به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  فوریه ۲۰۱۴

از عروسی برّه شادی کنید!‏

از عروسی برّه شادی کنید!‏

‏‹به وجد آییم و شادی کنیم،‏ زیرا زمان عروسی برّه فرارسیده است.‏›—‏مکا ۱۹:‏۷‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ عروسی چه کسی موجب شادی فراوان در آسمان می‌شود؟‏ ب)‏ در این رابطه چه سؤالاتی مطرح است؟‏

آماده کردن تدارکات جشن عروسی گاهی ماه‌ها طول می‌کشد.‏ ولی می‌خواهیم جشن عروسی شاهانه‌ای را بررسی کنیم که آماده کردن تدارکات آن تقریباً ۲۰۰۰ سال طول کشیده است!‏ به زودی داماد به عروس خود خواهد پیوست و صدای آواز و شادی،‏ فضای قصر پادشاه را پر خواهد ساخت و فوجی عظیم در آسمان چنین خواهند سرود:‏ «هَلِلویا!‏ زیرا که خداوندْ خدای ما،‏ آن قادر مطلق،‏ سلطنت آغاز کرده است.‏ به‌وجد آییم و شادی کنیم،‏ و او را جلال دهیم،‏ زیرا زمان عروسی آن بره فرارسیده،‏ و عروس او خود را آماده ساخته است.‏»—‏مکا ۱۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

۲ این «برّه» که عروسی او موجب شادی در آسمان می‌شود کسی نیست جز عیسی مسیح.‏ (‏یو ۱:‏۲۹‏)‏ او در شب عروسی چه لباسی خواهد پوشید؟‏ عروس چه کسی است؟‏ عروس برای این جشن چگونه آماده می‌شود؟‏ جشن عروسی چه وقت برگزار خواهد شد؟‏ این پیوند موجب شادی در آسمان می‌شود،‏ ولی آیا موجب شادی آنانی خواهد شد که امید دارند بر زمین تا ابد زندگی کنند؟‏ بیایید مشتاقانه مزمور ۴۵ را بررسی کنیم تا جواب این سؤالات را بیابیم.‏

 لباس‌های داماد عطرآگین است

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ لباس داماد چگونه توصیف شده است و چه چیزی بر شادی او می‌افزاید؟‏ ب)‏ «دختران پادشاه» و «ملکه» چه کسانی می‌باشند که در شادی داماد شریکند؟‏

۳ مزمور ۴۵:‏۸،‏ ۹ خوانده شود.‏ داماد یعنی عیسی مسیح لباس شکوهمند شاهانهٔ خود را برای عروسی به تن می‌کند.‏ لباس‌های فاخر او بوی «عطریات خاص» مانند مُر و سلیخه می‌دهد که در ترکیب روغنی برای مسح کردن در اسرائیل استفاده می‌شد.‏—‏خرو ۳۰:‏۲۳-‏۲۵‏.‏

۴ آهنگ آسمانی که قصر پادشاه را پر کرده است بر شادی داماد می‌افزاید.‏ در شادی او «ملکه» که بخش آسمانی سازمان خداست و «دختران پادشاه» یعنی فرشتگان مقدّس که جزو آن سازمان می‌باشند شریکند.‏ صدایی آسمانی چنین اعلام می‌کند:‏ ‹به وجد آییم و شادی کنیم،‏ زیرا زمان عروسی برّه فرارسیده است.‏› شنیدن چنین شادی‌ای در آسمان حقیقتاً هیجان‌انگیز است!‏

عروس برای جشن آماده می‌شود

۵.‏ ‏«همسر برّه» کیست؟‏

۵ مزمور ۴۵:‏۱۰،‏ ۱۱ از ترجمهٔ هزارهٔ نو خوانده شود.‏ هویت داماد را تشخیص دادیم ولی عروس چه کسی است؟‏ عروس کل جماعت مسح‌شدگان است که عیسی سر آن می‌باشد.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۵:‏۲۳،‏ ۲۴ خوانده شود.‏)‏ آنان با مسیح حکمرانی خواهند کرد.‏ (‏لو ۱۲:‏۳۲‏)‏ این ٬۰۰۰‏۱۴۴ مسح‌شده «برّه را دنبال می‌کنند هر کجا که برود.‏» (‏مکا ۱۴:‏۱-‏۴‏)‏ آنان «همسر برّه» و با او در آسمان ساکن می‌شوند.‏—‏مکا ۲۱:‏۹؛‏ یو ۱۴:‏۲،‏ ۳‏.‏

۶.‏ چرا مسح‌شدگان «دختر پادشاه» خوانده شده‌اند و چرا به آنان گفته شده است ‹قوم خویش را فراموش کنند›؟‏

۶ این عروس نه تنها «ای دختر» بلکه همچنین «دختر پادشاه» خوانده شده است.‏ (‏مز ۴۵:‏۱۳‏)‏ این «پادشاه» چه کسی است؟‏ یَهُوَه است زیرا مسح‌شدگان را به ‹فرزندی› پذیرفته است.‏ (‏روم ۸:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ از آنجایی که مسح‌شدگان،‏ عروس آسمانی خواهند شد به آنان فرمان داده شده است که ‹قوم خویش و خانهٔ پدر [زمینی خویش] را فراموش کنند.‏› آنان باید ‹به آنچه در بالاست بیندیشند،‏ نه به آنچه بر زمین است.‏›—‏کول ۳:‏۱-‏۴‏.‏

۷.‏ الف)‏ مسیح،‏ عروس خود را چگونه آماده ساخته است؟‏ ب)‏ عروس چه دیدی نسبت به شوهر آینده‌اش دارد؟‏

۷ مسیح،‏ عروس خود را طی قرن‌های بسیار برای جشن عروسی آسمانی آماده کرده است.‏ پولُس رسول توضیح می‌دهد که مسیح «کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،‏ تا آن را به آبِ کلام بشوید و این گونه کلیسا را طاهر ساخته،‏ تقدیس نماید،‏ و کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته،‏ بلکه مقدّس و بی‌عیب باشد.‏» (‏افس ۵:‏۲۵-‏۲۷‏)‏ پولُس به مسح‌شدگان قُرِنتُس باستان چنین گفت:‏ «من غیرتی خدایی نسبت به شما دارم،‏ زیرا شما را به یک شوهر،‏ یعنی مسیح،‏ نامزد ساختم،‏ تا همچون باکره‌ای پاکدامن به او تقدیمتان کنم.‏» (‏۲قر ۱۱:‏۲‏)‏ داماد،‏ عیسای پادشاه شیفتهٔ ‹زیبایی› یعنی پاکدامنی عروس آیندهٔ خود است.‏ عروس نیز او را «سَرور» خود می‌داند و در برابر شوهر آیندهٔ خود ‹سر فرود می‌آورد.‏›‏

عروس «به پیشگاه پادشاه» برده می‌شود

۸.‏ چرا عروس بسیار «شکوهمند» توصیف شده است؟‏

۸ مزمور ۴۵:‏۱۳،‏ ۱۴الف از ترجمهٔ هزارهٔ نو خوانده شود.‏ کتاب مقدّس،‏ عروس را بسیار «شکوهمند» توصیف می‌کند.‏ در مکاشفه ۲۱:‏۲  عروس به شهر اورشلیم جدید تشبیه و «برای شوهر خود آراسته شده» است.‏ این شهر آسمانی «جلال خدا» را دارد و درخشندگی آن «مانند گوهری بسیار گرانبها،‏ همچون یشم،‏ و به شفافیت بلور» است.‏ (‏مکا ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ جلال اورشلیم جدید در کتاب مکاشفه به زیبایی توصیف شده است.‏ (‏مکا ۲۱:‏۱۸-‏۲۱‏)‏ جای تعجب نیست که مزمورنویس عروس را بسیار «شکوهمند» توصیف کرده است!‏ نباید فراموش کرد که این جشن عروسی شاهانه در آسمان برگزار می‌شود.‏

۹.‏ ‏«پادشاه» کیست که عروس را به نزدش می‌برند و عروس چه لباسی بر تن دارد؟‏

۹ عروس را به نزد داماد یعنی مسیح پادشاه می‌آورند.‏ او عروس را ‹با آب کلام شسته و طاهر ساخته است.‏› از این رو،‏ عروس «مقدّس و بی‌عیب» است.‏ (‏افس ۵:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ لباس عروس باید برای این جشن شایسته باشد و چنین نیز است!‏ بلی،‏ «[عروس] جامهٔ زَربَفت به تن دارد» و «در پیراهنهای گلدوخت،‏ او را به پیشگاه پادشاه می‌برند.‏» برای وصلت با برّه،‏ عروس را «‹عطا گشته که جامه‌ای از کتان بر تن کند که سپیدی آن تابناک است›—‏زیرا کتان،‏ اعمال نیکوی مقدّسان است.‏»—‏مکا ۱۹:‏۸‏،‏ عهد جدید بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم.‏

‏‹عروسی فرارسیده است›‏

۱۰.‏ جشن عروسی برّه چه وقت برگزار خواهد شد؟‏

۱۰ مکاشفه ۱۹:‏۷ خوانده شود.‏ جشن عروسی برّه چه وقت برگزار خواهد شد؟‏ این آیه نشان می‌دهد که «عروس او خود را [برای جشن] آماده ساخته است.‏» با این حال،‏ آیات بعدی،‏ جشن عروسی را توصیف نمی‌کند بلکه آخرین مرحلهٔ مصیبت عظیم را شرح می‌دهد.‏ (‏مکا ۱۹:‏۱۱-‏۲۱‏)‏ آیا این بدین مفهوم است که جشن عروسی قبل از آن که داماد پیروزی خود را کامل کند صورت خواهد گرفت؟‏ خیر.‏ رؤیاهایی که در کتاب مکاشفه نوشته شده است به ترتیب زمانی بیان نشده است.‏ در مزمور ۴۵ مشخص شده است که جشن عروسی شاهانه پس از آن که مسیح شمشیرش را بر ران می‌بندد و بر دشمنانش ‹غالب می‌شود› برگزار می‌گردد.‏—‏مز ۴۵:‏۳،‏ ۴‏.‏

۱۱.‏ مسیح به چه ترتیب،‏ پیروزی خود را کامل خواهد کرد؟‏

۱۱ می‌توان نتیجه گرفت که ترتیب وقایع بدین شکل باشد:‏ اول محکومیت «فاحشهٔ بزرگ،‏» بابل عظیم یعنی امپراتوری جهانی دین کاذب به اجرا گذاشته خواهد شد.‏ (‏مکا ۱۷:‏۱،‏ ۵،‏ ۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۱۹:‏۱،‏ ۲‏)‏ سپس،‏ مسیح به پیش می‌تازد تا محکومیت بقیهٔ دنیای شیطان را در «نبردِ روزِ عظیمِ خدای قادر مطلق» یعنی حارمَگِدّون به اجرا بگذارد.‏ (‏مکا ۱۶:‏۱۴-‏۱۶؛‏ ۱۹:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ سرانجام،‏ پادشاه جنگجو،‏ پیروزی خود را با انداختن شیطان و دیوها به هاویه کامل می‌کند؛‏ آنان مانند مردگان غیرفعال خواهند بود.‏—‏مکا ۲۰:‏۱-‏۳‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ چه وقت عروسی برّه صورت می‌گیرد؟‏ ب)‏ در آسمان چه کسانی از عروسی برّه شادمان خواهند شد؟‏

۱۲ مسح‌شدگان وفاداری که طی حضور مسیح بمیرند،‏ بلافاصله در آسمان رستاخیز می‌یابند.‏ بقیهٔ اعضای طبقهٔ عروس مدتی پس از نابودی بابل عظیم نزد عیسی به آسمان برده می‌شود.‏ (‏۱تسا ۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ از این رو،‏ همهٔ اعضای طبقهٔ «عروس» قبل از شروع جنگ حارمَگِدّون در آسمان می‌باشند.‏ پس از این جنگ،‏ عروسی برّه برگزار می‌شود.‏ این جشن حقیقتاً بسیار شادی‌آور خواهد بود!‏ در مکاشفه ۱۹:‏۹ آمده است:‏ «خوشا به حال آنان که به ضیافت عروسی آن برّه دعوت می‌شوند.‏»  ‏٬۰۰۰‏۱۴۴ اعضای طبقهٔ «عروس» به راستی خوشحال خواهند بود.‏ داماد نیز از تکمیل شدن شمار هم‌حاکمان پادشاهی‌اش بسیار خوشحال خواهد بود و آنان با او به طور مجازی ‹بر سفرهٔ وی در پادشاهی او می‌خورند و می‌آشامند.‏› (‏لو ۲۲:‏۱۸،‏ ۲۸-‏۳۰‏)‏ با این حال،‏ شادی عروسی برّه به داماد و عروسش محدود نمی‌شود.‏

۱۳ همان طور که در اول مقاله گفته شد فوجی در آسمان همصدا چنین می‌خوانند:‏ «به وجد آییم و شادی کنیم،‏ و [یَهُوَه] را جلال دهیم،‏ زیرا زمان عروسی آن برّه فرارسیده،‏ و عروس او خود را آماده ساخته است.‏» (‏مکا ۱۹:‏۶،‏ ۷‏)‏ در مورد خادمان زمینی یَهُوَه چه می‌توان گفت؟‏ آیا آنان نیز در این شادی سهیم خواهند شد؟‏

‏«به شادمانی و خوشی آورده می‌شوند»‏

۱۴.‏ ‏‹باکره‌های همراه› عروس که در مزمور ۴۵ ذکر شده است چه کسانی می‌باشند؟‏

۱۴ مزمور ۴۵:‏۱۲،‏ ۱۴ب،‏ ۱۵ خوانده شود.‏ زَکَرِیّای نبی پیشگویی کرد که در ایّام آخر،‏ انسان‌هایی از تمام امّت‌ها یَهُوَه را همراه مسح‌شدگان خدمت می‌کنند.‏ او نوشت:‏ «در آن روزها ده نفر از همهٔ زبان‌های امّت‌ها به دامن شخص یهودی چنگ زده،‏ متمسّک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما می‌آییم زیرا شنیده‌ایم که خدا با شما است.‏» (‏زکر ۸:‏۲۳‏)‏ این «ده نفر» مجازی در مزمور ۴۵:‏۱۲ «دختر صور» و «دولتمندان قوم» خوانده شده‌اند.‏ آنان با هدایا نزد مسح‌شدگان آمده،‏ تقاضای لطف و کمک معنوی می‌کنند.‏ از سال ۱۹۳۵ تا به حال،‏ میلیون‌ها  نفر از انسان‌ها به باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان اجازه داده‌اند که آنان را «به راه عدالت رهبری» نمایند.‏ (‏دان ۱۲:‏۳‏)‏ این همکاران وفادارِ مسح‌شدگان،‏ زندگی خود را پاک کرده‌اند و ‹باکره‌های همراه› عروس گشته‌اند.‏ آنان خود را به یَهُوَه وقف نموده‌اند و تابعین وفادار داماد،‏ عیسای پادشاه شده‌اند.‏

۱۵.‏ ‏‹باکره‌های همراه› چگونه با باقی‌ماندگان طبقهٔ عروس همکاری می‌کنند؟‏

۱۵ باقی‌ماندهٔ طبقهٔ عروس از کمک غیورانهٔ این ‹باکره‌های همراه› در موعظهٔ «بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان» بسیار قدردانند.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ هم «روح و عروس می‌گویند:‏ ‹بیا!‏›» هم ‹هر آن که می‌شنود می‌گوید:‏ بیا!‏› (‏مکا ۲۲:‏۱۷‏)‏ بلی،‏ ‹گوسفندان دیگر› صدای ‹بیای!‏› اعضای طبقهٔ عروس را شنیده‌اند و سپس همراه عروس به تمام اهالی زمین می‌گویند:‏ «بیا!‏»—‏یو ۱۰:‏۱۶‏.‏

۱۶.‏ یَهُوَه به گوسفندان دیگر چه افتخاری نصیب کرده است؟‏

۱۶ باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان همکارانشان را دوست دارند و بسیار خوشحالند که پدر داماد،‏ یَهُوَه به این گوسفندان افتخار داده است که در شادی عروسی آسمانی برّه شریک شوند.‏ مطابق با این پیشگویی ‹باکره‌های همراه› عروس «به شادمانی و خوشی آورده می‌شوند.‏» بلی،‏ گوسفندان دیگر که امید زندگی ابدی بر زمین دارند در شادی عالمگیر عروسی برّه سهیم خواهند شد.‏ به همین دلیل،‏ کتاب مکاشفه توصیف می‌کند که گروه عظیم «پیش تخت و در پیشگاه برّه ایستاده بودند.‏» آنان در صحن زمینی معبد روحانی مشغول خدمت مقدّس می‌باشند.‏—‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۵‏.‏

‏‹باکره‌های همراه› عروس از عروسی برّه شادی خواهند کرد (‏بند ۱۶ ملاحظه شود)‏

‏«به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود»‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ ازدواج برّه چه ثمره‌ای خواهد آورد و مسیح طی حکومت هزارهٔ خود پدر چه کسانی خواهد شد؟‏

۱۷ مزمور ۴۵:‏۱۶ خوانده شود.‏ ‏‹باکره‌های همراه› عروس وقتی ثمرهٔ این ازدواج را در دنیای جدید ببینند بیشتر شادی خواهند کرد.‏ داماد یعنی عیسای پادشاه،‏ توجه‌اش را به زمین معطوف خواهد کرد تا ‹پدرانش› را که ‹پسران› زمینی‌اش خواهند شد رستاخیز دهد.‏ (‏یو ۵:‏۲۵-‏۲۹؛‏ عبر ۱۱:‏۳۵‏)‏ او از میان آنان ‹سرورانی› بر تمام زمین انتخاب خواهد کرد.‏ مسیح همچنین کسانی را از میان پیران مسیحی وفادار خواهد گماشت تا هدایت را در دنیای جدید به عهده گیرند.‏—‏اشع ۳۲:‏۱‏.‏

۱۸ مسیح طی حکومت هزارهٔ خود پدر دیگران نیز خواهد شد.‏ در واقع،‏ هر ساکن زمین که به فدیهٔ مسیح ایمان ورزد،‏ زندگی ابدی را دریافت خواهد کرد.‏ (‏یو ۳:‏۱۶‏)‏ از این رو،‏ او پدر «سَرمَدی» یعنی ابدی آنان خواهد شد.‏—‏اشع ۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

‏‹نام پادشاه را حمد خواهند گفت›‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ وقایع هیجان‌انگیز مزمور ۴۵ چه تأثیری بر همهٔ مسیحیان می‌گذارد؟‏

۱۹ مزمور ۴۵:‏۱،‏ ۱۷ خوانده شود.‏ بلی،‏ همهٔ مسیحیان باید به وقایع ثبت‌شده در مزمور ۴۵ توجه کنند.‏ باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان با اشتیاق تمام در انتظارند که به زودی به برادرانشان در آسمان و داماد یعنی عیسی مسیح ملحق شوند.‏ به حتم بررسی این مزمور،‏ گوسفندانِ دیگر را برانگیخته است که بیش از پیش مطیع پادشاه پرشکوه خود و بقیهٔ اعضای عروس بر زمین باشند.‏ پس از ازدواج عیسی و عروسش،‏ برکات بی‌پایانِ پیوندشان نصیب ساکنین زمین خواهد شد.‏—‏مکا ۷:‏۱۷؛‏ ۲۱:‏۱-‏۴‏.‏

۲۰ بلی،‏ ما چشم‌انتظار تحقق «کلام نیکو» در رابطه با پادشاهی مسیح هستیم.‏ مطمئناً این کلام ما را بر آن داشته است که تا آن زمان،‏ ‹نام او را ذکر کنیم›!‏ باشد که در میان کسانی باشیم که ‹پادشاه را تا ابدالآباد حمد خواهند گفت.‏›‏