مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مطالعهٔ کتاب مقدّس را مؤثرتر و لذّت‌بخش‌تر سازید

مطالعهٔ کتاب مقدّس را مؤثرتر و لذّت‌بخش‌تر سازید

یوشَع با موقعیت سختی روبرو بود.‏ او می‌بایست قوم اسرائیل را با وجود موانعی دشوار به سرزمین موعود هدایت می‌کرد.‏ یَهُوَه به او قوّت قلب داد و او را چنین تشویق کرد:‏ ‹قوی و بسیار دلیر باش؛‏ مطابق شریعت من عمل نما.‏ روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده،‏ به دقت عمل نمایی.‏ آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.‏›—‏یوش ۱:‏۷،‏ ۸‏.‏

ما نیز امروزه در «زمان‌هایی سخت» زندگی می‌کنیم و با مشکلات زیادی روبرو می‌شویم.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱‏)‏ اما اگر به پندی که یَهُوَه به یوشَع داد عمل کنیم،‏ موفق خواهیم شد.‏ بنابراین باید به طور مرتب کتاب مقدّس را بخوانیم و اصول آن را هنگام رویارویی با مشکلات و آزمایش‌ها بکار گیریم.‏

بسیاری از ما فکر می‌کنیم مطالعهٔ کتاب مقدّس برایمان دشوار است و نمی‌توانیم شاگرد خوبی باشیم.‏ اما از آنجایی که این کار اهمیت بسیاری دارد می‌توانیم به مواردی که در کادر «‏ پیشنهاداتی مفید‏» آمده است عمل کنیم.‏ این پیشنهادات به ما کمک می‌کند که مطالعه‌ای مؤثرتر و لذّت‌بخش‌تر داشته باشیم.‏

مزمورنویس چنین سرود:‏ «مرا در طریقِ فرمانهای خود هدایت فرما،‏ زیرا رغبت من در آنهاست.‏» (‏مز ۱۱۹:‏۳۵‏)‏ شما نیز می‌توانید از مطالعهٔ کتاب مقدّس لذّت ببرید.‏ گنج‌های باارزش بسیاری در کلام خدا نهفته است که با کندوکاو در این کتاب می‌توانید آن‌ها را بیابید.‏

البته شما مانند یوشَع هدایت یک قوم را بر عهده ندارید.‏ با این حال مشکلات خود را دارید.‏ بنابراین باید مانند یوشَع کلام خدا را مطالعه کرده و اصول آن را بکار گیرید.‏ در این صورت شما نیز می‌توانید حکیمانه عمل کنید و به موفقیت دست یابید.‏

^ بند 13 مأخذ انگلیسی.‏