به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۷

از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنید!‏

از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنید!‏

‏«ای یَهُوَه خدای ما،‏ جلال و حرمت و قدرت شایستهٔ توست؛‏ زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو بود که همه چیز به وجود آمد و آفریده شد.‏»—‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏.‏

سرودهای:‏ ۱۱۲،‏ ۱۳۳

۱،‏ ۲.‏ هر یک از ما باید در مورد چه چیزی اطمینان حاصل کند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

همان طور که در مقالهٔ قبل بررسی کردیم،‏ شیطان ادعا کرده است که یَهُوَه خدا شایستهٔ حکمرانی نیست و انسان‌ها خود بهتر می‌توانند حکومت کنند.‏ آیا ادعای شیطان درست است؟‏ فرض کنید انسان‌ها که برگزیدند خود حکمرانی کنند،‏ قادر بودند تا ابد زندگی کنند.‏ آیا آنان بدون حکمرانی خدا از زندگی بهتری برخوردار می‌شدند؟‏ اگر شما می‌توانستید از خدا مستقل باشید و تا ابد زندگی کنید،‏ خود را خوشبخت‌تر حس می‌کردید؟‏

۲ هیچ کس نمی‌تواند به جای شما به این پرسش‌ها پاسخ دهد.‏ هر شخصی باید خود بر روی این موضوع فکر کند و همهٔ جوانب آن را بسنجد.‏ با بررسی موضوع کاملاً روشن خواهد شد که حکمرانی خدا بر حق است.‏ این حکمرانی بهترین حکومت است و شایسته است که با تمامی دل از آن پشتیبانی کنیم.‏ برای مثال،‏ توجه کنید که آیات کتاب مقدّس در مورد درستی و برحق بودن حکمرانی یَهُوَه خدا به ما چه می‌گوید.‏

حق حکمرانی از آن یَهُوَه خداست

۳.‏ چرا حق حکمرانی فقط از آن یَهُوَه است؟‏

۳ حق حکمرانی بر جهان هستی از آن یَهُوَه است،‏ زیرا او خدای قادر مطلق و آفریدگار عالم است.‏ (‏۱توا ۲۹:‏۱۱؛‏ اعما ۴:‏۲۴‏)‏ یوحنای رسول در رؤیایی دید که  ۱۴۴٬۰۰۰ نفر که همراه مسیح در آسمان حکمرانی می‌کنند،‏ می‌گویند:‏ «ای یَهُوَه خدای ما،‏ جلال و حرمت و قدرت شایستهٔ توست؛‏ زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو بود که همه چیز به وجود آمد و آفریده شد.‏» (‏مکا ۴:‏۱۱‏)‏ یَهُوَه همه چیز را آفرید و به این دلیل کاملاً حق دارد که بر انسان‌ها و مخلوقات روحی حکمرانی کند.‏

۴.‏ چرا نافرمانی از حکمرانی خدا سوءاستفاده از اختیار و ارادهٔ آزاد است؟‏

۴ شیطان چیزی خلق نکرده است و در نتیجه این حق را ندارد که بر عالم حکمرانی کند.‏ او و آدم و حوّا از حکمرانی یَهُوَه خدا نافرمانی کرده،‏ خودخواهانه عمل کردند.‏ (‏ار ۱۰:‏۲۳‏)‏ البته آنان با ارادهٔ آزاد آفریده شده بودند و می‌توانستند انتخاب کنند که مستقل از خدا باشند.‏ اما آیا داشتن ارادهٔ آزاد به این مفهوم بود که آنان حق چنین کاری را داشتند؟‏ خیر.‏ داشتن اختیار یا ارادهٔ آزاد به شخص کمک می‌کند تا بتواند در تصمیم‌گیری‌های روزانه درست عمل کند.‏ با این حال،‏ شیطان،‏ آدم و حوّا این حق را نداشتند که از آفریدگار خود که به آنان حیات داده بود،‏ نافرمانی کنند.‏ چنین کاری سوءاستفاده از اختیار و ارادهٔ آزاد است.‏ ما انسان‌ها طوری خلق شده‌ایم که به هدایت یَهُوَه خدا و حکمرانی او نیاز داریم.‏

۵.‏ چرا می‌توانیم مطمئن باشیم که تصمیمات خدا عادلانه است؟‏

۵ دلیلی دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد حق حکمرانی از آن یَهُوَه است.‏ او از قدرت و اختیارات خود کاملاً منصفانه استفاده می‌کند.‏ یَهُوَه می‌گوید:‏ «من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می‌آورم.‏ زیرا از این چیزها لذت می‌برم.‏» (‏ار ۹:‏۲۴‏)‏ او برای تعیین این که چه چیزی درست و منصفانه است،‏ به اصول و قوانین انسان‌های ناکامل نگاه نمی‌کند.‏ عدالت یَهُوَه از سرشت و ذات او سرچشمه می‌گیرد و بر اساس آن به انسان‌ها قوانینی داده است.‏ «عدل و انصاف اساس تخت» اوست و ما می‌توانیم مطمئن باشیم که تمام تصمیمات او،‏ اصول و قوانینش عادلانه است.‏ (‏مز ۸۹:‏۱۴؛‏ ۱۱۹:‏۱۲۸‏)‏ اما شیطان با وجود ادعاهایی که بر ضدّ شیوهٔ حکمرانی یَهُوَه کرده است،‏ هرگز موفق نشده است عدالت را در دنیا برقرار سازد.‏

۶.‏ یکی از دلایلی که یَهُوَه حق حکمرانی بر عالم را دارد چیست؟‏

۶ دلیل دیگر برای برحق بودن حکمرانی یَهُوَه خدا این است که او برای مراقبت از انسان‌ها و نظم دادن به دنیا دانش و حکمت لازم را دارد.‏ برای مثال،‏ او پسرش را قادر ساخت تا بیماری‌هایی را که حتی پزشکان از درمان آن عاجز بودند،‏ شفا دهد.‏ (‏مت ۴:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ مرق ۵:‏۲۵-‏۲۹‏)‏ چنین اعمالی برای یَهُوَه خدا معجزه محسوب نمی‌شود؛‏ زیرا او از ساختار بدن ما به خوبی آگاه است و می‌تواند هر گونه بیماری را شفا دهد.‏ این موضوع در رابطه با توانایی او برای رستاخیز مردگان و جلوگیری از فجایع طبیعی نیز صدق می‌کند.‏

۷.‏ چرا حکمت یَهُوَه خدا بر حکمت دنیای شیطان برتری دارد؟‏

۷ دنیای تحت نفوذ شیطان هنوز به دنبال راهی است که به مخالفت‌های قومی و ملیتی خاتمه دهد؛‏ اما تنها یَهُوَه خدا حکمت لازم را برای برقراری صلح در دنیا دارد.‏ (‏اشع ۲:‏۳،‏ ۴؛‏ ۵۴:‏۱۳‏)‏ همچنان که در مورد دانش و حکمت یَهُوَه می‌آموزیم،‏ احساسی همچون احساس پولُس رسول خواهیم داشت که تحت الهام خدا چنین نوشت:‏ «به‌راستی که دولت و حکمت و علم خدا چه ژرف است و داوری‌های او حقیقتاً کاوش‌ناپذیر و راه‌های او فوق ادراک!‏»—‏روم ۱۱:‏۳۳‏.‏

حکمرانی یَهُوَه خدا بهترین حکمرانی است

۸.‏ چه چیز در رابطه با نحوهٔ حکمرانی یَهُوَه شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟‏

۸ کتاب مقدّس نه تنها ثابت می‌کند که یَهُوَه خدا حق حکمرانی دارد،‏ بلکه نشان می‌دهد حکمرانی او  بهترین حکمرانی می‌باشد.‏ یک دلیل آن این است که حکومت او بر پایهٔ محبت است.‏ نحوهٔ حکمرانی او ما را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.‏ او «خدای رحیم و فیّاض،‏ دیرخشم،‏ و آکنده از محبت و وفا» است.‏ (‏خرو ۳۴:‏۶‏)‏ او با خادمان ناکامل خود با احترام رفتار می‌کند.‏ یَهُوَه حتی بیشتر از خودمان به فکر ماست.‏ برخلاف ادعای شیطان،‏ او پرستندگان وفادارش را از داشتن چیزهای خوب محروم نمی‌کند.‏ او حتی پسر عزیزش را داد تا ما انسان‌ها بتوانیم امید زندگی ابدی داشته باشیم!‏—‏مزمور ۸۴:‏۱۱؛‏ رومیان ۸:‏۳۲ خوانده شود.‏

۹.‏ چطور می‌دانیم که یَهُوَه به تک‌تک انسان‌ها محبتی عمیق دارد؟‏

۹ یَهُوَه خدا نه تنها در کل به قومش علاقه و توجه نشان می‌دهد،‏ بلکه او محبتی عمیق به تک‌تک انسان‌ها دارد.‏ برای مثال،‏ در دوران باستان یَهُوَه برای مدت سه قرن داورانی را انتخاب کرد تا قوم اسرائیل را از دست دشمنانشان نجات دهند.‏ در طول آن مدت او به زنی غیراسرائیلی به نام روت توجه خاصّی نشان داد.‏ روت با ازخودگذشتگی‌های بسیار به پرستش یَهُوَه خدا روی آورده بود.‏ یَهُوَه خدا نیز او را برکت داد و شوهر و پسری به او عطا کرد.‏ اما محبت‌های یَهُوَه خدا به روت بیش از آن بود.‏ روت بعد از رستاخیزش متوجه خواهد شد که عیسی مسیح از نوادگان پسرش بوده است.‏ همچنین درمی‌یابد که بخشی از کتاب مقدّس به نام او بوده و داستان زندگی‌اش در آن حفظ شده است!‏ آیا می‌توانید شادی او را در آن زمان تصوّر کنید؟‏—‏روت ۴:‏۱۳؛‏ مت ۱:‏۵،‏ ۱۶‏.‏

۱۰.‏ چرا نحوهٔ حکمرانی یَهُوَه خدا خشک و ظالمانه نیست؟‏

۱۰ نحوهٔ حکمرانی یَهُوَه خدا خشک و ظالمانه نیست،‏ بلکه به انسان‌ها آزادی می‌دهد و باعث شادی آنان می‌شود.‏ ‏(‏۲قر ۳:‏۱۷‏)‏ داوود پادشاه دربارهٔ یَهُوَه چنین گفت:‏ «فرّ و شکوه به حضور وی است،‏ و توانایی و شادی در مکان سکونت وی.‏» (‏۱توا ۱۶:‏۷،‏ ۲۷‏)‏ اِیتان مزمورنویس نیز چنین می‌گوید:‏ «خوشا به حال آنان که آواز شادمانی را می‌شناسند،‏ و در نور روی تو،‏ ای خداوند،‏ گام برمی‌دارند.‏ تمامی روز در نام تو وجد می‌کنند،‏ و در عدالت تو سرافرازند.‏»—‏مز ۸۹:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

۱۱.‏ چطور می‌توانیم اطمینان بیشتری داشته باشیم که حکمرانی یَهُوَه خدا بهترین حکمرانی است؟‏

۱۱ اگر همواره بر محبت‌های یَهُوَه خدا تعمّق کنیم،‏ اطمینان بیشتری خواهیم داشت که حکمرانی او بهترین حکمرانی است.‏ در نتیجه احساسی همچون احساس مزمورنویس خواهیم داشت که گفت:‏ «یک روز در صحنهای تو بهتر است از هزار در هر جای دیگر!‏» (‏مز ۸۴:‏۱۰‏)‏ یَهُوَه خدا،‏ خالق مهربانمان به خوبی می‌داند که چه چیز باعث خوشحالی و سعادت ماست و سخاوتمندانه نیازهای ما را برطرف می‌کند.‏ هر آنچه او از ما انتظار دارد در نهایت به نفع خودمان و باعث شادی‌مان خواهد بود؛‏ حتی اگر لازم باشد برای اطاعت از او و انجام خواستش ازخودگذشتگی‌هایی کنیم.‏—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷ خوانده شود.‏

۱۲.‏ انگیزهٔ ما برای پشتیبانی از حکمرانی یَهُوَه خدا چیست؟‏

۱۲ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که بعد از حکومت هزار سالهٔ عیسی مسیح،‏ برخی انسان‌ها از حکمرانی یَهُوَه خدا سرپیچی خواهند کرد.‏ (‏مکا ۲۰:‏۷،‏ ۸‏)‏ چه چیز باعث می‌شود چنین کنند؟‏ شیطان که در آن زمان از زندان آزاد خواهد شد،‏ سعی می‌کند مانند گذشته انسان‌ها را گمراه کند و حس خودخواهی را در آنان برانگیزد.‏ او می‌خواهد انسان‌ها را متقاعد سازد که بدون اطاعت از یَهُوَه خدا نیز می‌توانند تا ابد زندگی کنند.‏ مسلّماً چنین ادعایی درست نیست.‏ بجاست هر یک از ما از خود بپرسد:‏ ‹آیا من چنین ادعایی را باور می‌کنم؟‏› اگر ما حقیقتاً به یَهُوَه عشق ورزیم و اطمینان داشته باشیم که او حق حکمرانی دارد و خوبی ما را می‌خواهد،‏ ادعای شیطان برایمان غیرمنطقی و نفرت‌انگیز خواهد  بود.‏ همچنین از صمیم دل تمایل خواهیم داشت تحت حکمرانی پرمهر یَهُوَه خدا زندگی کنیم.‏

با وفاداری از حکمرانی خدا پشتیبانی کنید

۱۳.‏ چگونه می‌توانیم با سرمشق گرفتن از یَهُوَه خدا،‏ از حکمرانی او پشتیبانی کنیم؟‏

۱۳ همان طور که دیدیم حق حکمرانی تنها از آن یَهُوَه خداست و او به بهترین شکل این کار را انجام می‌دهد.‏ به طور حتم حکمرانی او شایستهٔ حمایت و پشتیبانی ماست.‏ ما می‌توانیم با حفظ وفاداری‌مان به یَهُوَه خدا و سرمشق گرفتن از او،‏ از حکمرانی‌اش پشتیبانی کنیم.‏ در واقع اگر همچون او فکر و عمل کنیم،‏ نشان می‌دهیم که به حکمرانی او عشق می‌ورزیم و از آن پشتیبانی می‌کنیم.‏—‏اِفِسُسیان ۵:‏۱،‏ ۲ خوانده شود.‏

۱۴.‏ پیران جماعت و سرپرستان خانواده چطور می‌توانند از یَهُوَه سرمشق بگیرند؟‏

۱۴ با مطالعهٔ کتاب مقدّس می‌آموزیم که یَهُوَه خدا قدرت و اختیاراتش را به شکلی محبت‌آمیز اِعمال می‌کند.‏ سرپرستان خانواده و پیران جماعت نیز که از حکمرانی خدا پشتیبانی می‌کنند،‏ نباید پرتوقع و سخت‌گیر باشند؛‏ طوری که گویا بر دیگران سَروری می‌کنند.‏ آنان در این زمینه از یَهُوَه خدا سرمشق می‌گیرند.‏ پولُس رسول به خوبی یَهُوَه و عیسی را سرمشق قرار داد.‏ (‏۱قر ۱۱:‏۱‏)‏ او دیگران را خجالت‌زده نمی‌کرد و آنان را مجبور نمی‌ساخت که کار درست را انجام دهند،‏ بلکه آنان را ترغیب به انجام آن کار می‌کرد.‏ (‏روم ۱۲:‏۱؛‏ افس ۴:‏۱؛‏ فیلیمو ۸-‏۱۰‏)‏ ما نیز اگر می‌خواهیم از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنیم باید رفتاری محبت‌آمیز با دیگران داشته باشیم.‏

۱۵.‏ چرا می‌خواهیم از یَهُوَه اطاعت کنیم و به ترتیبات او احترام بگذاریم؟‏

۱۵ همچنین اگر با آنانی که مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارند همکاری کنیم،‏ نشان می‌دهیم که از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی می‌کنیم.‏ حتی اگر با تصمیمی موافق نباشیم و آن را به خوبی درک نکنیم،‏ باز هم می‌خواهیم به ترتیبات یَهُوَه احترام بگذاریم.‏ شاید مردم دنیا در این مورد  دیدی کاملاً متفاوت داشته باشند،‏ اما ما با اطاعت خود نشان می‌دهیم که یَهُوَه را حاکم خود می‌دانیم.‏ (‏افس ۵:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ ۶:‏۱-‏۳؛‏ عبر ۱۳:‏۱۷‏)‏ از آنجا که یَهُوَه خوبی ما را می‌خواهد،‏ اطاعت از او و احترام گذاشتن به ترتیبات او به نفع خودمان نیز خواهد بود.‏

۱۶.‏ برای پشتیبانی از حکمرانی یَهُوَه،‏ هنگام تصمیم‌گیری چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟‏

۱۶ همچنین ما با تصمیماتمان نشان می‌دهیم که از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی می‌کنیم.‏ او برای هدایت ما قوانینی دقیق و جزئی در رابطه با موضوعات مختلف نداده است،‏ بلکه طرز فکر خود را برایمان آشکار کرده است.‏ برای مثال او قانونی مشخص دربارهٔ نحوهٔ لباس پوشیدن به مسیحیان نداده است،‏ اما از ما می‌خواهد لباس‌هایی پوشیده و برازندهٔ یک مسیحی بپوشیم.‏ (‏۱تیمو ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ یَهُوَه خدا همچنین از ما می‌خواهد که با تصمیماتمان باعث رنجش یا لغزش دیگران نشویم.‏ (‏۱قر ۱۰:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ بنابراین وقتی تصمیماتمان مطابق با دیدگاه یَهُوَه خدا باشد،‏ از حکمرانی او پشتیبانی کرده‌ایم.‏

هنگام تصمیم‌گیری و در زندگی خانوادگی از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی کنید (‏بندهای ۱۶-‏۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ زوج‌ها چطور می‌توانند نشان دهند که از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی می‌کنند؟‏

۱۷ حال در نظر بگیرید که زوج‌های مسیحی چطور می‌توانند از حکمرانی یَهُوَه پشتیبانی کنند.‏ شاید زن و شوهر بعد از ازدواج متوجه شوند که زندگی مشترک،‏ مشکل‌تر از آن است که تصوّر می‌کردند و از این بابت دلسرد شوند.‏ در چنین شرایطی بجاست که آنان نحوهٔ رفتار یَهُوَه با قوم اسرائیل را بررسی کنند.‏ در کتاب مقدّس یَهُوَه خود را مانند شوهری برای اسرائیل باستان معرفی می‌کند.‏ (‏اشع ۵۴:‏۵؛‏ ۶۲:‏۴‏)‏ درست مانند زن و شوهری که به دلیل مشکلات یکدیگر را می‌رنجانند،‏ قوم اسرائیل بارها یَهُوَه را رنجاند!‏ اما یَهُوَه خدا از آنان ناامید نشد؛‏ او بارها و بارها آنان را بخشید و به وعده‌هایی که به آنان داده بود عمل کرد.‏ ‏(‏مزمور ۱۰۶:‏۴۳-‏۴۵ خوانده شود.‏)‏ آیا محبت و وفاداری یَهُوَه ما را به سوی او جذب نمی‌کند؟‏

۱۸ بنابراین،‏ زوج‌هایی که یَهُوَه خدا را دوست دارند از او سرمشق می‌گیرند.‏ آنان برای پایان دادن به مشکلات خود برخلاف اصول کتاب مقدّس عمل نمی‌کنند و به دنبال راهی نیستند که از یکدیگر جدا شوند.‏ آنان می‌دانند که در واقع یَهُوَه خدا بانی پیوند ازدواج است و می‌خواهد که زن و شوهر پیوند ازدواجشان را حفظ کنند.‏ بر طبق کتاب مقدّس زن و شوهر تنها زمانی می‌توانند طلاق بگیرند و با شخص دیگری ازدواج کنند که یکی از آنان مرتکب زنا یا رابطهٔ جنسی نامشروع شده باشد.‏ (‏مت ۱۹:‏۵،‏ ۶،‏ ۹‏)‏ اگر آنان تلاش کنند که زندگی مشترکشان را بهبود بخشند،‏ در واقع از حکمرانی یَهُوَه خدا پشتیبانی می‌کنند.‏

۱۹.‏ وقتی خطایی از ما سر می‌زند چه باید بکنیم؟‏

۱۹ از آنجایی که ما انسان‌ها ناکامل هستیم،‏ گاهی اوقات خطا می‌کنیم و یَهُوَه را می‌رنجانیم.‏ یَهُوَه خدا به این امر واقف است و به همین دلیل قربانی پسرش عیسی مسیح را برای ما تدارک دید.‏ بنابراین هر گاه خطایی از ما سر می‌زند باید از یَهُوَه طلب بخشش کنیم.‏ (‏۱یو ۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ همچنین به جای این که خود را به دلیل خطایمان سرزنش کنیم،‏ باید از آن درس بگیریم.‏ اگر همواره به یَهُوَه نزدیک بمانیم،‏ او خطاهای ما را می‌بخشد و به ما کمک می‌کند تا تصمیماتی درست بگیریم و به خدمتمان ادامه دهیم.‏—‏مز ۱۰۳:‏۳‏.‏

۲۰.‏ چرا امروزه باید برای پشتیبانی از حکمرانی یَهُوَه خدا تمام تلاش خود را بکنیم؟‏

۲۰ در دنیای جدید،‏ همهٔ انسان‌ها تحت حکمرانی یَهُوَه خدا زندگی خواهند کرد و راه‌های عادلانهٔ او را یاد خواهند گرفت.‏ (‏اشع ۱۱:‏۹‏)‏ اما ما امروزه نیز می‌توانیم مطالب بسیاری در مورد او بیاموزیم.‏ به زودی به همگان ثابت خواهد شد که حق حکمرانی تنها از آن یَهُوَه خداست.‏ پس باشد که ما اکنون برای پشتیبانی از حکمرانی او تمام تلاش خود را بکنیم.‏ بدین منظور باید همواره به او وفادار بمانیم،‏ به خدمت موعظه بپردازیم و تلاش کنیم که در تمام جوانب زندگی‌مان از یَهُوَه خدا سرمشق بگیریم.‏