به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۴

‏«همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما»‏

‏«همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما»‏

‏«دوّمین حکم .‏ .‏ .‏ [این] است:‏ ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.‏›»—‏مت ۲۲:‏۳۹‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ دومین حکم بزرگی که عیسی بیان کرد چه بود؟‏ ب)‏ در این مقاله چه سؤالاتی بررسی می‌شود؟‏

یکی از علمای دین یهود برای آزمایش عیسی از او چنین پرسید:‏ «ای استاد،‏ بزرگترین حکم شریعت کدام است؟‏» چنان که در مقالهٔ قبل گفته شد،‏ عیسی پاسخ داد:‏ «نخستین و بزرگترین حکم» این است:‏ «خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.‏» سپس گفت:‏ «دوّمین حکم نیز همچون حکم نخستین،‏ مهم است:‏ ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.‏›»—‏مت ۲۲:‏۳۴-‏۳۹‏.‏

۲ عیسی گفت که باید همسایه‌مان را همچون خویشتن محبت کنیم.‏ از این رو،‏ مهم است از خود سؤال کنیم:‏ همسایهٔ من کیست؟‏ چگونه به همسایه‌ام محبت کنم؟‏

همسایهٔ من کیست؟‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ عیسی در پاسخ به سؤال «همسایهٔ من کیست؟‏» چه حکایتی را بیان کرد؟‏ ب)‏ مرد سامری چگونه به مرد نیمه‌جان کمک کرد؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۳ شاید فکر کنیم که «همسایه» فقط کسی است که در نزدیکی ما زندگی  می‌کند و دوستی مهربان است.‏ (‏امث ۲۷:‏۱۰‏)‏ شخصی که خود را عادل می‌شمرد،‏ از عیسی این سؤال را پرسید:‏ «همسایهٔ من کیست؟‏» عیسی در پاسخ به او حکایت سامری نوع‌دوست را بیان کرد.‏ ‏(‏لوقا ۱۰:‏۲۹-‏۳۷ خوانده شود.‏)‏ در این حکایت آمده است که راهزنان به مردی یهودی حمله کرده،‏ اموالش را غارت می‌کنند،‏ او را کتک می‌زنند و نیمه‌جان رهایش می‌کنند.‏ کاهنی اسرائیلی و سپس لاوی‌ای که از آن جاده عبور می‌کردند،‏ بی‌اعتنا از کنار آن مرد می‌گذرند؛‏ از آنان انتظار می‌رفت که همچون همسایه‌ای نیکو به آن مرد کمک کنند ولی چنین نکردند.‏ برعکس،‏ مردی سامری بلافاصله به کمک آن مرد شتافت.‏ سامریان قومی بودند که به شریعت موسی اعتقاد داشتند اما اکثر یهودیان و سامریان از یکدیگر نفرت داشتند.‏—‏یو ۴:‏۹‏.‏

۴ آن سامری بر زخم‌های آن مرد شراب ریخت،‏ روغن مالید و آن‌ها را بست.‏ سپس او را به کاروانسرایی برد و به صاحب آن دو دینار داد تا از او مراقبت کند که دستمزد دو روز کارگر بود.‏ (‏مت ۲۰:‏۲‏)‏ به وضوح می‌توان دید که همسایهٔ آن مرد چه کسی بود.‏ بلی از حکایت عیسی می‌آموزیم که به همسایهٔ خود ترحّم و محبت کنیم.‏

شاهدان یَهُوَه در محبت کردن به همسایهٔ خود می‌شتابند (‏بند ۵ ملاحظه شود)‏

۵.‏ خادمان یَهُوَه در یکی از فجایع طبیعی اخیر چگونه به همسایهٔ خود محبت کردند؟‏

۵ امروزه اغلبِ انسان‌ها همچون سامری نوع‌دوست عمل نمی‌کنند.‏ به ویژه در این «روزهای آخر» که بسیاری از انسان‌ها بی‌عاطفه،‏ بی‌رحم و متنفر از نیکویی می‌باشند.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱-‏۳‏)‏ برای مثال،‏ توفان سندی در اواخر اکتبر ۲۰۱۲ به شهر نیویورک اصابت کرد.‏ بسیاری از مردم در اثر خرابی قسمتی از شهر،‏ آب و برق و نیازهایی ضروری نداشتند.‏ متأسفانه عده‌ای اموال آنان را غارت کردند.‏ در همان منطقه،‏ شاهدان یَهُوَه ترتیبی دادند که به هم‌ایمانانشان و دیگر مردم کمک کنند چون به همسایهٔ خود محبت دارند.‏ حال،‏ برای محبت به همسایه چه راه‌های دیگری وجود دارد؟‏

چگونه به همسایه‌ام محبت کنم؟‏

۶.‏ خدمت موعظه چه ارتباطی با محبت به همسایه دارد؟‏

۶ با کتاب مقدّس به مردم کمک کنید.‏ ما «آن دلگرمی که کتب مقدّس می‌بخشد» به مردم موعظه می‌کنیم.‏ (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏ در واقع وقتی حقایق کتاب مقدّس را در خدمت موعظه به مردم آموزش می‌دهیم،‏ به همسایه‌مان محبت می‌کنیم.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ حقیقتاً که چه افتخار بزرگی است که پیام پادشاهی ‹خدای امیدبخش› را اعلام کنیم!‏—‏روم ۱۵:‏۱۳‏.‏

۷.‏ قانون طلایی چیست و پیروی از آن چه ثمره‌ای دارد؟‏

۷ از قانون طلایی پیروی کنید.‏ عیسی در سخنرانی بالای کوه چنین بیان کرد:‏ «با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏ این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.‏» (‏مت ۷:‏۱۲‏)‏ «تورات،‏» اشاره به کتاب‌های پیدایش تا تثنیه و «نوشته‌های انبیا،‏» اشاره به کتب نبوی متون عبرانی دارد.‏ وقتی با دیگران طبق قانون طلایی رفتار کنیم،‏ در واقع مطابق با اصلی که در «تورات» و «نوشته‌های انبیا» آمده است،‏ عمل می‌کنیم.‏ در این کتاب‌ها می‌خوانیم که خدا از ما می‌خواهد به دیگران محبت کنیم.‏ یَهُوَه از طریق اِشَعْیا گفت:‏ «انصاف را نگاه داشته،‏ عدالت را جاری نمایید،‏ .‏ .‏ .‏ خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد.‏» (‏اشع ۵۶:‏۱،‏ ۲‏)‏ در واقع با رفتار نیکو و منصفانه برکت فراوان می‌یابیم.‏

۸.‏ چرا باید دشمنان خود را محبت کنیم و نتیجهٔ آن چیست؟‏

۸ دشمنان خود را محبت کنید.‏ عیسی گفت:‏ «شنیده‌اید که گفته شده،‏ ‹همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن.‏› امّا من به شما می‌گویم  دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند،‏ دعای خیر کنید،‏ تا پدر خود را که در آسمان است،‏ فرزندان باشید.‏» (‏مت ۵:‏۴۳-‏۴۵‏)‏ پولُس رسول نیز به نکته‌ای مشابه اشاره کرد.‏ او نوشت:‏ «اگر دشمنت گرسنه باشد،‏ به او خوراک بده،‏ و اگر تشنه باشد،‏ به او آب بنوشان.‏» (‏روم ۱۲:‏۲۰؛‏ امث ۲۵:‏۲۱‏)‏ طبق شریعت موسی،‏ وقتی اسرائیلی‌ای می‌دید که الاغِ دشمنش زیر بار خوابیده است،‏ موظف بود به کمک دشمنش بشتابد و الاغ را از زیر بار رهایی دهد.‏ (‏خرو ۲۳:‏۵‏)‏ با کمک به دشمنش،‏ احتمالاً کدورت‌ها از بین می‌رفت و جای آن را محبت و دوستی می‌گرفت.‏ محبت ما شاهدان یَهُوَه به دشمنانمان باعث می‌شود که دل بسیاری از آنان نرم شود؛‏ حتی ممکن است برخی از آنانی که ما را شدیداً آزار می‌دهند،‏ به پرستش حقیقی بپیوندند!‏

۹.‏ عیسی در رابطه با ایجاد صلح با هم‌ایمانمان چه پندی داد؟‏

۹ ‏«در پی صلح با همگان باشید.‏» ‏(‏عبر ۱۲:‏۱۴‏،‏ عهد جدید بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم‏)‏ البته واژهٔ «همگان،‏» هم‌ایمانانمان را نیز در بر می‌گیرد زیرا عیسی گفت:‏ «اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح،‏ به‌یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد،‏ هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما.‏» (‏مت ۵:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ وقتی به هم‌ایمانانمان محبت و برای ایجاد رابطهٔ صلح‌آمیز سریع اقدام کنیم،‏ خدا ما را برکت می‌دهد.‏

۱۰.‏ چرا نباید عیب‌جویی کنیم؟‏

۱۰ عیب‌جویی نکنید.‏ عیسی گفت:‏ «داوری نکنید تا بر شما داوری نشود.‏ زیرا به همان‌گونه که بر دیگران داوری کنید،‏ بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید،‏ برای شما وزن خواهد شد.‏ چرا پَرِ کاهی را در چشم برادرت می‌بینی،‏ امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟‏ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی،‏ ”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به‌در آورم،‏“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟‏ ای ریاکار،‏ نخست چوب را از چشم خود به‌درآر،‏ آنگاه بهتر خواهی دید تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی.‏» (‏مت ۷:‏۱-‏۵‏)‏ این تشبیه پرقدرت نشان می‌دهد که نباید در پی عیب‌های کوچک دیگران باشیم،‏ زیرا ممکن است خودمان عیب‌هایی بزرگ داشته باشیم!‏

 بهترین طریق محبت کردن

۱۱،‏ ۱۲.‏ بهترین طریق محبت به همسایه چیست؟‏

۱۱ ما به طرق مختلف می‌توانیم به همسایه‌مان محبت کنیم.‏ با این حال،‏ عیسی به ما تعلیم داد که بهترین طریق محبت کردن به انسان‌ها موعظهٔ خبر خوش پادشاهی خداست.‏ (‏لو ۸:‏۱‏)‏ عیسی به پیروانش چنین فرمان داد:‏ «همهٔ قومها را شاگرد سازید.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ با انجام دادن این مأموریت به همسایه‌مان کمک می‌کنیم که راه عریض هلاکت را ترک کرده،‏ در راه تنگ که به زندگی ابدی می‌انجامد،‏ قدم بردارد.‏ (‏مت ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ بدون شک،‏ چنین تلاش‌هایی به برکت می‌انجامد.‏

۱۲ ما نیز همچون عیسی به مردم کمک می‌کنیم تا به نیاز خود به خدا پی ببرند.‏ (‏مت ۵:‏۳‏)‏ ما نیاز روحانی‌شان را با رساندن «انجیل خدا» برآورده می‌کنیم.‏ (‏روم ۱:‏۱‏)‏ کسانی که خبر خوش را بپذیرند،‏ از طریق فدیهٔ قربانی عیسی با خدا آشتی می‌کنند.‏ (‏۲قر ۵:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ بلی،‏ خدمت موعظه بهترین طریقِ محبت به همسایه است.‏

۱۳.‏ از اعلام خبر خوش پادشاهی خدا چه احساسی دارید؟‏

۱۳ با بازدیدهای ثمربخش و آموزش کتاب مقدّس به مردم کمک می‌کنیم که مطابق با معیارهای عادل خدا زندگی کنند.‏ این کار به آنان کمک می‌کند تا در زندگی خود تغییراتی چشمگیر به وجود آورند.‏ (‏۱قر ۶:‏۹-‏۱۱‏)‏ وقتی می‌بینیم خدا چگونه «پاکدلان» را کمک می‌کند تا در خود تغییراتی ضروری به وجود آورند و با او دوستی‌ای صمیمی برقرار کنند،‏ بسیار شاد می‌شویم.‏ (‏مت ۵:‏۸‏)‏ تعلیم کتاب مقدّس،‏ به مردم کمک می‌کند تا به جای یأس و ناامیدی شادی یابند و به جای نگرانی‌های غیرضروری،‏ به یَهُوَه اعتماد کنند.‏ مشاهدهٔ پیشرفت روحانی این عزیزان بسیار شادی‌بخش است!‏ آیا بهترین طریق محبت به همسایه اعلام پادشاهی خدا نیست؟‏

توصیف الهامی دربارهٔ محبت

۱۴.‏ پولُس محبت را در ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴-‏۸ چگونه بیان کرد؟‏

۱۴ محبت کردن به همسایه مطابق با سخنان پولُس رسول،‏ مانع بروز بسیاری از مشکلات می‌شود و به خشنودی یَهُوَه،‏ شادی و برکات می‌انجامد.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴-‏۸ خوانده شود.‏)‏ بیایید به طور کوتاه،‏ سخنان پولُس رسول را در رابطه با محبت بررسی کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم سخنانش را در رابطه با همسایهٔ خود به کار گیریم.‏

۱۵.‏ الف)‏ چرا باید صبور و مهربان باشیم؟‏ ب)‏ چرا باید از حسادت و فخرفروشی بپرهیزیم؟‏

۱۵ ‏«محبت بردبار و مهربان است.‏» درست همان طور که خدا با انسان‌های ناکامل صبور و مهربان است،‏ ما نیز باید نسبت به کسانی که به ما خطا می‌کنند،‏ صبور و مهربان باشیم،‏ حتی اگر با بی‌فکری یا گستاخی رفتار کنند.‏ «محبت حسد نمی‌برد،‏» پس محبت حقیقی مانع طمع ورزیدن به اموال و امتیازات دیگران در جماعت می‌شود.‏ علاوه بر آن،‏ اگر محبت داشته باشیم،‏ فخرفروشی نخواهیم کرد و کبر و غرور نخواهیم داشت،‏ چون که «چشم مغرور و دل متکبّر،‏ چراغ شرارت است و گناه محسوب می‌گردد.‏»—‏امث ۲۱:‏۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ طبق ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۵،‏ ۶‏،‏ چگونه باید به همسایهٔ خود محبت کنیم؟‏

۱۶ محبت،‏ ما را برمی‌انگیزاند که با همسایهٔ خود رفتاری شایسته داشته باشیم.‏ نباید به همسایهٔ خود دروغ گوییم و از اموال او بدزدیم بلکه باید از هر عملی که به شکستن قوانین و اصول یَهُوَه می‌انجامد،‏ دوری ورزیم.‏ محبت همچنین باعث می‌شود که فقط به فکر خود نباشیم بلکه به فکر دیگران نیز باشیم.‏—‏فیلیپ ۲:‏۴‏.‏

۱۷ محبت حقیقی به آسانی خشمگین نمی‌شود و «کینه به دل نمی‌گیرد.‏» پس هر گاه دیگران عملی  نامهربانانه انجام دهند،‏ باید آن را به فراموشی سپرد.‏ (‏۱تسا ۵:‏۱۵‏)‏ اگر کینه به دل گیریم به آتش زیر خاکستری تبدیل می‌شود که به ضرر خود و دیگران می‌انجامد و موجب ناخرسندی یَهُوَه می‌شود.‏ (‏لاو ۱۹:‏۱۸‏)‏ محبت باعث می‌شود با حقیقت شادی کنیم و ‹از بدی مسرور نشویم؛‏› حتی اگر دشمن ما مورد بدرفتاری و ظلم قرار گیرد،‏ از آن شاد نمی‌شویم.‏—‏امثال ۲۴:‏۱۷،‏ ۱۸ خوانده شود.‏

۱۸.‏ از ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۷،‏ ۸ چه می‌آموزیم؟‏

۱۸ حال،‏ سخنان بعدی پولُس رسول را در توصیف محبت در نظر گیرید.‏ او گفت که محبت «با همه چیز مدارا می‌کند.‏» اگر کسی ما را رنجانده باشد و از ما طلب بخشش کند،‏ محبت،‏ ما را برمی‌انگیزاند که او را ببخشیم.‏ محبت،‏ به همهٔ کلام خدا «ایمان دارد» و برای خوراک روحانی سپاسگزار است.‏ محبت،‏ به همهٔ وعده‌های کتاب مقدّس «امیدوار است» و ما را برمی‌انگیزاند که دلیل امیدمان را به دیگران بیان کنیم.‏ (‏۱پطر ۳:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ همچنین محبت،‏ ما را برمی‌انگیزاند که در موقعیت‌های سخت دعا کنیم و امید داشته باشیم که نتیجه‌ای خوب حاصل می‌شود.‏ حتی اگر کسی به ما گناه کند یا ما را تحت زجر و آزار یا دیگر آزمایش‌ها قرار دهد،‏ محبت باعث می‌شود که در همه چیز «پایداری» کنیم.‏ علاوه بر آن،‏ «محبت هرگز پایان نمی‌پذیرد.‏» کسانی که مطیع یَهُوَه می‌باشند به همسایه‌شان تا به ابد محبت خواهند کرد.‏

همواره همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما

۱۹،‏ ۲۰.‏ چه آیاتی ما را ترغیب می‌کند تا همواره به همسایهٔ خود محبت کنیم؟‏

۱۹ برای آن که از محبت کردن به همسایهٔ خود باز نایستیم،‏ باید همواره به پند عیسی عمل کنیم که گفت:‏ «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.‏» (‏مت ۲۲:‏۳۹‏)‏ این محبت،‏ شامل حال همهٔ انسان‌ها می‌شود،‏ نه فقط شامل حال قوم و نژاد خود.‏ هم خدا و هم مسیح از ما انتظار دارند که به همسایهٔ خود محبت کنیم.‏ اگر در موقعیتی خاص ندانیم که چه رفتاری با همسایهٔ خود داشته باشیم،‏ می‌توانیم روح‌القدس را از خدا برای دریافت هدایتش تقاضا کنیم.‏ این کار موجب خشنودی یَهُوَه می‌شود و به ما کمک می‌کند تا با همسایه‌مان رفتاری مهربانانه داشته باشیم.‏—‏روم ۸:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏

۲۰ فرمان ‹محبت به همسایه همچون خویشتن،‏› «شریعت شاهانه» نامیده شده است.‏ (‏یعقو ۲:‏۸‏)‏ پولُس رسول پس از اشاره به برخی از فرامین شریعت موسوی چنین گفت:‏ «هر حکم دیگری که باشد،‏ همه در این کلام خلاصه می‌شود که ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.‏› محبت،‏ به همسایهٔ خود بدی نمی‌کند؛‏ پس محبت تحقق شریعت است.‏» (‏روم ۱۳:‏۸-‏۱۰‏)‏ پس نباید از محبت کردن به همسایه دست کشید.‏

۲۱،‏ ۲۲.‏ چرا باید خدا و همسایهٔ خود را محبت کنیم؟‏

۲۱ عیسی با گفتن این که پدرش «آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند،‏» به ما کمک کرد تا درک کنیم همسایهٔ ما کیست.‏ (‏مت ۵:‏۴۳-‏۴۵‏)‏ همسایهٔ ما چه درستکار باشد چه بدکار،‏ موظفیم به وی محبت کنیم.‏ همان طور که در قبل ذکر شد،‏ یک راه اصلی در محبت کردن به همسایه اعلام بشارت پادشاهی خداست.‏ وقتی همسایهٔ ما به پیام کتاب مقدّس واکنش مثبت نشان دهد،‏ به برکاتی بی‌نظیر دست می‌یابد!‏

۲۲ دلایلی بسیار وجود دارد که یَهُوَه را بدون حدومرز محبت کنیم.‏ همچنین می‌توانیم به طرق بسیار به همسایه‌مان محبت کنیم.‏ با محبت کردن به یَهُوَه و همسایهٔ خود از دو حکم بزرگ پیروی می‌کنیم.‏ از همه مهم‌تر،‏ باعث خشنودی یَهُوَه،‏ پدر آسمانی خود می‌شویم.‏