به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

خصوصیتی الٰهی گرانقدرتر از الماس

خصوصیتی الٰهی گرانقدرتر از الماس

الماس در نظر مردم جواهری گرانبهاست.‏ حتی ارزش برخی از آن‌ها به میلیون‌ها دلار می‌رسد.‏ اما از دید یَهُوَه خدا چه چیزهایی باارزش‌تر از الماس یا دیگر سنگ‌های گرانبهاست؟‏

 هایکانوش مبشّری تعمیدنیافته که در ارمنستان زندگی می‌کند،‏ در نزدیکی خانه‌اش پاسپورتی پیدا کرد که در آن چند کارت بانکی و مبلغ قابل توجهی پول بود.‏ او به همسرش که او نیز مبشّر تعمیدنیافته بود گفت که چه یافته است.‏

آن زوج قرض فراوان و مشکلات اقتصادی جدّی داشتند،‏ اما تصمیم گرفتند آن پول را به صاحبش برسانند و به آدرسی که در پاسپورت بود،‏ رفتند.‏ عمل آنان مردی را که پاسپورتش را گم کرده بود و خانوادهٔ او را بسیار متعجب ساخت.‏ هایکانوش و همسرش توضیح دادند که آنان به دلیل تعالیمی که از کتاب مقدّس گرفته‌اند بر آن شدند که صادقانه و درست عمل کنند.‏ به این ترتیب آن دو از این فرصت استفاده کردند و در مورد شاهدان یَهُوَه با آنان صحبت کردند و نشریاتی نیز به آنان دادند.‏

آن خانواده می‌خواستند که به هایکانوش به عنوان مژدگانی کمی پول بدهند اما او نپذیرفت.‏ روز بعد همسر آن مرد به دیدار آن دو در خانه‌شان آمد و به عنوان قدردانی از طرف کل خانواده به هایکانوش اصرار ورزید که انگشتری الماس را بپذیرد.‏

صداقت و درستکاری هایکانوش و همسرش نه فقط مایهٔ تعجب آن خانواده شد بلکه بسیاری دیگر را نیز متعجب ساخت.‏ اما آیا یَهُوَه نیز از این کار آنان متعجب شد؟‏ یَهُوَه چه دیدی به صداقت آنان دارد؟‏ آیا به‌راستی ارزش داشت که آنان صداقت نشان دهند؟‏

خصوصیاتی گرانقدرتر از مادیات

پاسخ به این پرسش‌ها دشوار نیست.‏ دلیل آن نیز این است که خادمان خدا بر این اعتقادند که در چشم یَهُوَه خدا ابراز خصوصیات او با گرانقدرتر از الماس،‏ طلا یا هر چیز باارزش دیگر است.‏ بله،‏ دید یَهُوَه در خصوص این که چه چیز ارزشمند یا بی‌ارزش محسوب می‌شود با دید اغلبِ مردم بسیار متفاوت است.‏ (‏اشع ۵۵:‏۸،‏ ۹‏)‏ برای خادمان یَهُوَه تلاششان در سرمشق قرار دادن او موفقیتی پرارزش است.‏

آنچه کتاب مقدّس در مورد فهم یا قدرت تشخیص و حکمت می‌گوید حقیقت این امر را به روشنی آشکار می‌سازد.‏ در امثال ۳:‏۱۳-‏۱۵ آمده است:‏ «خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد و شخصی که فهم را به دست آورد.‏ زیرا تجارتِ آن از تجارت نقره سودآورتر است و محصول آن از طلا نیکوتر.‏ از یاقوت گرانبهاتر است،‏ و هیچ‌یک از نفایس تو با آن برابری نتواند کرد.‏» به‌روشنی و بدون تردید می‌توان دید که یَهُوَه برای چنین خصوصیاتی بیش از هر گنج مادی ارزش قائل است.‏

در خصوص صداقت و درستی چه می‌توان گفت؟‏

یَهُوَه خدایی صادق است،‏ برای خدا «غیرممکن است دروغ بگوید.‏» (‏تیت ۱:‏۲‏)‏ پولُس رسول تحت الهام او به مسیحیان عبرانی چنین نوشت:‏ «از دعا کردن برای ما دست مکشید؛‏ زیرا اطمینان داریم که از وجدانی پاک برخورداریم و می‌خواهیم از هر جهت در زندگی صادق باشیم.‏»—‏عبر ۱۳:‏۱۸‏.‏

عیسی مسیح نیز نمونه‌ای کامل از صداقت بود.‏ برای مثال زمانی که قیافا،‏ کاهن اعظم به تندی به او گفت:‏ «تو را به خدای زنده سوگند می‌دهم،‏ به ما بگو آیا تو مسیح،‏ پسر خدا هستی!‏» در پاسخ او،‏ عیسی خود را مسیح معرفی کرد هر چند که می‌دانست این گفتهٔ او در مقابل سَنهِدرین می‌توانست باعث شود که به کفرگویی متهم شود و به محکومیتش بینجامد.‏—‏مت ۲۶:‏۶۳-‏۶۷‏.‏

ما چطور؟‏ آیا در شرایطی که تصوّر کنیم برایمان فایدهٔ مادی دارد،‏ گاه کمی حقایق را از قلم می‌اندازیم یا آن را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهیم؟‏

صداقت در دنیای امروز

باید پذیرفت که صداقت در این روزهای آخر که مردم «خودپرست» و «پول‌دوست» هستند،‏ دشوار است.‏  ‏(‏۲تیمو ۳:‏۲‏)‏ بحران‌های اقتصادی یا عدم امنیت شغلی اهمیت این خصوصیت را در میان مردم کم‌رنگ کرده است.‏ بسیاری دزدی،‏ کلاهبرداری یا دیگر اعمال نادرست را موجه جلوه می‌دهند.‏ چنین روحیه‌ای چنان رواج یافته است که بسیاری بر این تصوّرند که اگر نفع مالی در کار باشد،‏ جایی برای صداقت نیست.‏ حتی برخی مسیحیان نیز در این زمینه تصمیمات نادرستی گرفته‌اند و با فریب در پی منافع مالی خود بوده‌اند و نام نیک و موقعیتشان را در جماعت از دست داده‌اند.‏—‏۱تیمو ۳:‏۸؛‏ تیت ۱:‏۷‏.‏

اغلبِ قریب به اتفاق مسیحیان،‏ عیسی را سرمشق قرار می‌دهند.‏ آنان پی برده‌اند که خصوصیات الٰهی پر ارزش‌تر از هر ثروت و سودی است.‏ از این رو،‏ جوانان مسیحی هیچ گاه برای گرفتن نمره‌ای بهتر تقلّب نمی‌کنند.‏ (‏امث ۲۰:‏۲۳‏)‏ درست است که ممکن است صداقت همیشه پاداشی که هایکانوش گرفت،‏ نداشته باشد.‏ با این همه،‏ صداقت در دید خدا ارزشمند است و فرد صادق از وجدانی راحت برخوردار خواهد بود که به راستی ارزش بسیار دارد.‏

شرح‌حال گاگیک نمونه‌ای خوب است.‏ او می‌گوید:‏ «پیش از این که مسیحی شوم،‏ برای شرکتی بزرگ کار می‌کردم که صاحب شرکت تنها بخش کوچکی از سود شرکت را گزارش می‌داد و به این ترتیب از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کرد.‏ از من به عنوان مدیر شرکت انتظار می‌رفت که با دادن رشوه به مأمور مالیات با او به توافق برسم تا کلاهبرداری‌های شرکت را نادیده بگیرد.‏ نتیجه این شد که همه مرا فردی دغلکار و نادرست می‌شناختند.‏ زمانی که با حقیقت آشنا شدم،‏ هر چند که حقوق خوبی می‌گرفتم از آن کار دست کشیدم.‏ شرکت خودم را باز کردم و از همان روز اول آن را به ثبت رساندم و تمامی مالیات‌ها را پرداختم.‏»—‏۲قر ۸:‏۲۱‏.‏

گاگیک می‌گوید:‏ «درآمدم نصف شد طوری که امرار معاش خانواده برایم دشوار شد.‏ اما اکنون شادترم.‏ نزد یَهُوَه وجدان آسوده‌ای دارم و نمونه‌ای خوب برای دو پسرم هستم.‏ به این ترتیب کفایت یافتم که در جماعت نیز افتخاراتی داشته باشم.‏ اکنون مأموران مالیات و کسانی که با آنان تجارت می‌کنم،‏ مرا مردی صادق می‌دانند.‏»‏

یاری از یَهُوَه است

یَهُوَه کسانی را که با ابراز خصوصیات فوق‌العادهٔ او،‏ از جمله صداقت،‏ زیبایی تعالیم او را جلوه‌گر می‌سازند،‏ دوست دارد.‏ (‏تیت ۲:‏۱۰‏)‏ او داوود پادشاه را بر آن داشت که این حقیقت را به قلم آورد:‏ «من جوان بودم و اینک سالخورده‌ام،‏ با این همه،‏ هرگز پارسایی را ندیده‌ام که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند.‏»—‏مز ۳۷:‏۲۵‏.‏

تجربهٔ روت حقیقت این گفته را نشان می‌دهد.‏ او نَعومی،‏ مادر شوهرش را که پیر و سالخورده بود ترک نکرد.‏ روت به همراه نَعومی به اسرائیل رفت،‏ جایی که می‌توانست خدای حقیقی را پرستش کند.‏ (‏روت ۱:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ او در اسرائیل نشان داد که صادق و کوشاست و با رعایت شریعت با سخت‌کوشی خوشه‌چینی می‌کرد.‏ یَهُوَه خدا روت و نَعومی را زمانی که نیازمند بودند تنها نگذاشت.‏ داوود نیز بعدها همین تجربه را داشت.‏ (‏روت ۲:‏۲-‏۱۸‏)‏ قابل توجه است که یَهُوَه تنها به نیازهای مادی روت رسیدگی نکرد.‏ او روت را برگزید تا داوود و حتی مسیح موعود از نوادگان او شوند.‏—‏روت ۴:‏۱۳-‏۱۷؛‏ مت ۱:‏۵،‏ ۱۶‏.‏

برخی خادمان یَهُوَه ممکن است در شرایطی قرار گیرند که حتی امرار معاش یا فراهم کردن نیازهای اولیهٔ زندگی برایشان دشوار باشد.‏ با این همه،‏ به جای این که صداقت را زیر پا بگذارند و راه آسان‌تر را برگزینند،‏ صادق و سخت‌کوشند.‏ به این ترتیب نشان می‌دهند که برای خصوصیات والای یَهُوَه،‏ از جمله صداقت،‏ بیش از هر چیز مادی ارزش قائلند.‏—‏امث ۱۲:‏۲۴؛‏ افس ۴:‏۲۸‏.‏

همچون روت در زمان باستان،‏ خادمان یَهُوَه در سراسر  دنیا ثابت کرده‌اند که به قدرت و یاری یَهُوَه ایمان دارند.‏ آنان نشان داده‌اند که به یَهُوَه خدا و درستی این وعدهٔ او اعتماد دارند:‏ «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.‏» (‏عبر ۱۳:‏۵‏)‏ یَهُوَه به کرّات ثابت کرده است که دست یاری‌بخش او همراه کسانی است که در هر شرایطی صداقت را حفظ می‌کنند.‏ او به وعدهٔ خود در خصوص فراهم کردن نیازهای خادمان وفادارش پای‌بند است.‏—‏مت ۶:‏۳۳‏.‏

بله،‏ انسان‌ها می‌توانند برای الماس یا دیگر اشیای گرانبها ارزش بسیاری قائل باشند.‏ اما بی‌شک برای پدر آسمانی ما،‏ ابراز صداقت و دیگر خصوصیات او بسیار بیشتر از هر سنگ گرانبها ارزش دارد.‏

فرد صادق وجدانی آسوده دارد و می‌تواند با وجدانی پاک در خدمت موعظه صحبت کند