به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | حقیقت در مورد نیروهای ماورای طبیعی

امور ماورای طبیعی موضوعی جذاب برای مردم امروز

امور ماورای طبیعی موضوعی جذاب برای مردم امروز

‏«خون‌آشام‌ها،‏ گرگ‌مانندها و زامبی‌ها کنار می‌روند و جای خود را به دیوزدگان و جن‌گیرها می‌دهند.‏»—‏وال استریت جورنال.‏

ساحرانِ پیر و جوان،‏ جادوگران جذاب و خون‌آشام‌های خوش‌قیافه تنها چند نمونه از شخصیت‌های بازار کتاب،‏ فیلم و بازی‌های کامپیوتری هستند.‏ دلیل جذابیت و گیرایی موضوعات ماورای طبیعی و سحر و جادو چیست؟‏ *

کِلاد فیشِر،‏ پروفسور جامعه‌شناس می‌گوید:‏ «درگذشته از هر ده آمریکایی،‏ یک نفر به وجود ارواح مردگان اعتقاد داشت،‏ اما امروزه از هر سه نفر،‏ یک نفر چنین اعتقادی دارد.‏ ظاهراً تعداد جوانان آمریکایی که به طریقی به نیروهای ماورای طبیعی و سحرآمیز متوسل شده‌اند و به وجود ارواح مردگان و خانهٔ ارواح معتقدند،‏ دو برابر افراد مسن است.‏»‏

از این رو بازار داستان‌هایی در مورد ارواح شریر که انسان‌ها را تسخیر می‌کنند،‏ به نحو نگران‌کننده‌ای داغ است.‏ مایکل کالیا در «وال استریت جورنال» یکی از روزنامه‌های مطرح تجاری می‌نویسد:‏ «بار دیگر علاقه به موضوع ارواح شریر که به کالبد انسان‌ها می‌روند در محصولات فرهنگی رواج یافته است.‏ می‌توان گفت که دلیل آن افزایش تولیدات بازار تفریحات در مورد زامبی‌ها،‏ گرگ‌مانندها و خون‌آشام‌ها در دههٔ اخیر بوده است.‏»‏

در گزارشی آمده است که «در سراسر دنیا از ۲۵ تا ۵۰ درصد مردم به وجود ارواح مردگان و موضوعات پیرامون آن اعتقاد دارند که بازتاب آن در ادبیات بیشتر فرهنگ‌ها به صورت بارزی به چشم می‌خورد.‏» بر اساس همه‌پرسی دو محقق جامعه‌شناس در آمریکا،‏ «بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم آمریکا به نیروهای ماورای طبیعی اعتقاد دارند.‏»‏

آیا اموری که با نیروهای ماورای طبیعی و سحرآمیز در ارتباط است،‏ بی‌ضرر و صرفاً سرگرم‌کننده‌اند؟‏

^ بند 4 ماورای طبیعی:‏ «فراتر از حوزهٔ کارکرد قانونهای طبیعت.‏»—‏فرهنگنامهٔ فارسی معاصر.‏