به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات اکتبر ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۸ نوامبر–‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ است.‏

زندگی‌نامه

تلاش کردیم تا اشخاص نمونه را سرمشق قرار دهیم

تشویق و تحسین از سوی مسیحیان بالغ سبب می‌شود تا دیگران هدف‌های باارزش برای خود بگذارند و به آن‌ها دست یابند.‏ توماس مک‌لِین توضیح می‌دهد که چگونه دیگران نمونه‌ای خوب برای او بودند و چگونه او خود برای یاری رساندن به دیگران نمونه‌ای خوب از خود به جای گذاشته است.‏

‏«محبت به غریبان را فراموش مکنید»‏

یهوه با چه دیدی به غریبان می‌نگرد؟‏ شما چگونه می‌توانید به غریبان کمک کنید که در جماعت احساس غربت نکنند؟‏

خدمت در محدودهٔ خارجی‌زبان و حفظ سلامت روحانی

برای مسیحیان حفظ سلامت روحانی خود و خانواده‌شان باید اولویت داشته باشد.‏ خدمت در محدودهٔ خارجی‌زبان می‌تواند مشکلاتی را به همراه آورد.‏

آیا «خردمندی» را پاس می‌دارید؟‏

چه تفاوتی میان خردمندی،‏ علم و آگاهی،‏ و درک و فهم وجود دارد؟‏ درک مفاهیم آن‌ها حقیقتاً فوایدی برایمان به همراه دارد.‏

ایمانتان را بر آنچه امید بسته‌اید،‏ استوار سازید

نمونه‌های عالی ایمانِ خادمان وفادار خدا،‏ چه در زمان باستان و چه امروزه ما را ترغیب می‌کند که آنان را سرمشق قرار دهیم.‏ چگونه می‌توانیم ایمان خود را استوار سازیم؟‏

به وعده‌های خدا ایمان ورزید

ایمان داشتن به چه مفهوم است؟‏ چگونه می‌توانیم ایمان‌مان را در عمل نشان دهیم؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در قرن اول رومیان تا چه حد به مقامات یهودی در یهودیه آزادی عمل داده بودند؟‏ آیا در زمان باستان کسی حقیقتاً در مزرعهٔ شخصی دیگر تخم علف هرز می‌پاشید؟‏