مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشگفتار

پیشگفتار

آمار نشان می‌دهد که افسردگی در میان نوجوانان به حد نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است.‏

راه‌حل این مشکل چیست؟‏

در این نسخه از مجلّهٔ بیدار شوید!‏ توصیه‌هایی برای نوجوانانی که دچار افسردگی هستند،‏ آمده است.‏ همچنین والدین می‌توانند برای حمایت از فرزندانشان و دلگرمی دادن به آنان،‏ از این توصیه‌ها کمک گیرند.‏