مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 مقالهٔ مطالعه‌ای ۱

‏‹نگران نباش،‏ زیرا من خدای تو هستم›‏

‏‹نگران نباش،‏ زیرا من خدای تو هستم›‏

‏‹پس ترسان نباش زیرا من با تو هستم،‏ و نگران نباش،‏ زیرا من خدای تو هستم.‏›—‏اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰‏.‏

سرود ۷ یَهُوَه قوّت ماست

معرفی مقاله *

۱-‏۲.‏ الف)‏ آیهٔ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰ چگونه بر خواهری به نام یوشیکو تأثیر گذاشت؟‏ ب)‏ چه کسانی می‌توانند از گفتهٔ یَهُوَه در این آیه فایده ببرند؟‏

به خواهری وفادار به نام یوشیکو خبر بدی داده شد.‏ دکترش به او گفت که چند ماه بیشتر زنده نمی‌ماند.‏ واکنش او از شنیدن این خبر چه بود؟‏ یوشیکو،‏ آیهٔ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰ را که یکی از آیات مورد علاقه‌اش بود به یاد آورد.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ سپس او با آرامش به دکترش گفت که ترس و واهمه‌ای ندارد،‏ زیرا یَهُوَه دست او را گرفته است.‏ * این آیهٔ دلگرم‌کننده به خواهرمان کمک کرد که کاملاً به یَهُوَه اعتماد کند.‏ بطور مشابه،‏ این آیه به ما نیز کمک می‌کند که در شرایط دشوار آرامش خود را حفظ کنیم.‏ برای درک این موضوع،‏ ابتدا خواهیم دید که چرا یَهُوَه این پیام را به اِشَعْیا داد.‏

۲ اولین دلیلی که یَهُوَه از اِشَعْیا خواست این آیه را به قلم آورد،‏ دلگرمی دادن به یهودیانی بود که بعدها به اسارت بابلیان درمی‌آمدند.‏ با این حال،‏ یَهُوَه در نظر داشت که تمام خادمانش از گذشته تا به امروز بتوانند از این آیه فایده ببرند.‏ (‏اشع ۴۰:‏۸؛‏ روم ۱۵:‏۴‏)‏ ما امروزه در «زمان‌هایی سخت» زندگی می‌کنیم و بیش از پیش نیاز داریم که از طریق کتاب اِشَعْیا دلگرمی یابیم.‏—‏۲تیمو ۳:‏۱‏.‏

۳.‏ الف)‏ یَهُوَه در اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰‏،‏ آیهٔ سال ۲۰۱۹ چه وعده‌هایی به ما می‌دهد؟‏ ب)‏ چرا ما به چنین وعده‌هایی نیاز داریم؟‏

۳ در این مقاله سه وعدهٔ یَهُوَه را در اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰ بررسی می‌کنیم که باعث تقویت ایمانمان می‌گردد.‏ ۱)‏ یَهُوَه با ماست،‏ ۲)‏ او خدای ماست و ۳)‏ او به ما  یاری می‌رساند.‏ همهٔ ما به چنین وعده‌هایی * نیاز داریم،‏ چرا که مانند یوشیکو با مشکلاتی در زندگی روبرو خواهیم شد.‏ به علاوه،‏ باید با فشارهای دنیای اطرافمان مقابله کنیم.‏ برخی حتی از طرف حکومت‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.‏ در ادامه به بررسی این سه وعده می‌پردازیم که به ما اطمینان‌خاطر می‌بخشد.‏

‏«من با تو هستم»‏

۴.‏ الف)‏ اولین وعدهٔ یَهُوَه که در این مقاله بررسی می‌شود چیست؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ یَهُوَه به چه طرقی احساسش را نسبت به ما ابراز می‌کند؟‏ پ)‏ گفته‌های یَهُوَه چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟‏

۴ یَهُوَه در ابتدا به ما چنین وعده می‌دهد:‏ ‏«ترسان مباش زیرا من با تو هستم.‏»‏ * یَهُوَه با ابراز علاقه و توجه پرمهرش نشان می‌دهد که در کنارمان است.‏ او محبت و عمق احساسش را نسبت به ما چنین بیان می‌کند:‏ ‹در نظرم گرانبها و محترمی،‏ و تو را دوست می‌دارم.‏› ‏(‏اشع ۴۳:‏۴‏)‏ به راستی که هیچ چیز در عالم هستی نمی‌تواند مانع محبت یَهُوَه به خادمانش شود.‏ وفاداری و محبت او به خادمانش تزلزل‌ناپذیر است.‏ (‏اشع ۵۴:‏۱۰‏)‏ دوستی با یَهُوَه و محبت او به ما،‏ باعث می‌شود که بیش از پیش شجاع باشیم.‏ همان طور که او حافظ دوستش اَبرام بود،‏ از ما نیز محافظت خواهد کرد.‏ یَهُوَه به اَبرام که بعدها ابراهیم نامیده شد گفت:‏ «ای اَبرام،‏ مترس!‏ من سپر تو هستم.‏»—‏پیدا ۱۵:‏۱‏.‏

با کمک یَهُوَه می‌توانیم با مشکلاتی که همچون سیل و آتش به طرفمان می‌آید،‏ مقابله کنیم (‏بندهای ۵-‏۶ ملاحظه شود)‏ *

۵-‏۶.‏ الف)‏ از کجا می‌دانیم که یَهُوَه مشتاق است در مشکلات به ما کمک کند؟‏ ب)‏ ما از نمونهٔ یوشیکو چه می‌آموزیم؟‏

۵ یَهُوَه مشتاق است که در مشکلات به ما کمک کند.‏ او در این باره چنین وعده داده است:‏ «چون از آبها بگذری،‏ با تو خواهم بود،‏ و چون از نهرها عبور کنی،‏ تو را فرو نخواهند گرفت.‏ چون از میان آتش روی،‏ نخواهی سوخت،‏ و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید.‏» (‏اشع ۴۳:‏۲‏)‏ این آیه به چه مفهوم است؟‏

۶ یَهُوَه وعده نداده است که مشکلاتمان را از بین ببرد.‏ با این حال،‏ نمی‌گذارد در سختی‌هایی که همچون «نهرهای» آب در جریان هستند غرق شویم یا «آتش» مشکلات،‏ صدمات جبران‌ناپذیری به ما وارد کند.‏ او به  ما قول داده است که در کنارمان می‌ماند و کمکمان می‌کند تا مشکلات را پشت سر بگذاریم.‏ او چگونه به ما یاری می‌رساند؟‏ یَهُوَه کمکمان می‌کند که بر ترس خود غالب آییم و حتی زمانی که جانمان در خطر است،‏ به او وفادار بمانیم.‏ (‏اشع ۴۱:‏۱۳‏)‏ یوشیکو که پیش از این به او اشاره شد،‏ دست یَهُوَه را در زندگی‌اش دید.‏ دختر او می‌گوید:‏ «آرامشی که مادرم داشت،‏ ما را تحت تأثیر قرار داد.‏ برایمان کاملاً واضح بود که یَهُوَه به او آرامش درونی بخشیده است.‏ او تا روز مرگش با پرستاران و بیماران،‏ دربارهٔ یَهُوَه و وعده‌هایش صحبت می‌کرد.‏» ما از نمونهٔ یوشیکو چه می‌آموزیم؟‏ باید همواره به وعدهٔ یَهُوَه اعتماد داشته باشیم که می‌گوید:‏ «با تو خواهم بود.‏» به این شکل،‏ با شجاعت بیشتری می‌توانیم با مشکلاتمان روبرو شویم.‏

‏«من خدای تو هستم»‏

۷-‏۸.‏ الف)‏ دومین وعدهٔ یَهُوَه چیست و به چه مفهوم است؟‏ ب)‏ چرا یَهُوَه به یهودیانی که در اسارت بودند،‏ گفت که ‹نگران نباشند›؟‏ پ)‏ اِشَعْیا ۴۶:‏۳،‏ ۴ چگونه به قوم خدا قوّت‌قلب بخشید؟‏

۷ دومین وعده‌ای که یَهُوَه در اِشَعْیا به ما می‌دهد،‏ چنین است:‏ ‏‹نگران نباش،‏ زیرا من خدای تو هستم.‏› منظور از این گفته چیست؟‏ در زبان اصلی،‏ واژهٔ ‹نگران بودن› در این آیه،‏ به این مفهوم است که «شخص از ترس این که خطری او را تهدید می‌کند،‏ مرتباً به پشت سرش نگاه می‌کند،‏» یا «شخص احساس وحشت می‌کند،‏ گویی در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است.‏»‏

۸ چرا یَهُوَه به یهودیانی که قرار بود به اسارت بابل درآیند،‏ گفت که ‹نگران نباشند›؟‏ زیرا او می‌دانست که آنان در آینده با موقعیتی ترسناک روبرو خواهند شد.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ ارتش قدرتمند ماد و پارس،‏ در اواخر دورهٔ ۷۰ سالهٔ اسارت یهودیان،‏ قصد حمله به بابل را کرد.‏ یَهُوَه با استفاده از این ارتش قدرتمند می‌خواست قومش را از اسارت بابل آزاد کند.‏ (‏اشع ۴۱:‏۲-‏۴‏)‏ چیزی به حملهٔ ارتش ماد و پارس باقی نمانده بود.‏ در آن روزها،‏ بابلیان و ملت‌های دیگری که در آن سرزمین زندگی می‌کردند،‏ با دانستن این موضوع مدام به یکدیگر قوّت‌قلب می‌دادند و می‌گفتند:‏ «قوی باشید.‏» همچنین،‏ آنان بت‌های بیشتری برای خود ساختند،‏ زیرا فکر می‌کردند که آن بت‌ها می‌توانند محافظشان باشند.‏ (‏اشع ۴۱:‏۵-‏۷‏)‏ در این میان،‏ یَهُوَه که می‌خواست به یهودیان آرامش و دلگرمی دهد،‏ به آنان گفت:‏ ‹تو ای اسرائیل،‏ خادم من .‏ .‏ .‏ هراسان نباش زیرا من خدای تو هستم.‏› (‏اشع ۴۱:‏۸-‏۱۰‏)‏ توجه کنید که یَهُوَه به آنان گفت:‏ ‏«‏من  خدای تو هستم.‏» به این شکل،‏ یَهُوَه به پرستندگان وفادارش اطمینان‌خاطر داد که آنان را فراموش نکرده است،‏ هنوز خدای آنان است و آنان را قوم خود می‌داند.‏ او به آنان گفت:‏ «من شما را حمل کرده،‏ رهایی خواهم داد.‏» بی‌شک این سخنان اطمینان‌بخش به اسرائیلیانی که در اسارت بودند،‏ قوّت‌قلب بخشید.‏—‏اِشَعْیا ۴۶:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏

۹-‏۱۰.‏ چرا دلیلی ندارد که نگران باشیم و ترس به دل راه دهیم؟‏ مثالی بزنید.‏

۹ امروزه،‏ نگرانی‌های مردم بیش از هر زمان دیگری است،‏ چرا که وضعیت دنیا رو به وخامت است.‏ این وضعیت بر ما نیز تأثیر می‌گذارد.‏ اما نباید ترسی به دل راه دهیم،‏ زیرا یَهُوَه به ما می‌گوید:‏ «من خدای تو هستم.‏» چرا این وعدهٔ یَهُوَه به ما دلگرمی و قوّت‌قلب می‌دهد؟‏

۱۰ مثالی را در نظر بگیرید.‏ جیم و بِن با هواپیما در حال سفر هستند.‏ ناگهان بادهایی شدید شروع به وزیدن می‌کند.‏ در حالی که هواپیما بر اثر وزش باد تکان می‌خورد،‏ خلبان به همهٔ مسافران می‌گوید:‏ «کمربندهای خود را محکم ببندید.‏ وضعیت هوا برای مدتی توفانی خواهد بود.‏» جیم خیلی نگران می‌شود.‏ اما خلبان در  ادامه می‌گوید:‏ «خلبان با شما صحبت می‌کند.‏ جای هیچ نگرانی‌ای نیست.‏» جیم سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید:‏ «او چگونه می‌تواند تضمین کند که هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟‏» اما او متوجه می‌شود که بِن اصلاً نگران نیست.‏ بنابراین از او می‌پرسد:‏ «چرا اینقدر بی‌خیال هستی؟‏» بِن با لبخندی پاسخ می‌دهد:‏ «زیرا من این خلبان را خیلی خوب می‌شناسم.‏ او پدرم است!‏ می‌خواهم تو را بیشتر با او آشنا کنم.‏ مطمئنم اگر بیشتر او را بشناسی و با مهارت‌هایش آشنا شوی،‏ تو نیز آرامش و اطمینان‌خاطر می‌یابی.‏»‏

۱۱.‏ از مثالی که به آن اشاره شد چه می‌آموزیم؟‏

۱۱ ما نیز همچون بِن آرامش و اطمینان‌خاطر داریم زیرا یَهُوَه،‏ پدر آسمانی‌مان را به خوبی می‌شناسیم.‏ ما می‌دانیم که در این روزهای آخر،‏ او کمکمان می‌کند که در سخت‌ترین مشکلات پایدار بمانیم.‏ (‏اشع ۳۵:‏۴‏)‏ امروزه اکثر مردم به دلیل مشکلات فراوان بسیار نگرانند،‏ اما از آنجایی که ما به یَهُوَه اعتماد داریم از آرامش واقعی برخورداریم.‏ (‏اشع ۳۰:‏۱۵‏)‏ ما می‌خواهیم همچون بِن عمل کنیم و دلایل اعتمادمان به یَهُوَه را به دیگران بگوییم.‏ به این شکل،‏ آنان نیز اطمینان‌خاطر می‌یابند که در هر شرایطی هم که باشند،‏ یَهُوَه کمکشان خواهد کرد.‏

‏‹تو را تقویت و یاری خواهم کرد›‏

۱۲.‏ الف)‏ سومین وعدهٔ یَهُوَه چیست؟‏ ب)‏ عبارت ‹بازوی یَهُوَه› نشانگر چیست؟‏

۱۲ یَهُوَه در سومین وعده‌اش به ما چنین اطمینان‌خاطر می‌دهد:‏ ‏«تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد.‏» اِشَعْیا پیش از این دربارهٔ نحوه‌ای که یَهُوَه قومش را تقویت می‌کند گفت:‏ ‹یَهُوَه نیرومندانه می‌آید و بازویش برای او حکمرانی می‌کند.‏› (‏اشع ۴۰:‏۱۰‏)‏ کتاب مقدّس اغلب برای نشان دادن قدرت،‏ بطور سمبولیک از واژهٔ «بازو» استفاده می‌کند.‏ بنابراین،‏ عبارت «بازویش برای او حکمرانی می‌کند» نشان می‌دهد که یَهُوَه پادشاهی  بسیار قدرتمند است.‏ همان طور که او در گذشته با استفاده از قدرت منحصربه‌فرد خود از خادمانش دفاع کرده است،‏ امروزه نیز از آنانی که به او ایمان و اعتماد دارند،‏ محافظت می‌کند و به آنان قوّت می‌بخشد.‏—‏تث ۱:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ اشع ۴۳:‏۱۰‏.‏

هیچ سلاحی نمی‌تواند بر بازوان پرتوان یَهُوَه غلبه کند (‏بندهای ۱۲-‏۱۶ ملاحظه شود)‏ *

۱۳.‏ الف)‏ یَهُوَه به خصوص چه زمانی ما را تقویت می‌کند؟‏ ب)‏ چه تضمینی باعث تقویت و اطمینان‌خاطر ما می‌شود؟‏

۱۳ یَهُوَه به خصوص زمانی «ما را تقویت خواهد کرد،‏» که از طرف دشمنان مورد اذیت و آزار قرار گیریم.‏ امروزه در برخی نقاط جهان،‏ دشمنانمان سعی می‌کنند که خدمت موعظه‌مان را متوقف سازند یا فعالیت‌هایمان کاملاً را ممنوع کنند.‏ ما حتی در چنین شرایطی نمی‌خواهیم نگرانی به دل راه دهیم.‏ یَهُوَه تضمینی داده است که باعث تقویت و اطمینان‌خاطر ما می‌شود.‏ او می‌گوید:‏ «هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد.‏» (‏اشع ۵۴:‏۱۷‏)‏ این تضمین یَهُوَه،‏ سه نکتهٔ مهم را به ذهنمان می‌آورد.‏

۱۴.‏ چرا نباید از حملهٔ دشمنانمان متعجب شویم؟‏

۱۴ اول این که چون شاگرد مسیح هستیم،‏ دیگران از ما نفرت خواهند داشت.‏ (‏مت ۱۰:‏۲۲‏)‏ عیسی پیشگویی کرد که شاگردانش در ایّام آخر شدیداً مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت.‏ (‏مت ۲۴:‏۹؛‏ یو ۱۵:‏۲۰‏)‏ دوم این که اِشَعْیا به ما هشدار داد که دشمنانمان نه تنها از ما نفرت دارند،‏ بلکه برای مقابله با ما از سلاح‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛‏ سلاح‌هایی همچون فریب‌های زیرکانه،‏ دروغ‌های بی‌شرمانه و آزار و اذیت شدید.‏ (‏مت ۵:‏۱۱‏)‏ با این که یَهُوَه مانع چنین حملاتی نمی‌شود،‏ نباید ترس به دل راه دهیم.‏ (‏افس ۶:‏۱۲؛‏ مکا ۱۲:‏۱۷‏)‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏

۱۵-‏۱۶.‏ الف)‏ سومین نکته‌ای که باید به یاد داشته باشیم چیست و اِشَعْیا ۲۵:‏۴،‏ ۵ چگونه به آن اشاره می‌کند؟‏ ب)‏ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۱،‏ ۱۲ چگونه عاقبت آنانی را که بر علیه ما عمل می‌کنند توصیف می‌کند؟‏

۱۵ حال به بررسی نکتهٔ سوم می‌پردازیم.‏ یَهُوَه گفت  ‏«هر سلاحی» که بر ضد ما ساخته شود «کارگر نخواهد افتاد.‏» همان طور که دیواری بزرگ و مستحکم در برابر سیل و توفان از ما محافظت می‌کند،‏ یَهُوَه نیز در برابر دشمنانمان از ما محافظت خواهد کرد.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۲۵:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏)‏ دشمنانمان هرگز نمی‌توانند صدماتی جبران‌ناپذیر به ما وارد کنند.‏—‏اشع ۶۵:‏۱۷‏.‏

۱۶ یَهُوَه می‌خواهد ما اعتمادمان را به او تقویت کنیم.‏ از این رو،‏ عاقبتِ ‹آنانی را که بر ما خشم می‌گیرند،‏› برایمان توصیف می‌کند.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۱:‏۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ دشمنانمان هر چقدر هم که قوی باشند و سرسختانه بجنگند،‏ در نهایت «هیچ گشته،‏ هلاک خواهند شد.‏»‏

بیش از پیش به یَهُوَه اعتماد کنیم

با مطالعهٔ مرتب کتاب مقدّس می‌توانیم اعتمادمان را به یَهُوَه افزایش دهیم (‏بندهای ۱۷-‏۱۸ ملاحظه شود)‏ *

۱۷-‏۱۸.‏ الف)‏ مطالعهٔ کلام خدا چگونه اعتمادمان را به او افزایش می‌دهد؟‏ مثالی بزنید.‏ ب)‏ تعمّق بر آیهٔ سال ۲۰۱۹ چگونه به ما کمک می‌کند؟‏

۱۷ زمانی که بیشتر یَهُوَه را بشناسیم،‏ اعتمادمان به او افزایش می‌یابد.‏ بهترین راه برای شناخت بیشتر یَهُوَه،‏ مطالعهٔ کلام او و تعمّق بر آن است.‏ گزارشات معتبر کتاب مقدّس نشان می‌دهد در گذشته یَهُوَه چگونه از قومش محافظت کرده است.‏ این گزارشات به ما اطمینان می‌دهد که او امروزه نیز به فکر ماست.‏

۱۸ به تشبیه زیبایی توجه کنید که اِشَعْیا استفاده کرد تا نشان دهد یَهُوَه چگونه از ما محافظت می‌کند.‏ او یَهُوَه را به شبان و خادمان او را به گوسفند تشبیه کرده است.‏ اِشَعْیا دربارهٔ یَهُوَه می‌گوید:‏ «بره‌ها را میان بازوانش گرد خواهد آورد؛‏ آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد.‏» (‏اشع ۴۰:‏۱۱‏)‏ زمانی که ما خود را در میان بازوان پرتوان یَهُوَه تصوّر می‌کنیم،‏ احساس امنیت و آرامش خواهیم کرد.‏ غلام امین و دانا برای این که کمکمان کند در مشکلات،‏ آرامش خود را حفظ کنیم،‏ آیهٔ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰ را به عنوان آیهٔ سال ۲۰۱۹ انتخاب کرده است.‏ در این آیه آمده است:‏ ‏‹نگران نباش،‏ زیرا من خدای تو هستم.‏› همواره بر این سخنان اطمینان‌بخش تعمّق کنید،‏ زیرا این‌چنین برای روبرویی با سختی‌هایی که در پیش است،‏ قوّت لازم را می‌یابید.‏

سرود ۳۸ یَهُوَه تو را توانا می‌سازد

^ بند 5 مطابق آیهٔ سال ۲۰۱۹،‏ به سه دلیل می‌توانیم در این دنیای پرآشوب و هنگام روبرویی با سختی‌های زندگی،‏ آرامش خود را حفظ کنیم.‏ در این مقاله به بررسی این سه دلیل می‌پردازیم و خواهیم دید که آن‌ها چگونه به ما کمک می‌کند از نگرانی‌های خود بکاهیم و بیش از پیش به یَهُوَه اعتماد کنیم.‏ باشد که بر آیهٔ سال تعمّق کنیم و در صورت امکان آن را به خاطر بسپاریم.‏ این آیه به ما قوّت لازم را می‌دهد تا با مشکلات آینده روبرو شویم.‏

^ بند 3 توضیحات:‏ وعده،‏ قولی است که به حتم به تحقق می‌رسد.‏ وعده‌های یَهُوَه کمکمان می‌کند که کمتر نگران مشکلاتی باشیم که در آینده با آن‌ها روبرو خواهیم شد.‏

^ بند 4 عبارات «ترسان مباش» یا «مترس» سه بار در اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰،‏ ۱۳ و ۱۴ تکرار شده است.‏ واژهٔ «من» نیز که به یَهُوَه اشاره دارد،‏ در همان آیات به دفعات تکرار شده است.‏ چرا یَهُوَه چندین مرتبه از واژهٔ «من» استفاده کرده است؟‏ زیرا می‌خواهد تأکید کند که تنها با اعتماد به او می‌توانیم بر ترس خود غلبه کنیم.‏

^ بند 52 شرح تصاویر:‏ اعضای یک خانواده با مشکلات مختلفی همچون مشکلات محل کار و مدرسه،‏ بیماری و مخالفت مردم در خدمت موعظه روبرو هستند.‏

^ بند 54 شرح تصاویر:‏ پلیس وارد یکی از جلسات خانگی شاهدان یَهُوَه شده است،‏ ولی برادران و خواهران آرامش خود را حفظ کرده‌اند.‏

^ بند 56 شرح تصاویر:‏ پرستش خانوادگی مرتب کمکمان می‌کند که پایدار بمانیم.‏