به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۶

در تحقق امروزی پیشگویی حِزْقیال،‏ عیسی مسیح همان مردی است که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد و همهٔ آنانی را که باید نجات یابند،‏ نشانه‌گذاری می‌کند

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

در رؤیای حِزْقیال مردی که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد و شش مرد پُتک به دست،‏ نماد چه کسانی هستند؟‏

آنان نماد فرشتگان قدرتمند خدا هستند که در نابودی اورشلیم شرکت داشتند و در آینده برای نابودی این نظام شریر شیطان در جنگ حارمَگِدّون نیز شرکت خواهند داشت.‏ چرا این درک جدید و اصلاح‌شده منطقی است؟‏

پیش از نابودی اورشلیم در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ حِزْقیال در رؤیایی دید که مردم مرتد اورشلیم غرق اعمال شریر و نامشروع هستند.‏ سپس او در آن رؤیا رویدادهایی را مشاهده کرد که به نابودی اورشلیم ختم شد.‏ او شش مرد پُتک به دست را دید که در میان آنان مردی بود «کتان‌پوش که دَوات بر کمر داشت.‏» (‏حز ۸:‏۶-‏۱۲؛‏ ۹:‏۲،‏ ۳‏)‏ به آن مرد گفته شد:‏ «از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی آنان که به سبب اعمال کراهت‌آورِ انجام‌شده آه و ناله می‌کنند،‏ نشان بگذار.‏» سپس به مردان پُتک به دست گفته شد که از میان شهر بگذرند و همهٔ کسانی را که بر پیشانی خود نشان ندارند،‏ هلاک سازند.‏ (‏حز ۹:‏۴-‏۷‏)‏ از این رؤیا چه می‌آموزیم و مردی که دَواتِ کاتبان بر کمر داشت،‏ چه کسی است؟‏

این پیشگویی در سال ۶۱۲ ق.‏م.‏ گفته شد و پنج سال بعد  از آن با نابودی اورشلیم توسط سپاه بابِل نخستین بار به تحقق رسید.‏ اگرچه به بابِلیانِ خدانشناس اجازه داده شد آن شهر را نابود کنند،‏ در واقع آنان حکم داوری یَهُوَه خدا را به اجرا گذاشتند.‏ (‏ار ۲۵:‏۹،‏ ۱۵-‏۱۸‏)‏ یَهُوَه از آنان استفاده کرد تا قوم مرتد خود را مجازات کند.‏ اما نمی‌خواست که عادلان به همراه شریران نابود شوند.‏ یَهُوَه از روی مهر و محبتش تدارک نجات یهودیانی را دید که از اعمال کراهت‌آور آن شهر رنج می‌بردند.‏

حِزْقیال خود نه در آن نشانه‌گذاری شرکت داشت و نه در نابودی شهر.‏ فرشتگان،‏ مجریان حکم داوری خدا بودند.‏ این پیشگویی برای ما رویدادهایی را آشکار می‌سازد که در عالم روحی رخ داده است.‏ یَهُوَه به فرشتگان خود مأموریت داد که شریران را نابود کنند و عادلان را جدا کنند تا نجات یابند.‏ *

در گذشته در نشریاتمان توضیح داده شد که در تحقق امروزی این رؤیا،‏ مردی که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد،‏ مظهر باقی‌ماندهٔ مسیحیان مسح‌شده بر زمین است.‏ همچنین تصوّر می‌شد اشخاصی که به پیام موعظه واکنش مثبت نشان می‌دهند،‏ کسانی هستند که برای نجات نشانه‌گذاری می‌شوند.‏ اما در سال‌های اخیر مشخص شد که توضیح این رؤیا باید اصلاح شود.‏ بنا بر گزارشی که در مَتّی ۲۵:‏۳۱-‏۳۳ آمده است،‏ عیسی کسی است که انسان‌ها را داوری می‌کند.‏ او آنان را طی مصیبت عظیم داوری خواهد کرد و همچون شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می‌کند،‏ انسان‌های گوسفندگونه را برای نجات از انسان‌های بزگونه که نابود خواهند شد،‏ جدا می‌کند.‏

با درکی که از آیات فوق به دست آورده‌ایم،‏ چه درسی از رؤیای حِزْقیال می‌آموزیم؟‏ حداقل به پنج نکتهٔ مهم پی می‌بریم:‏

  1. طی دورانی که سرانجام اورشلیم نابود شد،‏ حِزْقیال با اِرْمیا به عنوان دیده‌بان خدمت می‌کردند،‏ همچون اِشَعْیا که پیش از آنان این وظیفه را انجام می‌داد.‏ امروزه یَهُوَه خدا برای خوراک‌رسانی به قومش از خادمان مسح‌شدهٔ خود که گروهی کوچک هستند،‏ استفاده می‌کند و پیش از شروع مصیبت عظیم به همهٔ مردم هشدار می‌دهد.‏ در واقع،‏ همهٔ اعضای قوم خدا که مایملک مسیح محسوب می‌شوند در هشدار دادن به مردم شرکت دارند.‏—‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏.‏

  2. حِزْقیال در کار نشانه‌گذاری افرادی که نجات می‌یافتند شرکت نداشت؛‏ قوم امروزی یَهُوَه خدا نیز در این کار شرکت ندارد.‏ آنان در خدمت موعظه فقط پیام یَهُوَه خدا را به مردم اعلام می‌کنند؛‏ خدمتی که با هدایت فرشتگان انجام می‌شود.‏—‏مکا ۱۴:‏۶‏.‏

  3. در زمان حِزْقیال،‏ هیچ‌کس به معنی واقعی نشانی بر پیشانی خود دریافت نکرد.‏ آن نشانه‌گذاری مجازی بود و امروز نیز چنین است.‏ حال آنان که می‌خواهند این نشان را داشته باشند،‏ چه باید بکنند؟‏ آنان باید پیامی را که اکنون موعظه می‌شود بپذیرند،‏ شخصیت مسیحی را بر تن کنند،‏ خود را به یَهُوَه خدا وقف نمایند و با وفاداری از برادران مسیح حمایت کنند.‏ (‏مت ۲۵:‏۳۵-‏۴۰‏)‏ به این ترتیب طی مصیبت عظیمی که در راه است،‏ برای نجات نشانه‌گذاری می‌شوند.‏

  4. در تحقق امروزی این پیشگویی مردی که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد،‏ مظهر عیسی مسیح است.‏ او طی مصیبت عظیم افراد گوسفندگونه را که همان گروه عظیم هستند،‏ برای نجات نشانه‌گذاری می‌کند.‏ به این صورت،‏ آنان این فرصت را خواهند داشت که تا ابد بر روی زمین زندگی کنند.‏—‏مت ۲۵:‏۳۴،‏ ۴۶‏.‏ *

  5. در تحقق امروزی این پیشگویی،‏ آن شش مردِ پُتک به دست مظهر لشکرهای آسمانی عیسی است که به رهبری او به زودی شرارت و شریران را نابود خواهند کرد.‏—‏حز ۹:‏۲،‏ ۶،‏ ۷؛‏ مکا ۱۹:‏۱۱-‏۲۱‏.‏

درس باارزشی که ما از درک این رؤیا می‌گیریم به ما اطمینان می‌بخشد که هرگز یَهُوَه خدا درستکاران را همراه شریران نابود نمی‌کند.‏ (‏۲پطر ۲:‏۹؛‏ ۳:‏۹‏)‏ همچنین به ما یادآور می‌شود که اکنون موعظه به مردم تا چه حد مهم و حیاتی است.‏ پیش از این که پایان این نظام برسد،‏ همه باید هشدار خدا را بشنوند.‏—‏مت ۲۴:‏۱۴‏.‏

^ بند 6 اشخاصی همچون باروک (‏منشی اِرْمیا)‏ عِبِدمِلِکِ حبشی و رکابیان نشانی قابل‌رؤیت بر پیشانی خود دریافت نکردند،‏ اما نجات یافتند.‏ (‏ار ۳۵:‏۱-‏۱۹؛‏ ۳۹:‏۱۵-‏۱۸؛‏ ۴۵:‏۱-‏۵‏)‏ آنان نشانی مجازی بر پیشانی داشتند.‏

^ بند 12 مسح‌شدگان وفادار نیازی ندارند که برای نجات نشانه‌گذاری شوند.‏ اما آنان قبل از مرگشان یا پیش از شروع مصیبت عظیم مهر نهایی را دریافت خواهند کرد.‏—‏مکا ۷:‏۱،‏ ۳‏.‏