به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئن ۲۰۱۴

این شماره،‏ شامل مقالات برای مطالعه در جماعات از هفتهٔ ۴ تا ۳۱ اوت ۲۰۱۴ است.‏

برای پیشرفت،‏ «مسیر پاهای خویش را هموار گردان»‏

چگونه می‌توانید موانع را از سر راه بردارید و به اهداف روحانی خود برسید؟‏

سؤالات خوانندگان

آیا مجاز است که مسیحیان اجساد مردگانشان را بسوزانند؟‏

مشکلات پس از طلاق—‏به هم‌ایمانان چگونه کمک کنیم؟‏

به وضعیت‌های مشکل و احساسات اشخاص پس از طلاق پی ببرید.‏

یَهُوَه خدای خود را محبت نما

در این مقاله خواهیم دید که منظور عیسی از این که گفت یَهُوَه را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی فکر محبت کن،‏ چه بود.‏

‏«همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما»‏

منظور عیسی از این که گفت:‏ «همسایهٔ خود را محبت کن» چه بود؟‏ چگونه می‌توانیم به همسایهٔ خود محبت کنیم؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی به دقت خوانده‌اید؟‏ خود را محک زنید.‏

آیا همچون یَهُوَه به ضعف‌های بشری می‌نگرید؟‏

این مقاله به ما کمک می‌کند تا نسبت به برادران و خواهرانی که ظاهراً ضعیف می‌باشند،‏ دیدی مثبت داشته باشیم.‏

به دیگران در شکوفایی توانایی‌هایشان کمک کنید

چگونه می‌توانیم به برادران نوجوان و تازه تعمیدیافتگان کمک کنیم تا پیشرفت کنند؟‏