به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  آوریل ۲۰۱۴

آیا می‌دانید که چرا یَهُوَه ما را تحت نظر دارد؟‏

آیا می‌دانید که چرا یَهُوَه ما را تحت نظر دارد؟‏

‏«چشمان خداوند در همه جاست،‏ و بر بدان و نیکان می‌نگرد.‏»—‏امث ۱۵:‏۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ فرق یَهُوَه با دوربین‌های مخفی چیست؟‏

در بسیاری از کشورها دوربین‌های مخفی افزایش یافته است تا رفت‌وآمد اتومبیل‌ها را تحت نظر قرار دهند و صحنهٔ تصادفات را ضبط کنند.‏ اگر راننده‌ای پس از تصادف فرار کند،‏ دوربینی که صحنهٔ تصادف را عکس‌برداری کرده است به دولت کمک می‌کند تا رانندهٔ فراری پیدا و دستگیر شود.‏ به راستی که وجود این دوربین‌های مخفی فرار را برای مردم از عواقب اعمالشان دشوار ساخته است.‏

۲ شاید دوربین‌های مخفی که در همه جا دیده می‌شود،‏ ما را به یاد یَهُوَه،‏ پدر آسمانی‌مان بیندازد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که چشمان یَهُوَه «در همه جاست.‏» (‏امثال ۱۵:‏۳‏)‏ آیا این موضوع بدین مفهوم است که یَهُوَه ما را دائماً تحت نظر دارد؟‏ آیا خدا ما را بدین منظور تحت نظر دارد که به انجام دادن احکامش مجبور سازد و با دیدن خطایی مجازات کند؟‏ (‏ار ۱۶:‏۱۷؛‏ عبر ۴:‏۱۳‏)‏ به هیچ وجه!‏ یَهُوَه مراقب ماست چون هر یک از ما را دوست دارد و به رفاه ما علاقه‌مند است.‏—‏۱پطر ۳:‏۱۲‏.‏

۳.‏ پنج موقعیتی که یَهُوَه مهربانانه ما را تحت نظر دارد کدامند؟‏

۳ چگونه پی می‌بریم که یَهُوَه ما را از روی عشق و محبت تحت نظر دارد؟‏ پنج موقعیت را در نظر گیرید:‏ ۱)‏ وقتی تمایلات بد را در ما می‌بیند به ما هشدار  می‌دهد،‏ ۲)‏ وقتی می‌بیند که قدمی خطا برمی‌داریم ما را اصلاح می‌کند،‏ ۳)‏ وقتی می‌بیند نیاز به راهنمایی داریم ما را با اصول کتاب مقدّس هدایت می‌کند،‏ ۴)‏ وقتی می‌بیند با سختی‌ها مواجهیم به ما کمک می‌کند و ۵)‏ وقتی می‌بیند که نیکویی می‌کنیم به ما پاداش می‌دهد.‏

به ما هشدار می‌دهد

۴.‏ قصد یَهُوَه از هشدار دادن به قائن چه بود؟‏

۴ وقتی خدا تمایلاتی نادرست در ما می‌بیند به ما هشدار می‌دهد.‏ (‏۱توا ۲۸:‏۹‏)‏ برای درک این موضوع ببینیم که یَهُوَه چگونه با قائن رفتار کرد.‏ وقتی قائن مورد قبول خدا قرار نگرفت او «بسیار خشمگین شد.‏» ‏(‏پیدایش ۴:‏۳-‏۷ از ترجمهٔ هزارهٔ نو در پاورقی خوانده شود.‏ *‏)‏ یَهُوَه قائن را ترغیب کرد «آنچه را که نیکوست انجام» دهد.‏ سپس به قائن هشدار داد که اگر چنین نکند گناه «بر در به کمین نشسته» است.‏ همچنین به قائن پند داد تا بر گناه چیره شود.‏ خدا می‌خواست که قائن هشدار را بپذیرد تا مورد قبول او واقع گردد.‏ قائن بدین شکل می‌توانست رابطه‌ای خوب با خدا داشته باشد.‏

۵.‏ یَهُوَه در رابطه با تمایلات بد به چه طرقی به ما هشدار می‌دهد؟‏

۵ در مورد ما نیز چنین است.‏ ما نمی‌توانیم تمایلات و انگیزه‌هایمان را از یَهُوَه مخفی کنیم زیرا او می‌تواند دل ما را ببیند.‏ پدر مهربانمان می‌خواهد که ما در راه عادلان قدم برداریم اما ما را به این کار مجبور نمی‌سازد.‏ وقتی به سمت راهی اشتباه قدم برمی‌داریم یَهُوَه با استفاده از کتاب مقدّس به ما هشدار می‌دهد.‏ چگونه؟‏ هنگام خواندن روزانهٔ کتاب مقدّس به موضوعاتی برمی‌خوریم که به ما کمک می‌کند بر تمایلات بد و مضر غلبه کنیم.‏ به علاوه،‏ گاهی با خواندن نشریات مسیحی به مشکلی در خود پی می‌بریم و با عمل به توصیهٔ داده‌شده بر آن غلبه می‌کنیم.‏ همچنین در جلسات جماعت همهٔ ما به موقع پند و اندرزهایی دریافت می‌کنیم!‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ چه گواهی وجود دارد که یَهُوَه به فکر تک‌تک خادمانش است؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم از هشدارهای یَهُوَه فایده ببریم؟‏

۶ همهٔ این هشدارها حقیقتاً نشان این است که یَهُوَه ما را دوست دارد و به فکر تک‌تک ماست.‏ درست است که کتاب مقدّس برای قرن‌ها وجود داشته است،‏ نشریات مسیحی برای میلیون‌ها نفر نوشته می‌شود و پند و توصیه‌ها در جماعت برای همهٔ اعضا در نظر گرفته شده است.‏ با این حال،‏ در تمام این موارد،‏ یَهُوَه توجه شخص شما را به کلامش جلب کرده است تا بتوانید تمایلات خود را اصلاح کنید.‏ بلی،‏ این موضوع گواهی است که یَهُوَه به فکر شخص شماست.‏

وجدان تعلیم‌یافته،‏ ما را از خطرات اطرافمان محافظت می‌کند (‏بندهای ۶،‏ ۷ ملاحظه شود)‏

۷ برای آن که از هشدارهای یَهُوَه فایده ببریم باید اول درک کنیم که او حقیقتاً به فکر ماست.‏ سپس باید به کلامش واکنشی مثبت نشان دهیم و هر فکری را که موجب ناراحتی یَهُوَه می‌شود از خود دور کنیم.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۵۵:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏)‏ اگر به هشدارها توجه کنیم از عواقب تلخ محفوظ می‌مانیم.‏ حال اگر تمایلی بد بر ما غلبه کند خدای مهربان چگونه به ما کمک می‌کند؟‏

ما را اصلاح می‌کند

۸،‏ ۹.‏ پند و توصیه‌ای که یَهُوَه از طریق خادمانش به ما می‌دهد نشانگر چیست؟‏ مثالی آورید.‏

۸ یَهُوَه چون به فکر ماست،‏ ما را اصلاح می‌کند.‏  ‏(‏عبرانیان ۱۲:‏۵،‏ ۶ خوانده شود.‏)‏ درست است که از پند گرفتن و تأدیب شدن لذّت نمی‌بریم.‏ (‏عبر ۱۲:‏۱۱‏)‏ با این حال،‏ وقتی کسی از کتاب مقدّس به ما پندی می‌دهد باید درک کنیم که هدفش از این کار چیست.‏ او این کار را برای جریحه‌دار کردن احساساتمان انجام نمی‌دهد بلکه می‌بیند که رابطه‌مان با یَهُوَه در خطر است.‏ او به حتم زمانی را اختصاص داده است تا از روی کتاب مقدّس نشان دهد چگونه به سوی یَهُوَه بازگردیم.‏ از این رو،‏ برای چنین پندی ارزش قائلیم زیرا آن پند از سوی یَهُوَه است.‏

۹ برای مثال،‏ برادری قبل از آمدن به حقیقت به تماشای هرزه‌نگاری معتاد بود.‏ حقیقت به او کمک کرد تا بر آن عادت بد غلبه کند.‏ وقتی او تلفن همراه جدیدی خرید،‏ متأسفانه آن تمایل بد به تدریج مانند خاکسترِ زیر آتش دوباره شعله‌ور شد زیرا او از آن برای تماشای هرزه‌نگاری استفاده می‌کرد.‏ (‏یعقو ۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ روزی هنگام موعظهٔ تلفنی،‏ تلفن همراهش را به پیری مسیحی داد تا چند آدرس را در آن بیابد.‏ وقتی آن پیر مسیحی تلفن آن برادر را استفاده کرد وب‌سایت‌های هرزه‌نگاری بر صفحهٔ تلفن ظاهر شد.‏ آن پیر مسیحی بلافاصله به آن برادر توصیه‌ای داد.‏ آن برادر نیز به آن توصیه عمل و به تدریج بر آن عادت بد غلبه کرد.‏ یَهُوَه گناهان پنهان ما را می‌بیند و قبل از آن که رابطه‌مان با او صدمه بیند ما را اصلاح می‌کند.‏ حقیقتاً باید خوشحال باشیم که یَهُوَه ما را مهربانانه تحت نظر دارد!‏

ما را با اصول کتاب مقدّس هدایت می‌کند

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم خدا را در تمام راه‌های خود ‹در نظر داشته باشیم›؟‏ ب)‏ تجربهٔ خانواده‌ای چگونه حکمت عمل کردن به راهنمایی‌های یَهُوَه را نشان می‌دهد؟‏

۱۰ مزمورنویس برای یَهُوَه چنین سرود:‏ «تو با مشورت خویش هدایتم می‌کنی.‏» (‏مز ۷۳:‏۲۴‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ هر گاه نیاز به راهنمایی داشته باشیم لازم است به دیدگاه و توصیه‌های یَهُوَه توجه کنیم.‏ بدین شکل خدا را در تمام راه‌های خود ‹در نظر خواهیم داشت.‏› به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس نه فقط از لحاظ معنوی برایمان مفید است بلکه گاهی نیز از لحاظ مادی.‏—‏امث ۳:‏۶‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

۱۱ مثالی نشان می‌دهد که یَهُوَه چگونه ما را راهنمایی می‌کند.‏ برادری زارع در مناطق کوهستانی ماسباته در فیلیپین زندگی می‌کند.‏ او و همسرش با وجود داشتن خانواده‌ای بزرگ پیشگام نیز بودند.‏  روزی مالک مزرعه نامه‌ای برای تخلیهٔ آنجا فرستاد.‏ چرا؟‏ چون به آنان تهمت فریبکاری زده بودند.‏ آن برادر با آن که نگران تهیهٔ مکانی برای خانواده‌اش بود،‏ گفت:‏ «در هر شرایطی،‏ یَهُوَه همیشه نیازهای ما را فراهم کرده است.‏ پس حتماً خانه‌ای برایمان پیدا می‌کند.‏» اعتماد آن برادر به یَهُوَه بی‌جا نبود.‏ چند روز بعد مالک مزرعه از تصمیمش منصرف شد و به آنان اجازه داد بمانند.‏ آن برادر و همسرش با وجود تهمتی که به آنان زده شده بود آرامش خود را طبق اصول کتاب مقدّس حفظ و محترمانه رفتار کرده بودند.‏ مالک مزرعه نیز تحت تأثیر رفتار آنان قرار گرفته بود.‏ از این رو،‏ نه تنها به آنان اجازه داد که بمانند بلکه زمینی بیشتر برای کِشت در اختیارشان گذاشت.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۲:‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ به روشنی می‌توان دید که اگر طبق اصول کتاب مقدّس عمل کنیم یَهُوَه به ما کمک می‌کند تا بر مشکلات زندگی چیره شویم.‏

ما را در مواجهه با سختی‌ها کمک می‌کند

۱۲،‏ ۱۳.‏ در چه موقعیت‌هایی ممکن است برخی فکر کنند که خدا به فکرشان نیست؟‏

۱۲ ما خادمان یَهُوَه با سختی‌های بسیاری مواجه می‌شویم و برخی از آن‌ها مانند بیماری،‏ زجر و آزار یا مخالفتِ اعضای خانواده برای مدتی طول می‌کشد.‏ یکی از مشکلات ناگوار دیگر اختلافاتی است که به دلیل تفاوت شخصیتی در جماعت روی می‌دهد.‏

۱۳ برای مثال،‏ ممکن است برادری با سخنش شما را رنجانده باشد و شما با خود فکر کنید:‏ ‹در سازمان یَهُوَه نباید چنین عملی رخ دهد!‏› ولی می‌بینید که به آن برادر در جماعت افتخاراتی داده می‌شود و همه دربارهٔ او به خوبی سخن می‌گویند.‏ از این رو،‏ ممکن است به خود بگویید:‏ ‹چطور چنین چیزی ممکن است؟‏ آیا یَهُوَه نمی‌بیند و کاری نمی‌کند؟‏›—‏مز ۱۳:‏۱،‏ ۲؛‏ حب ۱:‏۲،‏ ۳‏.‏

۱۴.‏ یکی از دلایلی که ممکن است خدا در حل مشکلی اقدام نکند چیست؟‏

۱۴ یَهُوَه بیش از ما می‌بیند و به دلایلی ممکن است اقدام نکند.‏ برای مثال،‏ شاید احساس کنید پند برادری به شما بجا نبوده است و از او دلخور باشید.‏ اما ممکن است خدا موضوع را طوری دیگر ببیند و از دید او پند داده‌شده بجا بوده باشد.‏ برادر کارل کلاین که در هیئت اداره‌کننده خدمت می‌کرد در زندگینامه‌اش اشاره کرد که برادر راترفورد به او پندی صریح داد.‏ پس از آن ماجرا،‏ روزی برادر راترفورد با لبخند به برادر کلاین گفت:‏ «سلام کارل!‏» اما او که از پند داده‌شده دلخور بود جواب سلامش را به سختی داد.‏ برادر راترفورد متوجه شد که کارل از بابت پند دلخور است.‏ پس به او گفت که مواظب باشد در دام شیطان نیفتد.‏ برادر کلاین بعدها چنین نوشت:‏ «وقتی از پند برادری دلخور شویم،‏ به خصوص اگر او موظف باشد پند دهد،‏ راه را برای ابلیس باز می‌کنیم.‏»‏

۱۵.‏ هنگام مواجهه با سختی‌ها چه موضوعی را باید همواره مد نظر داشته باشیم؟‏

۱۵ با این حال،‏ ممکن است به سبب پایان‌ناپذیری مشکل بی‌طاقت شویم.‏ چگونه می‌توانیم صبور باشیم؟‏ در نظر گیرید که در بزرگراهی رانندگی می‌کنید و با ترافیکی سنگین مواجه می‌شوید و نمی‌دانید راه چه وقت باز می‌شود.‏ اگر صبور نباشید ممکن است از بزرگراه خارج شوید و مسیری دیگر را انتخاب کنید.‏ سپس راهتان را گم کنید و دیرتر از آنچه فکر می‌کردید به مقصدتان برسید.‏ در حالی که اگر در ترافیک می‌ماندید زودتر به مقصد می‌رسیدید.‏ به طور مشابه،‏ اگر در راهی که کلام خدا نشان می‌دهد بمانید به موقع به مقصد خواهید رسید.‏

۱۶.‏ دلیل دیگری که ممکن است هنگام مواجهه با سختی‌ها یَهُوَه مداخله نکند چیست؟‏

۱۶ هنگام مواجهه با سختی‌ها ممکن است یَهُوَه  برایمان کاری نکند چون می‌خواهد که درسی مهم از آن بگیریم.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۵:‏۶-‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ فراموش نکنید که خدا بانی سختی‌های شما نیست.‏ (‏یعقو ۱:‏۱۳‏)‏ «دشمن شما ابلیس» بانی اصلی مصیبت‌های شماست.‏ با این حال،‏ ممکن است خدا از آن وضعیت برای پیشرفت روحانی ما استفاده کند.‏ او درد و رنج ما را می‌بیند و چون ‹به فکر ماست› کاری می‌کند که آن مشکل «اندک زمانی» طول کشد.‏ اطمینان داشته باشید که یَهُوَه به فکر شماست و قوّت لازم را برای تحمّل آن تا به آخر به شما می‌دهد.‏—‏۲قر ۴:‏۷-‏۹‏.‏

نیکویی ما را پاداش می‌دهد

۱۷.‏ یَهُوَه در جستجوی چه کسانی است و چرا؟‏

۱۷ یَهُوَه دل‌های انسان‌ها را جستجو می‌کند تا ببیند چه کسی او را حقیقتاً دوست دارد.‏ او از طریق حَنانی به آسای پادشاه گفت:‏ «چشمان خداوند در تمام جهان تردّد می‌کند تا قوّت خویش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد.‏» (‏۲توا ۱۶:‏۹‏)‏ اگر همواره در راه درست گام برداریم،‏ یَهُوَه خدا «قوّت خویش» یا دست پرقدرتش را به ما نمایان می‌سازد.‏

۱۸.‏ وقتی احساس می‌کنید که کسی اعمال درست شما را نمی‌بیند چه موضوعی را باید به یاد داشته باشید؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۸ یَهُوَه می‌خواهد که ما ‹نیکویی را بطلبیم،‏› ‏‹نیکویی را دوست بداریم› و ‹نیکویی را پیشه کنیم› تا مورد «رحمت» او قرار گیریم.‏ (‏عا ۵:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ ۱پطر ۳:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ یَهُوَه اعمال درست شخص را می‌بیند و به او برکت می‌دهد.‏ (‏مز ۳۴:‏۱۵‏)‏ برای مثال،‏ قابله‌های عبری به نام‌های شِفرَه و فُوعَه را در نظر گیرید.‏ وقتی اسرائیلیان در مصر برده بودند فرعون به آن دو قابله دستور داده بود تا نوزادان مذکر عبری را بکشند.‏ از قرار معلوم،‏ وجدان خدایی،‏ آنان را برانگیخت تا جان نوزادان را حفظ کنند.‏ این دو زن از خدا بیشتر از فرعون ترسیدند.‏ از این رو،‏ خدا نیز شِفرَه و فُوعَه را برکت داد و صاحب خانواده ساخت.‏ (‏خرو ۱:‏۱۵-‏۱۷،‏ ۲۰،‏ ۲۱‏)‏ نیکویی آنان از چشمان یَهُوَه پنهان نماند.‏ برخی اوقات ممکن است احساس کنیم که کسی اعمال درست ما را نمی‌بیند اما یَهُوَه به آن توجه می‌کند و برای آن ارزش قائل است.‏ او هر عمل نیک ما را می‌بیند و ما را پاداش خواهد داد.‏—‏مت ۶:‏۴،‏ ۶؛‏ ۱تیمو ۵:‏۲۵؛‏ عبر ۶:‏۱۰‏.‏

۱۹.‏ خواهری چگونه پی برد که اعمال نیک از چشمان یَهُوَه پنهان نمی‌ماند؟‏

۱۹ خواهری مجاری در اتریش پی برد که سخت‌کوشی او از چشمان یَهُوَه پنهان نمانده است.‏ او آدرس خانمی مجاری را دریافت کرد تا به ملاقاتش رود.‏ به محض دریافت آن،‏ بلافاصله به خانهٔ آن خانم رفت ولی کسی در خانه نبود.‏ او بارها و بارها به آنجا رفت و نشریات،‏ نامه‌ها و شماره تلفن خود را در صندوق پست انداخت.‏ گاهی احساس می‌کرد که کسی در خانه است ولی در را باز نمی‌کند.‏ یک سال و نیم بعد خانمی خوش‌برخورد در را باز کرد و گفت:‏ «بفرمایید داخل.‏ همهٔ آن نشریات و نامه‌هایی که برایم آوردید خواندم و منتظر شما بودم.‏» خواهرمان متوجه شد که آن خانم تحت شیمی درمانی بود و در موقعیتی نبود که با کسی گفتگو کند.‏ ولی در آن روز تدریس کتاب مقدّس آغاز شد و خواهرمان متوجه شد که خدا زحمات او را دیده و برکت داده است.‏

۲۰.‏ در رابطه با این که یَهُوَه ما را تحت نظر دارد چه احساسی دارید؟‏

۲۰ بلی،‏ یَهُوَه آنچه را که انجام می‌دهیم می‌بیند و به ما پاداش خواهد داد.‏ آگاهی از آن که چشمان خدا ما را تحت نظر دارد نباید این احساس را در ما به وجود آورد که دوربینی مخفی ما را کنترل می‌کند.‏ برعکس باید ما را هر چه بیشتر به یَهُوَه،‏ خدایی که حقیقتاً به فکرمان است نزدیک‌تر سازد!‏

^ بند 4 پیدا ۴:‏۳-‏۷ (‏هن‏)‏:‏ «پس از چندی،‏ قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد.‏ ولی هابیل از نخست‌زادگان گلهٔ خویش و از بهترین قسمتهای آنها هدیه‌ای آورد.‏ خداوند هابیل و هدیهٔ او را منظور داشت،‏ ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت.‏ پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.‏ آنگاه خداوند به قائن گفت:‏ ‹از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته‌ای؟‏ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی،‏ آیا پذیرفته نمی‌شوی؟‏ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی،‏ بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست،‏ اما تو باید بر آن چیره شوی.‏›»‏