مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا مایلید با کتاب مقدّس آشنا شوید؟‏

آیا مایلید با کتاب مقدّس آشنا شوید؟‏

لازم نیست .‏ .‏ .‏

  • تحصیلات خاصّی داشته باشید.‏

  • پول داشته باشید.‏

  • کورکورانه آن را بپذیرید.‏

بلکه لازم است .‏ .‏ .‏

  • از «قدرت استدلال» خود بهره گیرید.‏—‏رومیان ۱۲:‏۱

  • آمادهٔ یادگیری باشید.‏

شاید از پاسخ‌های قانع‌کنندهٔ کتاب مقدّس به پرسش‌هایتان متعجب شوید.‏