به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

بیدار شوید!‏  |  شمارهٔ ۳ ۲۰۱۷

نام خدا با خط عبری کهن در بسیاری از دست‌نوشته‌های باستانی از کتاب مقدّس دیده می‌شود

 دیدگاه کتاب مقدّس

نام خدا

نام خدا

میلیون‌ها نفر خدا را با عناوینی احترام‌آمیز مخاطب قرار می‌دهند،‏ عناوینی مثل خداوند،‏ پروردگار،‏ اللّ‍ه یا همان خدا.‏ اما خدا نامی مختص به خود دارد.‏ آیا دانستن نام خدا و استفاده از آن مهم است؟‏

نام خدا چیست؟‏

نظر برخی از مردم:‏

 

بسیاری از کسانی که خود را مسیحی می‌خوانند،‏ معتقدند که نام خدا عیسی است.‏ برخی دیگر بر این باورند که خدا نیازی به نام ندارد،‏ چون تنها یک خدای قادر مطلق وجود دارد.‏ گروهی دیگر می‌گویند نسبت دادن یک نام خاص به خدا شایسته نیست.‏

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏

 

نام خدای قادر مطلق،‏ عیسی نیست،‏ زیرا عیسی خدای قادر مطلق نیست.‏ در واقع عیسی به پیروانش تعلیم داده است که به خدا چنین دعا کنند:‏ «ای پدر،‏ نام تو مقدّس باد.‏» (‏لوقا ۱۱:‏۲‏)‏ عیسی خود نیز به او اینچنین دعا کرد:‏ «ای پدر،‏ نام خود را جلال بده.‏»—‏یوحنا ۱۲:‏۲۸‏.‏

در کتاب مقدّس،‏ خدا در مورد خود گفته است:‏ «من یهوه هستم!‏ نام من این است!‏ من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد.‏» (‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏)‏ «یهوه» متناظر فارسی تتراگراماتُن یعنی چهار حرف بی‌صدای יהוה در زبان عبری است که نشان‌دهندهٔ نام الٰهی است.‏ * این نام حدود ۷۰۰۰ مرتبه در نوشته‌های عبری کتاب مقدّس آمده است.‏ نام الٰهی بیش از هر عنوان دیگری همچون «خدا،‏» «قادر مطلق» یا «خداوند» و بیش از هر نام دیگری همچون ابراهیم،‏ موسی یا داوود در کتاب مقدّس ذکر شده است.‏

استفادهٔ شایسته از نام خدا و حفظ حرمت نام او بجاست و هیچ کجای کتاب مقدّس ما را از این کار منع نکرده است.‏ برعکس آیات کتاب مقدّس روشن می‌سازد که خادمان خدا آزادانه از نام الٰهی استفاده می‌کردند.‏ گاه این نام بخشی از اسمی بود که روی فرزندانشان می‌گذاشتند،‏ برای مثال،‏ ایلیّا یعنی «یَهُوَه خدای من است» و زَکَریا یعنی «یَهُوَه به یاد آورده است.‏» همچنین آنان در گفتگوهای روزمره‌شان از نام خدا استفاده می‌کردند.‏—‏روت ۲:‏۱۲‏.‏

خدا می‌خواهد که ما از نام او استفاده کنیم.‏ در کتاب مقدّس چنین ترغیب شده‌ایم:‏ «یَهُوَه را حمد گویید و نام او را بخوانید.‏» (‏مزمور ۱۰۵:‏۱‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ حتی خدا از ‹آنان که نام او را گرامی می‌دارند› به‌خوبی یاد کرده است.‏—‏مَلاکی ۳:‏۱۶‏.‏

‏«بگذار بدانند که تو تنها،‏ که نامت یهوه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏»—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏

 نام خدا به چه معناست؟‏

برخی محققان بر این عقیده‌اند که معنی نام خدا به عبری چنین است،‏ «او سبب شدن می‌شود.‏» در واقع نام خدا این مفهوم را در بر دارد که او برای عملی ساختن مقصودش هم خود هر آنچه لازم بیند،‏ می‌شود و هم آفریده‌هایش آنچه لازم بیند،‏ می‌شوند.‏ تنها آفریدگار،‏ خدای قادر مطلق می‌تواند هماهنگ با این نام عمل کند.‏

برای شما به چه مفهوم است؟‏

 

دانستن نام خدا بر دیدتان نسبت به او تأثیر دارد،‏ چرا که نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن با او آسان‌تر خواهد شد.‏ در واقع،‏ اگر نام کسی را ندانید چطور می‌توانید به او نزدیک و با او صمیمی شوید؟‏ اما همین امر که خدا نام خود را آشکار کرده است،‏ نشان می‌دهد که این خواست اوست که به او نزدیک شوید.‏—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

شما می‌توانید اطمینان داشته باشید که یَهُوَه همواره هماهنگ با مفهوم نامش عمل خواهد کرد،‏ او خدایی است که همواره وعده‌ها و خواسته‌هایش را به تحقق می‌رساند.‏ از این رو در کتاب مقدّس آمده است:‏ «آنان که نام تو را می‌شناسند،‏ بر تو توکل می‌دارند.‏» (‏مزمور ۹:‏۱۰‏)‏ همچنان که بیشتر دریابید که نام خدا با خصوصیات او از جمله،‏ احسان،‏ دلسوزی،‏ شفقّت و عدالت ارتباط نزدیک دارد،‏ بیشتر بر او توکل خواهید کرد.‏ (‏خروج ۳۴:‏۵-‏۷‏)‏ به راستی دانستن این که یَهُوَه همواره به وعده‌هایش جامهٔ عمل می‌پوشاند و در عین حال هیچ گاه خلاف خصوصیاتش عمل نمی‌کند،‏ بر اعتماد ما به او می‌افزاید و به ما اطمینان خاطر می‌بخشد.‏

روشن است که خدای قادر مطلق را با نامش شناختن افتخاری بزرگ است که می‌تواند درِ برکات فراوانی را به روی شما اکنون و برای آینده بگشاید.‏ خدا چنین وعده داده است:‏ ‹او را خواهم رهانید؛‏ چون نام مرا می‌شناسد.‏›—‏مزمور ۹۱:‏۱۴‏.‏

‏«هر که نام یَهُوَه را بخواند نجات خواهد یافت.‏»—‏رومیان ۱۰:‏۱۳‏.‏

نام خدا در زبان‌های مختلف

^ بند 9 بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس نام خدا را حذف کرده‌اند و عناوینی همچون خداوند را جایگزین آن کرده‌اند،‏ برخی نیز نام خدا را تنها در برخی آیات یا در پاورقی آورده‌اند.‏ در سرتاسر ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان انگلیسی،‏ نام خدا ذکر شده است.‏ بخش یونانی ترجمهٔ دنیای جدید به زبان فارسی موجود است و نام خدا در آن به کار رفته است.‏