به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات اکتبر ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۸ نوامبر–‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ است.‏

زندگی‌نامه

تلاش کردیم تا اشخاص نمونه را سرمشق قرار دهیم

تشویق و تحسین از سوی مسیحیان بالغ سبب می‌شود تا دیگران هدف‌های باارزش برای خود بگذارند و به آن‌ها دست یابند.‏ توماس مک‌لِین توضیح می‌دهد که چگونه دیگران نمونه‌ای خوب برای او بودند و چگونه او خود برای یاری رساندن به دیگران نمونه‌ای خوب از خود به جای گذاشته است.‏

‏«محبت به غریبان را فراموش مکنید»‏

یهوه با چه دیدی به غریبان می‌نگرد؟‏ شما چگونه می‌توانید به غریبان کمک کنید که در جماعت احساس غربت نکنند؟‏

خدمت در محدودهٔ خارجی‌زبان و حفظ سلامت روحانی

برای مسیحیان حفظ سلامت روحانی خود و خانواده‌شان باید اولویت داشته باشد.‏ خدمت در محدودهٔ خارجی‌زبان می‌تواند مشکلاتی را به همراه آورد.‏

آیا «خردمندی» را پاس می‌دارید؟‏

چه تفاوتی میان خردمندی،‏ علم و آگاهی،‏ و درک و فهم وجود دارد؟‏ درک مفاهیم آن‌ها حقیقتاً فوایدی برایمان به همراه دارد.‏

ایمانتان را بر آنچه امید بسته‌اید،‏ استوار سازید

نمونه‌های عالی ایمانِ خادمان وفادار خدا،‏ چه در زمان باستان و چه امروزه ما را ترغیب می‌کند که آنان را سرمشق قرار دهیم.‏ چگونه می‌توانیم ایمان خود را استوار سازیم؟‏

به وعده‌های خدا ایمان ورزید

ایمان داشتن به چه مفهوم است؟‏ چگونه می‌توانیم ایمان‌مان را در عمل نشان دهیم؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در قرن اول رومیان تا چه حد به مقامات یهودی در یهودیه آزادی عمل داده بودند؟‏ آیا در زمان باستان کسی حقیقتاً در مزرعهٔ شخصی دیگر تخم علف هرز می‌پاشید؟‏