۹۳۰ چه رخ داد؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ عیسی مسیح در مقام پادشاهِ زمین،‏ از سال ۱۹۱۴ شروع به آزادسازی پیروان مسح‌شده‌اش از اسارت بابل عظیم کرد.‏ (‏مکا ۱۸:‏۲،‏ ۴‏)‏ پس از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹،‏ فرصتی به وجود آمد که قدرت نجات‌بخش فدیه و خبر خوش برقراری پادشاهی خدا در تمام جهان موعظه شود.‏ مسح‌شدگان از این فرصت استفاده کرده،‏ شهادت دادند.‏ در نتیجه هزاران مسح‌شدهٔ دیگر برای حکومت با مسیح جمع‌آوری شدند.‏

۱۲ از اواسط دههٔ ۱۹۳۰ به بعد آشکار شد که مسیح جمع‌آوری میلیون‌ها ‹گوسفند دیگر› را شروع کرده است.‏ آنان گروه عظیم را که از ملت‌های مختلف می‌باشند،‏ تشکیل می‌دهند.‏ این گروه عظیم که تحت راهنمایی مسح‌شدگان می‌باشند،‏ از شجاعت عیسی الگو می‌گیرند و در عموم اعلام می‌کنند که نجاتشان از جانب خدا و مسیح است.‏ گروه عظیم با استقامت در شهادت دادن و همواره ایمان ورزیدن به قربانی مسیح از مصیبت عظیم که به پایان دنیای شیطان می‌انجامد،‏ نجات خواهند یافت.‏—‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ مکا ۷:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۱۴‏.‏

برای اعلام خبر خوش «دلیری» کنید

۱۳.‏ ما شاهدان یَهُوَه به چه کاری باید مصمم باشیم و چگونه می‌توانیم موفق شویم؟‏

۱۳ افتخار بزرگی است که ‹اعمال عظیمی› را که یَهُوَه خدا برای ما انجام داده است و وعده‌هایش را در رابطه با آینده موعظه کنیم.‏ البته دادن چنین شهادتی همیشه آسان نیست.‏ بسیاری از برادرانمان در محدوده‌هایی موعظه می‌کنند که مورد تمسخر یا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند یا مردم نسبت به پیام کتاب مقدّس بی‌اعتنا می‌باشند.‏ ما نیز می‌توانیم کاری را انجام دهیم که پولُس رسول و همکارانش انجام دادند.‏ پولُس گفت:‏ «به‌مدد خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با وجود مخالفتهای بسیار به شما برسانیم.‏» (‏۱تسا ۲:‏۲‏)‏ پس هرگز خسته‌خاطر نشوید.‏ در عوض بیایید تا زمان نابودی دنیای شیطان،‏  مصممانه مطابق وقفمان عمل کنیم.‏ (‏اشع ۶:‏۱۱‏)‏ ما قادر نیستیم،‏ این کار را با توانایی خود انجام دهیم.‏ پس بیایید با الگو گرفتن از مسیحیان قرن اول برای دریافت روح خدا دعا کنیم تا ‹قدرتی خارق‌العاده› به ما عطا شود.‏—‏۲قُرِنتیان ۴:‏۱،‏ ۷ خوانده شود؛‏ لو ۱۱:‏۱۳‏.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ با مسیحیان قرن اول چگونه رفتار می‌شد و پِطرُس رسول به آن مسیحیان چه گفت؟‏ ب)‏ اگر ما شاهدان یَهُوَه مورد زجر و آزار قرار گیریم چه چیزی را باید به یاد داشته باشیم؟‏

۱۴ امروزه میلیون‌ها نفر ادعا می‌کنند که مسیحی‌اند،‏ «امّا با کردارشان [خدا] را انکار می‌کنند.‏ نفرت‌انگیزند و نافرمان،‏ و نامناسب برای هر کار نیکو.‏» (‏تیت ۱:‏۱۶‏)‏ به یاد آورید که مسیحیان قرن اول مورد نفرت بسیاری از مردم قرار گرفتند.‏ از این رو،‏ پِطرُس رسول نوشت:‏ «اگر به‌خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند،‏ خوشا به حالتان،‏ زیرا .‏ .‏ .‏ روح خدا .‏ .‏ .‏ بر شما آرام می‌گیرد.‏»—‏۱پطر ۴:‏۱۴‏.‏

۱۵ آیا این سخنان الهامی،‏ امروزه در مورد شاهدان یَهُوَه صدق می‌کند؟‏ بلی،‏ چون ما به حکمرانی عیسی شهادت می‌دهیم.‏ از این رو،‏ مورد نفرت قرار گرفتن به سبب نام یَهُوَه مانند این است که ‹به خاطر نام عیسی مسیح ناسزا› بشنویم؛‏ درست همان طور که عیسی به مخالفانش گفت:‏ «من به نام پدر خود آمدم،‏ ولی شما مرا نمی‌پذیرید.‏» (‏یو ۵:‏۴۳‏)‏ پس وقتی در خدمت موعظه با مخالفت روبرو شدید،‏ مضطرب مشوید.‏ زیرا این گونه مخالفت‌ها اثباتی است بر خشنودی خدا و قرار گرفتن روح‌القدسش بر شما.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ قوم یَهُوَه در بسیاری از نقاط جهان چه تجربه‌ای داشته‌اند؟‏ ب)‏ شما به چه کاری مصمم می‌باشید؟‏

۱۶ همزمان به یاد داشته باشید که تعداد ما در سرتاسر دنیا رو به افزایش است.‏ حتی در محدوده‌هایی که خدمت موعظه بسیار سخت است،‏ می‌توان انسان‌هایی یافت که مایلند پیام نجات‌بخش ما را بشنوند.‏ بیایید برای بازدید از علاقه‌مندان سخت بکوشیم،‏ کتاب مقدّس را در صورت امکان به آنان آموزش دهیم و در جهت وقف و تعمید به ایشان کمک کنیم.‏ به حتم شما نیز مانند ساری از آفریقای جنوبی فکر می‌کنید که بیش از ۶۰ سال در خدمت موعظه فعال است.‏ او می‌گوید:‏ «بسیار شکرگزارم که از طریق فدیهٔ عیسی با یَهُوَه،‏ سلطان عالم رابطه‌ای خوب و صمیمی دارم و خوشحالم که نام پرجلال او را اعلام می‌کنم.‏» او و شوهرش،‏ مارتینوس به بسیاری،‏ منجمله سه فرزندشان کمک کرده‌اند تا پرستندهٔ یَهُوَه شوند.‏ ساری می‌گوید:‏ «هیچ فعالیتی تا این اندازه رضایت‌بخش نیست.‏ یَهُوَه از طریق روح‌القدس قدرت لازم را برای ادامهٔ این خدمت نجات‌بخش به ما می‌دهد.‏»‏

۱۷ چه تعمید گرفته باشید،‏ چه به سوی تعمید پیش روید،‏ بیایید از داشتن افتخار معاشرت با جماعت جهانی شاهدان یَهُوَه سپاسگزار باشیم.‏ پس همواره شهادت کامل دهید و خود را از دنیای ناپاک شیطان پاک نگه دارید.‏ با این کار،‏ به پدر مهربان و آسمانی‌مان احترام می‌گذاریم که به ما افتخار داده است،‏ نام پرشکوهش را بر خود داشته باشیم.‏