مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

شناخت هویت فردی‌ات تو را قادر می‌سازد در توفان‌های شدید ایستادگی کنی

 برای جوانان

۹:‏ هویت فردی

۹:‏ هویت فردی

به چه معنی است؟‏

هویت فردی تو به نام و ظاهر تو محدود نمی‌شود،‏ ارزش‌ها،‏ اعتقادات و شخصیت تو را نیز شامل می‌شود.‏ در واقع،‏ هویت تو تمامی خصوصیات باطنی و ظاهری توست که تو را می‌سازد.‏

چرا مهم است؟‏

شناخت و داشتن هویت فردی موجب می‌شود به جای این که همرنگ جوانان دیگر شوی و اجازه دهی آنان تو را کنترل کنند،‏ هماهنگ با باورها و عقاید خود عمل کنی.‏

‏«بسیاری مانند مانکن‌های پشت ویترینِ مغازه‌ها هستند.‏ آنان لباسشان را خود انتخاب نمی‌کنند،‏ کسان دیگری آن را برایشان انتخاب می‌کنند.‏»—‏اِدرییَن.‏

‏«من یاد گرفته‌ام که چگونه حتی در شرایط سخت از آنچه درست است جانبداری کنم.‏ به این ترتیب دوستان واقعی‌ام را می‌شناسم،‏ کسانی که به معیارهای من احترام می‌گذارند و من در کنارشان احساس راحتی می‌کنم.‏»—‏کُورتنی.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «دیگر همشکل این دنیا مشوید،‏ بلکه با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۲‏.‏

چه می‌توان کرد؟‏

با تأمّل بر نقاط قوّت،‏ نقاط ضعف و باورهایت تشخیص بده،‏ اکنون چه شخصیتی داری و چه شخصیتی می‌خواهی داشته باشی.‏ برای شروع می‌توانی به این پرسش‌ها پاسخ دهی.‏

نقاط قوّت:‏ چه توانایی‌ها و استعدادهایی دارم؟‏ نقاط قوّتم چیست؟‏ (‏برای مثال:‏ آیا وقت‌شناسم؟‏ خویشتندارم؟‏ سخت‌کوشم؟‏ سخاوتمندم؟‏)‏ چه کارهای مثبتی انجام می‌دهم؟‏

توصیه:‏ آیا برایت دشوار است اعمال و خصوصیات مثبت خود را تشخیص دهی؟‏ از پدر،‏ مادر یا دوستی قابل اعتماد بپرس که او چه نقاط قوّتی در تو می‌بیند و چرا.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «هر کس باید اعمال خود را بیازماید،‏ آنگاه شادی‌اش از اعمال خویش خواهد بود و نیازی نخواهد داشت که خود را با دیگران مقایسه کند.‏»—‏غَلاطیان ۶:‏۴‏.‏

نقاط ضعف:‏ باید بیش از همه روی چه جنبه‌ای از شخصیتم کار کنم؟‏ بیشتر از هر زمان چه موقع به عملی خطا وسوسه می‌شوم؟‏ در چه زمینه‌هایی نیاز به خویشتنداری بیشتر دارم؟‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «اگر بگوییم:‏ ‹بی‌گناه هستیم› خود را فریب می‌دهیم و راستی در ما نیست.‏»—‏۱یوحنا ۱:‏۸‏.‏

باورها:‏ چه معیارهای اخلاقی‌ای را دنبال می‌کنم،‏ و چرا؟‏ آیا به خدا معتقدم؟‏ چه شواهدی مرا به وجود او معتقد ساخته است؟‏ چه اعمالی از نظر من ناعادلانه است،‏ و چرا؟‏ آینده را چگونه می‌بینم؟‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «دوراندیشی تو را نگاهبانی خواهد کرد و فهم،‏ تو را پاس خواهد داشت.‏»—‏امثال ۲:‏۱۱‏.‏