به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  آوریل ۲۰۱۴

آیا «آن نادیده را» می‌بینید؟‏

آیا «آن نادیده را» می‌بینید؟‏

‏«چون آن نادیده را بدید،‏ استوار ماند.‏»—‏عبر ۱۱:‏۲۷‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ توضیح دهید که از دیدگاه انسانی چرا موسی در معرض خطر بود.‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ چرا موسی از خشم پادشاه مصر نهراسید؟‏

فرعون برای مصریان حاکمی بسیار هولناک و خدایی زنده بود.‏ در کتابی به نام «دوران حکمرانی مصر بر شرق» آمده است که فرعون در چشم مصریان «از تمام مخلوقات حکیم‌تر و پرقدرت‌تر بود.‏» فرعون برای ایجاد رعب و وحشت بر تابعینش تاجی بر سر داشت که جلوی آن،‏ ماری کبرا آمادهٔ حمله بود؛‏ این نماد به این مفهوم بود که دشمنان پادشاه سریع نابود خواهند شد.‏ حال احساس موسی را تجسّم کنید وقتی یَهُوَه به او گفت:‏ «اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم،‏ و قوم من،‏ بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوری.‏»—‏خرو ۳:‏۱۰‏.‏

۲ موسی به مصر رفت و پیام خدا را که موجب خشم فرعون شد به او رساند.‏ فرعون پس از نُه بلایی که بر سر سرزمین مصر آمد،‏ به موسی چنین هشدار داد:‏ «باحذر باش که روی مرا دیگر نبینی،‏ زیرا در روزی که مرا ببینی خواهی مرد.‏» (‏خرو ۱۰:‏۲۸‏)‏ موسی قبل از ترک دربار مصر پیشگویی کرد که نخست‌زادهٔ فرعون خواهد مرد.‏ (‏خرو ۱۱:‏۴-‏۸‏)‏ سرانجام،‏ موسی به همهٔ خانواده‌های اسرائیلی گفت که بز یا قوچی را ذبح کنند و خون آن را بر چهار چوبِ درِ خانه‌هایشان بمالند؛‏ حیوانی که در دید «رع» خدای مصریان مقدّس بود.‏ (‏خرو ۱۲:‏۵-‏۷‏)‏  آیا این عمل موجب خشم فرعون می‌شد؟‏ به هر حال،‏ موسی هراسی به دل راه نداد.‏ ایمان باعث شد که مطیع یَهُوَه بماند و از غضب پادشاه نترسد «زیرا که چون آن نادیده را بدید،‏ استوار ماند.‏»—‏عبرانیان ۱۱:‏۲۷،‏ ۲۸ از ترجمهٔ قدیم خوانده شود.‏

۳.‏ در رابطه با ایمان موسی به «آن نادیده» چه سؤالاتی در این مقاله بررسی خواهد شد؟‏

۳ آیا ایمان شما آنقدر قوی است که ‹خدا را ببینید›؟‏ (‏مت ۵:‏۸‏)‏ برای آن که ایمانمان چنان قوی شود که «آن نادیده را» ببینیم،‏ بیایید موسی را در نظر بگیریم.‏ ایمان چگونه به موسی کمک کرد تا از انسان نهراسد؟‏ موسی چگونه به وعده‌های خدا ایمان ورزید؟‏ وقتی موسی و قومش در خطر بودند،‏ دیدن «آن نادیده» چگونه باعث دلیری موسی شد؟‏

موسی از «غضب پادشاه» نهراسید

۴.‏ دید انسانی نسبت به موسی و فرعون چیست؟‏

۴ از دید انسانی،‏ موسی در مقایسه با فرعون هیچ قدرتی نداشت.‏ زندگی و آیندهٔ موسی در دست فرعون بود.‏ موسی،‏ خود از یَهُوَه چنین سؤال کرده بود:‏ «من کیستم که نزد فرعون بروم،‏ و بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟‏» (‏خرو ۳:‏۱۱‏)‏ موسی حدود ۴۰ سال قبل از آن،‏ از مصر فرار کرده بود.‏ او شاید با خود چنین فکر می‌کرد:‏ ‹آیا عاقلانه است که به مصر برگردم و زندگی‌ام را با خشمگین ساختن فرعون به خطر اندازم؟‏›‏

۵،‏ ۶.‏ چه چیزی به موسی کمک کرد که نه از فرعون بلکه از یَهُوَه بترسد؟‏

۵ قبل از آن که موسی به مصر برگردد،‏ خدا به او درسی مهم داد که بعدها آن را در کتاب ایّوب نگاشت.‏ در آنجا آمده است:‏ «ترس خداوند حکمت است.‏» (‏ایو ۲۸:‏۲۸‏)‏ یَهُوَه برای آن که به موسی کمک کند تا ترس خدایی را بیاموزد و عاقلانه عمل کند،‏ با استفاده از یک مقایسه چنین استدلال کرد:‏ «کیست که زبان به انسان داد،‏ و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟‏ آیا نه من که یَهُوَه هستم؟‏»—‏خرو ۴:‏۱۱‏.‏

۶ پس موسی دلیلی برای هراس نداشت.‏ یَهُوَه خدای متعال،‏ موسی را فرستاده بود و او را در رساندن پیام الٰهی به فرعون از هر جهت توانا می‌ساخت.‏ به علاوه،‏ فرعون با یَهُوَه قابل مقایسه نبود و این اولین باری نبود که یَهُوَه خادمانش را از دست حاکمان مصر نجات می‌داد.‏ شاید موسی تعمّق کرده بود که یَهُوَه چگونه ابراهیم،‏ یوسف و حتی خودش را از دست فراعنهٔ سابق نجات داده بود.‏ (‏پیدا ۱۲:‏۱۷-‏۱۹؛‏ ۴۱:‏۱۴،‏ ۳۹-‏۴۱؛‏ خرو ۱:‏۲۲–‏۲:‏۱۰‏)‏ موسی با ایمان به «آن نادیده» یعنی یَهُوَه،‏ دلیرانه نزد فرعون رفت و همهٔ سخنان یَهُوَه را به او اعلام کرد.‏

۷.‏ ایمان به یَهُوَه چگونه محافظ خواهری در کشور استونی بود؟‏

۷ ایمان به یَهُوَه همچنین به خواهری به نام اِلا کمک کرد که از انسان نهراسد.‏ در سال ۱۹۴۹،‏ پلیس مخفی کی.‏جی.‏بی.‏ اِلا را در کشور استونی دستگیر و برهنه کرد.‏ سپس مأموران جوان به او خیره شدند.‏ اِلا می‌گوید:‏ «احساس شرم می‌کردم.‏ اما پس از دعا آرامش یافتم.‏» بعد اِلا را برای سه روز در سلول انفرادی حبس کردند.‏ او می‌گوید:‏ «مأموران فریاد زدند:‏ ‹ما کاری می‌کنیم که نام یَهُوَه در استونی فراموش شود!‏ تو را به اردوگاه اسیران می‌فرستیم و بقیه را به سیبری!‏› سپس با طعنه گفتند:‏ ‹یَهُوَه،‏ خدایت کجاست؟‏›» آیا ترس از انسان بر اِلا غلبه کرد؟‏ خیر.‏ طی بازجویی از اِلا،‏ او با شجاعت به آن مأموران گفت:‏ «در مورد این موضوع خوب فکر کرده‌ام و ترجیح می‌دهم در زندان باشم و با یَهُوَه رابطهٔ خوب داشته باشم تا این که آزاد باشم و مقبول او نباشم.‏» ایمان اِلا به یَهُوَه چنان قوی بود که گویی او را می‌دید.‏ بلی،‏ ایمانش به او کمک کرد تا همچنان به خدا وفادار بماند.‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ پادزهر ترس از انسان چیست؟‏ ب)‏ اگر ترس از انسان به دلتان راه یابد چه کسی را باید مد نظر داشته باشید؟‏

 ۸ ایمان به یَهُوَه کمک می‌کند که بر ترس غلبه کنید.‏ اگر حاکمان قدرتمند پرستش شما را قدغن کنند شاید به نظر آید که زندگی و آیندهٔ شما در دستان آنان است و حتی با خود فکر کنید:‏ ‹آیا عاقلانه است خشم حاکمان را با خدمت به یَهُوَه برانگیزانم؟‏› به یاد داشته باشید که ایمان به خدا پادزهر ترس از انسان است.‏ ‏(‏امثال ۲۹:‏۲۵ خوانده شود.‏)‏ سخن یَهُوَه را به یاد آورید که پرسید:‏ «چرا از انسان فانی می‌ترسید انسانی که مانند گیاه،‏ خشک شده،‏ از بین می‌رود؟‏»—‏اشع ۵۱:‏۱۲،‏ ۱۳‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۹ همواره یَهُوَه،‏ پدر متعال را مد نظر داشته باشید.‏ او درد و رنج مظلومان را می‌بیند،‏ برایشان دلسوزی و به آنان کمک می‌کند.‏ (‏خرو ۳:‏۷-‏۱۰‏)‏ حتی اگر لازم باشد در برابر حاکمان پرقدرت از ایمانتان دفاع کنید «نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید.‏ در آن زمان آنچه باید بگویید به شما عطا خواهد شد.‏» (‏مت ۱۰:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ حاکمان انسانی و مأموران دولت در برابر یَهُوَه هیچ قدرتی ندارند.‏ با تقویت ایمانتان قادر خواهید بود یَهُوَه و دست یاری او را ببینید.‏

موسی به وعده‌های خدا ایمان ورزید

۱۰.‏ الف)‏ یَهُوَه در ماه نیسان ۱۵۱۳ ق.‏ م.‏ چه فرمانی به اسرائیلیان داد؟‏ ب)‏ چرا موسی فرمان یَهُوَه را اطاعت کرد؟‏

۱۰ در ماه نیسان ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ یَهُوَه به موسی و هارون گفت که از قول او به اسرائیلیان فرمانی دهند.‏ هر خانواده موظف بود گوسفند یا بزی بی‌عیب و نر را ذبح کند و خون آن را بر چهارچوب درِ خانه بپاشد.‏ (‏خرو ۱۲:‏۳-‏۷‏)‏ بعدها،‏ پولُس رسول در بارهٔ موسی چنین نوشت:‏ «با ایمان بود که او پِسَخ و پاشیدن خون را به‌جا آورد تا هلاک‌کنندهٔ نخستزادگان،‏ بر نخستزادگان اسرائیل دست دراز نکند.‏» (‏عبر ۱۱:‏۲۸‏)‏ موسی می‌دانست که یَهُوَه آنچه بگوید انجام خواهد داد.‏ پس ایمان داشت که نخست‌زادگان مصریان کشته خواهند شد.‏

۱۱.‏ چرا موسی به دیگران هشدار داد؟‏

۱۱ موسی چون همنوعان خود را دوست داشت مطیعانه به خانواده‌های اسرائیلی که نخست‌زادگانشان در خطر بودند هشدار داد.‏ او فقط به فکر پسرانش نبود که از قرار معلوم در مدیان و از «هلاک‌کنندهٔ نخستزادگان» بسیار دور بودند.‏ * (‏خرو ۱۸:‏۱-‏۶‏)‏ چون جان بسیاری در خطر بود،‏ موسی فوراً «جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده،‏ بدیشان گفت:‏ ‹.‏ .‏ .‏ فِصَح را ذبح نمایید.‏›»—‏خرو ۱۲:‏۲۱‏.‏

۱۲.‏ یَهُوَه از ما می‌خواهد که چه پیامی را اعلام کنیم؟‏

۱۲ تحت هدایت فرشتگان،‏ قوم خدا این پیامی مهم را اعلام می‌کنند:‏ «از خدا بترسید و او را جلال دهید،‏ زیرا که ساعت داوری او فرارسیده است.‏ او را بپرستید که آسمانها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید.‏» (‏مکا ۱۴:‏۷‏)‏ اکنون زمان آن است که این پیام را به گوش مردم برسانیم تا از بابل عظیم بیرون آیند «مبادا سهمی از بلاهای او» بیابند.‏ (‏مکا ۱۸:‏۴‏)‏ در این فعالیت،‏ ‹گوسفندان دیگرِ› عیسی به مسح‌شدگان پیوسته‌اند تا آنانی را که «با خدا» بیگانه‌اند،‏ «آشتی» دهند.‏—‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ ۲قر ۵:‏۲۰‏.‏

ایمان به وعده‌های یَهُوَه باعث می‌شود که برای اعلام خبر خوش رغبت بیشتری داشته باشیم (‏بند ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۳.‏ چه چیزی باعث می‌شود که خبر خوش را با رغبت بیشتر اعلام کنیم؟‏

۱۳ ما اطمینان داریم که «ساعت داوری» حقیقتاً فرارسیده است.‏ همچنین ایمان داریم که رساندن این پیام به گوش مردم مطابق با سخن یَهُوَه فوریت دارد.‏ یوحنای رسول در رؤیایی دید که «چهار فرشته در چهارگوشه زمین ایستاده‌اند و چهار بادِ زمین را  بازمی‌دارند.‏» (‏مکا ۷:‏۱‏)‏ آیا این فرشتگان را با چشم ایمان می‌بینید که آماده‌اند بادهای مخرّب را در مصیبت عظیم رها کنند؟‏ اگر این فرشتگان را به چشم ایمان ببینید،‏ خبر خوش را با اطمینان اعلام خواهید کرد.‏

۱۴.‏ چه چیزی ما را برمی‌انگیزاند «شریر را از طریق زشت او» آگاه سازیم؟‏

۱۴ ما مسیحیان حقیقی رابطه‌ای صمیمی با یَهُوَه و امید زندگی ابدی داریم.‏ با این حال،‏ به مسئولیتمان واقفیم که باید «شریر را از طریق زشت او» آگاه سازیم تا زنده بماند.‏ ‏(‏حِزْقِیال ۳:‏۱۷-‏۱۹ خوانده شود.‏)‏ البته تنها دلیل موعظه اجتناب از به گردن داشتن خون مردم نیست.‏ ما چون یَهُوَه و همنوعمان را دوست داریم به این فعالیت می‌پردازیم.‏ عیسی مفهوم محبت و رحمت واقعی را با بیان حکایت سامری نوع‌دوست نشان داد.‏ از خود بپرسید:‏ ‹آیا مانند سامری نیکو هستم یا مانند کاهن و لاوی‌ای که راه خود را کج کردند و از سمت دیگر جاده رفتند؟‏ آیا همیشه مایلم موعظه کنم یا گاهی برای خودداری از موعظه کردن بهانه می‌آورم؟‏› (‏لو ۱۰:‏۲۵-‏۳۷‏)‏ ایمان به وعده‌های خدا و محبت به همنوع،‏ ما را برمی‌انگیزاند که قبل از فرارسیدن انتها تا جای ممکن در خدمت موعظه بکوشیم.‏

اسرائیلیان ‹از میان دریای سرخ گذشتند›‏

۱۵.‏ چرا اسرائیلیان احساس کردند که راه فراری ندارند؟‏

۱۵ اسرائیلیان پس از ترک مصر مورد تعقیب مصریان قرار گرفتند.‏ ایمان موسی به «آن نادیده» به او کمک کرد تا از این خطر نهراسد.‏ اما در کتاب مقدّس در بارهٔ اسرائیلیان  آمده است:‏ «بنی‌اسرائیل چشمان خود را بالا کرده،‏ دیدند که اینک مصریان از عقب ایشان می‌آیند.‏ پس بنی‌اسرائیل سخت بترسیدند،‏ و نزد خداوند فریاد برآوردند.‏» (‏خرو ۱۴:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ آیا این واقعه غیرمنتظره بود؟‏ خیر،‏ زیرا یَهُوَه پیشگویی کرده بود:‏ «دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را تعاقب کند،‏ و در فرعون و تمامی لشکرش جلال خود را جلوه دهم،‏ تا مصریان بدانند که من یَهُوَه هستم.‏» (‏خرو ۱۴:‏۴‏)‏ با وجود آن،‏ اسرائیلیان دیدی انسانی داشتند و فقط این چیزها را می‌دیدند:‏ دریای سرخ در جلوی خود،‏ ارابه‌های جنگی فرعون در پشت سر خود و چوپانی ۸۰ساله که راهنمای آنان است!‏ از این رو،‏ احساس کردند که هیچ راه فراری ندارند.‏

۱۶.‏ ایمان موسی چگونه در کنار دریای سرخ به او شجاعت داد؟‏

۱۶ اما موسی ترس به دل راه نداد.‏ چرا؟‏ زیرا با چشم ایمان قدرتی فراتر از دریا یا لشکر را می‌دید.‏ او قادر بود «نجات خداوند را ببینید» و می‌دانست که یَهُوَه برای اسرائیلیان می‌جنگد.‏ ‏(‏خروج ۱۴:‏۱۳،‏ ۱۴ خوانده شود.‏)‏ ایمان موسی در قوم خدا تأثیر گذاشت زیرا در کتاب مقدّس آمده است:‏ «با ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی خشک گذشتند؛‏ امّا چون مصریان کوشیدند همان کار را انجام دهند،‏ غرق شدند.‏» (‏عبر ۱۱:‏۲۹‏)‏ پس از آن،‏ «قوم از خداوند ترسیدند،‏ و به خداوند و به بندهٔ او موسی ایمان آوردند.‏»—‏خرو ۱۴:‏۳۱‏.‏

۱۷.‏ در آینده چه واقعه‌ای ایمانمان را تحت آزمایش قرار می‌دهد؟‏

۱۷ قبل از آن که مصیبت عظیم به اوج خود رسد،‏ حکومت‌های این دنیا سازمان‌های دینی‌ای را که قوی‌تر از ما می‌باشند کاملاً نابود خواهند کرد.‏ (‏مکا ۱۷:‏۱۶‏)‏ در آن زمان،‏ زندگی ما نیز به نظر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.‏ یَهُوَه موقعیت حساس قومش را چنین پیشگویی کرد:‏ «زمین بی‌حصار .‏ .‏ .‏ که جمیع ایشان بی‌حصارند و پشت‌بندها و دروازه‌ها ندارند.‏» (‏حز ۳۸:‏۱۰-‏۱۲،‏ ۱۴-‏۱۶‏)‏ در دید انسانی نابودی ما حتمی خواهد بود.‏ شما چه واکنشی خواهید داشت؟‏

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم طی مصیبت عظیم وفادار بمانیم؟‏

۱۸ نباید ترس به دل راه دهیم.‏ چرا؟‏ زیرا یَهُوَه نه تنها حمله به قومش بلکه عاقبت آن را نیز پیشگویی کرده است.‏ یَهُوَه می‌گوید:‏ «در آن روز یعنی در روزی که جوج به زمین اسرائیل برمی‌آید،‏ همانا حدّت خشم من به بینی‌ام خواهد برآمد.‏ زیرا در غیرت و آتش خشم خود» سخن خواهم گفت.‏ (‏حز ۳۸:‏۱۸-‏۲۳‏)‏ سپس خدا همهٔ آنانی را که در صدد نابودی قومش می‌باشند هلاک خواهد کرد.‏ اگر ایمان داشته باشید که یَهُوَه در روز «عظیم و مهیب خداوند» از شما محافظت خواهد کرد،‏ «نجات خداوند را» به چشم خواهید دید و همواره به او وفادار خواهید ماند.‏—‏یول ۲:‏۳۱،‏ ۳۲‏.‏

۱۹.‏ الف)‏ رابطهٔ یَهُوَه با موسی چگونه بود؟‏ ب)‏ اگر در تمام طریق‌های زندگی مطیع یَهُوَه باشیم چه برکاتی را دریافت می‌کنیم؟‏

۱۹ هم‌اکنون با دیدن «آن نادیده» «استوار» بمانید تا برای آن وقایع هیجان‌انگیز آماده باشید!‏ بدین منظور رابطه‌تان را با یَهُوَه خدا با مطالعهٔ مرتب و دعا قوی سازید.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که یَهُوَه موسی را «روبرو شناخته» بود یعنی با موسی رابطه‌ای صمیمی داشت و از او استفاده کرد تا اعمالی عظیم انجام دهد.‏ (‏تث ۳۴:‏۱۰‏)‏ درست است که موسی پیامبری استثنایی بود ولی شما نیز می‌توانید رابطه‌ای بسیار صمیمی با یَهُوَه ایجاد کنید که گویی او را می‌بینید.‏ اگر یَهُوَه را مطابق با ترغیب کتاب مقدّس «در همهٔ راه‌های خود» اطاعت کنید،‏ «او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید.‏»—‏امث ۳:‏۶‏.‏

^ بند 11 ظاهراً یَهُوَه برای اجرای داوری بر مصریان از فرشتگانش استفاده کرد.‏—‏مز ۷۸:‏۴۹-‏۵۱‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏