برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئن ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۱-‏۲۸ اوت ۲۰۱۶ است.‏

یَهُوَه «به فکر شماست»‏

چرا می‌توانید اطمینان داشته باشید که خدا به شما توجه دارد؟‏ به شواهدی که حاکی از این امر است توجه کنید.‏

خود را گِلی در دستان یَهُوَه بشماریم

خدا چه کسانی را برای شکل دادن انتخاب می‌کند؟‏ چرا آنان را شکل می‌دهد؟‏ او چگونه این کار را می‌کند؟‏

در دستان یَهُوَه شکل گیرید

چه خصوصیاتی به ما کمک می‌کند تا مانند گلی نرم در دستان کوزه‌گر اعظم باشیم؟‏

سؤالات خوانندگان

در رؤیای حِزْقیال مردی که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد و شش مرد پُتک به دست،‏ نماد چه کسانی هستند؟‏

‏«یهوه،‏ خدای ما،‏ خداوند یکتاست»‏

این گفته که «یهوه،‏ خدای ما،‏ خداوند یکتاست» چه مفاهیمی را در بر دارد و چگونه می‌توانیم بر طبق آن او را پرستش کنیم؟‏

نگذارید خطاهای دیگران شما را بلغزاند

در گذشته خادمان وفادار خدا با سخن و اعمالشان باعث رنجش دیگران شدند.‏ از این نمونه‌های کتاب مقدّس چه درس‌هایی می‌گیریم؟‏

خصوصیتی الٰهی گرانقدرتر از الماس

برخورداری از این خصوصیت موفقیتی فوق‌العاده است

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی را خوانده‌اید؟‏ خود را محک زنید.‏