مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا هماهنگ با سازمان یَهُوَه گام برمی‌دارید؟‏

آیا هماهنگ با سازمان یَهُوَه گام برمی‌دارید؟‏

‏«چشمان خداوند بر [درستکاران] است.‏»—‏۱پطر ۳:‏۱۲‏.‏

۱.‏ چه سازمانی جایگزین قوم مرتد اسرائیل شد که نام یَهُوَه بر آن قرار گرفت؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

حقیقتاً یَهُوَه بانی جماعت مسیحی در قرن اول بود و پرستش حقیقی را در روزگار ما دوباره برقرار ساخت.‏ چنانچه در مقالهٔ قبل دیدیم،‏ یَهُوَه سازمان متشکل از پیروان اولیهٔ مسیح را جایگزین قوم مرتد اسرائیل کرد و نام خود را بر این سازمان جدید قرار داد.‏ این سازمان که بسیار مورد لطف خدا بود از نابودی اورشلیم در سال ۷۰ م.‏ نجات یافت.‏ (‏لو ۲۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ آن وقایع پیش‌نمایی بود از آنچه برای سازمان کنونی یَهُوَه رخ خواهد داد.‏ دنیای شیطان به زودی نابود می‌شود اما سازمان یَهُوَه از مصیبت روزهای آخر نجات خواهد یافت.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱‏)‏ چرا از این موضوع اطمینان داریم؟‏

۲.‏ عیسی در رابطه با ‹مصیبت عظیم› چه گفت و آن چگونه آغاز خواهد شد؟‏

۲ عیسی در رابطه با حضور نامرئی خود و نابودی دنیای شیطان گفت:‏ «در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده،‏ و هرگز نیز روی نخواهد داد.‏» (‏مت ۲۴:‏۳،‏ ۲۱‏)‏ مصیبت عظیم با حملهٔ قدرت‌های سیاسی به بابل عظیم،‏ امپراتوری جهانی دین کاذب،‏  آغاز خواهد شد و آن را نابود خواهد ساخت.‏ (‏مکا ۱۷:‏۳-‏۵،‏ ۱۶‏)‏ سپس چه رخ خواهد داد؟‏

حملهٔ شیطان به حارمَگِدّون می‌انجامد

۳.‏ پس از نابودی ادیان کاذب چه اتفاقی برای قوم خدا رخ خواهد داد؟‏

۳ پس از نابودی ادیان کاذب،‏ شیطان و عناصر گوناگون دنیای شیطان به خادمان یَهُوَه حمله خواهند کرد.‏ در رابطه با ‹جوج از زمین ماجوج› در کتاب مقدّس چنین آمده است:‏ «تو بر آن خواهی برآمد و مثل باد شدید داخل آن خواهی شد و مانند ابرها زمین را خواهی پوشانید.‏ تو و جمیع افواجت و قوم‌های بسیار که همراه تو می‌باشند.‏» از آنجایی که شاهدان یَهُوَه دست به اسلحه نمی‌برند و صلحجوترین انسان‌ها بر زمین می‌باشند،‏ نابودی آنان به نظر ساده خواهد بود.‏ ولی حملهٔ شیطان و عناصرش به ضررشان تمام خواهد شد.‏—‏حز ۳۸:‏۱،‏ ۲،‏ ۹-‏۱۲‏.‏

۴،‏ ۵.‏ واکنش یَهُوَه نسبت به تلاش شیطان برای نابودی خادمان خدا چه خواهد بود؟‏

۴ واکنش یَهُوَه نسبت به تلاش شیطان به نابودی قوم خدا چه خواهد بود؟‏ یَهُوَه بلافاصله وارد عمل خواهد شد و از اقتدار عالمگیرش به نفع قومش استفاده خواهد کرد.‏ یَهُوَه هجوم به خادمانش را حمله به خود محسوب خواهد کرد.‏ ‏(‏زَکَرِیّا ۲:‏۸ خوانده شود.‏)‏ از این رو،‏ پدر آسمانی برای نجاتمان سریع وارد عمل خواهد شد.‏ این نجات به «نبردِ روزِ عظیمِ خدای قادر مطلق» یعنی حارمَگِدّون و نابودی دنیای شیطان خواهد انجامید.‏—‏مکا ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏.‏

۵ در کتاب مقدّس در رابطه با حارمَگِدّون چنین نبوّت شده است:‏ «‹[یَهُوَه] علیه تمام قومهای جهان اقامه دعوی می‌کند.‏ او هر انسانی را محاکمه خواهد کرد و تمام بدکاران را به مرگ تسلیم خواهد نمود.‏› خداوند قادر متعال می‌فرماید:‏ ‹بلا و مکافات مانند گردبادی عظیم،‏ قومها را یکی پس از دیگری درهم خواهد کوبید و به همه کرانهای زمین خواهد رسید.‏ در آن روز جنازه کسانی که خداوند کشته است،‏ سراسر زمین را پر خواهد ساخت؛‏ کسی برای آنها عزاداری نخواهد کرد؛‏ جنازه‌هایشان را نیز جمع‌آوری و دفن نخواهند نمود بلکه مانند فضله بر روی زمین باقی خواهد ماند.‏›» (‏ار ۲۵:‏۳۱-‏۳۳‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ این دنیای شریر در حارمَگِدّون به انتها خواهد رسید.‏ بلی دنیای شیطان از صحنهٔ روزگار محو خواهد شد ولی سازمان زمینی یَهُوَه تا ابد باقی خواهد ماند.‏

دلیل رشد سازمان یَهُوَه

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ چگونه گروه عظیم تشکیل یافته است؟‏ ب)‏ سازمان خدا در سال‌های اخیر چه رشدی داشته است؟‏

۶ دلیل دوام و توسعهٔ سازمان خدا بر زمین مملو بودن آن از انسان‌هایی است که مقبول او می‌باشند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «چشمان خداوند بر پارسایان [یا درستکاران] است و گوش وی به سوی دعای ایشان.‏» (‏۱پطر ۳:‏۱۲‏)‏ این درستکاران شامل گروهی «عظیم» می‌باشند که از مصیبت عظیم بیرون خواهند آمد.‏ (‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۴‏)‏ نجات‌یافتگان،‏ گروهی کوچک نیستند بلکه ‏‹گروهی عظیم› یا شماری زیاد از انسان‌ها می‌باشند.‏ تصوّر کنید که همراه این گروه عظیم از مصیبت عظیم نجات می‌یابید.‏

۷ چگونه این گروه عظیم تشکیل یافته است؟‏ از طریق خدمت موعظه این گروه به گرد هم جمع شده‌اند.‏ در این رابطه،‏ عیسی پیشگویی کرد:‏ «این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همهٔ قومها باشد.‏ آنگاه پایان  فرا خواهد رسید.‏» (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ در این ایّام آخر،‏ فعالیت اصلی سازمان خدا خدمت موعظه است.‏ به دلیل خدمت موعظهٔ جهانی و فعالیت شاگردسازی شاهدان یَهُوَه،‏ میلیون‌ها نفر آموخته‌اند که خدا را «در روح و راستی بپرستند.‏» (‏یو ۴:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ برای مثال،‏ طی ده سال اخیر از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بیش از ۲٬۷۰۷٬۰۰۰ نفر تعمید گرفته‌اند و خود را به خدا وقف کرده‌اند.‏ هم‌اکنون تعداد شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان بیش از ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ نفر است و میلیون‌ها نفر نیز با آنان معاشرت دارند به ویژه در مراسم یادبود مرگ مسیح.‏ از این بابت به خود افتخار نمی‌کنیم زیرا خدا «موجب رویش آن» شده است.‏ (‏۱قر ۳:‏۵-‏۷‏)‏ با این حال،‏ می‌بینیم که گروه عظیم به رشد خود ادامه می‌دهد و هر ساله بر تعداد آن افزوده می‌شود.‏

۸.‏ به چه دلیل سازمان یَهُوَه رشد و توسعه یافته است؟‏

۸ از آنجایی که یَهُوَه از شاهدانش حمایت کرده است،‏ تعداد آنان به طوری چشمگیر افزایش یافته است.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰-‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ این افزایش در کلام خدا پیشگویی شده بود:‏ «صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت قوی خواهد گردید.‏ من یَهُوَه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود.‏» (‏اشع ۶۰:‏۲۲‏)‏ زمانی بود که باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان بر زمین به دلیل تعداد کم مانند گروهی «صغیر» بودند اما یَهُوَه خدمت موعظهٔ آنان را برکت داد.‏ در نتیجه،‏ تعداد مسح‌شدگان در سازمان افزایش یافت.‏ (‏غلا ۶:‏۱۶‏)‏ همچنین گروه عظیم به برکت یَهُوَه طی سال‌ها جمع‌آوری شده است.‏

یَهُوَه از ما چه انتظاری دارد

۹.‏ برای رسیدن به وعدهٔ شگفت‌انگیز خدا چه باید کرد؟‏

۹ چه از مسح‌شدگان باشیم چه از گروه عظیم،‏ کتاب مقدّس وعده‌ای شگفت‌انگیز به ما داده است.‏ برای رسیدن به چنین آینده‌ای ضروری است که به فرامین یَهُوَه عمل کنیم.‏ (‏اشع ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ به شریعت موسوی که به اسرائیلیان داده شد توجه کنید.‏ یک مقصود از شریعت محافظت از قوم اسرائیل بود.‏ از این رو،‏ در رابطه با روابط جنسی،‏ تجارت،‏ مراقبت از فرزندان،‏ رفتار با همنوع و غیره به آنان احکامی داده شده بود.‏ (‏خرو ۲۰:‏۱۴؛‏ لاو ۱۹:‏۱۸،‏ ۳۵-‏۳۷؛‏ تث ۶:‏۶-‏۹‏)‏ به طور مشابه،‏ عمل کردن به احکام خدا برای ما نیز مفید است و هرگز نباید احکام خدا را باری سنگین بدانیم.‏ ‏(‏۱یوحنا ۵:‏۳ خوانده شود.‏)‏ در واقع عمل به احکام خدا نه تنها از ما محافظت می‌کند بلکه باعث تقویت «ایمان» ما نیز می‌شود.‏—‏تیت ۱:‏۱۳‏.‏

۱۰.‏ چرا لازم است که زمانی را برای مطالعهٔ کتاب مقدّس و پرستش خانوادگی کنار بگذاریم؟‏

۱۰ سازمان زمینی یَهُوَه به اَشکال مختلف به پیش می‌رود.‏ برای مثال،‏ حقایق کتاب مقدّس پیوسته برایمان روشن‌تر می‌شود.‏ این موضوع در کلام خدا چنین بیان شده است:‏ «راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته‌رفته روشنتر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد.‏» (‏امث ۴:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ از این رو،‏ باید از خود چنین پرسید:‏ ‹آیا با درک جدید آیات کتاب مقدّس آشنایی دارم؟‏ آیا روزانه کتاب مقدّس را می‌خوانم؟‏ آیا به خواندن نشریات مسیحی راغب هستم؟‏ آیا با خانواده‌ام هفتگی پرستش خانوادگی دارم؟‏› اکثر ما اذعان می‌کنیم که انجام دادن چنین اموری دشوار نیست.‏ با این حال لازم است که زمانی را برای این کار کنار گذاشت.‏ بلی بسیار اهمیت دارد که مرتباً کلام خدا را مطالعه کنیم،‏ به کار گیریم و همگام با سازمان یَهُوَه پیش رویم،‏ به ویژه که مصیبت عظیم نزدیک‌تر می‌شود!‏

۱۱.‏ چرا قوم خدا در جلسات،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها حضور می‌یابند؟‏

 ۱۱ سازمان یَهُوَه ما را ترغیب می‌کند تا به توصیهٔ پولُس توجه کنیم که گفت:‏ «در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم.‏ و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم،‏ چنانکه بعضی را عادت شده است،‏ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم -‏ بخصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید.‏» (‏عبر ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ عیدهای سالانه و دیگر گردهمایی‌ها،‏ ایمان اسرائیلیان را تقویت می‌کرد.‏ به علاوه،‏ این عیدها مانند عید خیمه‌های روزگار نَحَمِیا موقعیتی برای شادی بود.‏ (‏خرو ۲۳:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ نح ۸:‏۹-‏۱۸‏)‏ ما نیز از حضور در جلسات،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها به طور مشابه فایده می‌بریم.‏ بیایید از این تدارکات در راه تقویت ایمان و کسب شادی کاملاً فایده ببریم.‏—‏تیت ۲:‏۲‏.‏

۱۲.‏ نسبت به خدمت موعظه چه احساسی باید داشته باشیم؟‏

۱۲ به ما که اعضای سازمان یَهُوَه هستیم،‏ افتخار خدمت مقدّس یعنی «اعلامِ انجیلِ خدا» داده شده است.‏ (‏روم ۱۵:‏۱۶‏)‏ چنین خدمتی ما را با خدای «قدّوس» همکار می‌سازد.‏ (‏۱قر ۳:‏۹‏،‏ ترجمهٔ قدیم؛‏ ۱پطر ۱:‏۱۵‏)‏ اعلام بشارت موجب تقدیس نام مقدّس یَهُوَه می‌شود.‏ بلی،‏ حقیقتاً اعلام «انجیلِ پرجلالِ خدای متبارک» افتخاری بی‌همتاست که موجب شادی ما می‌شود.‏—‏۱تیمو ۱:‏۱۱‏.‏

۱۳.‏ زندگی و ایمان ما به چه بستگی دارد؟‏

۱۳ خدا می‌خواهد که ایمان خود را با چسبیدن به او و حمایت از فعالیت‌های گوناگون سازمانش قوی نگه داریم.‏ موسی به اسرائیلیان گفت:‏ «امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛‏ پس حیات را برگزین تا تو با ذریّتت زنده بمانی.‏ و تا یَهُوَه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی،‏ زیرا که او حیات تو و درازی عمر توست تا در زمینی که خداوند برای پدرانت،‏ ابراهیم و اسحاق و یعقوب،‏ قَسَم خورد که آن را به ایشان بدهد،‏ ساکن شوی.‏» (‏تث ۳۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ بلی،‏ بسیار حیاتی است که ارادهٔ خدا را انجام دهیم،‏ به او عشق ورزیم،‏ از سخنانش اطاعت کنیم و به او محکم بچسبیم.‏

۱۴.‏ برادر پرایس هیوز نسبت به سازمان مرئی یَهُوَه چه احساسی داشت؟‏

۱۴ برادرْ پرایس هیوز که محکم به خدا چسبید و همگام با سازمانش گام برداشت،‏ نوشت:‏ «بسیار سپاسگزارم که از همان اوان [شکل‌گیری سازمان یَهُوَه]،‏ کمی قبل از سال ۱۹۱۴ .‏ .‏ .‏ با مقاصد یَهُوَه آشنا شدم.‏ مهم‌ترین امر در زندگی‌ام نزدیک بودن به سازمان مرئی یَهُوَه بوده است.‏ در همان آغاز آموختم که تکیه به عقل بشری معقولانه نیست.‏ وقتی به این موضوع کاملاً پی بردم،‏ راسخ شدم که مطیع سازمان یَهُوَه بمانم.‏ به غیر از سازمان یَهُوَه،‏ در کجا می‌توان به لطف و برکات او دست یافت؟‏»‏

همگام با سازمان خدا پیش روید

۱۵.‏ کدام گزارش کتاب مقدّس در پذیرفتن درک جدید از آیات کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند؟‏

۱۵ اگر می‌خواهیم لطف و برکات یَهُوَه شامل حال ما شود،‏ لازم است که از سازمانش حمایت کنیم و درک جدید از آیات را بپذیریم.‏ به این مثال توجه کنید.‏ پس از مرگ عیسی،‏ برای هزاران مسیحی یهودی‌نژاد دشوار بود که از شریعت موسوی دل بکنند.‏ (‏اعما ۲۱:‏۱۷-‏۲۰‏)‏ با این حال،‏ آنان به کمک نامهٔ پولُس به عبرانیان پذیرفتند  که با قربانی‌های حیوانی که به حسب شریعت گذرانده می‌شد تقدیس نمی‌شوند بلکه «یک بار برای همیشه،‏ از طریق قربانیِ بدن عیسی مسیح تقدیس» شده‌اند.‏ (‏عبر ۱۰:‏۵-‏۱۰‏)‏ بدون شک،‏ اکثر مسیحیان یهودی‌نژاد طرز فکر خود را تغییر و به پیشرفت روحانی خود ادامه دادند.‏ ما نیز باید در مطالعهٔ کتاب مقدّس تلاش کنیم و دل و ذهنمان را در پذیرفتن درک جدید از کلام خدا یا تغییر روش خدمت موعظه‌مان باز نگه داریم.‏

۱۶.‏ الف)‏ در دنیای جدید چه برکاتی در انتظارمان است؟‏ ب)‏ چشم‌انتظار چه وعده‌ای در دنیا جدید هستید؟‏

۱۶ همهٔ کسانی که به یَهُوَه و سازمانش وفادار می‌مانند به برکات ابدی دست خواهند یافت.‏ مسح‌شدگان وفادار افتخار خواهند یافت تا با مسیح در آسمان هم‌ارث باشند.‏ (‏روم ۸:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ آنانی که امید زمینی دارند به زندگی ابدی بر زمین دست خواهند یافت.‏ همهٔ اعضای سازمان یَهُوَه افتخار یافته‌اند که این وعدهٔ خدا را به همهٔ انسان‌ها اعلام کنند.‏ (‏۲پطر ۳:‏۱۳‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «حلیمان وارث زمین خواهند شد،‏ و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.‏» (‏مز ۳۷:‏۱۱‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ انسان‌ها «خانه‌ها بنا کرده،‏ در آن‌ها ساکن خواهند شد و .‏ .‏ .‏ از عمل دست‌های خود [لذّت] خواهند برد.‏» (‏اشع ۶۵:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ دیگر ظلم،‏ فقر و گرسنگی نخواهد بود.‏ (‏مز ۷۲:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ بابل عظیم دیگر قادر به فریب کسی نخواهد بود زیرا وجود نخواهد داشت.‏ (‏مکا ۱۸:‏۸،‏ ۲۱‏)‏ مردگان رستاخیز خواهند یافت و به آنان فرصت زندگی ابدی داده خواهد شد.‏ (‏اشع ۲۵:‏۸؛‏ اعما ۲۴:‏۱۵‏)‏ حقیقتاً وقایع هیجان‌انگیزی در انتظار میلیون‌ها کسانی است که خود را به یَهُوَه وقف کرده‌اند!‏ برای دستیابی به این وعده‌ها لازم است که رابطه‌مان را با یَهُوَه قوی‌تر سازیم و همگام با سازمانش پیش رویم.‏

آیا خود را در زمین بهشت‌شده تجسّم می‌کنید؟‏ (‏بند ۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ طرز فکر ما نسبت به سازمان و پرستش یَهُوَه چگونه باید باشد؟‏

۱۷ انتهای دنیای شیطان بسیار نزدیک است.‏ پس،‏ بیایید در ایمان راسخ بمانیم و از بابت ترتیبات خدا در پرستش حقیقی قدردان باشیم.‏ داود مزمورنویس چنین طرز فکری داشت.‏ از این رو نوشت:‏ «یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید:‏ که تمام ایّام عمرم در خانهٔ خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در [معبد] او تفکّر نمایم.‏» (‏مز ۲۷:‏۴‏)‏ باشد که هر یک از ما به خدا محکم بچسبد،‏ با قومش همگام باشد و همچنان با سازمانش به پیش رود.‏