به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

بیدار شوید!‏  |  شمارهٔ ۳ ۲۰۱۷

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

چرا به نظر می‌آید که دنیا از کنترل خارج شده است؟‏

در کتاب مقدّس آمده است:‏ «راه انسان از آنِ او نیست،‏ و آدمی که راه می‌رود،‏ قادر به هدایت قدمهای خویش نمی‌باشد.‏»—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳‏.‏

در این شماره از بیدار شوید!‏ توضیح داده می‌شود که چرا بسیاری معتقدند آیندهٔ دنیا روشن خواهد بود.‏