به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئیه ۲۰۱۷

او «همهٔ نقشه‌هایت را جامهٔ عمل بپوشاند»‏

او «همهٔ نقشه‌هایت را جامهٔ عمل بپوشاند»‏

‏«از خداوند لذت ببر،‏ و او مراد دلت را به تو خواهد داد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۴‏.‏

سرودهای:‏ ۸۹ ،‏ ۱۴۰

۱.‏ جوانان چه تصمیمی باید در مورد آیندهٔ خود بگیرند و چرا نباید نگران باشند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

بی‌شک شما جوانان موافقید که عاقلانه است پیش از آغاز یک سفر برنامه‌ریزی کنید که به کجا می‌خواهید بروید.‏ زندگی همچون یک سفر است و سن جوانی بهترین زمان برای برنامه‌ریزی است.‏ البته چنین برنامه‌ریزی مهمی آسان نیست.‏ دختری جوان به نام هِدِر می‌گوید:‏ «آدم هنگام تصمیم‌گیری برای آینده دچار ترس و دلهره می‌شود.‏» اما جای ترس و نگرانی نیست.‏ یَهُوَه خدا به پرستندگانش چنین قول داده است:‏ «هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم.‏ تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد.‏»—‏اشع ۴۱:‏۱۰‏.‏

۲.‏ از کجا می‌دانید خواست یَهُوَه این است که تصمیمات خوبی بگیرید تا از آینده‌ای درخشان برخوردار شوید؟‏

۲ یَهُوَه شما جوانان را تشویق می‌کند که با خردمندی برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.‏ (‏جا ۱۲:‏۱؛‏ مت ۶:‏۲۰‏)‏ او می‌خواهد که شما شاد باشید.‏ این موضوع را از آفرینش یَهُوَه می‌توانیم دریابیم؛‏ زیرا هنگامی که به مناظر زیبا نگاه می‌کنیم،‏ صداهای طبیعت را می‌شنویم و خوراکی‌های لذیذ را می‌چشیم بسیار لذّت می‌بریم.‏ یَهُوَه خدا از راه‌های دیگر نیز توجه خود را به ما نشان می‌دهد.‏ او از طریق کلامش به ما تعلیم می‌دهد که در بهترین راه زندگی قدم برداریم.‏ اما وقتی انسان‌ها پند و اندرز خدا را به گوش نمی‌گیرند،‏ او را ناخوشنود  می‌سازند.‏ او در این خصوص می‌گوید:‏ «آنچه را که خشنودم نمی‌ساخت برگزیدید.‏ .‏ .‏ .‏ خادمان من شادی خواهند کرد،‏ اما شما سرافکنده خواهید شد؛‏ و خادمانم از خوشیِ دل سرود خواهند خواند.‏» (‏اشع ۶۵:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ وقتی ما در زندگی تصمیمات عاقلانه می‌گیریم،‏ خدا را جلال می‌دهیم.‏—‏امث ۲۷:‏۱۱‏.‏

برنامه‌ریزی برای آینده‌ای درخشان

۳.‏ یَهُوَه به شما چه توصیه‌ای می‌کند؟‏

۳ یَهُوَه چه برنامه‌ای برای شما توصیه می‌کند؟‏ کلام خدا نشان می‌دهد که انسان‌ها به گونه‌ای آفریده شده‌اند که اگر در پی شناخت خدا باشند و با وفاداری به او خدمت کنند،‏ به شادی و سعادت دست می‌یابند.‏ (‏مز ۱۲۸:‏۱؛‏ مت ۵:‏۳‏)‏ حیوانات همچون انسان‌ها نیستند،‏ آن‌ها فقط می‌خورند،‏ می‌آشامند و تولیدمثل می‌کنند.‏ اما خواست یَهُوَه این است که زندگی شما بیهوده نباشد و طوری برنامه‌ریزی کنید که همیشه شاد باشید.‏ آفریدگار ما «خدای محبت» و «خدای شاد» است و «انسان را به صورت خود» آفرید.‏ (‏۲قر ۱۳:‏۱۱؛‏ ۱تیمو ۱:‏۱۱؛‏ پیدا ۱:‏۲۷‏)‏ اگر آفریدگارتان را سرمشق قرار دهید،‏ در زندگی شاد خواهید بود.‏ آیا شما به درستیِ این گفتهٔ کتاب مقدّس که «دادن از گرفتن شادی‌بخش‌تر است» پی برده‌اید؟‏ (‏اعما ۲۰:‏۳۵‏)‏ این یک حقیقت انکارناپذیر است.‏ بنابراین خواست یَهُوَه این است که شما بر پایهٔ محبت به خدا و مردم،‏ برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.‏—‏مَتّی ۲۲:‏۳۶-‏۳۹ خوانده شود.‏

۴،‏ ۵.‏ عیسی از چه چیزی شاد می‌شد؟‏

۴ عیسی مسیح سرمشقی کامل برای نوجوانان و جوانان است.‏ مسلّماً او در دوران کودکی از بازی و تفریح لذّت می‌برد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که «وقتی برای خنده» و «وقتی برای رقص» وجود دارد.‏ (‏جا ۳:‏۴‏)‏ عیسی همچنین با مطالعهٔ کلام خدا به او نزدیک شد.‏ هنگامی که ۱۲ ساله بود معلّمانی که در معبد بودند «از فهم او و پاسخ‌هایش» در مورد مسائل روحانی شگفت‌زده می‌شدند.‏—‏لو ۲:‏۴۲،‏ ۴۶،‏ ۴۷‏.‏

۵ عیسی در بزرگسالی نیز از انجام خواست خدا شاد می‌شد.‏ برای مثال،‏ خدا می‌خواست که او به ‹بینوایان بشارت دهد و بینایی را به نابینایان اعلام کند.‏› (‏لو ۴:‏۱۸‏)‏ احساسات عیسی در مزمور ۴۰:‏۸ چنین ابراز می‌شود:‏ «آرزویم،‏ ای خدایم،‏ انجام ارادهٔ توست.‏» وقتی عیسی در مورد پدر آسمانی‌اش به مردم آموزش می‌داد،‏ شاد می‌شد.‏ ‏(‏لوقا ۱۰:‏۲۱ خوانده شود.‏)‏ یک بار پس از این که با زنی در مورد پرستش حقیقی صحبت کرد،‏ به شاگردانش چنین گفت:‏ «خوراک من این است که خواست او را که مرا فرستاده است،‏ به جا آورم و کار او را به پایان رسانم.‏» (‏یو ۴:‏۳۱-‏۳۴‏)‏ عیسی چون یَهُوَه خدا و دیگران را دوست داشت،‏ شاد بود.‏ اگر شما نیز همچون عیسی عمل کنید شاد خواهید شد.‏

۶.‏ چرا مفید است که تصمیماتتان را با مسیحیان باتجربه در میان بگذارید؟‏

۶ آنانی که در جوانی خدمت پیشگامی را شروع کردند شادی زیادی در زندگی‌شان داشته‌اند.‏ شما می‌توانید تصمیماتتان را با آنان در میان بگذارید.‏ کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ «بی مشورت،‏ تدبیرها باطل می‌شود،‏ با مشاوران بسیار،‏ به ثمر می‌رسد.‏» (‏امث ۱۵:‏۲۲‏)‏ این برادران و خواهران باتجربه به شما خواهند گفت که خدمت پیشگامی یک دورهٔ آموزشی برای زندگی بهتر است.‏ زمانی که عیسی در آسمان بود،‏ چیزهای بسیاری از پدرش آموخت.‏ در حین خدمتش بر زمین نیز چیزهای بیشتری یاد گرفت.‏ برای مثال،‏ او آموخت که بشارت دادن به دیگران و وفادار ماندن به خدا تحت شرایط سخت،‏ بسیار شادی‌بخش است.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۵۰:‏۴ خوانده شود؛‏ عبر ۵:‏۸؛‏ ۱۲:‏۲‏)‏ حال برخی از جنبه‌های خدمت تمام‌وقت را که باعث شادی ما می‌شود،‏ بررسی می‌کنیم.‏

شاگردسازی بهترین کار است

۷.‏ چرا بسیاری از نوجوانان و جوانان از کار شاگردسازی لذّت می‌برند؟‏

۷ عیسی گفت:‏ «بروید .‏ .‏ .‏ شاگرد بسازید .‏ .‏ .‏ و به آنان تعلیم دهید.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ اگر تصمیم دارید  که کار شاگردسازی را حرفهٔ اصلی خود سازید،‏ زندگی رضایت‌بخشی خواهید داشت و خدا را جلال خواهید داد.‏ همچون حرفه‌های دیگر،‏ برای مهارت یافتن در این حرفه نیز نیاز به زمان است.‏ برادری به نام تیموتی که در نوجوانی خدمت پیشگامی را شروع کرد می‌گوید:‏ «خوشحالم که یَهُوَه را به طور تمام‌وقت خدمت می‌کنم،‏ چون به این شکل می‌توانم محبتم را به او ابراز کنم.‏ در ابتدا نتوانستم شاگردی پیدا کنم،‏ اما پس از این که به محدودهٔ دیگری نقل‌مکان کردم،‏ فقط در مدت یک ماه توانستم چندین شاگرد پیدا کنم که یکی از آنان در جلسات شرکت می‌کرد.‏ پس از پایان مدرسهٔ کتاب مقدّس برای برادران مجرّد،‏ به محدوده‌ای جدید فرستاده شدم که در آنجا با چهار نفر کتاب مقدّس را مطالعه می‌کردم.‏ * خیلی دوست دارم به مردم آموزش بدهم.‏ وقتی می‌بینم که روح‌القدس به آنان کمک می‌کند تا تغییراتی در خود ایجاد کنند،‏ لذّت می‌برم.‏»—‏۱تسا ۲:‏۱۹‏.‏

۸.‏ چگونه برخی از جوانان توانسته‌اند به مردم بیشتری موعظه کنند؟‏

۸ برخی از جوانان مسیحی زبانی بیگانه یاد می‌گیرند.‏ برای مثال،‏ جِی‌کُب از آمریکای شمالی می‌نویسد:‏ «وقتی هفت‌ساله بودم خیلی از همکلاسی‌هایم ویتنامی بودند.‏ دوست داشتم در مورد یَهُوَه با آن‌ها صحبت کنم.‏ بنابراین،‏ پس از مدتی تصمیم گرفتم که زبان آن‌ها را یاد بگیرم و برای این کار اغلب مقاله‌های برج دیده‌بانی انگلیسی و ویتنامی را با هم مقایسه می‌کردم.‏ همین طور در جماعت ویتنامی دوستانی پیدا کردم.‏ در ۱۸ سالگی خدمت پیشگامی را شروع کردم.‏ بعدها به مدرسهٔ کتاب مقدّس برای برادران مجرّد رفتم.‏ آن مدرسه مرا برای خدمت در محدودهٔ جدید آماده کرد.‏ اکنون عضو یک گروه ویتنامی و تنها پیر مسیحی در آن گروه هستم و به خدمت پیشگامی نیز مشغولم.‏ خیلی از ویتنامی‌ها تعجب می‌کنند که من به زبان آن‌ها صحبت می‌کنم.‏ آن‌ها مرا به خانه‌شان دعوت می‌کنند و اغلب می‌توانم کتاب مقدّس را با آن‌ها مطالعه کنم.‏ بعضی از آن‌ها پیشرفت کردند و تعمید گرفتند.‏»—‏با اعمال ۲:‏۷،‏ ۸ مقایسه شود.‏

۹.‏ از کار شاگردسازی چه می‌آموزیم؟‏

۹ کار شاگردسازی بهترین آموزش برای شما جوانان است.‏ برای مثال،‏ با این کار عادات خوبی در خود پرورش می‌دهید،‏ یاد می‌گیرید چگونه با دیگران صحبت کنید،‏ اعتمادبه‌نفس‌تان را افزایش دهید و با سنجیدگی عمل کنید.‏ (‏امث ۲۱:‏۵؛‏ ۲تیمو ۲:‏۲۴‏،‏ پاورقی)‏ وقتی یاد می‌گیرید که از روی آیات کتاب مقدّس درستی ایمانتان را به دیگران نشان دهید،‏ بسیار شاد می‌شوید.‏ همچنین یاد می‌گیرید که با یَهُوَه خدا همکاری نزدیک داشته باشید.‏—‏۱قر ۳:‏۹‏.‏

۱۰.‏ اگر در محدودهٔ شما مردم تمایل زیادی به شنیدن بشارت ندارند،‏ چگونه می‌توانید شادی خود را حفظ کنید؟‏

۱۰ حتی اگر در محدودهٔ شما اشخاص کمی تمایل به مطالعهٔ کتاب مقدّس داشته باشند،‏ باز هم کار شاگردسازی می‌تواند شادی‌بخش باشد.‏ شاگردسازی کاری گروهی است و همهٔ اعضای جماعت با هم همکاری می‌کنند.‏ با این که معمولاً یک نفر شاگرد را پیدا کرده و با او مطالعه می‌کند،‏ همهٔ ما می‌توانیم شاد باشیم چون سهمی در جستجوی او داشتیم.‏ برای مثال،‏ برادری به نام براندون ۹ سال در محدوده‌ای پیشگامی کرد که اشخاص کمی تمایل به مطالعهٔ کتاب مقدّس داشتند.‏ او می‌گوید:‏ «من موعظه را دوست دارم،‏ چون این خواست یَهُوَه خدا از ماست.‏ بعد از پایان مدرسه‌ام بلافاصله خدمت پیشگامی را شروع کردم.‏ وقتی برادران جوان را در جماعتمان تشویق می‌کنم و پیشرفت روحانی آنان را می‌بینم،‏ خیلی خوشحال می‌شوم.‏ بعد از این که در مدرسهٔ کتاب مقدّس برای برادران مجرّد شرکت کردم،‏ برای خدمت پیشگامی به محدوده‌ای جدید فرستاده شدم.‏ البته تا کنون شاگردی نداشته‌ام که تعمید بگیرد،‏ اما مبشّران دیگر چنین شاگردانی داشته‌اند.‏ واقعاً خوشحالم که تصمیم گرفتم به طور تمام‌وقت در کار شاگردسازی فعالیت کنم.‏»—‏جا ۱۱:‏۶‏.‏

 باز شدن درهای جدید برای خدمت

۱۱.‏ بسیاری از جوانان به چه طریقی به یَهُوَه خدمت می‌کنند و از آن لذّت می‌برند؟‏

۱۱ برای خدمت به یَهُوَه خدا راه‌های زیادی وجود دارد.‏ برای مثال،‏ بسیاری از جوانان در کار ساختمان‌سازی کمک می‌کنند.‏ در سراسر دنیا به صدها سالن جماعت برای پرستش یَهُوَه و جلال دادن به او نیاز است.‏ بنابراین،‏ شرکت در بنای این سالن‌ها و همکاری با برادران و خواهرانتان خدمت مقدّس است و شما را شاد می‌سازد.‏ شما می‌توانید در این فعالیت چیزهای بسیاری بیاموزید.‏ برای مثال،‏ یاد می‌گیرید که ایمنی را در محیط کارتان حفظ کنید،‏ سخت‌کوش باشید و با مسئولان همکاری کنید.‏

برکات زیادی نصیب کسانی خواهد شد که به خدمت تمام‌وقت می‌پردازند (‏بندهای ۱۱-‏۱۳ملاحظه شود)‏

۱۲.‏ چگونه خدمت پیشگامی راه را برای خدمت‌های دیگر باز می‌کند؟‏

۱۲ برادری به نام کِوین می‌گوید:‏ «از بچگی آرزو داشتم که روزی بتوانم تمام‌وقت به یَهُوَه خدمت کنم.‏ بالاخره در ۱۹ سالگی خدمت پیشگامی را شروع کردم.‏ پیش برادری که در کار ساختمان‌سازی بود،‏ به طور نیمه‌وقت مشغول به کار شدم.‏ یاد گرفتم که چطور سقف خانه و در و پنجره‌ها را نصب کنم.‏ بعدها دو سال در یک تیم امدادرسانی خدمت کردم که سالن‌های جماعت و خانه‌های برادران و خواهرانی را که در طوفان و تندباد آسیب دیده بود،‏ بازسازی می‌کردیم.‏ وقتی شنیدم که در آفریقای جنوبی برای ساختمان‌سازی به کارکنان باتجربه نیاز است برای خدمت در آنجا اقدام کردم.‏ اینجا در آفریقا برای بنای سالن‌های جماعت هر چند هفته یک‌بار از جایی به جای دیگر می‌رویم.‏ اعضای تیم ما مثل افراد یک خانواده هستند.‏ ما با هم زندگی می‌کنیم،‏ با هم کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنیم و با هم کار می‌کنیم.‏ من همین طور هر هفته با برادران و خواهران جماعت محلّی به موعظه می‌روم و خیلی لذّت می‌برم.‏ هرگز تصوّرش را نمی‌کردم اهدافی که در بچگی برای آینده داشتم،‏ اینقدر باعث شادی‌ام شود.‏»‏

۱۳.‏ چگونه خدمت در بیت‌ئیل باعث شادی جوانان می‌شود؟‏

 ۱۳ برخی از آنانی که پیشگامی می‌کردند،‏ اکنون در بیت‌ئیل خدمت می‌کنند و شادی زیادی دارند،‏ چون همهٔ کارها در آنجا برای یَهُوَه خدا انجام می‌شود.‏ خانوادهٔ بیت‌ئیل کمک می‌کنند که غذای روحانی برای همه فراهم شود.‏ داستین که در بیت‌ئیل خدمت می‌کند می‌گوید:‏ «وقتی ۹ ساله بودم می‌خواستم هر چه زودتر خدمت تمام‌وقت را شروع کنم.‏ بعد از پایان مدرسه خدمت پیشگامی را شروع کردم.‏ یک‌سال‌ونیم بعد،‏ برای خدمت به بیت‌ئیل دعوت شدم.‏ در آنجا کار با ماشین چاپ و برنامه‌نویسی با کامپیوتر را یاد گرفتم.‏ در بیت‌ئیل خبرهای دست‌اول در مورد موعظه و شاگردسازی از سراسر جهان به گوش ما می‌رسد.‏ شنیدن این خبرها مرا شاد می‌کند.‏ من خدمت در اینجا را دوست دارم،‏ چون به مردم کمک می‌کنیم که به یَهُوَه خدا نزدیک شوند.‏»‏

چه اهدافی برای آینده دارید؟‏

۱۴.‏ چگونه می‌توانید خود را برای خدمت تمام‌وقت آماده کنید؟‏

۱۴ چگونه می‌توانید خود را برای خدمت تمام‌وقت آماده کنید؟‏ شما می‌توانید با پرورش خصوصیات مسیحی به بهترین شکل ممکن به یَهُوَه خدمت کنید.‏ بنابراین همواره بکوشید که کلام خدا را مطالعه و بر روی آن تعمّق کنید و ایمانتان را در جلسات جماعت ابراز کنید.‏ می‌توانید در دوران مدرسه خبر خوش پادشاهی را به دیگران موعظه کنید و در صحبت کردن با دیگران مهارت یابید.‏ به مردم علاقه نشان دهید،‏ مؤدبانه نظرشان را بپرسید و به پاسخ آنان گوش دهید.‏ به سرپرستان جماعت بگویید که آماده‌اید هر کاری را در جماعت انجام دهید،‏ کارهایی همچون نظافت سالن و تعمیر و نگهداری از آن.‏ یَهُوَه دوست دارد از کسانی استفاده کند که با فروتنی و با رغبت داوطلب می‌شوند.‏ ‏(‏مزمور ۱۱۰:‏۳ خوانده شود؛‏ اعما ۶:‏۱-‏۳‏)‏ پولُس رسول تیموتائوس را به خدمت میسیونری دعوت کرد،‏ چون می‌دید که ‹برادران از او تعریف می‌کنند.‏›—‏اعما ۱۶:‏۱-‏۵‏.‏

۱۵.‏ چگونه می‌توانید برای امرار معاش شغلی بیابید؟‏

۱۵ اکثر خادمان تمام‌وقت برای امرار معاش به شغلی نیاز دارند.‏ (‏اعما ۱۸:‏۲،‏ ۳‏)‏ شاید بتوانید در یک دورهٔ آموزشیِ کوتاه‌مدت شرکت کنید تا بتوانید کاری نیمه‌وقت در نزدیکی محل زندگی‌تان بیابید.‏ با سرپرست حوزه و پیشگامان در مورد تصمیماتتان صحبت کنید و از آنان بپرسید که چه شغلی برای پیشگامان مناسب است.‏ سپس،‏ همان طور که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «کارهای خویش را به خداوند بسپار که تدبیرهایت استوار خواهد شد.‏»—‏امث ۱۶:‏۳؛‏ ۲۰:‏۱۸‏.‏

۱۶.‏ خدمت تمام‌وقت در جوانی چگونه شما را برای مسئولیت‌های آینده آماده می‌سازد؟‏

۱۶ بی‌شک یَهُوَه می‌خواهد که شما امیدتان را به آینده‌ای درخشان ‹استوار نگاه دارید.‏› ‏(‏۱تیموتائوس ۶:‏۱۸،‏ ۱۹ خوانده شود.‏)‏ شما در خدمت تمام‌وقت با مسیحیان بالغ و باتجربه همکار هستید و این امر به شما کمک می‌کند تا خود نیز یک مسیحی بالغ و باتجربه شوید.‏ بسیاری از کسانی که در جوانی خدمت تمام‌وقت را شروع کردند،‏ توانسته‌اند بعدها موفقیت بیشتری در زندگی خانوادگی خود داشته باشند.‏ اغلب پیشگامان پس از ازدواج توانسته‌اند همراه همسر خود به خدمت پیشگامی ادامه دهند.‏—‏روم ۱۶:‏۳،‏ ۴‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ چرا وقتی برای آینده‌مان برنامه‌ریزی می‌کنیم،‏ باید به دلمان توجه کنیم؟‏

۱۷ هنگامی که برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنید به این موضوع فکر کنید که هدف واقعی شما در زندگی چیست.‏ مزمور ۲۰:‏۴ می‌گوید که یَهُوَه «آرزوی دلت را به تو عطا کند و همهٔ نقشه‌هایت را جامهٔ عمل بپوشاند.‏» به کارهایی که امروزه یَهُوَه از طریق سازمانش انجام می‌دهد توجه کنید،‏ و این که چگونه می‌توانید به او خدمت کنید.‏ سپس،‏ طوری برنامه‌ریزی کنید که باعث خشنودی او شوید.‏

۱۸ اگر زندگی‌تان را تماماً وقف خدمت به یَهُوَه خدا کنید،‏ کاملاً راضی و خشنود خواهید بود،‏ چون همیشه در راه جلال خدا گام برمی‌دارید.‏ بنابراین،‏ «از خداوند لذت ببر،‏ و او مراد دلت را به تو خواهد داد.‏»—‏مز ۳۷:‏۴‏.‏

^ بند 7 اکنون دورهٔ آموزشی برای بشارت‌دهندگان جایگزین این مدرسه شده است.‏