به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۷

دل خود را به گنج‌های روحانی ببندید

دل خود را به گنج‌های روحانی ببندید

‏«هر جا گنج شماست،‏ دلتان نیز آنجا خواهد بود.‏»—‏لوقا ۱۲:‏۳۴‏.‏

سرودهای:‏ ۱۵۳،‏ ۱۰۴

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ سه گنج روحانی که یَهُوَه به ما بخشیده است کدامند؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعی را بررسی خواهیم کرد؟‏

یَهُوَه ثروتمندترین شخص در عالم است.‏ (‏۱توا ۲۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ او همچون پدری بزرگوار گنج‌های روحانی خود را با سخاوت در اختیار آنانی می‌گذارد که برای آن ارزش قائلند.‏ حقیقتاً سپاسگزاریم که یَهُوَه خدا گنج‌های پرارزشی به ما بخشیده است،‏ گنج‌هایی مانند:‏ ۱)‏ پادشاهی خدا،‏ ۲)‏ خدمت نجات‌بخش موعظه،‏ ۳)‏ حقایق گرانقدر در کلامش.‏ اما اگر مراقب نباشیم،‏ قدردانی ما نسبت به این گنج‌ها می‌تواند کاهش یابد و به اصطلاح ممکن است آن‌ها را به دور اندازیم.‏ برای این که در حفظ این گنج‌ها موفق شویم،‏ لازم است که به خوبی از آن‌ها استفاده کنیم و همیشه عشق و علاقه به آن‌ها را در دلمان حفظ کنیم.‏ عیسی مسیح گفت:‏ «هر جا گنج شماست،‏ دلتان نیز آنجا خواهد بود.‏».‏—‏لو ۱۲:‏۳۴‏.‏

۲ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم به پادشاهی خدا،‏ خدمت موعظه و حقایق کلام خدا عشق بورزیم و آن را در دلمان حفظ کنیم.‏ هنگام مطالعهٔ این مطالب هر یک از ما می‌تواند از خود بپرسد:‏ «من شخصاً چگونه می‌توانم عشق و علاقه‌ام را به این گنج‌های روحانی بیشتر کنم؟‏»‏

 پادشاهی خدا مانند مرواریدی اعلا

۳.‏ در مثلِ عیسی،‏ بازرگان برای این که بتواند مروارید اعلا را به دست آورد،‏ چه کرد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۳ مَتّی ۱۳:‏۴۵،‏ ۴۶ خوانده شود‏.‏ عیسی مسیح در یک مَثَل از بازرگانی سخن گفت که به دنبال مرواریدهای اعلا بود.‏ بدون شک او طی سال‌ها صدها مروارید خرید و فروش کرده بود.‏ اما یک روز مرواریدی چنان عالی و گرانبها یافت که بسیار خوشحال شد.‏ بازرگان برای خریدن آن مروارید تمام دارایی خود را فروخت.‏ آیا می‌توانید تصوّر کنید که چقدر برای آن مروارید ارزش قائل بود؟‏

۴.‏ اگر عشق و علاقهٔ ما به پادشاهی خدا مانند عشق و علاقهٔ آن بازرگان به مروارید اعلا باشد،‏ مصمم به چه کاری خواهیم بود؟‏

۴ از این مَثَل چه می‌آموزیم؟‏ پادشاهی خدا مانند آن مروارید اعلاست.‏ اگر عشق و علاقهٔ ما به پادشاهی خدا مانند عشق و علاقهٔ آن بازرگان به مروارید باشد،‏ ما نیز مصمم خواهیم بود که از هر چه داریم چشم بپوشیم تا بتوانیم تابع پادشاهی خدا شویم.‏ ‏(‏مَرقُس ۱۰:‏۲۸-‏۳۰ خوانده شود.‏)‏ حال در این مورد دو نمونه را بررسی می‌کنیم.‏

۵.‏ زَکّا چگونه نشان داد که مصمم است به پادشاهی خدا دست یابد؟‏

۵ زَکّا یکی از رئیسان خراجگیران بود که با اخاذی کردن ثروت بسیاری اندوخته بود.‏ (‏لو ۱۹:‏۱-‏۹‏)‏ با این حال،‏ وقتی او سخنان عیسی را در مورد پادشاهی خدا شنید،‏ به ارزش والای آن پی برد و بلافاصله دست به عمل شد.‏ او گفت:‏ «ای سَرور،‏ نیمی از دارایی خود را به فقرا می‌دهم و هر آنچه از کسی اخاذی کرده‌ام،‏ چهار برابر برمی‌گردانم.‏» زَکّا با میل و رغبت از دارایی‌ای که به ناحق یافته بود گذشت و از طمع دست کشید.‏

۶.‏ رُز برای این که بتواند تابع پادشاهی خدا شود،‏ چه تغییراتی در زندگی خود ایجاد کرد و چرا؟‏

۶ چندین سال پیش،‏ خانمی به نام رُز پیام پادشاهی خدا را شنید.‏ * در آن زمان او همجنس‌گرا بود و با زنی دیگر رابطه داشت.‏ او همچنین رئیس سازمانی بود که از حقوق همجنس‌گرایان دفاع می‌کرد.‏ وقتی رُز کتاب مقدّس را مطالعه کرد به ارزش والای حقیقت در رابطه با پادشاهی خدا پی برد و متوجه شد که باید در زندگی‌اش تغییرات بزرگی ایجاد کند.‏ (‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ او به رابطهٔ غیراخلاقی خود پایان داد و از کارش نیز استعفا داد.‏ رُز در سال ۲۰۰۹ تعمید گرفت و یک سال پس از آن به پیشگامی پرداخت.‏ بلی،‏ عشق و علاقهٔ رُز به یَهُوَه خدا و پادشاهی او بسیار بیشتر از تمایلات نَفْسانی‌اش بود.‏—‏مرق ۱۲:‏۲۹،‏ ۳۰‏.‏

۷.‏ چگونه می‌توانیم عشق و علاقهٔ خود را به پادشاهی خدا حفظ کنیم؟‏

۷ بسیاری از ما برای این که بتوانیم تابع پادشاهی خدا شویم،‏ تغییرات بزرگی در زندگی خود ایجاد کرده‌ایم.‏ (‏روم ۱۲:‏۲‏)‏ البته هنوز لازم است که در این راه تلاش کنیم.‏ ما باید همواره هوشیار بمانیم و مراقب باشیم که مادیات،‏ تمایلات نامشروع جنسی و غیره،‏ از عشق و علاقهٔ ما به پادشاهی خدا نکاهد.‏ (‏امث ۴:‏۲۳؛‏ مت ۵:‏۲۷-‏۲۹‏)‏ برای حفظ عشق و علاقه‌مان،‏ یَهُوَه خدا به ما گنج پربهای دیگری داده است.‏

خدمت نجات‌بخش موعظه

۸.‏ الف)‏ چرا پولُس رسول خدمت موعظه را ‹گنجی در ظروف خاکی› توصیف کرد؟‏ ب)‏ پولُس رسول چگونه نشان داد که برای خدمت موعظه ارزش بسیار قائل است؟‏

۸ عیسی مسیح به ما این مسئولیت را سپرده است که به پادشاهی خدا بشارت دهیم و شاگرد بسازیم.‏ (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ پولُس رسول می‌دانست که خدمت موعظه بسیار باارزش است.‏ او خدمت موعظه را ‹گنجی در  ظروف خاکی› نامید.‏ (‏۲قر ۴:‏۷؛‏ ۱تیمو ۱:‏۱۲‏)‏ با این که ما انسان‌ها ناکامل و مانند ظروف خاکی هستیم،‏ پیامی که موعظه می‌کنیم می‌تواند به زندگی ابدی بینجامد؛‏ هم برای ما و هم برای آنانی که پیام ما را می‌پذیرند.‏ از این رو پولُس رسول گفت:‏ «به خاطر بشارت هر کاری می‌کنم تا آن را با دیگران سهیم شوم.‏» (‏۱قر ۹:‏۲۳‏)‏ عشق و علاقهٔ پولُس به خدمت موعظه او را برانگیخت که همواره در کار شاگردسازی تلاش کند.‏ ‏(‏رومیان ۱:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ ۲تیموتائوس ۴:‏۲ خوانده شود.‏)‏ همین عشق و علاقه بود که او را قادر ساخت مخالفت‌های بسیار را تحمّل کند.‏ (‏۱تسا ۲:‏۲‏)‏ ما چگونه می‌توانیم چنین عشق و علاقه‌ای به خدمت موعظه داشته باشیم؟‏

۹.‏ از چه راه‌هایی می‌توانیم نشان دهیم که برای خدمت موعظه ارزش بسیار قائلیم؟‏

۹ یک راه که پولُس رسول نشان داد برای خدمت موعظه ارزش بسیار قائل است،‏ هوشیاری او در رساندن خبر خوش به دیگران بود.‏ ما نیز مانند رسولان و مسیحیان قرن اول به موعظهٔ غیررسمی،‏ موعظه در اماکن عمومی و موعظهٔ خانه‌به‌خانه می‌پردازیم.‏ (‏اعما ۵:‏۴۲؛‏ ۲۰:‏۲۰‏)‏ همچنین به دنبال راه‌هایی هستیم که در حد توانمان خدمت خود را افزایش دهیم؛‏ برای مثال پیشگام یا پیشگام کمکی شویم یا زبان دیگری بیاموزیم و در منطقه‌ای دیگر در کشورمان یا حتی در کشوری دیگر خدمت کنیم.‏—‏اعما ۱۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۱۰.‏ تلاش‌های آیرین به چه برکاتی انجامید؟‏

۱۰ به نمونهٔ خواهری مجرّد از آمریکا به نام آیرین توجه کنید.‏ او از ته دل می‌خواست که به مهاجران روسی‌زبان موعظه کند.‏ در سال ۱۹۹۳ زمانی که او این فعالیت را شروع کرد،‏ گروه روسی‌زبانِ شهر نیویورک فقط ۲۰ مبشّر داشت.‏ اکنون پس از ۲۰ سال تلاش فراوان در این محدوده،‏ آیرین می‌گوید:‏ «هنوز به زبان روسی تسلّط کامل ندارم.‏» با این حال،‏ یَهُوَه تلاش‌های او و مبشّران دیگر را برکت داده است.‏ اکنون در شهر نیویورک شش جماعت روسی‌زبان وجود دارد.‏ پانزده نفر از اشخاصی که آیرین با آن‌ها مطالعه کرد،‏ تعمید گرفتند.‏ برخی از آنان در بیت‌ئیل خدمت می‌کنند،‏ برخی به خدمت پیشگامی مشغولند و برخی نیز پیر جماعت هستند.‏ آیرین می‌گوید:‏ «خیلی خوشحالم که هدف دیگری انتخاب نکردم.‏ هیچ هدف دیگری نمی‌توانست تا این حد به من شادی بخشد.‏» به روشنی می‌توان دید که آیرین خدمت موعظه را همچون گنجی باارزش می‌داند.‏

آیا خدمت موعظه برایتان گنجی پربهاست و در برنامهٔ هفتگی‌تان برای آن وقت می‌گذارید؟‏ (‏بندهای ۱۱،‏ ۱۲ ملاحظه شود)‏

۱۱.‏ پایداری‌مان در مقابل مخالفت‌ها چه نتایج مثبتی دارد؟‏

۱۱ اگر مانند پولُس رسول برای خدمت موعظه ارزش قائل باشیم،‏ ما نیز با وجود آزار و اذیت‌ها همواره بشارت خواهیم داد.‏ (‏اعما ۱۴:‏۱۹-‏۲۲‏)‏ طی دههٔ ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ برادران ما در کشور آمریکا با مخالفت‌های شدیدی روبرو بودند.‏ با این حال،‏ آنان مانند پولُس رسول پایدار ماندند و همواره به خدمت موعظه ادامه دادند.‏ آنان بارها  برای دفاع از حق خود به دادگاه رفتند و پیروز شدند.‏ در سال ۱۹۴۳،‏ برادر ناتان نُر در رابطه با یکی از پیروزی‌های شاهدان یَهُوَه در دادگاه عالی آمریکا گفت:‏ «این پیروزی‌ها به خاطر مبارزه‌های شما مبشّران است.‏ اگر شما دست از فعالیت می‌کشیدید،‏ هیچ فرصتی برای دفاع از حق‌مان در دادگاه عالی نداشتیم؛‏ اما به خاطر این که تک‌تک شما و تمام برادران در سراسر زمین همواره می‌کوشید و تسلیم نمی‌شوید،‏ مخالفت‌ها با شکست روبرو شده است.‏ پایداری قوم سرور،‏ سرانجام منجر به این پیروزی در دادگاه شده است.‏» پایداری برادران در کشورهای دیگر نیز سبب پیروزی‌هایی شده است.‏ بلی،‏ عشق و علاقهٔ ما به خدمت موعظه بر مخالفت‌ها پیروز می‌شود.‏

۱۲.‏ در رابطه با خدمت موعظه مصمم به چه کاری هستید؟‏

۱۲ اگر خدمت موعظه را گنجی باارزش از یَهُوَه بدانیم،‏ توجه ما فقط به این نخواهد بود که چند ساعت در خدمت موعظه هستیم.‏ ما می‌خواهیم هر چه در توان داریم انجام دهیم تا ‹در مورد بشارت لطف خدا به طور کامل شهادت دهیم.‏› (‏اعما ۲۰:‏۲۴؛‏ ۲تیمو ۴:‏۵‏)‏ بشارت ما شامل چه تعالیمی می‌شود؟‏ برای پاسخ به این پرسش می‌خواهیم گنج دیگری را که یَهُوَه به ما عطا کرده است در نظر گیریم.‏

گنجینه‌ای از حقایق کلام خدا

۱۳،‏ ۱۴.‏ در مَتّی ۱۳:‏۵۲ عیسی به چه گنجینه‌ای اشاره کرد و ما چگونه می‌توانیم به آن بیفزاییم؟‏

۱۳ سومین گنجی که به آن می‌پردازیم حقایقی است که یَهُوَه به ما عطا کرده است.‏ یَهُوَه منشأ حقیقت است.‏ (‏۲سمو ۷:‏۲۸؛‏ مز ۴۳:‏۳‏)‏ یَهُوَه که پدری سخاوتمند است این حقایق را به دوستداران خود آشکار می‌سازد.‏ از زمانی که با کلام خدا آشنا شدیم،‏ فرصت یافته‌ایم حقایق پرارزشی را در دلمان جای دهیم.‏ ما از طریق کتاب مقدّس،‏ نشریات مسیحی،‏ کنگره‌ها،‏ مجمع‌ها و جلسات هفتگی‌مان با این حقایق آشنا شده‌ایم.‏ به مرور زمان گنجینه‌ای روحانی به دست آورده‌ایم که به گفتهٔ عیسی ‹چیزهای نو و کهنه› در آن وجود دارد.‏ ‏(‏مَتّی ۱۳:‏۵۲ خوانده شود.‏)‏ اگر ما برای کسب این حقایق چنان تلاش کنیم که گویا در جستجوی گنجی پنهان هستیم،‏ یَهُوَه به ما یاری خواهد کرد که حقایقی جدید و گرانبها به گنجینهٔ خود بیفزاییم.‏ ‏(‏امثال ۲:‏۴-‏۷ خوانده شود.‏)‏ چگونه می‌توانیم چنین کنیم؟‏

۱۴ ما باید مطالعهٔ مرتب و تحقیق در کلام خدا و نشریات مسیحی را عادت خود سازیم.‏ بدین شکل می‌توانیم به اصطلاح به حقایق «نو» پی ببریم که قبلاً با آن آشنا نبودیم.‏ (‏یوش ۱:‏۸،‏ ۹؛‏ مز ۱:‏۲،‏ ۳‏)‏ در اولین شمارهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی در ژوئیهٔ ۱۸۷۹ چنین آمده بود:‏ «حقیقت مانند گلی کوچک در دشتِ زندگی است،‏ اما تعالیم کاذب مانند علف‌های هرز با رشد چشم‌گیر خود آن را از هر سو احاطه و پنهان کرده‌اند؛‏ چنان که نزدیک است آن گل کوچک را خفه کنند.‏ برای یافتن آن باید تلاش بسیار کنی .‏ .‏ .‏ برای به دست آوردن آن باید خم شوی و آن را بچینی.‏ تنها به یک گلِ حقیقت قانع مباش .‏ .‏ .‏ همواره به دنبال گل‌های بیشتری باش و از جستجو باز نایست.‏» ما نیز باید مصمم باشیم که به گنجینهٔ حقایق الٰهی خود بیفزاییم.‏

۱۵.‏ چرا برخی حقایق را می‌توان «کهنه» خواند و شما برای کدام یک از آن‌ها به خصوص ارزش قائلید؟‏

۱۵ زمانی که با قوم خدا آشنا شدیم به حقایق گرانبهایی پی بردیم.‏ آن حقایق را می‌توانیم به اصطلاح «کهنه» بخوانیم چون زمانی که تازه با کلام خدا آشنا شدیم آن‌ها را یاد گرفتیم.‏ آن حقایق کهنه شامل چه چیزهایی است؟‏ نخست این که یَهُوَه خدا خالق ما و منشأ حیات است و برای انسان‌ها مقصودی دارد.‏ دوم این که خدا به دلیل محبت عمیق خود،‏ قربانی پسرش عیسی مسیح را فراهم دید تا ما را از چنگ گناه و مرگ  رها سازد.‏ به علاوه آموختیم که پادشاهی خدا به رنج و درد بشر پایان می‌دهد و زندگی ابدی همراه با صلح و شادی برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد.‏—‏یو ۳:‏۱۶؛‏ مکا ۴:‏۱۱؛‏ ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

۱۶.‏ وقتی اصلاحاتی در نشریاتمان به چاپ می‌رسد،‏ چه باید بکنیم؟‏

۱۶ گاه درک ما از آیات یا پیشگویی‌های کتاب مقدّس نیاز به اصلاح دارد.‏ وقتی این اصلاحات در نشریاتمان به چاپ می‌رسد،‏ باید آن را به دقت مطالعه کنیم و بر آن تعمّق نماییم.‏ (‏اعما ۱۷:‏۱۱؛‏ ۱تیمو ۴:‏۱۵‏)‏ ما باید تلاش کنیم که تغییرات بزرگ را به خوبی درک کنیم.‏ همچنین باید به تفاوت‌های جزئی بین درک قدیمی و درک جدید نیز توجه کنیم.‏ بدین شکل می‌توانیم حقایق نو را به خوبی در گنجینهٔ دلمان قرار دهیم.‏ چرا تلاش‌های ما در این راه باارزشند؟‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ روح‌القدس چگونه به ما یاری می‌رساند؟‏

۱۷ عیسی به پیروان خود گفت که روح خدا به ما کمک خواهد کرد که آنچه در گذشته آموخته‌ایم به یاد آوریم.‏ (‏یو ۱۴:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ در خدمت موعظه چطور از این کمک فایده می‌بریم؟‏ در سال ۱۹۷۰ برادری نوزده ساله به نام پیتر که تازه خدمت خود را در بیت‌ئیل انگلیس شروع کرده بود،‏ در موعظهٔ خانه‌به‌خانه با مردی ریشو و میان‌سال روبرو شد.‏ پیتر از آن مرد پرسید که آیا دوست دارد مطالب کتاب مقدّس را درک کند.‏ مرد میان‌سال جا خورد و به پیتر گفت که اینجا خانهٔ خاخام‌های یهودی است.‏ سپس با لحنی تمسخرآمیز از پیتر پرسید:‏ «ای پسر،‏ کتاب دانیال به چه زبانی نوشته شده است؟‏» پیتر پاسخ داد:‏ «قسمتی از آن به زبان آرامی نوشته شده است.‏» پیتر می‌گوید:‏ «آن خاخام متعجب شد که من جواب آن سؤال را می‌دانستم،‏ اما خودم از این که جواب سؤال را می‌دانستم بیشتر تعجب کردم!‏ وقتی به خانه رفتم و به نسخه‌های قدیمی مجلّات برج دیده‌بانی و بیدار شوید!‏ نگاه کردم،‏ مقاله‌ای را دیدم که توضیح می‌داد کتاب دانیال به زبان آرامی نوشته شده است.‏» (‏دان ۲:‏۴‏)‏ بلی،‏ روح‌القدس به ما کمک می‌کند تا نکاتی را که قبلاً خوانده‌ایم و در گنجینهٔ دلمان ذخیره کرده‌ایم،‏ به خاطر آوریم.‏—‏لو ۱۲:‏۱۱،‏ ۱۲؛‏ ۲۱:‏۱۳-‏۱۵‏.‏

۱۸ اگر حقایق کلام خدا را دوست داشته برای آن ارزش قائل باشیم،‏ ترغیب می‌شویم که حقایق بیشتری را از کلام خدا به گنجینهٔ روحانی خود بیفزاییم.‏ هر چه گنجینهٔ روحانی ما بیشتر شود،‏ برای خدمت موعظه و تعلیم کتاب مقدّس مجهزتر خواهیم بود.‏

گنج‌های روحانی را محفوظ نگه دارید

۱۹.‏ چرا لازم است که برای حفظ گنج‌های روحانی خود تلاش کنیم؟‏

۱۹ شیطان و دنیای او مدام در تلاشند که عشق و علاقهٔ ما را به گنج‌های روحانی،‏ سرد کنند و یا آن را از بین ببرند.‏ هیچ یک از ما از ترفندهای شیطان مصون نیست.‏ برای مثال،‏ وعدهٔ شغلی پردرآمد،‏ آرزوی زندگی مرفه یا تجمّلات بیشتر می‌تواند ما را وسوسه و منحرف سازد.‏ یوحنای رسول به ما یاد آور شد که دنیای شیطان و خواسته‌های آن درگذر است.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ بنابراین،‏ ما باید سخت تلاش کنیم و اجازه ندهیم که عشق و علاقه‌مان به گنج‌های روحانی سرد شود.‏

۲۰.‏ برای حفظ گنج‌های روحانی‌تان مصمم به چه کاری هستید؟‏

۲۰ ما نیز باید هر آنچه را که از عشق‌مان به پادشاهی خدا می‌کاهد از خود دور کنیم.‏ مصمم باشید که با غیرت در خدمت موعظه بکوشید و عشق و علاقه‌تان را به خدمت موعظه حفظ کنید.‏ همچنین برای درک حقایق روحانی همواره تحقیق و جستجو کنید.‏ بدین شکل گنجی پرارزش به دست می‌آورید.‏ بلی،‏ «گنجی تمام‌نشدنی در آسمان‌ها،‏ جایی که دست دزدی به آن نمی‌رسد و بیدی به آن آسیب نمی‌رساند؛‏ زیرا هر جا گنج شماست،‏ دلتان نیز آنجا خواهد بود.‏»—‏لو ۱۲:‏۳۳،‏ ۳۴‏.‏

^ بند 6 نام شخص تغییر داده شده است.‏