مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

رشد معنوی

رشد معنوی

همان طور که در مقالهٔ اول گفته شد بسیاری کتاب مقدّس را به دلیل راهنمایی‌ها و تعالیم آن مقدّس می‌شمارند.‏ آنان بر این عقیده‌اند که با خواندن و به کاربستن راهنمایی‌های آن از لحاظ معنوی رشد می‌کنند و مفهوم و مقصود زندگی را درک می‌کنند.‏

از دید کتاب مقدّس کسانی که به «امور روحانی» یا رشد معنوی اهمیت می‌دهند،‏ برای معیارهای خدا ارزش قائلند و مطابق با آن زندگی می‌کنند.‏ اما «افراد نَفسانی» به افکار خود متکی‌اند و خواسته‌ها و امیال خود را دنبال می‌کنند.‏—‏یهودا ۱۸،‏ ۱۹،‏ اِفِسُسیان ۵:‏۱‏.‏

امید

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«اگر در روز سختی دلسرد شوی،‏ قدرتت کم می‌شود.‏»—‏امثال ۲۴:‏۱۰‏،‏ دج.‏

این به چه معناست؟‏ دلسردی و ناامیدی می‌تواند از قدرت و توانمان برای غلبه بر مشکلات بکاهد.‏ اما امید به ما قدرت می‌بخشد تا ادامه دهیم.‏ دانستن این که مشکلاتمان موقتی است،‏ به ما دلگرمی می‌دهد.‏ حتی می‌توان انتظار داشت که از موقعیتی سخت نتیجه‌ای خوب حاصل شود.‏

چه می‌توان کرد؟‏ دیدی مثبت به آینده داشته باشید.‏ به جای این که خود را بابت آنچه ممکن است پیش آید نگران کنید یا منتظر شرایطی ایده‌آل برای عمل باشید،‏ هماهنگ با اهدافتان قدم بردارید.‏ البته همیشه احتمال وقوع حادثه یا واقعه‌ای غیرمنتظره وجود دارد.‏ (‏جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ اما اغلب موقعیت از آنچه انتظار داریم،‏ بهتر می‌شود.‏ در کتاب مقدّس این تشبیه زیبا آمده است:‏ «بامدادان بذر خود را بِکار،‏ و شامگاهان دست خود را باز مدار.‏ زیرا نمی‌دانی کدام ثمر خواهد داد،‏ این یا آن،‏ یا آنکه هر دو به یکسان نیکو خواهد بود.‏»—‏جامعه ۱۱:‏۶‏.‏

 پاسخ به پرسش‌های مهم زندگی

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«کلام تو راستی است.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۶۰‏.‏

این به چه معناست؟‏ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که می‌توان گفت برای همه مطرح است.‏ برای مثال،‏ پرسش‌هایی از این قبیل:‏

  • ما چگونه هستی یافته‌ایم؟‏

  • چرا به وجود آمده‌ایم؟‏

  • بعد از مرگ چه روی می‌دهد؟‏

  • آیا زندگی همین است؟‏

میلیون‌ها نفر در سراسر زمین با بررسی کتاب مقدّس و یافتن پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی دیگر زندگی‌شان را بهبود بخشیده‌اند.‏

چه می‌توان کرد؟‏ شما نیز تعالیم کتاب مقدّس را بررسی کنید.‏ از شاهدان یَهُوَه برای درک کتاب مقدّس کمک بخواهید.‏ به مطالبی که در سایت jw.org/fa آمده است نظری بیندازید یا در یکی از جلسات ما که رایگان و برای عموم آزاد است شرکت کنید.‏

اصولی دیگر از کتاب مقدّس

در سایت jw.org/fa فیلم کوتاهی را ببینید،‏ با عنوان:‏ چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ این فیلم به ۸۸۰ زبان موجود است

به نیاز معنوی خود توجه کنید.‏

‏«خوشا به حال کسانی که به نیاز خود به هدایت الٰهی آگاهند.‏»—‏مَتّی ۵:‏۳‏،‏ پاورقی.‏

از طریق کتاب مقدّس خدا را بهتر بشناسید.‏

‏‹خدا را جستجو کنید و اگر با سعی تمام او را بجویید،‏ حقیقتاً او را خواهید یافت.‏ به‌راستی که او از هیچ یک از ما دور نیست.‏›—‏اعمال ۱۷:‏۲۷‏.‏

پیام کتاب مقدّس را بخوانید و بر آن تأمل کنید.‏

‏«خوشا به حال کسی که .‏ .‏ .‏ رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند.‏ .‏ .‏ .‏ در هر آنچه کند کام یابد.‏»—‏مزمور ۱:‏۲،‏ ۳‏.‏