مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 مقالهٔ مطالعه‌ای ۲

یَهُوَه را در جماعت ستایش کنید

یَهُوَه را در جماعت ستایش کنید

‏«در میان جماعت،‏ تو را خواهم ستود.‏»—‏مزمور ۲۲:‏۲۲‏.‏

سرود ۵۹ با هم یَهُوَه را تمجید کنیم

معرفی مقاله *

۱.‏ داوود نسبت به یَهُوَه چه احساسی داشت و این احساس او را به چه کاری برمی‌انگیخت؟‏

داوود پادشاه نوشت:‏ «خداوند بزرگ است و شایان ستایش بسیار.‏» (‏مز ۱۴۵:‏۳‏)‏ داوود یَهُوَه را دوست داشت و این محبت،‏ او را ترغیب می‌کرد تا خدا را «در میان جماعت» بستاید.‏ (‏مز ۲۲:‏۲۲؛‏ ۴۰:‏۵‏)‏ به حتم،‏ شما نیز یَهُوَه را دوست دارید و با سخنان داوود موافقید که گفت:‏ «ای یهوه،‏ خدای پدر ما اسرائیل،‏ تو از ازل تا به ابد متبارک هستی!‏»—‏۱توا ۲۹:‏۱۰-‏۱۳‏.‏

۲.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم یَهُوَه را بستاییم؟‏ ب)‏ برخی با چه مشکلی روبرو هستند و در این مقاله به چه موضوعی خواهیم پرداخت؟‏

۲ جواب‌های ما در جلسات،‏ یکی از راه‌های ستایش یَهُوَه می‌باشد.‏ اما این کار برای بعضی از برادران و خواهران واقعاً سخت است.‏ خواست قلبی آنان این است که در جلسات جواب دهند،‏ اما ترس مانع این کار می‌شود.‏ آنان چگونه می‌توانند بر ترسشان غالب آیند؟‏ چه پیشنهاداتی به ما کمک می‌کند تا جواب‌هایی تشویق‌کننده بدهیم؟‏ قبل از پرداختن به این سؤالات بیایید به چهار دلیل مهم بپردازیم که چرا باید در جلسات جواب دهیم.‏

دلایل جواب دادن در جلسات

۳-‏۵.‏ الف)‏ مطابق عبرانیان ۱۳:‏۱۵ چرا در جلسات جواب می‌دهیم؟‏ ب)‏ آیا همهٔ ما باید در جلسات جواب‌های مشابهی بدهیم؟‏ توضیح دهید.‏

۳ یَهُوَه به همهٔ ما این افتخار را داده است تا او را بستاییم.‏ ‏(‏مز ۱۱۹:‏۱۰۸‏)‏ جواب‌های ما در جلسات بخشی از «قربانی حمد و ستایش» ماست و تنها خودمان می‌توانیم آن را به خدا تقدیم کنیم.‏ ‏(‏عبرانیان ۱۳:‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ اما آیا یَهُوَه انتظار دارد که همهٔ ما یک نوع قربانی به او تقدیم کنیم؟‏

۴ یَهُوَه می‌داند که ما از توانایی‌ها و شرایط متفاوتی برخورداریم.‏ او برای قربانی‌هایی که متناسب با توانمان به او تقدیم می‌کنیم،‏ ارزش بسیاری  قائل است.‏ به نوع قربانی‌هایی که خدا از اسرائیلیان می‌پذیرفت،‏ فکر کنید.‏ برخی از آنان برّه یا بزی را قربانی می‌کردند.‏ اما یک اسرائیلی فقیر می‌توانست «دو قمری یا دو جوجه کبوتر» تقدیم کند.‏ همچنین اگر یک اسرائیلی توان خرید دو پرنده را نداشت،‏ می‌توانست «یک‌دهم ایفَه آرد مرغوب» تقدیم کند.‏ (‏لاو ۵:‏۷،‏ ۱۱‏)‏ آرد از دیگر قربانی‌ها ارزان‌تر بود،‏ اما اگر مرغوب بود،‏ یَهُوَه آن را می‌پذیرفت.‏

۵ دید خدای مهربانمان امروزه نیز چنین است.‏ هنگامی که در جلسات جواب می‌دهیم،‏ یَهُوَه انتظار ندارد که ما به خوش‌بیانیِ آپولُس باشیم یا قدرت کلام پولُس را داشته باشیم.‏ (‏اعما ۱۸:‏۲۴؛‏ ۲۶:‏۲۸‏)‏ او از ما انتظاری بیش از توانمان ندارد.‏ بیوه‌زنی را به یاد آورید که دو سکهٔ کوچک در صندوق اعانات انداخت.‏ او نزد یَهُوَه خیلی باارزش بود،‏ زیرا بهترین خود را بخشید.‏—‏لو ۲۱:‏۱-‏۴‏.‏

جواب دادن،‏ به ما و دیگران فایده می‌رساند (‏بندهای ۶-‏۷ ملاحظه شود)‏ *

۶.‏ الف)‏ مطابق عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ جواب‌های دیگران چه تأثیری می‌تواند بر ما بگذارد؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که از جواب‌های تشویق‌کنندهٔ دیگران قدردانیم؟‏

۶ ما با جواب‌های خود یکدیگر را تشویق می‌کنیم.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ خوانده شود.‏)‏ همهٔ ما از شنیدن جواب‌های مختلف لذّت می‌بریم.‏ کودکان با جواب‌های ساده و صادقانهٔ خود باعث شادی ما می‌شوند.‏ همچنین از جواب‌های پرشور آنانی که نکته‌ای جدید را آموخته‌اند،‏ تشویق می‌شویم.‏ به علاوه،‏ کسانی که خجالتی هستند یا در یادگیری زبان ما جدیدند،‏ اما با «دلیری» جواب می‌دهند،‏ بسیار قابل تحسینند.‏ (‏۱تسا ۲:‏۲‏؛‏ پاورقی)‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که از تلاش‌های آنان قدردانیم؟‏ برای مثال،‏ می‌توانیم بعد از جلسه از آنان برای جواب‌هایشان تشکر کنیم.‏ راه دیگر این است که خود نیز با جواب‌هایمان،‏ باعث تشویق آنان گردیم.‏—‏روم ۱:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۷.‏ چگونه از جواب دادن در جلسات فایده می‌بریم؟‏

۷ با جواب دادن،‏ خود نیز فایده می‌بریم.‏ ‏(‏اشع ۴۸:‏۱۷‏)‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ اول این که وقتی هدفمان این است که در جلسات جواب بدهیم،‏ خود را بهتر برای جلسات آماده می‌کنیم.‏ با آمادگی بهتر،‏ درک بیشتری از کلام خدا پیدا می‌کنیم.‏ در نتیجه بهتر می‌توانیم آنچه را که آموخته‌ایم در زندگی‌مان به کار ببریم.‏ دوم این  که با جواب دادن و شرکت فعال در جلسات،‏ بیشتر لذّت می‌بریم.‏ سوم این که با آماده کردن جواب،‏ نکاتی را که در جلسات آموخته‌ایم،‏ بهتر به خاطر می‌سپاریم و آن‌ها را زود فراموش نمی‌کنیم.‏

۸-‏۹.‏ الف)‏ مطابق مَلاکی ۳:‏۱۶ یَهُوَه در مورد جواب‌های ما چه احساسی دارد؟‏ ب)‏ برخی هنوز با چه مشکلی روبرو هستند؟‏

۸ با جواب دادن،‏ ایمانمان را نشان می‌دهیم و یَهُوَه را خشنود می‌سازیم.‏ یَهُوَه به جواب‌های ما توجه دارد و از تلاش‌هایمان برای جواب دادن بسیار قدردان است.‏ ‏(‏مَلاکی ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏)‏ از این رو‏،‏ بسیار راغب است که به تلاش‌های ما برکت بدهد.‏—‏ملا ۳:‏۱۰‏.‏

۹ چنان که دیدیم دلایل خوبی داریم که در جلسات جواب بدهیم.‏ با این حال،‏ برخی می‌ترسند که برای جواب دادن،‏ دست خود را بالا ببرند.‏ اگر شما یکی از این افراد هستید،‏ دلسرد نشوید.‏ بررسی برخی اصول و گزارشات کتاب مقدّس و همچنین چند پیشنهاد،‏ به همهٔ ما کمک خواهد کرد که در جلسات بیشتر جواب بدهیم.‏

غلبه بر ترس

۱۰.‏ الف)‏ بسیاری از ما چه ترسی داریم؟‏ ب)‏ چرا داشتن این نوع ترس نشانهٔ خوبی است؟‏

۱۰ آیا حتی فکر کردن به این موضوع که می‌خواهید دستتان را بالا ببرید،‏ در شما دلهره ایجاد می‌کند؟‏ مطمئن باشید که بسیاری چنین احساسی دارند.‏ در واقع،‏ اغلبِ ما هنگام جواب دادن دلهره داریم.‏ اما برای این که بتوانید بر این ترس غلبه کنید،‏ اول باید دلیل ترس خود را تشخیص دهید.‏ آیا می‌ترسید که جوابتان را فراموش کنید یا جواب اشتباه بدهید؟‏ یا نگرانید که نتوانید به خوبیِ دیگران جواب بدهید؟‏ داشتن چنین ترس‌هایی نشانهٔ خوبی است.‏ زیرا نشان می‌دهد که شما فروتن هستید و دیگران را بهتر از خود می‌دانید.‏ (‏مز ۱۳۸:‏۶؛‏ فیلیپ ۲:‏۳‏)‏ با این حال،‏ یَهُوَه می‌خواهد شما در جلسات جواب بدهید و برادران و خواهرانتان را  تشویق کنید.‏ (‏۱تسا ۵:‏۱۱‏)‏ یَهُوَه شما را دوست دارد و به شما شجاعت این کار را می‌بخشد.‏

۱۱.‏ کدام اصول کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند؟‏

۱۱ چند اصل از کتاب مقدّس می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.‏ در کلام خدا می‌خوانیم که همهٔ ما در سخن گفتن اشتباه می‌کنیم.‏ (‏یعقو ۳:‏۲‏)‏ یَهُوَه از ما انتظار ندارد که کامل باشیم و برادران و خواهرانمان نیز چنین توقعی ندارند.‏ (‏مز ۱۰۳:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ ما مانند یک خانواده هستیم و یکدیگر را دوست داریم.‏ (‏مرق ۱۰:‏۲۹،‏ ۳۰؛‏ یو ۱۳:‏۳۵‏)‏ از این رو،‏ برادران و خواهرانمان درک می‌کنند که گاه نمی‌توانیم منظورمان را درست بیان کنیم.‏

۱۲-‏۱۳.‏ از نمونهٔ نِحِمیا و یونُس چه می‌آموزیم؟‏

۱۲ حال به بررسی دو نمونه از کتاب مقدّس می‌پردازیم که در غلبه بر ترس به ما کمک می‌کند.‏ نِحِمیا در دربار پادشاهی قدرتمند خدمت می‌کرد.‏ روزی نِحِمیا غمگین بود،‏ چون شنیده بود که دیوار شهر اورشلیم و دروازه‌هایش ویران است.‏ (‏نح ۱:‏۱-‏۴‏)‏ تصوّر کنید وقتی پادشاه دلیل ناراحتی نِحِمیا را پرسید،‏ او چقدر دلهره داشت!‏ نِحِمیا سریع در دل دعا کرد و سپس به پادشاه جواب داد.‏ این عمل او باعث شد که پادشاه به قوم خدا کمک کند.‏ (‏نح ۲:‏۱-‏۸‏)‏ همچنین به یونُس فکر کنید.‏ یَهُوَه از او خواست که با اهالی نِینَوا صحبت کند،‏ اما یونُس آنقدر ترسید که به جهت مخالف فرار کرد.‏ (‏یون ۱:‏۱-‏۳‏)‏ با این حال،‏ یَهُوَه به او کمک کرد تا بتواند مأموریتش را انجام دهد.‏ در نتیجه سخنان یونُس به اهالی نِینَوا کمک کرد و باعث نجات آنان شد.‏ (‏یون ۳:‏۵-‏۱۰‏)‏ از نمونهٔ نِحِمیا،‏ به اهمیت دعا قبل از جواب دادن پی می‌بریم.‏ از نمونهٔ یونُس نیز می‌آموزیم که یَهُوَه با وجود ترس‌هایمان به ما کمک می‌کند که او را خدمت کنیم.‏ به راستی که هیچ جماعتی نمی‌تواند مانند اهالی نِینَوا ترسناک باشد!‏

۱۳ حال،‏ چه پیشنهادهایی کمک می‌کند که در جلسات جواب‌های تشویق‌کننده بدهیم؟‏ در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم.‏

۱۴.‏ چرا باید خود را به خوبی برای جلسات آماده کنیم و چه زمانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟‏

۱۴ خود را از قبل برای جلسات آماده کنید.‏ هنگامی که با برنامه‌ریزی قبلی،‏ خود را به خوبی برای جلسات آماده می‌کنید با اعتمادبه‌نَفْس بیشتری در جلسات جواب خواهید داد.‏ (‏امث ۲۱:‏۵‏)‏ البته همهٔ ما از برنامهٔ مشابهی برخوردار نیستیم.‏ اِلوئیز،‏ خواهری بیوه که بیش از ۸۰ سال سن دارد،‏ مقالهٔ برج دیده‌بانی را اوایل هفته آماده می‌کند.‏ او می‌گوید:‏ «وقتی از چند روز قبل خود را برای جلسه آماده می‌کنم،‏ بیشتر از آن لذّت می‌برم.‏» جُوی که شغل تمام‌وقت دارد،‏ روزهای شنبه را به مطالعهٔ برج دیده‌بانی اختصاص داده است،‏ زیرا به این شکل،‏ مطالب را راحت‌تر به یاد می‌آورد.‏ آیک،‏ پیر جماعتی که برنامهٔ شلوغی دارد و پیشگام است  می‌گوید:‏ «برای من بهتر است که در طول هفته کم‌کم مطالعه کنم،‏ تا این که همه را یکجا بخوانم.‏»‏

۱۵.‏ چگونه می‌توانید خود را به خوبی برای جلسات آماده کنید؟‏

۱۵ آمادگی خوب برای جلسات شامل چه می‌شود؟‏ پیش از شروع هر مطالعه،‏ برای دریافت روح‌القدس دعا کنید.‏ (‏لو ۱۱:‏۱۳؛‏ ۱یو ۵:‏۱۴‏)‏ چند دقیقهٔ اول را به بررسی عنوان،‏ زیرعنوان‌ها،‏ تصاویر و کادرها اختصاص دهید.‏ حین مطالعهٔ بندها،‏ تا جای ممکن آیات نقل شده را بخوانید.‏ بر روی موضوعی که می‌خوانید تعمّق کنید و نکاتی را که می‌خواهید در جوابتان بگنجانید،‏ بیشتر بررسی کنید.‏ هر چه بهتر خود را برای جلسه آماده کنید،‏ بیشتر از آن فایده خواهید برد و جواب دادن برایتان راحت‌تر خواهد شد.‏—‏۲قر ۹:‏۶‏.‏

۱۶.‏ چه ابزارهایی به زبان شما موجود است و چگونه از آن‌ها استفاده می‌کنید؟‏

۱۶ در صورت امکان،‏ از ابزارهای الکترونیکی‌ای که به زبان شما موجود است استفاده کنید.‏ یَهُوَه از طریق سازمانش،‏ ابزارهای الکترونیکی در اختیارمان گذاشته است تا بتوانیم خود را برای جلسات آماده کنیم.‏ با کمک اَپ ®JW Library می‌توانیم نشریات را در دستگاه الکترونیکی خود دانلود کنیم.‏ سپس در هر زمان و مکانی که باشیم می‌توانیم آن‌ها را مطالعه کنیم یا حداقل مقالات را بخوانیم و یا به آن‌ها گوش دهیم.‏ برخی با استفاده از این اَپ،‏ در وقت ناهار در مدرسه یا محل کار و یا هنگام رفتن به جایی،‏ نشریات را مطالعه می‌کنند.‏ همچنین با استفاده از Watchtower Library و کتابخانهٔ آنلاین نشریات شاهدان یَهُوَه می‌توان به آسانی در مورد مطلبی تحقیق کرد.‏

شما چه زمانی را به آماده کردن برای جلسات اختصاص می‌دهید؟‏ (‏بندهای ۱۴-‏۱۶ ملاحظه شود)‏ *

۱۷.‏ الف)‏ آماده کردن چند جواب از چه لحاظ مفید است؟‏ ب)‏ از ویدیوی دوست یَهُوَه شو—‏جوابی آماده کن چه آموخته‌اید؟‏

۱۷ در صورت امکان،‏ چند جواب برای هر بخش آماده کنید.‏ زیرا هر بار که دستتان را بالا می‌برید،‏ شاید برادر مسئول شما را صدا نزند و شخص دیگری را برای جواب دادن انتخاب کند.‏ همچنین به دلیل محدودیت زمان جلسه،‏ شاید امکان شنیدن همهٔ جواب‌ها نباشد.‏ اگر برادر مسئول در اوایل جلسه اسم شما را صدا نزد،‏ زود دلسرد نشوید؛‏ سعی کنید از قبل چند جواب آماده کنید تا فرصت بیشتری برای جواب دادن داشته باشید.‏ همچنین می‌توانید از قبل،‏ آیه‌ای را برای خواندن انتخاب کنید.‏ به علاوه،‏ در صورت امکان تلاش کنید با کلمات خود جواب‌هایتان را آماده کنید.‏ *

۱۸.‏ چرا باید جواب‌های کوتاه بدهیم؟‏

۱۸ جواب‌هایی کوتاه بدهید.‏ معمولاً جواب‌های  کوتاه و ساده تشویق‌کننده‌تر است.‏ بنابراین تلاش کنید که جواب‌هایتان کوتاه و حدود ۳۰ ثانیه باشد.‏ (‏امث ۱۰:‏۱۹؛‏ ۱۵:‏۲۳‏)‏ اگر سال‌هاست که در جلسات شرکت فعال دارید،‏ می‌توانید با کوتاه نگاه داشتن جواب‌های خود نمونهٔ خوبی برای دیگران باشید.‏ اگر جواب‌های پیچیده و طولانی بدهیم ممکن است دیگران با تصوّر این که نمی‌توانند به خوبیِ ما جواب دهند،‏ اعتمادبه‌نَفْس خود را از دست بدهند.‏ همچنین جواب‌های کوتاه باعث می‌شود که اشخاص بیشتری فرصت جواب دادن داشته باشند.‏ اگر شما اولین جواب را می‌دهید،‏ آن را ساده نگاه دارید و تنها به نکتهٔ اصلی بند اشاره کنید.‏ تمام مطالب بند را بیان نکنید.‏ پس از این که نکتهٔ اصلی بند عنوان شد،‏ می‌توانید به نکات فرعی اشاره کنید.‏—‏کادر «‏ چه جوابی می‌توانم بدهم؟‏‏» ملاحظه شود.‏

۱۹.‏ برادر مسئول چگونه می‌تواند به شما کمک کند و شما باید چه کار کنید؟‏

۱۹ به برادر مسئول بگویید که چه بندی را می‌خواهید جواب دهید.‏ اگر تصمیم به این کار گرفتید،‏ پیش از جلسه با برادر مسئول در این مورد صحبت کنید.‏ زمانی که به آن بند می‌رسید،‏ دست خود را سریع بالا ببرید،‏ به طوری که کاملاً دیده شود.‏

۲۰.‏ چرا می‌توان گفت که جلسات مانند نشستن سر یک سفره با دوستان است؟‏

۲۰ جلسات را چنان بنگرید که گویی با دوستان نزدیک خود سر سفره نشسته‌اید.‏ برای مثال،‏ تصوّر کنید که برخی اعضای جماعت،‏ شما را به یک پیک‌نیک دعوت کرده‌اند و از شما خواسته‌اند که غذایی ساده با خود بیاورید؛‏ در این صورت چه می‌کنید؟‏ شاید کمی مضطرب شوید،‏ اما نهایت تلاش خود را می‌کنید تا غذایی آماده کنید که همه بتوانند از آن لذّت ببرند.‏ میزبان ما یَهُوَه نیز در جلسات سفره‌ای پر از غذاهای خوب برای ما تهیه کرده است.‏ (‏مز ۲۳:‏۵؛‏ مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ بنابراین اگر متناسب با توانمان بهترین هدیهٔ ممکن را با خود بیاوریم،‏ او را خشنود می‌سازیم.‏ پس خود را به خوبی آماده کنید و تا جای ممکن در جلسات جواب دهید.‏ بدین شکل نه تنها از جلسه فایده می‌برید،‏ بلکه خود نیز هدیه‌ای به جلسه خواهید آورد.‏

سرود ۲ ای که نامت یَهُوَه است

^ بند 5 ما همچون داوود مزمورنویس یَهُوَه را دوست داریم و او را با شادی می‌ستاییم.‏ ما از فرصتی خاص برخورداریم تا با جواب دادن در جلسات،‏ محبت خود را به یَهُوَه نشان دهیم.‏ اما برای برخی،‏ جواب دادن در جلسات دشوار است.‏ اگر شما با این مشکل روبرو هستید،‏ این مقاله کمکتان می‌کند تا به دلایل ترس خود پی ببرید و بر آن غلبه کنید.‏

^ بند 17 به وب‌سایت jw.org/fa مراجعه کرده و در قسمت «تعالیم کتاب مقدّس» و سپس «‏کودکان‏،‏» ویدیوی دوست یَهُوَه شو—‏جوابی آماده کن را تماشا کنید.‏

^ بند 63 شرح تصاویر:‏ اعضای یک جماعت هنگام جلسهٔ مطالعهٔ برج دیده‌بانی با شادی جواب می‌دهند.‏

^ بند 65 شرح تصاویر:‏ برخی اعضای جماعت که در تصویر قبلی هنگام مطالعهٔ برج دیده‌بانی جواب می‌دادند،‏ با این که هر کدام شرایط متفاوتی دارند،‏ زمانی را به آماده کردن برای جلسه اختصاص می‌دهند.‏