مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۰۰ سال پادشاهی خدا چه تأثیری بر ما گذاشته است؟‏

۱۰۰ سال پادشاهی خدا چه تأثیری بر ما گذاشته است؟‏

‏«عظیم و حیرتزاست کارهای تو،‏ ای خداوندْ .‏ ‏.‏ .‏ پادشاهِ همهٔ اعصار.‏»—‏مکا ۱۵:‏۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ پادشاهی خدا چه کاری انجام خواهد داد و چرا اطمینان داریم که می‌آید؟‏

عیسی در بهار ۳۱ م.‏ بر کوهی نزدیک کَفَرناحوم به پیروانش تعلیم داد که چنین دعا کنند:‏ «پادشاهی تو بیاید.‏» (‏مت ۶:‏۱۰‏)‏ امروزه بسیاری از انسان‌ها به آمدن پادشاهی خدا شک دارند.‏ ولی ما کاملاً اطمینان داریم که دعاهای صمیمانه‌مان در رابطه با آمدن پادشاهی خدا مستجاب خواهد شد.‏

۲ یَهُوَه خانوادهٔ آسمانی و زمینی خود را از طریق این پادشاهی متحد خواهد ساخت.‏ این مقصود الٰهی به تحقق خواهد پیوست.‏ (‏اشع ۵۵:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ در واقع،‏ یَهُوَه در روزگار ما پادشاه شده است!‏ وقایع هیجان‌انگیز ۱۰۰ سال اخیر این موضوع را ثابت می‌کند.‏ خدا برای میلیون‌ها تابعین وفادارش اعمالی عظیم و خارق‌العاده انجام داده است.‏ (‏زکر ۱۴:‏۹؛‏ مکا ۱۵:‏۳‏)‏ با این حال،‏ پادشاه شدن یَهُوَه با آمدن پادشاهی خدا که عیسی تعلیم داد متفاوت است.‏ آن دو چه فرقی با هم دارند و چه تأثیری بر ما گذاشته‌اند؟‏

عیسای بر تخت‌نشسته وارد عمل می‌شود

۳.‏ الف)‏ عیسی چه وقت بر تخت پادشاهی نشست و در کجا؟‏ ب)‏ چگونه ثابت می‌کنید که پادشاهی خدا در سال ۱۹۱۴ برقرار شده است؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

۳ در انتهای قرن نوزدهم بر نبوّت ۲۵۰۰سالهٔ دانیال نور تابید.‏ در آن نبوّت آمده است:‏ «در ایّام این پادشاهان خدای آسمان‌ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نشود،‏ برپا خواهد نمود.‏» (‏دان ۲:‏۴۴‏)‏ شاگردان کتاب مقدّس ده‌ها سال اعلام کردند که  سال ۱۹۱۴ سالی به خصوص خواهد بود.‏ بسیاری از مردم آن دوران نسبت به آینده بسیار خوش‌بین بودند.‏ نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است:‏ «دنیای سال ۱۹۱۴ پر از امید و وعده بود.‏» چندین ماه پس از آغاز سال ۱۹۱۴،‏ با شروع ناگهانی جنگ جهانی اول نبوّت دانیال به تحقق پیوست.‏ قحطی‌ها،‏ زمین‌لرزه‌ها،‏ بیماری‌ها و تحقق دیگر نبوّت‌های کتاب مقدّس گواهی محکم بود بر این که عیسی مسیح،‏ پادشاه منتخب خدا در سال ۱۹۱۴ در آسمان بر تخت پادشاهی نشسته است.‏ * یَهُوَه با بر تخت نشاندن پسرش در مقام حاکم پادشاهیِ خود به مفهومی جدید پادشاه شد!‏

۴.‏ عیسای بر تخت‌نشسته در ابتدا چه اقدامی کرد و سپس چه؟‏

۴ اولین مأموریت عیسای بر تخت‌نشسته این بود که با دشمن اصلی پدرش یعنی شیطان بجنگد.‏ عیسی و فرشتگانش،‏ ابلیس و دیوها را از آسمان بیرون راندند.‏ این پاکسازی باعث شادی‌ای عظیم در آسمان شد ولی مصیبتی بی‌سابقه بر زمین به بار آورد.‏ ‏(‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ سپس پادشاه شروع به پاکسازی،‏ تعلیم و سازماندهی تابعین زمینی خود کرد تا ارادهٔ خدا را انجام دهند.‏ بیایید ببینیم آن تابعین با واکنش مثبت خود به این سه موضوع چه الگویی برای ما به جا گذاشتند.‏

عیسای پادشاه تابعین وفادارش را پاک می‌سازد

۵.‏ بین سال‌های ۱۹۱۴ و اوایل ۱۹۱۹ چه پاکسازی‌ای انجام شد؟‏

۵ پس از پاکسازی آسمان از تأثیرات بد شیطان و دیوهایش،‏ یَهُوَه عیسی را هدایت کرد تا وضعیت روحانی پیروان زمینی‌اش را بازرسی کند و آنان را طاهر سازد.‏ مَلاکی نبی آن را پاکسازی روحانی توصیف کرد.‏ (‏ملا ۳:‏۱-‏۳‏)‏ تاریخ نشان می‌دهد که این پاکسازی بین سال‌های ۱۹۱۴ و اوایل ۱۹۱۹ رخ داد.‏ * برای آن که به خانوادهٔ عالمگیر یَهُوَه تعلّق داشته باشیم باید پاک یا مقدّس بمانیم.‏ (‏۱پطر ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ ما باید از هر نوع آلودگی دین کاذب و سیاست به دور باشیم.‏

۶.‏ خوراک معنوی چگونه تهیه می‌شود و چرا آن خوراک حیاتی است؟‏

۶ سپس عیسی،‏ «غلام امین و دانا» را با استفاده از اقتدار پادشاهی‌اش گماشت.‏ این غلام همواره غذای معنوی آنانی را فراهم می‌سازد که تحت نظارت عیسی،‏ «یک گله» را تشکیل می‌دهند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ از سال ۱۹۱۹ گروهی کوچک از برادران مسح‌شده،‏ خوراک معنوی اهل خانه را وفادارانه فراهم دیده است.‏ خوراک معنوی‌ای که به وفور از طریق این کانال برایمان فراهم می‌شود،‏ ایمانمان را تقویت می‌کند.‏ این خوراک همچنین ما را مصمم می‌سازد که از لحاظ معنوی،‏ اخلاقی،‏ فکری و جسمی پاک بمانیم.‏ به علاوه،‏ از طریق این خوراک آموزش می‌بینیم تا برای مهم‌ترین فعالیت روی زمین یعنی خدمت موعظه مجهز شویم.‏ آیا مرتباً از این خوراک معنوی تغذیه می‌کنیم؟‏

پادشاه تابعینش را برای موعظهٔ جهانی آموزش می‌دهد

۷.‏ عیسی چه فعالیتی را بر زمین آغاز کرد و این فعالیت تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟‏

۷ عیسی با شروع خدمت موعظه‌اش بر زمین چنین اعلام کرد:‏ «من باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت دهم،‏ چرا که به همین منظور فرستاده شده‌ام.‏» (‏لو ۴:‏۴۳‏)‏ عیسی طی سه سال و نیمی که بر زمین بود به خدمت موعظه بیش از هر فعالیتی اولویت داد.‏ او به شاگردانش چنین تعلیم داد:‏ «هنگامی که  می‌روید،‏ این پیام را موعظه کنید که پادشاهی آسمان نزدیک شده است.‏» (‏مت ۱۰:‏۷‏)‏ عیسی پس از آن که رستاخیز یافت پیشگویی کرد که پیروانش این پیام را در «دورترین نقاط جهان» پخش خواهند ساخت.‏ (‏اعما ۱:‏۸‏)‏ او وعده داد که از این فعالیت حیاتی تا انتهای این دنیا حمایت خواهد کرد.‏—‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

۸.‏ پادشاه چگونه تابعین زمینی‌اش را به عمل برانگیخت؟‏

۸ در سال ۱۹۱۹ «بشارت پادشاهی» مفهومی جدید به خود گرفت زیرا که عیسی در آن زمان در مقام پادشاه در آسمان حکمرانی می‌کرد و گروهی کوچک از تابعین زمینی وفادارش را جمع‌آوری کرده بود.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ آنان مشتاقانه به فرمان عیسی در اعلام بشارت برقراری پادشاهی خدا در آسمان واکنش مثبت نشان دادند!‏ (‏اعما ۱۰:‏۴۲‏)‏ برای مثال،‏ نزدیک به ٬۰۰۰‏۲۰ حامی پادشاهی در سپتامبر ۱۹۲۲ در کنگرهٔ بین‌المللی شهر سِدار پُوینت واقع در ایالت اوهایوی آمریکا جمع شدند.‏ برادر راترفورد در سخنرانی‌اش تحت عنوان «پادشاهی خدا» گفت:‏ «نگاه کنید،‏ پادشاه حکومت می‌کند!‏ شما مأمور تبلیغ او هستید.‏ بنابراین،‏ پادشاه و ملکوتش را اعلام کنید،‏ اعلام کنید،‏ اعلام کنید.‏» هیجان حضار را تصوّر کنید!‏ دو هزار نفر از حضار در واکنش به شرکت در «روز خدمتی» که فعالیتی ویژه بود به دیدار مردم در خانه‌هایشان تا ۷۲ کیلومتری (‏۴۵ میل)‏ کنگره رفتند.‏ یکی از حضار که در این فعالیت ویژه طی کنگره شرکت کرده بود گفت:‏ «هرگز دعوت به اعلام پادشاهی خدا و غیرت آنانی را که جمع شده بودند فراموش نمی‌کنم!‏» بسیاری نیز چنین احساسی داشتند.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ چه ترتیباتی برای تعلیم و تربیت مبشّران دیده شده است؟‏ ب)‏ شما از آن چه فایده‌ای برده‌اید؟‏

۹ در سال ۱۹۲۲ تعداد مبشّران پادشاهی خدا در ۵۸ سرزمین به بیش از ٬۰۰۰‏۱۷ نفر رسید.‏ آنان نیاز به تعلیم داشتند.‏ در قرن اول،‏ عیسای پادشاه به شاگردانش فرمانی روشن داد که چه چیزی را موعظه کنند و در کجا و چگونه.‏ (‏مت ۱۰:‏۵-‏۷؛‏ لو ۹:‏۱-‏۶؛‏ ۱۰:‏۱-‏۱۱‏)‏ امروزه نیز تحت نظارت عیسی همهٔ کسانی که در فعالیت موعظهٔ پادشاهی شرکت می‌کنند دستورالعمل‌های لازم و آنچه برای موعظهٔ مؤثر نیاز دارند دریافت می‌کنند.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱۷‏)‏ تابعین عیسی در جماعات مسیحی برای خدمت موعظه تعلیم و تربیت می‌شوند.‏ مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک یک طریق تعلیم و تربیت مبشّران است که در بیش از ٬۰۰۰‏۱۱۱ جماعت در سرتاسر زمین برگزار می‌شود.‏ بیش از هفت میلیون مبشّر با شرکت در این مدرسه می‌آموزند که به انسان‌های گوناگون موعظه کنند و به آنان تعلیم دهند.‏—‏۱قُرِنتیان ۹:‏۲۰-‏۲۳ خوانده شود.‏

۱۰ علاوه بر مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک،‏ مدارس دیگری برای تعلیم و تربیت پیران جماعات،‏ پیشگامان،‏ برادران مجرّد،‏ زوج‌ها،‏ اعضای کمیتهٔ شعبه و همسرانشان،‏  سرپرستان سیّار و همسرانشان و میسیونرها تشکیل شده است.‏ * یکی از شاگردان مدرسهٔ کتاب مقدّس برای زوج‌ها در رابطه با مدرسه با قدردانی چنین گفت:‏ «آموزش ویژه‌ای که دریافت کرده‌ایم عشق و محبتمان را به یَهُوَه بیشتر کرده است و ما را برای کمک به دیگران به خوبی مجهز ساخته است.‏»‏

۱۱.‏ مبشّران پادشاهی خدا چگونه توانسته‌اند با وجود مخالفت‌ها به موعظه ادامه دهند؟‏

۱۱ فعالیت عظیم موعظه و تعلیم از چشمان دشمن یعنی شیطان پنهان نمانده است.‏ او به طور مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت موعظه و مبشّران حمله می‌کند تا جلوی آن را بگیرد.‏ ولی تلاش‌های شیطان بی‌ثمر خواهد بود.‏ یَهُوَه پسرش را «بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت» قرار داده است.‏ (‏افس ۱:‏۲۰-‏۲۲‏)‏ عیسای پادشاه از اختیاراتش برای محافظت و هدایت پیروانش استفاده می‌کند تا ارادهٔ پدرش انجام گیرد.‏ * بشارت همواره موعظه و راه‌های یَهُوَه به میلیون‌ها انسان صادق تعلیم داده می‌شود.‏ حقیقتاً سهیم بودن در این فعالیت عظیم افتخار بسیار بزرگی است!‏

پادشاه تابعینش را برای فعالیت بیشتر سازماندهی می‌کند

۱۲.‏ برخی از تغییرات سازمان را توضیح دهید که از برقراری پادشاهی خدا تا اکنون صورت گرفته است.‏

۱۲ عیسای پادشاه با آغاز حکمرانی‌اش در سال ۱۹۱۴،‏ نحوهٔ سازماندهی خادمانش را در راه انجام دادن ارادهٔ پدرش بهبود بخشیده است.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ برای مثال،‏ در سال ۱۹۱۹ برای هدایت فعالیت موعظه در هر جماعت یک مدیر خدمت منصوب شد.‏ در سال ۱۹۲۷،‏ موعظهٔ مرتب خانه‌به‌خانه برای روزهای یکشنبه برنامه‌ریزی شد.‏ پس از برگزیده شدن نام شاهدان یَهُوَه در سال ۱۹۳۱،‏ مبشّران پادشاهی خدا به فعالیت بیشتر در خدمت موعظه ترغیب شدند.‏ (‏اشع ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ در سال ۱۹۳۸،‏ رأی‌گیری در جماعات برای انتخاب خادم جماعت متوقف شد.‏ از آن پس،‏ شخص به روش تئوکراتیک منصوب می‌گشت.‏ در سال ۱۹۷۲،‏ مسئولیت نظارت جماعت از یک سرپرست به هیئت پیران مسیحی سپرده شد.‏ از آن زمان،‏ همهٔ مردان واجد شرایط ترغیب شدند که ‹گلهٔ خدا را شبانی و مراقبت کنند.‏› (‏۱پطر ۵:‏۲‏)‏ در سال ۱۹۷۶،‏ هیئت اداره‌کننده به شش کمیته سازماندهی شد تا بر امور پادشاهی خدا در سراسر جهان نظارت داشته باشند.‏ از آن زمان تا به حال عیسی پیروانش را به تدریج سازماندهی کرده است تا تمام امور پادشاهی خدا به شکل تئوکراتیک صورت گیرد.‏

۱۳.‏ دست‌آوردهای ۱۰۰ سال پادشاهی خدا چه تأثیری بر زندگی شما داشته است؟‏

 ۱۳ عیسای پادشاه در این ۱۰۰ سال کارهای بسیاری انجام داده است.‏ او گروهی از انسان‌ها را از لحاظ روحانی پاک کرده است تا نام یَهُوَه بر آنان باشد.‏ همچنین فعالیت موعظه را در ۲۳۹ سرزمین هدایت کرده است و میلیون‌ها نفر را مطابق با معیارهای یَهُوَه آموزش داده است.‏ به علاوه،‏ بیش از هفت میلیون تابع وفادارش را که راغبانه ارادهٔ خدا را انجام می‌دهند متحد ساخته است.‏ (‏مز ۱۱۰:‏۳‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ حقیقتاً که اعمال یَهُوَه از طریق حکمرانی مسیح عظیم و خارق‌العاده است.‏ با این حال،‏ وقایع هیجان‌انگیز بیشتری پیش روی ما قرار دارد!‏

برکات آتی حکمرانی مسیح تحت پادشاهی خدا

۱۴.‏ الف)‏ وقتی در دعا می‌گوییم «پادشاهی تو بیاید» در واقع از خدا چه تقاضایی می‌کنیم؟‏ ب)‏ آیهٔ سال ۲۰۱۴ چیست و چرا این آیه برای امسال شایسته است؟‏

۱۴ بر تخت نشانده شدن مسیح به دست یَهُوَه در سال ۱۹۱۴ به این مفهوم نیست که دعای «پادشاهی تو بیاید» کاملاً مستجاب شده است.‏ (‏مت ۶:‏۱۰‏)‏ در کتاب مقدّس پیشگویی شده است که عیسی «در میان دشمنان خود حکمرانی» خواهد کرد.‏ (‏مز ۱۱۰:‏۲‏)‏ اکنون حکومت‌های بشری تحت تسلّط شیطان هنوز با پادشاهی مسیح مخالفت می‌کنند.‏ وقتی برای آمدن پادشاهی خدا دعا می‌کنیم در واقع از خدا تقاضا می‌کنیم که عیسای پادشاه به همراه دیگر حاکمان پادشاهی خدا بیاید و به تمامی حکومت‌های انسانی پایان دهد و زمین را از مخالفان پاک سازد.‏ این اقدام،‏ سخنان دانیال ۲:‏۴۴ را به تحقق خواهد رساند که می‌گوید:‏ «تمامی آن سلطنت‌ها را خرد کرده،‏ مغلوب خواهد ساخت.‏» بلی،‏ این پادشاهی تمام حکومت‌های بشری را به زودی از بین خواهد برد.‏ (‏مکا ۶:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱۳:‏۱-‏۱۸؛‏ ۱۹:‏۱۱-‏۲۱‏)‏ اکنون ۱۰۰ سال است که عیسی بر تخت پادشاهی نشسته است و از آسمان حکمرانی می‌کند!‏ پس شایسته است که آیهٔ سال ۲۰۱۴،‏ مَتّی ۶:‏۱۰ باشد که می‌گوید:‏ «پادشاهی تو بیاید.‏»‏

آیهٔ سال ۲۰۱۴:‏ «پادشاهی تو بیاید.‏»—‏مَتّی ۶:‏۱۰

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ طی هزار سال حکمرانی مسیح چه وقایع هیجان‌انگیزی رخ خواهد داد؟‏ ب)‏ آخرین عملکرد عیسای پادشاه چه خواهد بود و نتیجهٔ آن چه خواهد شد؟‏

۱۵ پس از آن که عیسای پادشاه دشمنان خدا را نابود کند،‏ شیطان و دیوهایش را به مدت هزار سال به هاویه خواهد انداخت.‏ (‏مکا ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ در آن وقت،‏ پادشاهی خدا فواید قربانی مسیح را به کار خواهد برد و تمام عواقب گناه آدم را محو خواهد ساخت.‏ عیسای پادشاه میلیون‌ها نفر را که در قبرها آرمیده‌اند رستاخیز خواهد داد و برنامهٔ آموزشی وسیعی برای شناخت یَهُوَه سازماندهی خواهد کرد.‏ (‏مکا ۲۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ سراسر زمین مانند باغ عدن خواهد شد و همهٔ انسان‌های وفادار به تدریج به کاملیت خواهند رسید.‏

۱۶ مقصود یَهُوَه برای زمین در انتهای هزار سال حکمرانی مسیح به تحقق خواهد رسید.‏ سپس عیسی حکومت را به پدرش محوّل خواهد کرد.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۴-‏۲۸ خوانده شود.‏)‏ در آن زمان،‏ دیگر نیاز نخواهد بود که بین یَهُوَه و فرزندان زمینی‌اش واسطی باشد.‏ پسران آسمانی و فرزندان زمینی با پدر آسمانی‌شان در اتحاد خواهند بود و به خانوادهٔ عالمگیر او تعلّق خواهند داشت.‏

۱۷.‏ در رابطه با پادشاهی خدا به چه کاری مصمم می‌باشید؟‏

۱۷ وقایع چشمگیر ۱۰۰ سال حکمرانی مسیح اثباتی است که یَهُوَه همه چیز را تحت کنترل دارد و مقصود او برای زمین به تحقق خواهد رسید.‏ بیایید تابعین وفادار او بمانیم و پادشاه و پادشاهی‌اش را اعلام کنیم.‏ ما اطمینان داریم که یَهُوَه به زودی این دعای صادقانهٔ ما را مستجاب خواهد ساخت:‏ «پادشاهی تو بیاید»!‏

^ بند 5 مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ صفحات ۲۲-‏۲۳ بند ۱۲ ملاحظه شود.‏

^ بند 10 مقالهٔ ‏«مدارس تئوکراتیک گواهی از محبت یَهُوَه» در صفحات ۱۳-‏۱۷ مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ ملاحظه شود.‏

^ بند 11 مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ اوت ۲۰۱۳،‏ صفحهٔ ۳۰ و ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱،‏ صفحات ۴-‏۹ در رابطه با پیروزی‌های حقوقی در کشورهای گوناگون ملاحظه شود.‏