به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژانویه ۲۰۱۴

در این شماره بررسی می‌شود که یَهُوَه همواره پادشاه بوده است.‏ همچنین به درکمان از پادشاهی مسیح و آنچه انجام داده است می‌افزاید.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏غرب آفریقا

چه چیزی برخی از اروپایی‌ها را برانگیخته است که به غرب آفریقا نقل مکان کنند و نتیجهٔ آن چه بوده است؟‏

یَهُوَه،‏ پادشاه ابدی را پرستش کنید

در این مقاله خواهیم آموخت که عملکرد یَهُوَه همچون پدر و اقتدار حاکمیتش چگونه ما را به او نزدیک می‌سازد.‏

۱۰۰ سال پادشاهی خدا چه تأثیری بر ما گذاشته است؟‏

چگونه می‌توانیم از حکمرانی مسیح فایده ببریم؟‏ در این مقاله بررسی می‌شود که عیسای پادشاه چگونه تابعین خود را پاک ساخته،‏ آموزش داده و سازماندهی کرده است.‏

در نوجوانی تصمیمات عاقلانه بگیرید

بسیاری از نوجوانان و جوانان مسیحیِ وقف‌شده با کمک به دیگران شادی فراوان می‌یابند.‏ چگونه می‌توانید سهمی بیشتر در این کار رضایت‌بخش داشته باشید؟‏

خدمت به یَهُوَه قبل از رسیدن روزهای بلا

در خدمت به یَهُوَه چه فرصت‌های ویژه‌ای برای مسیحیان سنین بالا وجود دارد؟‏

‏‹پادشاهی خدا› چه وقت می‌آید؟‏

چرا اطمینان داریم که عیسای پادشاه ارادهٔ خدا را به زودی بر زمین به کمال خواهد رساند؟‏

راهی که در بچگی برگزیدم

پسربچه‌ای از کلمبوس واقع در اوهایوی آمریکا تصمیم گرفت زبان کامبوجی بیاموزد.‏ چرا؟‏ این تصمیم چگونه جهت زندگی‌اش را معین ساخت؟‏