به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئیه ۲۰۱۴

این شماره،‏ شامل مقالات برای مطالعه در جماعات از هفتهٔ ۱ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند‏—‏میکرونزی

آنانی که از سرزمین‌های دیگر در جزایر اقیانوس آرام خدمت می‌کنند،‏ اغلب با سه مشکل روبرویند.‏ آنان چگونه با این مشکلات کنار می‌آیند؟‏

یَهُوَه «کسان خود را می‌شناسد»‏

‏‹پی مستحکم› و ‹مُهری› که در ۲تیموتائوس ۲:‏۱۹ آمده است،‏ چگونه به ما کمک می‌کند کسانی را که به یَهُوَه تعلّق دارند،‏ تشخیص دهیم؟‏

ای قوم یَهُوَه!‏ ‹از شرارت کناره جویید›‏

عبارت ‹از شرارت کناره جویید› با وقایع روزگار موسی چه ربطی دارد؟‏ از آن وقایع چه درس‌هایی می‌گیریم؟‏

زندگی‌نامه

پدری از دست دادم و پدری به دست آوردم

زندگی‌نامهٔ برادر گِرِت لُش را که یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده است،‏ بخوانید.‏

شما شاهدان من می‌باشید

داشتن نام شاهدان یَهُوَه به چه مفهوم است؟‏

‏‹شما شاهدان من خواهید بود›‏

چرا عیسی گفت:‏ «شاهدان من خواهید بود»؟‏ چگونه می‌توانیم در خدمت موعظه غیور باشیم؟‏