برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مه ۲۰۱۴

در این مقاله،‏ سه روش پاسخ دادن به سؤالات دشوار بررسی می‌شود.‏ چرا ضروری است که به سازمان یَهُوَه وفادار بمانیم؟‏

‏‹خوراک من این است که ارادهٔ خدا را به جا آورم›‏

داود پادشاه،‏ پولُس رسول و عیسی مسیح به انجام دادن ارادهٔ خدا راغب بودند.‏ چگونه می‌توانیم غیرت خود را برای خدمت موعظه در محدوده‌های دشوار حفظ و تقویت کنند؟‏

آیا می‌دانید «هر کس را چگونه پاسخ دهید»؟‏

وقتی با سؤالات دشوار مردم روبرو می‌شویم،‏ چگونه می‌توانیم از روی آیات استدلال کنیم؟‏ در این مقاله سه روش برای پاسخ به سؤالات دشوار مورد بررسی قرار می‌گیرد.‏

قانون طلایی را در خدمت موعظه به کار گیرید

در خدمت موعظه با هر کس چه رفتاری باید داشته باشیم؟‏ چگونه می‌توانیم در خدمت موعظه به سخن عیسی در مَتّی ۷:‏۱۲ عمل کنیم؟‏

زندگی‌نامه

یَهُوَه حقیقتاً به من کمک کرده است

کِنِت لیتل تعریف می‌کند که یَهُوَه چگونه به او کمک کرده است تا بر خجالت و عدم اعتمادبه‌نَفْسش چیره شود.‏ در این مقاله خواهید دید که یَهُوَه چگونه تلاش‌های او را در تمام عمرش برکت داده است.‏

یَهُوَه،‏ خدای نظم و ترتیب

گزارشات کتاب مقدّس در رابطه با اسرائیلیان باستان و مسیحیان قرن اول چگونه نشان می‌دهد که یَهُوَه امروزه نیز بر زمین سازمانی دارد؟‏

آیا هماهنگ با سازمان یَهُوَه گام برمی‌دارید؟‏

به زودی دنیای شیطان نابود می‌شود.‏ چرا حیاتی است،‏ به سازمان یَهُوَه وفادار بمانیم؟‏

از آرشیو ما

‏«محصولی فراوان برای جمع‌آوری وجود دارد»‏

بیش از ۷۶۰٬۰۰۰ شاهد یَهُوَه در برزیل مشغول به موعظهٔ بشارت می‌باشند.‏ فعالیت موعظه چگونه در آمریکای جنوبی شروع شد؟‏