به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات آوریل ۲۰۱۴

در این شماره می‌آموزیم که چگونه ایمانی مانند موسی داشته باشیم و یَهُوَه چه دیدی نسبت به تعهدات خانوادگی دارد و چگونه در این زمینه به ما کمک می‌کند.‏

از ایمان موسی سرمشق گیرید

ایمان چگونه موسی را برانگیخت تا خواسته‌های جسم را رد کند و برای خدمتش به خدا ارزش قائل شود؟‏ چرا موسی «از پیش به پاداش چشم دوخته بود»؟‏

آیا «آن نادیده را» می‌بینید؟‏

ایمان چگونه به موسی کمک کرد از انسان نترسد و به وعده‌های خدا ایمان ورزد؟‏ در این مقاله خواهید دید که چگونه می‌توانید خدای نادیده را که آمادهٔ کمک به شماست ببینید.‏

زندگی‌نامه

ببینید که در خدمت تمام‌وقت چه درهایی به روی من باز شد

چرا رابرت والِن می‌گوید که ۶۵ سال خدمت تمام‌وقت زندگی‌اش را بسیار غنی و پرمفهوم ساخته است؟‏

هیچ کس نمی‌تواند بندهٔ دو ارباب باشد

برخی برای به دست آوردن پول به سرزمینی دیگر نقل مکان کرده‌اند.‏ دوری ایشان از خانواده به جهت کار چه تأثیری بر پیوند زناشویی،‏ فرزندان و رابطه‌شان با خدا گذاشته است؟‏

دلیر باش یَهُوَه یاور توست!‏

پدری که برای کار از خانواده‌اش جدا شده بود چگونه شروع به ترمیم رابطهٔ خانوادگی‌اش کرد؟‏ یَهُوَه چگونه به او کمک کرد که در وضعیت اقتصادی بد از خانواده‌اش حمایت کند؟‏

آیا می‌دانید که چرا یَهُوَه ما را تحت نظر دارد؟‏

به پنج راهی توجه کنید که یَهُوَه به فکر ماست و ما با عمل به آن فایده می‌بریم.‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در دورانی که کتاب مقدّس نگاشته می‌شد پاره کردن ردا به چه مفهوم بود؟‏