به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژانویه ۲۰۱۴

خدمت به یَهُوَه قبل از رسیدن روزهای بلا

خدمت به یَهُوَه قبل از رسیدن روزهای بلا

‏«آفرینندهٔ خود را .‏ .‏ .‏ به یاد آور.‏»—‏جا ۱۲:‏۱‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ سلیمان چه توصیه‌ای به جوانان کرد؟‏ ب)‏ چرا مسیحیانی که بالای پنجاه سال دارند نیز می‌توانند به این توصیه توجه کنند؟‏

سلیمان پادشاه این سخنان را به الهام خدا به جوانان گفت:‏ «آفرینندهٔ خود را در روزهای جوانی‌ات به یاد آور قبل از آنکه روزهای بلا برسد.‏» منظور او از «روزهای بلا» چه بود؟‏ سلیمان در شعری زیبا توصیف کرد که در دوران پیری دندان‌ها می‌افتد،‏ دست‌ها و پاها لرزان،‏ چشمان تار،‏ شنوایی ضعیف،‏ موها سفید و کمر خمیده می‌شود.‏ پس بهتر است یَهُوَه،‏ آفرینندهٔ خود را قبل از رسیدن به این وضعیت خدمت کنیم.‏—‏جامعه ۱۲:‏۱-‏۵ خوانده شود.‏

۲ بسیاری از مسیحیانی که بالای پنجاه سال می‌باشند هنوز قوّت بسیاری دارند.‏ موی آنان ممکن است کمی سفید شده باشد ولی هنوز آن طور که سلیمان توصیف کرد کم‌بنیه نیستند.‏ حال آیا این مسیحیان هم می‌توانند این توصیه را که «آفرینندهٔ خود را .‏ .‏ .‏ به یاد آور» به کار برند؟‏ مفهوم این توصیه چیست؟‏

۳.‏ به یاد آوردن آفریننده‌مان شامل چه می‌شود؟‏

۳ حتی اگر برای سالیان سال یَهُوَه را خدمت کرده‌ایم،‏ به جاست که گهگاه  در عظمت یَهُوَه تعمّق کنیم.‏ حیات حقیقتاً هدیه‌ای فوق‌العاده است!‏ طراحی مخلوقات زنده چنان پیچیده است که فرای عقل آدمی است.‏ تنوع در خلقت،‏ زندگی را بسیار لذّت‌بخش می‌کند.‏ وقتی در آفرینش یَهُوَه تعمّق می‌کنیم،‏ به قدر و ارزش محبت،‏ حکمت و قدرت او بیشتر پی می‌بریم.‏ (‏مز ۱۴۳:‏۵‏)‏ ولی به یاد آوردن آفرینندهٔ خود شامل تعمّق در مورد آنچه او از ما انتظار دارد نیز می‌شود.‏ به حتم چنین کاری ما را مصمم می‌سازد آفرینندهٔ خود را تا وقتی زنده هستیم کاملاً خدمت کنیم و بدین شکل از او سپاسگزاری نماییم.‏—‏جا ۱۲:‏۱۳‏.‏

فرصت‌های فوق‌العاده در سنین بالا

۴.‏ مسیحیان پرتجربه چه سؤالی می‌توانند از خود بپرسند و چرا؟‏

۴ اگر در طول عمر خود تجربه‌های بسیاری کسب کرده‌اید،‏ از خود بپرسید:‏ ‹حال که هنوز نیرو و توانایی دارم چه هدفی برای خود می‌گذارم؟‏› شما مسیحیان پرتجربه فرصت‌هایی دارید که هر کس آن را ندارد.‏ شما قادرید آنچه از یَهُوَه آموخته‌اید به جوانان تعلیم دهید.‏ همچنین قادرید با بیان تجربیات خود باعث تقویت دیگران شوید.‏ داود پادشاه در پی چنین فرصت‌هایی بود.‏ او نوشت:‏ «ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده‌ای .‏ .‏ .‏ مرا تا زمان پیری و سفیدمویی نیز ترک مکن،‏ تا این طبقه را از بازوی تو خبر دهم و جمیع آیندگان را از تواناییِ تو.‏»—‏مز ۷۱:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

۵.‏ مسیحیان در سنین بالا چگونه می‌توانند آنچه آموخته‌اند به دیگران انتقال دهند؟‏

۵ چگونه می‌توانید حکمتی که در طول عمر خود کسب کرده‌اید به دیگران انتقال دهید؟‏ یک راه آن دعوت خادمان جوان‌تر به خانه و داشتن معاشرتی بناکننده با آنان است.‏ راه دیگر همکاری با آنان در خدمت موعظه است تا شادی شما را در خدمت به یَهُوَه مشاهده کنند.‏ اَلِیهُو گفت:‏ «روزها سخن گوید،‏ و کثرت سال‌ها،‏ حکمت را اعلام نماید.‏» (‏ایو ۳۲:‏۷‏)‏ پولُس رسول نیز زنان مسیحی پرتجربه را ترغیب کرد تا در سخن و عمل برای دیگران الگو باشند.‏ او نوشت:‏ «زنان سالخورده .‏ .‏ .‏ آنچه را که نیکوست تعلیم دهند.‏»—‏تیت ۲:‏۳‏.‏

راه‌های کمک به دیگران

۶.‏ چرا مسیحیان پرتجربه نباید توانایی‌های خود را دست کم گیرند؟‏

۶ اگر مسیحی‌ای پرتجربه هستید،‏ به طرق مختلف می‌توانید به دیگران کمک کنید.‏ در نظر گیرید که اکنون خیلی بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ سال پیش می‌دانید.‏ اکنون قادرید اصول کتاب مقدّس را بهتر به کار گیرید.‏ به حتم قادرید حقایق را طوری تعلیم دهید که در دل مخاطبتان بنشیند.‏ اگر پیری مسیحی می‌باشید،‏ به حتم می‌دانید چگونه به کسی که در راه خطا قدم برمی‌دارد کمک کنید.‏ (‏غلا ۶:‏۱‏)‏ شاید آموخته باشید که چگونه فعالیت‌های جماعت،‏ بخش‌های مختلف مجمع یا بنای سالن ملکوت را سرپرستی کنید.‏ شاید بدانید که چگونه دکتران را ترغیب کنید تا با استفاده از دیگر فنون پزشکی از انتقال خون اجتناب کنند.‏ حتی اگر به تازگی حقایق کتاب مقدّس را آموخته‌اید،‏ تجربیات زیادی در زندگی دارید.‏ برای مثال،‏ اگر در زندگی فرزندانی تربیت کرده باشید،‏ تجربیات عملی به دست آورده‌اید.‏ مسیحیان مسن قادرند با تعلیم،‏ راهنمایی و تقویت برادران و خواهران منشأ تشویق باشند.‏—‏ایّوب ۱۲:‏۱۲ خوانده شود.‏

۷.‏ مسیحیان در سنین بالا چه تعلیم مفیدی می‌توانند در اختیار جوانان قرار دهند؟‏

۷ از توانایی‌های خود به چه طرق دیگری می‌توانید به دیگران کمک کنید؟‏ شاید بتوانید به جوانان نشان دهید که چگونه تدریس کتاب مقدّس را با کسی شروع و اداره کنند.‏ اگر خواهر می‌باشید،‏  شاید بتوانید به مادران جوان نشان دهید که در رسیدگی به فرزندان کوچک و فعالیت‌های روحانی چگونه تعادل داشته باشند.‏ اگر برادر می‌باشید،‏ شاید بتوانید به برادران جوان کمک کنید تا سخنرانی خود را با شوروشوق ارائه دهند و بشارت را مؤثرتر اعلام کنند.‏ شاید بتوانید به آنان نشان دهید که طی عیادت از خواهران و برادران سالخورده چگونه آنان را تشویق کنند.‏ حتی اگر توانایی جسمی نداشته باشید،‏ فرصت‌هایی عالی برای تعلیم و تربیت جوانان دارید.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «جلال جوانان قوّت ایشان است،‏ و عزّت پیران موی سفید.‏»—‏امث ۲۰:‏۲۹‏.‏

خدمت در جایی که نیاز به مبشّر است

۸.‏ پولُس رسول در سن بالا چه کرد؟‏

۸ پولُس رسول حتی در سن بالا نیز در خدمت به یَهُوَه بسیار فعال بود.‏ او تا سال ۶۱ م.‏ که از زندان روم آزاد شد،‏ در خدمت میسیونری سختی‌ها و مصیبت‌های بسیاری متحمّل شده بود.‏ او می‌توانست در روم زندگی‌ای راحت برگزیند و در آنجا به خدمت موعظه ادامه دهد.‏ (‏۲قر ۱۱:‏۲۳-‏۲۷‏)‏ برادران در این شهر بزرگ به حتم از حمایت او بسیار خوشحال می‌شدند.‏ ولی پولُس متوجه شد که در سرزمین‌های دیگر بیشتر به موعظه نیاز است.‏ از این رو،‏ او با تیموتائوس و تیتوس به سفر میسیونری خود ادامه داد و به اِفِسُس رفت.‏ او از آنجا به کْرِت و احتمالاً به مقدونیه سفر کرد.‏ (‏۱تیمو ۱:‏۳؛‏ تیت ۱:‏۵‏)‏ ما نمی‌دانیم که پولُس به اسپانیا رسید یا خیر ولی می‌دانیم که قصد رفتن به آنجا را داشت.‏—‏روم ۱۵:‏۲۴،‏ ۲۸‏.‏

۹.‏ پِطرُس احتمالاً چه زمانی به جایی نقل مکان کرد که نیاز بیشتر به بشارت بود؟‏ (‏عکس اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ پِطرُس رسول وقتی به جایی رفت که نیاز بیشتر به پخش بشارت بود بیش از ۵۰ سال داشت.‏ از کجا این موضوع را می‌دانیم؟‏ احتمالاً او همسن عیسی یا کمی بزرگ‌تر از او بود.‏ از این رو،‏ در سال ۴۹ م.‏ وقتی با دیگر رسولان در اورشلیم به گرد هم جمع شدند،‏ می‌بایست تقریباً ۵۰ سال می‌داشت.‏ (‏اعما ۱۵:‏۷‏)‏ پِطرُس مدتی پس از این جلسه به بابل رفت تا به جمعیت بزرگ یهودیان آنجا موعظه کند.‏ (‏غلا ۲:‏۹‏)‏ وقتی او اولین نامهٔ الهامی خود را تقریباً در ۶۲ م.‏ نوشت در بابل ساکن بود.‏ (‏۱پطر ۵:‏۱۳‏)‏ نقل مکان به سرزمین دیگر اغلب دشوار است.‏ با این حال،‏ پِطرُس اجازه نداد که سن بالا مانع شادی‌ای شود که از خدمت بیشتر به یَهُوَه حاصل می‌شود.‏

۱۰،‏ ۱۱.‏ تجربهٔ کسی را بیان کنید که در سن بالا به جایی نقل مکان کرده است که نیاز بیشتر به مبشّر است.‏

۱۰ امروزه بسیاری از مسیحیان بالای ۵۰ سال با تغییر یافتن زندگی‌شان قادر شده‌اند یَهُوَه را به طرق دیگر خدمت کنند.‏ برخی به جایی نقل مکان کرده‌اند که نیاز بیشتر به مبشّر است.‏ برای مثال،‏ رابرت نوشت:‏ «من و همسرم در اواسط پنجاه‌سالگی متوجه شدیم که فرصت‌هایی جدید برایمان به وجود آمده است.‏ پسرمان مستقل شده بود،‏ والدینی نداشتیم که از آنان نگهداری کنیم و ارثی کوچک دریافت کرده بودیم.‏ حساب کردم که با فروش خانه می‌توانیم بدهی خانه را پرداخت کنیم و تا زمان دریافت حقوقِ بازنشستگی به اندازهٔ کافی پول داریم.‏ شنیدیم که تعداد زیادی از مردم بولیوی،‏ تدریس کتاب مقدّس را می‌پذیرند و مخارج زندگی در آنجا پایین است.‏ پس تصمیم گرفتیم به آنجا نقل مکان کنیم.‏ آسان نبود که خود را با سرزمین جدید وفق دهیم.‏ همه چیز با آمریکای شمالی متفاوت است.‏ ولی تلاش ما بی‌ثمر نبوده است.‏»‏

۱۱ رابرت ادامه داد:‏ «اکنون تمام زندگی ما حول‌وحوش فعالیت‌های جماعت است.‏ برخی از آنانی که کتاب مقدّس را از ما تعلیم می‌گرفتند تعمید گرفته‌اند.‏ یک خانواده که کتاب مقدّس را به آنان آموزش داده‌ایم در دهکده‌ای کوچک و فقیر زندگی می‌کنند که با ما چندین کیلومتر فاصله دارند.‏ با این  حال،‏ هر هفته این راه دشوار را طی می‌کنند تا در جلسات حضور یابند.‏ شادی دیدن پیشرفت این خانواده و شروع خدمت پیشگامی پسر ارشدشان وصف‌ناپذیر است!‏»‏

نیاز در محدوده‌های خارجی‌زبان

۱۲،‏ ۱۳.‏ تجربهٔ برادری را بیان کنید که یَهُوَه را پس از بازنشستگی به طریقی جدید خدمت می‌کند.‏

۱۲ جماعات و گروه‌های خارجی‌زبان از الگوی برادران و خواهران سنین بالا می‌توانند به خوبی فایده برند.‏ همچنین موعظه در این محدوده‌ها بسیار شادی‌آوری است.‏ برای مثال،‏ برادری به نام برایان نوشت:‏ «وقتی من در ۶۵سالگی در انگلیس بازنشسته شدم زندگی من و همسرم یکنواخت شد.‏ فرزندانمان مستقل شده بودند و در خدمت موعظه به ندرت کسی یافت می‌شد که به یادگیری کتاب مقدّس علاقه نشان دهد.‏ در همان دوران در موعظه با مردی جوان از چین روبرو شدم که در دانشگاه محلّی تحقیق و پژوهش می‌کرد.‏ او دعوت مرا برای شرکت در جلسه و یادگیری کتاب مقدّس پذیرفت.‏ پس از چند هفته همکارش را به همراه آورد.‏ دو هفته بعد از آن دومین همکارش را آورد و سپس سومین را.‏

۱۳ ‏«وقتی چهارمین همکارش درخواست یادگیری کتاب مقدّس کرد با خودم فکر کردم:‏ ‹درست است که از کار بازنشسته شدم ولی از خدمت به یَهُوَه که بازنشسته نشدم.‏› از این رو،‏ نظر همسرم را که دو سال از من کوچک‌تر است در مورد یادگیری زبان چینی پرسیدم.‏ او موافقت کرد و با هم به وسیلهٔ درس‌های ضبط‌شده به یادگیری زبان چینی پرداختیم.‏ الآن ده سال از آن زمان می‌گذرد.‏ ما با موعظه در محدودهٔ خارجی‌زبان دوباره احساس جوانی می‌کنیم.‏ تا کنون به ۱۱۲ چینی کتاب مقدّس را آموزش داده‌ایم!‏ بسیاری از آنان به جلسات آمده‌اند.‏ یکی از آنان اکنون به همراه ما پیشگامی می‌کند.‏»‏

شاید هنوز بتوانید خدمت موعظهٔ خود را افزایش دهید (‏بندهای ۱۲،‏ ۱۳ ملاحظه شود)‏

آنچه از دستتان برمی‌آید انجام دهید

۱۴.‏ مسیحیان سنین بالا از چه موضوعی می‌توانند شاد باشند و پولُس چه الگویی برای آنان به جا گذاشت؟‏

۱۴ البته همهٔ مسیحیان بالای ۵۰ سال قادر نیستند  یَهُوَه را به طرق جدید خدمت کنند.‏ برخی از آنان از سلامت کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر از والدین سالمند خود نگهداری می‌کنند یا فرزندانشان هنوز به آنان وابسته‌اند.‏ اگر وضعیت شما چنین است فراموش نکنید که یَهُوَه برای هر خدمتی که انجام می‌دهید ارزش قائل است.‏ به جای یأس و دلسردی از انجام دادن آنچه از دستتان برمی‌آید شاد باشید.‏ برای مثال،‏ به نمونهٔ پولُس رسول توجه کنید.‏ او سال‌ها در خانه‌ای زندانی بود و قادر نبود به سفرهای میسیونری خود ادامه دهد.‏ ولی هر گاه مردم به دیدنش می‌آمدند دربارهٔ کتاب مقدّس با آنان سخن می‌گفت و ایمانشان را تقویت می‌نمود.‏—‏اعما ۲۸:‏۱۶،‏ ۳۰،‏ ۳۱‏.‏

۱۵.‏ چرا مسیحیان سنین بالا بسیار پرارزشند؟‏

۱۵ یَهُوَه از بابت خدمت این برادران و خواهران نیز بسیار قدردان است.‏ درست است که سلیمان اشاره کرد روزهای بلا بهترین دوران زندگی نیست.‏ با این حال،‏ یَهُوَه از حمد و ستایش این مسیحیان سالمند آگاه و برای آن ارزش قائل است.‏ (‏لو ۲۱:‏۲-‏۴‏)‏ ما برای الگوی این خادمان وفادار در جماعات بسیار ارزش قائلیم.‏

۱۶.‏ حَنّا احتمالاً شادی چه افتخاری را نیافت اما در پرستش خدا چه کرد؟‏

۱۶ در کتاب مقدّس آمده است که زنی به نام حَنّا تا سالمندی به حمد و سپاس یَهُوَه ادامه داد.‏ او بیوه بود و وقتی عیسی متولّد شد ۸۴ سال داشت.‏ ظاهراً عمر او کفاف نداد که پیرو عیسی شود،‏ با روح‌القدس مسح گردد یا بشارت پادشاهی خدا را اعلام کند.‏ با این حال،‏ آنچه که از دستش برمی‌آمد شادمانه انجام داد.‏ «او هیچگاه معبد را ترک نمی‌کرد،‏ بلکه شبانه‌روز،‏ با روزه و دعا به عبادت مشغول بود.‏» (‏لو ۲:‏۳۶،‏ ۳۷‏)‏ وقتی کاهن هر روز صبح و عصر در معبد بخور می‌سوزاند،‏ حَنّا در حیاط معبد به همراه جمعیت در دل دعا می‌کرد که احتمالاً نیم ساعت طول می‌کشید.‏ وقتی او عیسای نوزاد را دید «با همهٔ کسانی که چشم‌انتظار رهایی اورشلیم بودند،‏ دربارهٔ عیسی سخن گفت.‏»—‏لو ۲:‏۳۸‏.‏

۱۷.‏ چگونه می‌توانیم به مسیحیان سالمند و کم‌بنیه کمک کنیم تا در پرستش حقیقی شرکت کنند؟‏

۱۷ امروزه ما باید برای کمک به مسیحیان سالمند و کم‌بنیه هوشیار باشیم.‏ برخی از آنان با آن که مشتاقند در جلسات و مجمع‌ها حضور یابند قادر به این کار نیستند.‏ جماعات در بعضی از مناطق تدارکی دیده‌اند تا این سالخوردگان از طریق تلفن به جلسات گوش دهند.‏ البته چنین تدارکی در هر جا امکان‌پذیر نیست.‏ با این حال،‏ مسیحیانی که قادر به حضور در جلسات نیستند می‌توانند از پرستش حقیقی حمایت کنند.‏ برای مثال،‏ دعاهایشان برای جماعات مسیحی بسیار مؤثر است.‏—‏مزمور ۹۲:‏۱۳،‏ ۱۴ خوانده شود.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ مسیحیان سالمند ممکن است از چه موضوعی آگاه نباشند؟‏ ب)‏ چه کسانی می‌توانند این توصیه را به کار برند:‏ «آفرینندهٔ خود را .‏ .‏ .‏ به یاد آور»؟‏

۱۸ مسیحیان سالمند شاید آگاه نباشند که چقدر موجب تشویق دیگرانند.‏ برای مثال،‏ حَنّا تمام سال‌های زندگی‌اش در معبد وفادار ماند.‏ او احتمالاً نمی‌دانست که اعمالش قرن‌ها بعد موجب تشویق دیگران خواهد شد.‏ مهر و محبت حَنّا به یَهُوَه در کتاب مقدّس ثبت شده است.‏ بدون شک مهر و محبت شما به خدا نیز در دل‌های هم‌ایمانانتان ثبت شده است.‏ جای تعجب نیست که کلام خدا می‌گوید:‏ «سفیدمویی تاج جمال است،‏ هنگامی که در راه عدالت یافت شود.‏»—‏امث ۱۶:‏۳۱‏.‏

۱۹ همهٔ ما در خدمت به یَهُوَه محدودیت‌هایی داریم.‏ با این حال،‏ اگر هنوز قدرت و توانایی دارید این کلام الهامی را به دل بسپارید:‏ «آفرینندهٔ خود را .‏ .‏ .‏ به یاد آور قبل از آنکه روزهای بلا برسد.‏»—‏جا ۱۲:‏۱‏.‏