برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات فوریه ۲۰۱۴

در این شماره وقایع هیجان‌انگیز مزمور باب ۴۵ بررسی شده است.‏ همچنین به ما کمک می‌کند که به خوبی درک کنیم یَهُوَه خدا مهیاکننده،‏ محافظ و بهترین دوست است.‏

عیسی،‏ پادشاه پرشکوه را تعظیم کنید!‏

وقایعی که در مزمور ۴۵ توصیف شده است امروزه چه مفهومی برای ما دارد؟‏

از عروسی برّه شادی کنید!‏

عروس کیست و مسیح چگونه او را برای عروسی آماده ساخته است؟‏ چه کسانی در شادی عروسی سهیم خواهند شد؟‏

بیوه‌زن اهل صَرَفَه به سبب ایمانش پاداش یافت

یکی از وقایع چشمگیرِ زندگی بیوه‌زن اهل صَرَفَه،‏ رستاخیز پسرش بود که ایمانش را قوی ساخت.‏ چه درسی از آن زن می‌گیریم؟‏

یَهُوَه مهیاکننده و محافظ اعظم

با خواندن این مقاله به قدر و ارزش یَهُوَه خدا،‏ پدر آسمانی‌مان بیشتر پی می‌بریم.‏ در این مقاله خواهیم دید که چگونه می‌توانیم دوستی صمیمی خود را با خدا،‏ مهیاکننده و محافظ اعظم تقویت کنیم.‏

یَهُوَه بهترین دوستمان

در این مقاله دوستی صمیمی یَهُوَه خدا با ابراهیم و جِدْعُون بررسی می‌شود.‏ چگونه می‌توانیم برای دوستی با یَهُوَه واجد شرایط شویم؟‏

سؤالات خوانندگان

یهودیان در قرن اول میلادی بر چه اساسی «مشتاقانه در انتظار» مسیح بودند؟‏

‏‹جمال یَهُوَه را مشاهده کنید›‏

داود،‏ پادشاه اسرائیل باستان در ترتیبات پرستش حقیقی تفکّر می‌کرد و از بابت آن شکرگزار بود.‏ ما چگونه می‌توانیم از بابت پرستش حقیقی شاد باشیم؟‏

از آرشیو ما

صدمین سال «نمایشنامهٔ تصویری خلقت»‏

امسال از اولین اجرای «نمایشنامهٔ تصویری خلقت» که اثری خارق‌العاده برای تقویت ایمان به کلام خدا بود یکصد سال می‌گذرد.‏