به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژانویه ۲۰۱۷

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۷ فوریه–‏۲ آوریل ۲۰۱۷ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند

خواهران بسیاری که در خارج از کشورشان خدمت می‌کنند ابتدا در نقل‌مکان به آنجا تردید داشتند.‏ چگونه شجاعت لازم را کسب کردند؟‏ از خدمت در خارج از کشورشان چه آموختند؟‏

‏‹بر یَهُوَه توکل نما و نیکویی کن›‏

یَهُوَه مایل است آنچه از توان ما خارج است برای ما انجام دهد.‏ اما از ما نیز انتظار دارد که آنچه را در توانمان است انجام دهیم.‏ آیهٔ سال ۲۰۱۷ به ما یاری می‌کند که این دو جنبه را به درستی تشخیص دهیم.‏

ارادهٔ آزاد هدیه‌ای باارزش از خدا

ارادهٔ آزاد چیست و کتاب مقدّس در مورد آن چه تعلیم می‌دهد؟‏ چگونه می‌توانید به آزادی دیگران در تصمیم‌گیری احترام بگذارید؟‏

چرا فروتنی اهمیت دارد؟‏

فروتنی و تواضع چیست؟‏ چرا پرورش این خصوصیت اهمیت دارد؟‏

از آزمایش‌های فروتنی سربلند بیرون آییم

چگونه می‌توانیم در شرایط مختلف هنگامی که با انتقاد یا تحسین روبرو می‌شویم و زمانی که با شک و تردید روبرو می‌شویم،‏ تواضع خود را حفظ کنیم؟‏

‏‹آنچه را از من شنیده‌ای به اشخاص وفادار بسپار›‏

چگونه افراد مسن می‌توانند به جوان‌ترها یاری رسانند مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند؟‏ برادران جوان‌تر چگونه می‌توانند نشان دهند که برای برادرانی که سال‌ها مسئولیت‌هایی به عهده داشته‌اند،‏ ارزش قائلند؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در دوران باستان چگونه آتش را از جایی به جای دیگر می‌بردند؟‏