مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

همواره موضوع اصلی را مد نظر داشته باشید

همواره موضوع اصلی را مد نظر داشته باشید

‏«بگذار بدانند که تو تنها،‏ که نامت یهوه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏»—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏

سرودهای:‏ ۴۶،‏ ۱۳۶

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ همهٔ انسان‌ها با چه موضوع مهمی روبرو هستند؟‏ ب)‏ درک این موضوع تا چه حد اهمیت دارد؟‏

امروزه پول در زندگی بسیاری از انسان‌ها مهم‌ترین چیز است.‏ تمرکز آنان در زندگی بر این است که ثروت بیندوزند و دارایی‌شان را حفظ کنند.‏ برای برخی دیگر،‏ خانواده،‏ سلامتی یا موفقیت،‏ مهم‌ترین چیز در زندگی‌شان است.‏

۲ اما موضوع دیگری هست که از موارد بالا بسیار مهم‌تر است؛‏ یعنی حق حکمرانی یَهُوَه خدا.‏ ما باید مراقب باشیم که این موضوع مهم و حیاتی در نظرمان تیره و تار نشود.‏ چگونه ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟‏ شاید چنان غرق امور روزمرهٔ زندگی شویم که اهمیت حکمرانی خدا را فراموش کنیم.‏ یا این که اجازه دهیم فشار مشکلات،‏ این موضوع مهم را در نظرمان تیره و تار سازد.‏ از سوی دیگر هر چه بیشتر به اهمیت پشتیبانی از حکمرانی یَهُوَه خدا پی ببریم،‏ بهتر می‌توانیم با مشکلات روزمره مقابله کنیم.‏ چنین درکی به ما کمک می‌کند که به یَهُوَه خدا نزدیک‌تر شویم.‏

چرا اهمیت دارد؟‏

۳.‏ شیطان در مورد حکمرانی خدا چه ادعاهایی کرده است؟‏

۳ شیطان ابلیس،‏ درستی حکمرانی یَهُوَه خدا را زیر سؤال برده است.‏ او ادعا  می‌کند که حکومت خدا حکومتی فاسد است و یَهُوَه خدا انسان‌ها را از داشتن چیزهای خوب محروم کرده است.‏ شیطان گفت که اگر انسان‌ها خود حکومت را به دست گیرند،‏ از سعادت بیشتری برخوردار خواهند شد.‏ (‏پیدا ۳:‏۱-‏۵‏)‏ او همچنین گفت که وفاداری هیچ انسانی به خدا خالصانه نیست و اگر انسان تحت فشار شدید قرار گیرد،‏ حکمرانی یَهُوَه خدا را رد خواهد کرد.‏ (‏ایو ۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ به دلیل این ادعای شیطان،‏ یَهُوَه خدا اجازه داده است که انسان‌ها برای مدت زمانی بر یکدیگر حکمرانی کنند تا به همگان ثابت شود که انسان‌ها بدون حکومت خدازندگی‌ای سخت و فلاکتبار خواهند داشت.‏

۴.‏ چرا بر حق بودن حکمرانی خدا باید ثابت شود؟‏

۴ البته یَهُوَه خدا می‌دانست که اتهامات شیطان دروغ است.‏ پس چرا اجازه داد که موضوع ادامه یابد و به شیطان فرصت داد که گفته‌اش را ثابت کند؟‏ زیرا پاسخ دادن به ادعای شیطان به همهٔ مخلوقات هوشمند مربوط می‌شود.‏ ‏(‏مزمور ۸۳:‏۱۸ خوانده شود.‏)‏ آدم و حوّا حکمرانی خدا را رد کردند و از آن پس بسیاری نیز روش آنان را پیش گرفتند.‏ از این رو،‏ شاید برخی تصوّر کنند که ادعای شیطان درست باشد.‏ تا زمانی که این سؤال در ذهن انسان‌ها یا فرشتگان باقی است،‏ میان ملت‌ها،‏ نژادها،‏ قوم‌ها،‏ خانواده‌ها و اشخاص اتحاد وجود نخواهد داشت.‏ اما پس از اثبات بر حق بودن حکمرانی یَهُوَه خدا،‏ همهٔ مخلوقات تا ابد تابع حکمرانی عادلانهٔ او خواهند بود.‏ صلح و آرامش دوباره در جهان هستی برقرار خواهد شد.‏—‏افس ۱:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنیم؟‏

۵ وقتی که درستی حکمرانی خدا به اثبات رسد،‏ حکمرانی شیطان و انسان‌ها کاملاً شکست خورده از میان خواهد رفت.‏ حکمرانی خدا که مسیح پادشاه آن است،‏ پیروز خواهد شد و انسان‌ها با وفاداری خود ثابت خواهند کرد که می‌توانند از این حکمرانی پشتیبانی کنند.‏ (‏اشع ۴۵:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ آیا شما نمی‌خواهید در میان این وفاداران باشید؟‏ بی‌شک این خواست همهٔ ماست.‏ بنابراین،‏ باید این موضوع اصلی را همواره مد نظر داشته باشیم و به اهمیت آن پی ببریم.‏

حکمرانی خدا،‏ موضوعی مهم‌تر از نجات ما

۶.‏ موضوع حقانیت حکمرانی یَهُوَه خدا تا چه حد مهم است؟‏

۶ همان طور که پیش‌تر ذکر شد،‏ حقانیت حکمرانی یَهُوَه خدا موضوعی حیاتی در زندگی انسان‌هاست.‏ این موضوع حتی مهم‌تر از سعادت و خوشبختی ماست.‏ آیا این امر نشان می‌دهد که نجات ما مهم نیست و برای یَهُوَه خدا اصلاً ارزشی نداریم؟‏ بی‌شک این چنین نیست.‏ چرا؟‏

۷،‏ ۸.‏ چرا بر حق بودن حکمرانی خدا شامل انجام مقصودهایش نیز می‌شود؟‏

۷ یَهُوَه خدا انسان‌ها را بسیار دوست دارد و برایشان ارزش قائل است.‏ او برای این که ما به زندگی جاودان دست یابیم،‏ حاضر شد پسرش را در راه ما فدا کند.‏ (‏یو ۳:‏۱۶؛‏ ۱یو ۴:‏۹‏)‏ اگر یَهُوَه مقصودهایش را به انجام نرساند،‏ شیطان بهانه‌ای خواهد داشت که بگوید او دروغگو و حکمرانی بی‌انصاف است و انسان‌ها را از داشتن چیزهای خوب محروم می‌کند.‏ این موضوع برای مخالفان نیز بهانه‌ای می‌شود؛‏ آنانی که با تمسخر می‌گویند:‏ «پس وعدهٔ آمدن او چه شد؟‏ از روزی که پدران ما به خواب مرگ رفتند،‏ همه چیز درست همان گونه است که از آغاز آفرینش بود.‏» (‏۲پطر ۳:‏۳،‏ ۴‏)‏ از این رو،‏ یَهُوَه خدا به‌حتم مقصودهایش را به انجام می‌رساند.‏ او بر حق بودن حکمرانی‌اش را ثابت می‌کند.‏ این امر شامل نجات همهٔ کسانی می‌شود که از او اطاعت می‌کنند.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۵۵:‏۱۰،‏ ۱۱ خوانده شود.‏)‏ علاوه بر این،‏ محبت پایه و اساس حکمرانی یَهُوَه  خداست.‏ بنابراین می‌توانیم مطمئن باشیم که او همواره خادمان وفادارش را دوست دارد و برایشان ارزش قائل است.‏—‏خرو ۳۴:‏۶‏.‏

۸ با این که حکمرانی یَهُوَه خدا موضوعی بسیار مهم است،‏ نباید فکر کنیم که نجات ما برای یَهُوَه خدا ارزشی ندارد.‏ یَهُوَه واقعاً به فکر ماست.‏ اگر با دید درستی به حکمرانی خدا و نجاتمان بنگریم می‌توانیم موضوع اصلی را همواره مد نظر داشته باشیم و از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنیم.‏

اهمیت دیدگاهی درست

۹.‏ شیطان در مورد ایّوب چه ادعایی کرد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ کتاب ایّوب که یکی از کهن‌ترین نوشته‌های کتاب مقدّس است،‏ به‌روشنی نشان می‌دهد که داشتن دیدگاهی درست بسیار مهم است.‏ در آنجا می‌خوانیم که شیطان ادعا کرده بود اگر ایّوب تحت درد و رنج شدید قرار گیرد،‏ به خدا وفادار نخواهد ماند.‏ شیطان از خدا خواست که ایّوب را دچار مصیبت سازد.‏ یَهُوَه خدا این خواست شیطان را رد کرد،‏ اما به او اجازه داد که ایّوب را آزمایش کند و چنین گفت:‏ «اینک هر آنچه دارد در دست توست.‏ فقط دستت را بر خودِ او دراز مکن.‏» ‏(‏ایّوب ۱:‏۷-‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ طی زمانی کوتاه ایّوب تمام دارایی خود،‏ خادمان و ده فرزند عزیزش را از دست داد.‏ شیطان این بلاها را به گونه‌ای بر سر ایّوب آورد که گویی خدا خود باعث مصیبت‌های ایّوب بوده است.‏ (‏ایو ۱:‏۱۳-‏۱۹‏)‏ سپس شیطان ایّوب را به بیماری دردناک و منزجرکننده‌ای مبتلا ساخت.‏ (‏ایو ۲:‏۷‏)‏ یأس و ناامیدی او با شنیدن کلمات دلسردکنندهٔ همسر و سه دوست متظاهرش بیشتر شد.‏—‏ایو ۲:‏۹؛‏ ۳:‏۱۱؛‏ ۱۶:‏۲‏.‏

۱۰.‏ الف)‏ چگونه ایّوب نشان داد که به خدا وفادار است؟‏ ب)‏ ایّوب مرتکب چه اشتباهی شد؟‏

۱۰ آیا ادعای شیطان در مورد ایّوب درست بود؟‏ خیر.‏ ایّوب با وجود مصیبت و رنجی که کشید به خدا پشت نکرد و به او وفادار ماند.‏ (‏ایو ۲۷:‏۵‏)‏ با این همه،‏ او مرتکب اشتباهی شد.‏ ایّوب برای مدتی کوتاه دیدگاه درست خود را از دست داد.‏ ایّوب غرق اثبات درستکاری خود شده بود و حتی به خدا گله و شکایت کرد و به دنبال دلیلی برای درد و رنج خود بود.‏ (‏ایّوب ۷:‏۲۰؛‏ ۱۳:‏۲۴‏)‏ شاید فکر کنیم به دلیل درد و رنجی که ایّوب می‌کشید،‏ طبیعی بود که چنین رفتاری از خود نشان دهد؛‏ اما با این همه،‏ خدا طرز فکر ایّوب را اصلاح کرد.‏ یَهُوَه به او چه گفت؟‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ یَهُوَه می‌خواست که ایّوب چه چیزی را تشخیص دهد و ایّوب در این خصوص چه واکنشی نشان داد؟‏

۱۱ سخنان یَهُوَه خدا به ایّوب در کتاب ایّوب در باب‌های ۳۸ تا ۴۱ به نگارش در آمده است.‏ یَهُوَه دلیل رنج و عذاب ایّوب را به او نگفت.‏ مقصود یَهُوَه این نبود که توضیح دهد چرا ایّوب درد و رنج می‌کشد،‏  گویی که بخواهد رفتار خود را توجیه کند.‏ بلکه یَهُوَه می‌خواست که ایّوب تشخیص دهد در مقایسه با عظمت او چقدر ناچیز است و موضوعی مهم‌تر وجود دارد که باید به آن توجه کند.‏ ‏(‏ایّوب ۳۸:‏۱۸-‏۲۱ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه خدا از این طریق به ایّوب کمک کرد که دیدگاهی درست داشته باشد.‏

۱۲ آیا پندهای یَهُوَه به ایّوب رنج‌دیده،‏ تند و عاری از محبت بود؟‏ به هیچ وجه،‏ ایّوب نیز این چنین فکر نکرد.‏ هر چند که ایّوب آزمایش سختی را گذراند،‏ سرانجام از خدا شکرگزار بود.‏ او حتی گفت:‏ «از خویشتن کراهت دارم،‏ و در خاک و خاکستر توبه می‌کنم.‏» ایّوب چگونه به چنین طرز فکری دست یافت؟‏ از طریق پندهای صریح و روشن و نشاط‌بخش یَهُوَه خدا.‏ (‏ایّوب ۴۲:‏۱-‏۶‏)‏ ایّوب پیش از آن نیز از سوی اِلیهوی جوان پندهایی دریافت کرده بود.‏ (‏ایّوب ۳۲:‏۵-‏۱۰‏)‏ پس از این که ایّوب پندهای خدا را پذیرفت و دیدگاه خود را اصلاح کرد،‏ یَهُوَه خدا خشنودی خود را از ایّوب که تحت مصیبت‌ها به او وفادار مانده بود،‏ اعلام کرد.‏—‏ایّوب ۴۲:‏۷،‏ ۸‏.‏

۱۳.‏ چگونه ایّوب می‌توانست حتی بعد از پایان مصیبت‌هایش از پندهای یَهُوَه خدا فایده برد؟‏

۱۳ ایّوب حتی بعد از پایان مصیبت‌هایش از پندهای یَهُوَه خدا فایده برد.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ چون در کتاب مقدّس آمده است که «خداوند ایام آخرِ عمر ایوب را بیش از آغازش برکت داد» و این برکات به مرور زمان نصیب او شد.‏ در کلام خدا می‌خوانیم که ایّوب دوباره «صاحب هفت پسر و سه دختر» شد.‏ (‏ایو ۴۲:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ بی‌شک ایّوب برای فرزندانش که به دست شیطان کشته شده بودند،‏ دلتنگ می‌شد.‏ شاید گاه خاطرات دردناک مصیبت‌هایش در ذهن او تازه می‌شد.‏ حتی اگر دلیل مصیبت‌هایش را تا حدّی درک کرده بود،‏ شاید فکر می‌کرد که چرا باید آنقدر رنج می‌کشید.‏ در چنین مواقعی او می‌توانست بر پندهای خدا تعمّق کند.‏ این کار به او کمک می‌کرد که دیدگاه درست خود را حفظ کند و تسلّی یابد.‏—‏مز ۹۴:‏۱۹‏.‏

آیا در مشکلات نیز می‌توانیم بر موضوع اصلی تمرکز کنیم؟‏ (‏بند ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۴.‏ از سرگذشت ایّوب چه یاد می‌گیریم؟‏

۱۴ ما نیز می‌توانیم با مطالعهٔ کتاب ایّوب از دیدگاهی درست برخوردار شویم و تسلّی و دلگرمی یابیم.‏ در واقع،‏ یَهُوَه کتاب ایّوب را برایمان حفظ کرده است تا ما از آن فایده ببریم،‏ زیرا هر آنچه نوشته شد «برای تعلیم ما بوده است و به ما امید می‌بخشد؛‏ زیرا این نوشته‌های مقدّس به ما دلگرمی می‌دهد و همچنین ما را یاری می‌کند تا پایدار بمانیم.‏» (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏ حال ما از کتاب ایّوب چه می‌آموزیم؟‏ در درجهٔ اول این که نباید چنان در امور روزمرهٔ زندگی غرق شویم که موضوع اصلی یعنی بر حق بودن حکمرانی خدا را فراموش کنیم.‏ همچنین نباید هرگز از یاد ببریم که وفادار ماندن به یَهُوَه خدا چقدر مهم و حیاتی است و همچون ایّوب حتی در سخت‌ترین شرایط به او وفادار بمانیم.‏

۱۵.‏ وفادار ماندن به خدا در سختی‌ها و مصیبت‌ها،‏ چه نتایجی به بار می‌آورد؟‏

 ۱۵ چرا تعمّق بر سرگذشت ایّوب باعث تسلّی و دلگرمی ما می‌شود؟‏ زیرا این گزارش نشان می‌دهد که سختی‌ها هرگز نشانهٔ ناخوشنودی یَهُوَه خدا از ما نیست،‏ بلکه این امکان را برای ما فراهم می‌کند که حمایت‌مان را از حکمرانی خدا نشان دهیم.‏ (‏امث ۲۷:‏۱۱‏)‏ پایداری ما در سختی‌ها سبب می‌شود که «مورد تأیید خدا قرار گیریم» و امیدمان را مستحکم می‌سازد.‏ ‏(‏رومیان ۵:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏)‏ کتاب ایّوب نشان می‌دهد که «یَهُوَه بسیار مهربان و رحیم است.‏» (‏یعقو ۵:‏۱۱‏)‏ اگر از حکمرانی او جانبداری کنیم،‏ او به ما پاداش خواهد داد.‏ دانستن این موضوع به ما کمک می‌کند که ‹در همه حال با بردباری و شادی پایداری کنیم.‏›—‏کول ۱:‏۱۱‏.‏

همچنان بر موضوع اصلی تمرکز کنید

۱۶.‏ چرا وقتی که در شرایط سخت قرار می‌گیریم،‏ لازم است که اهمیت پشتیبانی از حکمرانی خدا را به خود یادآوری کنیم؟‏

۱۶ البته راحت نیست که همواره بر حق بودن حکمرانی خدا را مد نظر داشته باشیم.‏ شاید گاه به نظر رسد که مشکلات از هر سو به ما حمله کرده‌اند.‏ حتی چیزهای نسبتاً کوچک نیز اگر بیش از حد به آن فکر کنیم می‌تواند سبب نگرانی ما شود.‏ از این رو،‏ وقتی که در شرایط سخت قرار می‌گیریم،‏ لازم است که اهمیت پشتیبانی از حکمرانی خدا را به طور مرتب به خود یادآوری کنیم.‏

۱۷.‏ چگونه فعال بودن در خدمت به ما کمک می‌کند که همچنان بر موضوع اصلی تمرکز کنیم؟‏

۱۷ اگر مرتب در خدمت به یَهُوَه فعال باشیم،‏ می‌توانیم بر موضوع اصلی تمرکز کنیم.‏ برای مثال،‏ خواهری به نام رِنِه دچار سکتهٔ مغزی شد و باید دردهای مزمن را تحمّل می‌کرد و با سرطان نیز می‌جنگید.‏ هنگامی که او برای معالجه به بیمارستان‌های مختلف می‌رفت،‏ به کارکنان،‏ بیماران و ملاقات‌کنندگان بشارت می‌داد.‏ او فقط در مدت دو هفته و نیم که در یکی از بیمارستان‌ها بستری بود ۸۰ ساعت موعظه کرد.‏ رِنِه حتی در لحظات آخر عمرش،‏ همچنان بر حکمرانی یَهُوَه خدا تمرکز کرد.‏ این باعث شد که نگرانی‌ها و اضطراب‌هایش کمتر شود.‏

۱۸.‏ چگونه تجربهٔ خواهری فواید پشتیبانی از حکمرانی خدا را نشان می‌دهد؟‏

۱۸ ما نیز می‌توانیم حتی در فشارها و مشکلات روزمره بر حکمرانی یَهُوَه خدا تمرکز کنیم.‏ خواهری به نام جِنیفِر به دلیل لغو پروازهایش سه روز در فرودگاه منتظر ماند.‏ او احساس تنهایی و خستگی می‌کرد.‏ چنین شرایطی می‌توانست باعث شود که او به حال خود تأسف خورد.‏ اما او به جای این کار دعا کرد تا بتواند به کسانی که شرایطی همچون او داشتند،‏ از طریق کلام خدا دلگرمی دهد.‏ نتیجه چه بود؟‏ او توانست به اشخاص بسیاری موعظه کند و نشریات زیادی به آنان بدهد.‏ او می‌گوید:‏ «یَهُوَه در آن شرایط سخت به من برکت داد و مرا تقویت کرد تا نام او را جلال دهم.‏» به راستی که جِنیفِر بر مقصود یَهُوَه تمرکز کرده بود.‏

۱۹.‏ پرستندگان واقعی یَهُوَه چه دیدی نسبت به حکمرانی او دارند؟‏

۱۹ به راستی که تنها قوم یَهُوَه خدا اهمیت حکمرانی او را درک کرده‌اند.‏ همین امر باعث شده است که پرستندگان واقعی خدا از دیگران متمایز شوند.‏ بنابراین تک‌تک ما که از حامیان پرستش واقعی هستیم باید همواره تلاش کنیم که از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنیم.‏

۲۰.‏ یَهُوَه خدا به تلاش‌های ما برای پشتیبانی از حکمرانی‌اش چگونه می‌نگرد؟‏

۲۰ مطمئن باشید که یَهُوَه خدا از تلاش‌های شما برای پشتیبانی از حکمرانی‌اش آگاه است و برای خدمت وفادارانه‌تان و پایداری‌تان در سختی‌ها ارزش فراوان قائل است.‏ (‏مز ۱۸:‏۲۵‏)‏ در مقالهٔ بعدی بررسی خواهیم کرد که چرا بجاست با تمامی دل از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنیم و چگونه این کار امکان‌پذیر است.‏