به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۴

به دیگران در شکوفایی توانایی‌هایشان کمک کنید

به دیگران در شکوفایی توانایی‌هایشان کمک کنید

‏«تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود.‏»—‏مز ۳۲:‏۸‏.‏

۱،‏ ۲.‏ یَهُوَه نسبت به خادمانش بر زمین چه دیدی دارد؟‏

وقتی که والدین،‏ کودکانشان را هنگام بازی کردن تماشا می‌کنند،‏ اغلب از استعدادها و توانایی‌های آنان حیرت‌زده می‌شوند.‏ شاید دیده باشید که بچه‌ای چابک است و در ورزش استعداد دارد و بچه‌ای دیگر حافظه‌ای قوی یا در کارهای هنری استعداد دارد.‏ حال کودک هر استعدادی که داشته باشد،‏ والدین از کشف آن بسیار خوشحال می‌شوند و به فرزندشان در شکوفایی آن کمک می‌کنند.‏

۲ یَهُوَه خدا نیز به فرزندانش بر زمین علاقه و توجه بسیار دارد.‏ از دید خدا خادمانش «فضیلت جمیع امّت‌ها» یعنی انسان‌های ارزشمند می‌باشند.‏ (‏حج ۲:‏۷‏)‏ آنان به ویژه به دلیل ایمان و وفاداری‌شان نزد خدا پرارزشند.‏ شاید توجه کرده باشید که هم‌ایمانانمان استعدادهای گوناگونی دارند.‏ برای مثال،‏ برخی از برادران به خوبی سخنرانی می‌دهند و برخی دیگر به خوبی برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌کنند.‏ بسیاری از خواهران در آموختن زبان و به‌کارگیری آن در موعظه قوی می‌باشند و برخی دیگر در حمایت و تشویق افسردگان و رسیدگی به بیماران.‏ (‏روم ۱۶:‏۱،‏ ۱۲‏)‏ ما برای همهٔ این خواهران و برادران عزیز در جماعت ارزش قائلیم.‏

۳.‏ در این مقاله چه سؤالاتی را بررسی می‌کنیم؟‏

۳ با این حال،‏ برخی از هم‌ایمانانمان،‏ منجمله جوانان و تازه تعمیدیافتگان،‏  ممکن است هنوز به نقش خود در جماعت پی نبرده باشند.‏ چگونه می‌توانیم به آنان کمک کنیم تا توانایی‌ها و استعدادهایشان شکوفا شود و در جماعت پیشرفت کنند؟‏ چرا باید در یافتن خصوصیات خوبِ آنان سعی و تلاش کنیم و همچون یَهُوَه به آنان بنگریم؟‏

یَهُوَه خصوصیات خوب خادمینش را می‌بیند

۴،‏ ۵.‏ گزارش داوران ۶:‏۱۱-‏۱۶ چگونه نشان می‌دهد که یَهُوَه به توانایی‌های خادمانش توجه می‌کند؟‏

۴ با خواندن تعدادی از گزارشات کتاب مقدّس پی می‌بریم که یَهُوَه نه فقط خصوصیات خوب خادمانش را می‌بیند بلکه به توانایی‌ها و استعدادهای آنان نیز توجه می‌کند.‏ برای مثال،‏ جِدْعُون انتخاب شده بود که قوم خدا را از دست مدیان رهایی دهد.‏ از این رو،‏ فرشته‌ای به او چنین گفت:‏ «ای مرد زورآور،‏ یَهُوَه با تو است.‏» جِدْعُون از سخن فرشته بسیار متعجب شد،‏ چون خود را آدمی برجسته و قهرمان به شمار نمی‌آورد.‏ او حتی خود را بسیار کوچک می‌شمرد و احساس می‌کرد که قادر به نجات قوم خدا نیست.‏ ولی یَهُوَه نسبت به جِدْعُون دیدی بسیار مثبت داشت و توانایی‌های او را برای رهایی قومش در نظر گرفته بود.‏—‏داوران ۶:‏۱۱-‏۱۶ خوانده شود.‏

۵ یَهُوَه اطمینان داشت که جِدْعُون قومش را نجات خواهد داد،‏ چون توجه کرده بود که جِدْعُون از چه توانایی‌هایی برخوردار است.‏ برای مثال فرشتهٔ یَهُوَه مشاهده کرده بود که جِدْعُون گندم را با تمام قوّتش می‌کوبد.‏ همچنین موضوعی دیگر،‏ توجهش را جلب کرده بود.‏ در زمان‌های باستان،‏ زارعان گندم‌هایشان را در فضایی باز می‌کوبیدند تا به کمک باد،‏ کاه از دانهٔ گندم جدا شود.‏ قابل توجه است که جِدْعُون گندم را برای مخفی کردن از دید مدیانیان در فضایی بسته در چَرخُشت می‌کوبید.‏ حقیقتاً که تدبیر بسیار عاقلانه‌ای بود!‏ مطمئناً در دید یَهُوَه،‏ جِدْعُون نه فقط زارعی محتاط بلکه مردی زیرک نیز بود.‏ بلی یَهُوَه توانایی‌های جِدْعُون را دید و او را برای مأموریتش آموزش داد.‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ دید یَهُوَه نسبت به عاموس نبی با دید برخی از اسرائیلیان چه فرقی داشت؟‏ ب)‏ چه چیزی نشان می‌دهد که عاموس،‏ مردی ناآگاه نبود؟‏

۶ عاموس نبی در دید بسیاری،‏ انسانی کم‌اهمیت بود.‏ با این حال،‏ یَهُوَه به توانایی‌های او توجه کرد.‏ عاموس در مورد خود گفت که رمه‌بان بود و انجیرها را می‌چید؛‏ در آن دوران،‏ انجیر خوراک فقیران به حساب می‌آمد.‏ وقتی یَهُوَه عاموس را مأمور کرد تا داوری‌اش را بر ده سِبط پادشاهی اسرائیل اعلام کند،‏ احتمالاً در دید برخی از اسرائیلیان او شایستهٔ آن مأموریت نبود.‏—‏عاموس ۷:‏۱۴،‏ ۱۵ خوانده شود.‏

۷ عاموس با آن که در دهکده‌ای دورافتاده بزرگ شده بود،‏ از آداب و رسوم و حاکمان زمان خود به خوبی آگاه بود.‏ او از وضعیت وخیم اسرائیل به خوبی مطلع بود و چون با تاجران معامله می‌کرد،‏ احتمالاً از ملت‌های اطراف نیز اطلاعاتی داشت.‏ (‏عا ۱:‏۶،‏ ۹،‏ ۱۱،‏ ۱۳؛‏ ۲:‏۸؛‏ ۶:‏۴-‏۶‏)‏ امروزه برخی از محققانِ کتاب مقدّس،‏ عاموس را به دلیل مهارتش در نگارش ستوده‌اند.‏ عاموس در متن خود نه فقط کلماتی ساده و قدرتمند به کار برد بلکه از مقایسه و بازی با کلمات نیز استفاده کرد.‏ حقیقتاً که شهامت عاموس در مقابل اَمَصْیا،‏ کاهن فاسد،‏ ثابت می‌کند که او برای آن مأموریت،‏ فردی مناسب بود.‏ بلی،‏ یَهُوَه در عاموس توانایی‌هایی پرارزش دید که از چشم دیگران پنهان بود.‏—‏عا ۷:‏۱۲،‏ ۱۳،‏ ۱۶،‏ ۱۷‏.‏

۸.‏ الف)‏ یَهُوَه به داود پادشاه چه اطمینانی داد؟‏ ب)‏ چرا سخنان مزمور ۳۲:‏۸ برای کسانی که اعتمادبه‌نَفْس ندارند،‏ دلگرم‌کننده است؟‏

۸ بلی یَهُوَه به توانایی‌های هر یک از خادمانش توجه می‌کند.‏ او به داود پادشاه چنین اطمینان داد:‏ من «به چشم خود که بر تو است» تو را راهنمایی و هدایت خواهم کرد.‏ ‏(‏مزمور ۳۲:‏۸ خوانده شود.‏)‏  چرا این موضوع برای ما تشویق‌کننده است؟‏ چون اگر اعتمادبه‌نَفْس نداشته باشیم،‏ یَهُوَه به ما کمک می‌کند تا به اهدافی فوق از تصوّر دست یابیم.‏ برای مثال،‏ مربی صخره‌نوردی با دقت کامل به شاگردش توجه و کمک می‌کند تا بهترین دست‌گیره‌ها را بیابد.‏ به طور مشابه،‏ یَهُوَه ما را راغبانه در راه پیشرفت روحانی کمک می‌کند.‏ یَهُوَه همچنین از هم‌ایمانانمان استفاده می‌کند تا توانایی‌هایمان را به بهترین نحو به کار گیریم.‏ چگونه؟‏

در پی نکات مثبت دیگران باشید

۹.‏ چگونه می‌توانیم پند پولُس رسول را به کار گیریم؟‏

۹ پولُس رسول همهٔ مسیحیان را ترغیب کرد که در فکر هم‌ایمانانشان باشند.‏ ‏(‏فیلیپیان ۲:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏)‏ منظور پولُس رسول این بود که ما باید به استعدادهای دیگران توجه و آن را اذعان کنیم.‏ وقتی کسی به استعدادها و پیشرفتتان در جماعت علاقه نشان می‌دهد،‏ چه تأثیری در شما می‌گذارد؟‏ به حتم برانگیخته می‌شوید،‏ تمام تلاش خود را برای پیشرفت بکنید.‏ به همین شکل،‏ وقتی نکات مثبت هم‌ایمانانمان را اذعان کنیم،‏ برانگیخته می‌شوند که از لحاظ روحانی پیشرفت کنند.‏

۱۰.‏ چه کسانی در جماعت به توجه و علاقه نیاز دارند؟‏

۱۰ چه کسانی در جماعت به توجه و علاقه نیاز دارند؟‏ البته همهٔ ما گهگاهی به توجهی خاص نیاز داریم.‏ با این حال،‏ جوانان و تازه تعمیدیافتگان بیشتر به توجه نیاز دارند.‏ بدین شکل،‏ احساس خواهند کرد که در جماعت مفیدند و در میان ما جا دارند.‏ برعکس،‏ بی‌توجهی نسبت به این عزیزان،‏ از رغبت‌شان در به دست آوردن مسئولیت‌ها می‌کاهد؛‏ خدمتی که کلام خدا آنان را در رسیدن به آن تشویق می‌کند.‏—‏۱تیمو ۳:‏۱‏.‏

۱۱.‏ الف)‏ پیری مسیحی چگونه به برادری جوان کمک کرد تا بر خجالتش چیره شود؟‏ ب)‏ از تجربهٔ جولیان چه درسی می‌گیریم؟‏

۱۱ لودویک،‏ پیری مسیحی،‏ زمانی که نوجوان بود،‏ برادران به او علاقه و توجه نشان دادند.‏ او می‌گوید:‏ «وقتی به برادری علاقه نشان می‌دهم،‏ سریع‌تر پیشرفت می‌کند.‏» لودویک در رابطه با جولیان که جوانی خجالتی بود،‏ می‌گوید:‏ «جولیان علاقه داشت که در جماعت بیشتر خدمت کند.‏ او به دلیل نداشتن اعتمادبه‌نَفْس از خود رفتاری عجیب نشان می‌داد.‏ اما خیلی مهربان بود و از ته دل می‌خواست به اعضای جماعت کمک کند.‏ از این رو،‏ به جای آن که انگیزه‌اش را زیر سؤال ببرم،‏ به نکات مثبتش توجه و او را تشویق کردم.‏» جولیان به تدریج برای خادم کمکی واجد شرایط شد و اکنون پیشگام دائم است.‏

به آنان در شکوفایی توانایی‌هایشان کمک کنید

۱۲.‏ برای آن که توانایی‌های شخص شکوفا شود باید چه کار کنیم؟‏ مثالی بیاورید.‏

۱۲ اگر مایلید که توانایی‌های دیگران شکوفا شود،‏ باید به آن‌ها به خوبی توجه کنید.‏ چنانچه از تجربهٔ جولیان آموختیم،‏ باید فراتر از ضعف‌های شخص را ببینیم و خصوصیات و استعدادهای خوب وی را تشخیص دهیم.‏ عیسی چنین دیدی نسبت به پِطرُس رسول داشت.‏ با آن که پِطرُس گاهی اوقات رفتاری نامتعادل داشت،‏ عیسی پیشگویی کرد که او به صخره‌ای باثبات تبدیل خواهد شد.‏—‏یو ۱:‏۴۲‏.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ بَرنابا در رابطه با مَرقُس چه بصیرتی داشت؟‏ ب)‏ آلکساندر از کمک پیری مسیحی چه فایده‌ای برد؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۳ بَرنابا با سرمشق گرفتن از عیسی،‏ نسبت به یوحنای ملقّب به مَرقُس بصیرت نشان داد.‏ (‏اعما ۱۲:‏۲۵‏)‏ طی اولین سفر میسیونری پولُس رسول با بَرنابا،‏ مَرقُس به آنان «خدمت» می‌کرد؛‏ احتمالاً نیازهای روزمرهٔ ایشان را فراهم می‌دید.‏ با این حال،‏ وقتی ایشان به پامفیلیه رسیدند،‏ مَرقُس ناگهان آنان را ترک کرد.‏ از این رو،‏ پولُس و بَرنابا مجبور شدند،‏ بدون مَرقُس در راهی پرخطر سفر کنند که راهزنان اغلب در کمینند.‏  ‏(‏اعما ۱۳:‏۵،‏ ۱۳‏)‏ با این حال،‏ بَرنابا به صفات مثبت مَرقُس توجه کرد و بعدها ظاهراً فرصت را غنیمت شمرد و تعلیم و تربیت او را به اتمام رساند.‏ (‏اعما ۱۵:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ بدین شکل آن مرد جوان،‏ خادم بالغ یَهُوَه گشت.‏ وقتی پولُس در روم زندانی بود،‏ قابل توجه است که مَرقُس همراهش بود.‏ در آنجا،‏ پولُس در نامهٔ خود به مسیحیان جماعت کولُسی سلام‌های مَرقُس را نیز فرستاد و از او به خوبی سخن گفت.‏ (‏کول ۴:‏۱۰‏)‏ مطمئناً بَرنابا بسیار خوشحال شده بود که پولُس رسول از او درخواست کرد تا مَرقُس را برای کمک بفرستد.‏—‏۲تیمو ۴:‏۱۱‏.‏

۱۴ آلکساندر که اخیراً پیری مسیحی شده است،‏ تعریف می‌کند که چگونه برادری به او کمک کرد:‏ «سابقاً دعا کردن در عموم برایم خیلی سخت بود.‏ پیری مسیحی به من نشان داد که آرامش خودم را با آمادگی قبلی برای دعا کردن حفظ کنم.‏ آن برادر اغلب از من می‌خواست تا در جلسات خدمت موعظه دعا کنم.‏ در نتیجه،‏ به تدریج اعتمادبه‌نَفْسم بیشتر شد.‏»‏

۱۵.‏ پولُس رسول چگونه نشان داد که برای برادرانش ارزش قائل است؟‏

۱۵ وقتی در هم‌ایمانی خصوصیتی خوب ببینید،‏ آیا او را تحسین می‌کنید و نشان می‌دهید که برایش ارزش قائلید؟‏ پولُس رسول،‏ بیش از ۲۰ هم‌ایمان عزیزش را در رومیان باب ۱۶ به دلیل خصوصیات خوبشان تحسین کرد.‏ (‏روم ۱۶:‏۳-‏۷،‏ ۱۳‏)‏ برای مثال،‏ پولُس رسول تصدیق کرد که آندْرونیکوس و یونیاس،‏ مسیح را پیش‌تر از او خدمت می‌کردند و بر پایداری و شکیبایی آنان تأکید کرد.‏ پولُس رسول همچنین از مادر روفُس احتمالاً به دلیل محبتی که در حقش انجام داده بود،‏ به گرمی سخن گفت.‏

فرِدریک (‏سمت چپ)‏ ریکُو را تشویق کرد تا در خدمت به یَهُوَه استوار بماند (‏بند ۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۶.‏ تحسین کودکان و نوجوانان چه نتایجی دارد؟‏

۱۶ وقتی دیگران را صادقانه تحسین کنیم،‏ نتایجی خوب حاصل می‌شود.‏ برای مثال ریکُو،‏ پسری جوان را از فرانسه در نظر گیرید.‏ پدر ریکُو که شاهد یَهُوَه نبود،‏ با تعمید او مخالفت می‌کرد.‏ ریکُو چون فکر می‌کرد که برای تعمید یافتن باید تا سن قانونی صبر کند،‏ دلسرد شده بود.‏ او همچنین ناراحت بود چون در مدرسه مورد تمسخر قرار می‌گرفت.‏ فرِدریک،‏ پیری مسیحی که کتاب مقدّس را به ریکُو آموزش می‌داد،‏ چنین می‌گوید:‏ «من ریکُو را تحسین کردم،‏ چون آن مخالفت‌ها نشانگر شجاعت او در ابراز ایمانش بوده است.‏» سخنان فرِدریک،‏ ریکُو را تقویت کرد و برانگیخت که همچنان به پیشرفت خود ادامه دهد و روابطش را با پدرش بهبود بخشد.‏ ریکُو در ۱۲سالگی تعمید یافت.‏

ژروم (‏سمت راست)‏ به رایان کمک کرد تا برای خدمت میسیونری واجد شرایط شود (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم به هم‌ایمانان کمک کنیم تا پیشرفت کنند؟‏ ب)‏ برادری میسیونر چگونه به برادران جوان توجه کرد و نتیجهٔ آن چه بوده است؟‏

۱۷ وقتی هم‌ایمانی مسئولیت یا تکلیفش را به خوبی انجام دهد و ما او را تحسین کنیم،‏ برانگیخته می‌شود که یَهُوَه را با تمام توانایی‌اش خدمت کند.‏  سیلوی،‏ * خواهری که سال‌هاست در بیت‌ئیل فرانسه خدمت می‌کند،‏ گفت که خواهران نیز لازم است،‏ برادران را تحسین کنند.‏ او گفت که خواهران اغلب نکته‌بین هستند.‏ از این رو،‏ «سخنان تشویق‌آمیز خواهران،‏ تکمیل‌کنندهٔ سخنان تشویق‌آمیز برادران پرتجربه است.‏» او در ادامه می‌گوید:‏ «تحسین کردن را وظیفهٔ خود می‌دانم.‏» (‏امث ۳:‏۲۷‏)‏ ژروم،‏ میسیونری در گینهٔ فرانسه به بسیاری از برادران جوان کمک کرده است تا برای خدمت میسیونری واجد شرایط شوند.‏ او می‌گوید:‏ «متوجه شدم وقتی برای تحسین برادران نوجوان به نکته‌ای مشخص در موعظه‌شان یا پاسخشان در جلسه اشاره می‌کنم،‏ اعتمادبه‌نَفْس آنان بیشتر می‌شود.‏ در نتیجه توانایی‌های آنان شکوفا می‌شود.‏»‏

۱۸.‏ چرا همکاری با برادران جوان مفید است؟‏

۱۸ همچنین همکاری با هم‌ایمانانمان باعث می‌شود که از لحاظ روحانی پیشرفت کنند.‏ برای مثال،‏ پیری مسیحی می‌تواند از برادری جوان که با کامپیوتر به خوبی آشنایی دارد،‏ بخواهد اطلاعاتی را از وب سایت jw.org برای سالمندانی که کامپیوتر ندارند،‏ چاپ کند.‏ این کار موجب تشویق هم‌ایمانان سالمند می‌شود.‏ یا اگر مسئولیت رسیدگی به محوطهٔ سالن ملکوت به شما سپرده شده است،‏ از برادری جوان بخواهید تا با شما همکاری کند.‏ این پیشقدمی فرصتی به وجود می‌آورد تا جوانان را مشاهده و تحسین کنید و نتایج آن را ببیند.‏—‏امث ۱۵:‏۲۳‏.‏

برای آینده برنامه‌ریزی کنید

۱۹،‏ ۲۰.‏ چرا باید به دیگران در پیشرفت روحانی کمک کنیم؟‏

۱۹ وقتی یَهُوَه،‏ یوشَع را برای هدایت قوم اسرائیل برگزید،‏ به موسی فرمان داد که او را با تشویق «دلیر» و «قوی» گرداند.‏ ‏(‏تثنیه ۳:‏۲۸ خوانده شود.‏)‏ هر روز انسان‌های بیشتری به جماعات جهانی ما می‌پیوندند.‏ لازم است که نه فقط پیران مسیحی بلکه همهٔ مسیحیان پرتجربه به برادران جوان و جدیدان کمک کنند تا توانایی‌هایشان شکوفا شود.‏ بدین گونه روزبه‌روز تعداد بیشتری به خدمت تمام‌وقت مشغول خواهند شد و تعداد بیشتری «از عهدهٔ آموزش دیگران» بر خواهند آمد.‏—‏۲تیمو ۲:‏۲‏.‏

۲۰ چه به جماعتی باسابقه تعلّق داشته باشیم،‏ چه به گروهی در حال رشد،‏ بیایید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.‏ کلید موفقیت،‏ الگو گرفتن از یَهُوَه است؛‏ خدایی که همیشه در پی خصوصیات نیک خادمانش می‌باشد.‏

^ بند 17 اسامی تغییر یافته است.‏