مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

امروزه اغلب در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شخصیت‌هایی با نیروهای ماورای طبیعی همچون ساحران،‏ جادوگران و خون‌آشام‌ها به تصویر کشیده می‌شوند.‏

به نظر شما آیا این‌ها صرفاً سرگرم‌کننده و بی‌ضررند یا در پس آن خطری وجود دارد؟‏

این شمارهٔ مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» توضیح می‌دهد که چرا موضوعاتی از این قبیل برای مردم جذاب و گیراست و همین طور در پس این نیروها چه چیز نهفته است.‏