به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آواز شادمانی برآورید!‏

آواز شادمانی برآورید!‏

‏«خدای ما را سرائیدن نیکوست.‏»—‏مزمور ۱۴۷:‏۱‏.‏

سرودهای:‏ ۱۰،‏ ۲

۱.‏ چرا خواندن سرود مفید و مهم است؟‏

یک ترانه‌سرای معروف چنین گفت:‏ «کلمات،‏ ذهن را به فکر وامی‌دارد.‏ موسیقی،‏ احساس در ما ایجاد می‌کند.‏ اما سرود افکار و احساسات را یکجا در ما ایجاد می‌کند.‏» چه افکار و احساساتی زیباتر از آنچه در ستایش یَهُوَه،‏ پدر آسمانی‌مان و ابراز عشق و محبتمان به او بیان شود!‏ بی‌دلیل نیست که خواندن سرود یکی از جنبه‌های اصلی پرستش حقیقی است،‏ چه در جمع پرستندگان خدا باشد،‏ چه در خلوت.‏

۲،‏ ۳.‏ الف)‏ برخی در خصوص خواندن سرود با صدای بلند در جماعت چه احساسی دارند؟‏ ب)‏ در این مقاله چه سؤالاتی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۲ حال،‏ شما در خصوص خواندن سرود با صدای بلند در جماعت چه احساسی دارید؟‏ آیا از این کار خجالت می‌کشید؟‏ در برخی فرهنگ‌ها برای مردان آسان نیست در جمع دیگران سرود بخوانند.‏ داشتن چنین طرز فکری می‌تواند بر کل جماعت تأثیر گذارد،‏ به‌ویژه اگر برادران مسئول خود را به کارهای دیگر مشغول سازند یا به هر دلیلی،‏ همراه با جماعت سرود نخوانند.‏—‏مز ۳۰:‏۱۲‏.‏

۳ از آنجا که خواندن سرود بخشی از پرستشمان است،‏ نمی‌خواهیم هنگام این بخش از برنامهٔ جلسه سالن را ترک کنیم یا به هر دلیلی در سالن حضور نداشته باشیم.‏ پس هر یک از ما بجاست از خود بپرسد:‏ ‹من چه دیدی به خواندن سرود در جلسات دارم؟‏ چگونه می‌توانم بر هر عاملی که مانع می‌شود با شادمانی و صدایی رسا سرود بخوانم،‏  غلبه کنم؟‏ و چگونه می‌توانم با احساس بیشتری سرودها را بخوانم؟‏›‏

خواندن سرود،‏ بخشی جدایی‌ناپذیر از پرستش حقیقی

۴،‏ ۵.‏ در زمان اسرائیل باستان،‏ خواندن سرود در پرستش تا چه حد اهمیت داشت؟‏

۴ پرستندگان وفادار یَهُوَه خدا از گذشته‌های دور برای حمد و ستایش او از موسیقی استفاده می‌کردند.‏ قابل توجه است که در دوران باستان،‏ زمانی که اسرائیلیان یَهُوَه را با وفاداری خدمت می‌کردند،‏ خواندن سرود یکی از جنبه‌های اصلی پرستش آنان بود.‏ برای مثال،‏ داوود هنگام سازماندهی وظایف معبد،‏ ۴۰۰۰ لاوی را گماشت تا با نوای موسیقی،‏ یَهُوَه را حمد گویند.‏ از میان آنان شمار کسانی که «سراییدن برای خداوند را آموخته بودند،‏ یعنی شمار تمامی افراد ماهر،‏» ۲۸۸ نفر بود.‏—‏۱توا ۲۳:‏۵؛‏ ۲۵:‏۷‏.‏

۵ در مراسم بازگشایی معبد،‏ موسیقی و سرود بخش بزرگی از این مراسم بود.‏ «کَرِنانوازان و سرایندگان،‏ همچون یک تن در ستایش و سپاس خداوند یکصدا می‌سراییدند.‏ و چون ایشان با کَرِناها و سنجها و دیگر آلات موسیقی،‏ به آواز بلند در ستایش خداوند سراییدند .‏ .‏ .‏ آنگاه خانه،‏ یعنی خانهٔ خداوند از ابر پر شد،‏ .‏ .‏ .‏ زیرا جلال خداوند خانهٔ خدا را پر کرده بود.‏» این واقعه بی‌شک ایمان حاضران را بسیار قوی ساخت!‏—‏۲توا ۵:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ ۷:‏۶‏.‏

۶.‏ نِحِمیا زمانی که والی اورشلیم بود،‏ چه برنامهٔ ویژه‌ای برای موسیقی ترتیب داد؟‏

۶ زمانی که نِحِمیا اسرائیلیان را برای بازسازی دیوارهای اورشلیم راهنمایی می‌کرد،‏ سرایندگان لاوی را نیز برای خواندن سرود همراه با سازهای موسیقی سازماندهی کرد.‏ هنگامی که بازسازی دیوار به پایان رسید،‏ در مراسم وقف آن برنامهٔ ویژه‌ای با موسیقی و سرود بر شادی این واقعه افزود.‏ این بار «دو دستهٔ بزرگ ستایشگران» تعیین شدند.‏ این دو دسته در جهت عکس یکدیگر روی دیوار شروع به حرکت کردند و وقتی در بخشی از دیوار که نزدیک محوطهٔ معبد بود به یکدیگر رسیدند،‏ صدای موسیقی و آواز آنان چنان طنینی انداخت که از دور دست‌ها شنیده می‌شد.‏ (‏نح ۱۲:‏۲۷،‏ ۲۸،‏ ۳۱،‏ ۳۸،‏ ۴۰،‏ ۴۳‏)‏ شکی نیست که شنیدن آواز پرشور حمد این پرستندگان،‏ یَهُوَه را بسیار خشنود ساخت.‏

۷.‏ عیسی چگونه اهمیت خواندن سرود در پرستش مسیحیان را نشان داد؟‏

۷ با پایه‌گزاری جماعت مسیحی،‏ موسیقی همچنان یکی از جنبه‌های اصلی پرستش حقیقی باقی ماند.‏ در مهم‌ترین شب تاریخ بشر،‏ عیسی پس از بنیان‌نهادن شام سَرور خواندن سرود را نیز بخشی از آن مراسم ساخت.‏—‏مَتّی ۲۶:‏۳۰ خوانده شود.‏

۸.‏ مسیحیان قرن اول چه الگویی در خصوص خواندن سرود به جا گذاشتند؟‏

۸ مسیحیان قرن اول نیز در گردهمایی‌های خود در حمد و ستایش یَهُوَه سرود می‌خواندند و در این خصوص برای همهٔ مسیحیان الگویی به جا گذاشتند.‏ آنان هر چند اغلب در خانه‌های شخصی گرد هم می‌آمدند،‏ فضای ساده و بی‌آلایش این خانه‌ها از شور و شوق آنان در خواندن چنین سرودهایی نمی‌کاست.‏ پولُس رسول تحت الهام خدا به برادران مسیحی خود چنین گفت:‏ «پیوسته یکدیگر را با مزامیر،‏ سرودهای حمد و سرودهای پرستش که برای سپاسگزاری خوانده می‌شود،‏ تعلیم و دلگرمی دهید و از صمیم دل برای یَهُوَه بسرایید.‏» (‏کول ۳:‏۱۶‏)‏ سرودهایی که در کتاب سرود ما آمده است،‏ حقیقتاً «سرودهای پرستش» هستند که بجاست آن‌ها را با قلبی مملو از سپاسگزاری بخوانیم.‏ این سرودها بخشی از خوراک روحانی‌ای است که «غلام امین و دانا» در اختیار ما قرار می‌دهد.‏—‏مت ۲۴:‏۴۵‏.‏

غلبه بر ترس و خجالت از خواندن سرودها

۹.‏ الف)‏ چه چیز مانع می‌شود که برخی در جلسات جماعت و مجمع‌ها با صدای بلند بخوانند؟‏ ب)‏ سرودهای حمد چگونه باید خوانده شود و چه کسانی باید در این خصوص نمونه باشند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ حال اگر خواندن سرود در خانواده،‏ فرهنگ یا محل  زندگی شما معمول نباشد،‏ چطور؟‏ امروزه با پیشرفت تکنولوژی به آسانی می‌توان به صدای خواننده‌های حرفه‌ای گوش داد.‏ شاید با مقایسهٔ صدای خود و صدای این خواننده‌های معروف از خواندن خود ناراضی باشید و خجالت بکشید بخوانید.‏ اما این نباید بهانه‌ای باشد که از زیر مسئولیت خواندن برای حمد و ستایش یَهُوَه شانه خالی کنید.‏ پس هنگام خواندن سرودها،‏ کتاب سرود و سر خود را بالا نگاه دارید و با تمام وجود و از ته دل بخوانید!‏ (‏عز ۳:‏۱۱؛‏ مزمور ۱۴۷:‏۱ خوانده شود.‏)‏ امروزه در بسیاری از سالن‌های جماعت،‏ متن سرودها روی صفحهٔ نمایش نشان داده می‌شود و این کمک می‌کند که با صدایی رساتر و قوی‌تر بخوانید.‏ همچنین قابل توجه است که در یکی از دوره‌های آموزشی برای پیران جماعت،‏ خواندن سرود نیز به برنامهٔ آن اضافه شده است.‏ این نشان می‌دهد که پیران مسیحی باید در خواندن سرود در جماعت،‏ نمونه باشند.‏

۱۰.‏ اگر از سرود خواندن ترس داریم،‏ چه امری را باید به خاطر آوریم؟‏

۱۰ یکی از عواملی که بسیاری را از خواندن سرودها با صدای بلند باز می‌دارد،‏ ترس است.‏ شاید ترس این افراد از این باشد که با صدای خود بیش از حد جلب توجه کنند یا این که صدایشان در گوش دیگران ناخوشایند باشد.‏ با این حال باید در نظر داشته باشیم که هنگام صحبت کردن نیز «همهٔ ما بسیار می‌لغزیم.‏» (‏یعقو ۳:‏۲‏)‏ اما این مانع صحبت کردن ما نمی‌شود.‏ حال چرا بگذاریم صدایمان با تمام نواقصش،‏ مانع شود با سرود یَهُوَه را حمد گوییم؟‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ برای بالا بردن کیفیت سرود خواندنمان،‏ چه پیشنهاداتی شده است؟‏

۱۱ شاید آنچه مانع سرود خواندن ما می‌شود،‏ این باشد که ندانیم چگونه بخوانیم.‏ اما می‌توانیم با به‌کارگیری چند پیشنهاد ساده کیفیت سرود خواندن خود را بالا ببریم.‏ *

۱۲ شما می‌توانید بلندی و قدرت صدای خود را با تنفس درست بالا ببرید.‏ همان طور که الکتریسیته به یک لامپ نیرو می‌دهد و آن را روشن می‌کند،‏ دم و بازدم هوا  نیز به صدای شما،‏ چه هنگام صحبت،‏ چه هنگام سرود خواندن قدرت می‌بخشد.‏ شما باید لااقل با همان بلندی‌ای که صحبت می‌کنید،‏ بخوانید و حتی بلندتر از آن.‏ (‏کتاب از برنامهٔ آموزش خدمت مسیحی فایده ببرید‏،‏ صفحات ۱۸۱ تا ۱۸۴،‏ زیرعنوان «هوای ریه‌های خود را کنترل کنید» ملاحظه شود.‏)‏ قابل توجه است که در آیات مربوط به خواندن سرودهای حمد،‏ قوم خدا گاه تشویق شده‌اند که «بانگ شادی» برآورند یا به عبارت دیگر با صدای بسیار بلند بخوانند.‏—‏مز ۳۳:‏۱-‏۳‏.‏

۱۳.‏ چگونه می‌توانیم سرودها را با اعتماد بیشتری بخوانیم؟‏

۱۳ هنگام پرستش خانوادگی یا حتی مطالعهٔ شخصی این پیشنهاد را به کار گیرید:‏ از کتاب سرودمان یکی از سرودهای مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید.‏ متن آن را با صدایی رسا و حاکی از اعتماد،‏ بدون ملودی بخوانید.‏ پس از آن،‏ با همان بلندی،‏ یک‌نفس کل یک مصراع را بخوانید.‏ سپس آن مصراع را با همان قدرت به صورت آواز بخوانید.‏ (‏اشع ۲۴:‏۱۴‏)‏ متوجه خواهید شد که صدایتان پرطنین‌تر خواهد شد.‏ هدف هم همین است.‏ پس نترسید و از صدای خود خجالت نکشید!‏

۱۴.‏ الف)‏ چگونه باز کردن دهان به اندازهٔ کافی،‏ به سرود خواندن کمک می‌کند؟‏ (‏کادر «‏ چگونه کیفیت سرود خواندن خود را بالا ببرید؟‏‏» ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ برای غلبه بر ضعف صدا چه پیشنهادهایی برای شما مفید بوده است؟‏

۱۴ اگر هنگام سرود خواندن دهان خود را به حد کافی باز نکنید،‏ صدایتان به اندازهٔ کافی بلند نخواهد بود.‏ پس پیشنهاد دیگر این است که هنگام سرود خواندن دهان خود را بیشتر از زمانی که صحبت می‌کنید،‏ باز کنید.‏ حال اگر صدایی ضعیف یا بیش از حد زیر دارید،‏ چطور؟‏ شما می‌توانید در کتاب از برنامهٔ آموزش خدمت مسیحی فایده ببرید‏،‏ صفحهٔ ۱۸۴ پیشنهادهای مفیدی در کادر «غلبه بر برخی ضعف‌ها» بیابید.‏

با تمام دل سرود بخوانید

۱۵.‏ الف)‏ در اجلاس سالانهٔ ۲۰۱۶ چه چیز اعلام شد؟‏ ب)‏ بعضی از اهداف کتاب سرود جدید را نام ببرید.‏

۱۵ در سال ۲۰۱۶ در اجلاس سالانهٔ انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌بانی پنسیلوانیا،‏ برادر اِستیون لِت از هیئت اداره‌کننده،‏ اعلام کرد که کتاب سرود جدیدی با عنوان برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›‏ به‌زودی در جلسات  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.‏ شور و هیجان خاصّی در میان حضار به وجود آمد.‏ برادر لِت توضیح داد که یکی از اهداف تهیهٔ این نسخهٔ جدید کتاب سرود این بوده است که متن سرودهای آن با متن بازنگری‌شدهٔ کتاب مقدّس ترجمهٔ دنیای جدید هماهنگ باشد.‏ در کتاب سرود قدیم عباراتی به کار رفته بود که دیگر در ترجمهٔ دنیای جدید چاپ ۲۰۱۳ یافت نمی‌شود.‏ پس لازم بود که بعضی از عبارات با عباراتی دیگر جایگزین شود یا مفهوم بعضی مصراع‌ها کاملاً تغییر کند.‏ علاوه بر آن،‏ سرودهای جدیدی در مورد خدمت موعظه و ابراز قدردانی از بهای رهایی به این مجموعه افزوده شد.‏ همچنین از آنجا که سرود خواندن بخشی جدایی‌ناپذیر از پرستشمان است،‏ هیئت اداره‌کننده در نظر گرفت که کتابی با کیفیت بالا چاپ کند که با جلد طوسی کتاب مقدّس ترجمهٔ دنیای جدید هماهنگ باشد.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ در کتاب سرود جدید چه اصلاحاتی ایجاد شده است؟‏

۱۶ برای استفادهٔ آسان‌تر از کتابِ برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم› سرودها به صورت موضوعی مرتب شده‌اند.‏ برای مثال،‏ ۱۲ سرود اول در مورد یَهُوَه است،‏ ۸ سرود بعدی در مورد عیسی و بهای رهایی و غیره.‏ این کتاب حاوی یک فهرست موضوعی است که می‌توان از آن به منظور انتخاب سرود برای سخنرانی عمومی استفاده کرد.‏

۱۷ برای آن که همه بتوانند سرودها را از ته دل بخوانند،‏ در شعر بعضی سرودها تغییراتی داده شده است تا مفهوم آن روشن‌تر شود.‏ برای این منظور کلماتی که دیگر به کار برده نمی‌شود نیز حذف شده است.‏ برای مثال،‏ واژهٔ «ملکوت» امروزه کمتر به معنای حکومت به کار می‌رود.‏ از این رو عباراتی همچون «پادشاهی» یا «حکومت» جایگزین آن شده است.‏ همچنین عنوان سرود «نگهدار دلت باش» به ‏«مراقب دلمان باشیم»‏ تغییر یافته است.‏ چرا؟‏ اغلب در جلسات جماعت،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها علاقه‌مندان،‏ نوآموزان،‏ جوانان و خواهران بسیاری حضور دارند و شاید این احساس ایجاد شود که آنان با خواندن این سرود به دیگران امر و نهی می‌کنند.‏ از این رو،‏ عنوان و شعر این سرود تغییر داده شده است.‏

هنگام پرستش خانوادگی سرودها را تمرین کنید (‏بند ۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۸.‏ چرا بجاست با کتاب سرود جدید آشنایی پیدا کنیم؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

۱۸ بسیاری از سرودهای کتابِ برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم،‏› به صورت دعایی به درگاه یَهُوَه است.‏ هنگام خواندن این سرودها می‌توانید احساس خود را در قالب سرود به یَهُوَه ابراز کنید.‏ سرودهای دیگری نیز هستند که ما با خواندن آن‌ها ‹به ابراز محبت و اعمال نیکو برانگیخته می‌شویم.‏› (‏عبر ۱۰:‏۲۴‏)‏ شکی نیست که می‌خواهیم با آهنگ،‏ ریتم و شعر سرودهای جدید آشنا شویم.‏ برای این منظور می‌توانید در سایت jw.org به اجرای این سرودها با گروه کُر گوش دهید.‏ با تمرین این سرودها در خانه می‌توانید آن‌ها را با اطمینان و احساس بیشتری بخوانید.‏ *

۱۹.‏ چگونه همهٔ حاضران در جلسات جماعت می‌توانند مستقیماً با کلام خود یَهُوَه را ستایش کنند؟‏

۱۹ به خاطر داشته باشید که خواندن سرود یکی از جنبه‌های مهم پرستشمان است.‏ سرود خواندن یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توانیم محبت و قدردانی‌مان را به یَهُوَه نشان دهیم.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۱۲:‏۵ خوانده شود.‏)‏ وقتی با صدای بلند و با شادی می‌خوانیم،‏ دیگران نیز تشویق می‌شوند با اطمینان و صدای رسا با ما هم‌صدا شوند.‏ آری،‏ همهٔ حاضران در جلسات،‏ چه پیر،‏ چه جوان،‏ و چه نوآموز می‌توانند از این طریق،‏ مستقیماً با کلام خود یَهُوَه را ستایش کنند.‏ پس نگذارید هیچ عاملی مانع ابراز احساسات قلبی شما هنگام خواندن سرودها شود.‏ بلکه چنان که مزمورنویس به الهام خدا به ما به‌روشنی حکم کرده است،‏ ‹برای خداوند بسرایید!‏› آری،‏ آواز شادمانی برآورید!‏—‏مز ۹۶:‏۱‏.‏

^ بند 11 برای پیشرفت در خواندن سرودها،‏ توصیه‌هایی در برنامهٔ تلویزیونی شاهدان یَهُوَه،‏ دسامبر ۲۰۱۴ (‏در بخش ‏«از استودیوی ما»‏ سایت انگلیسی)‏ آمده است.‏

^ بند 18 برنامه‌های مجمع‌ها و کنگره‌ها با ده دقیقه آهنگ آغاز می‌شود تا برای خواندن سرود آماده شویم.‏ این آهنگ‌ها که با اجرای ارکستر پخش می‌شود به گونه‌ای تنظیم شده است که ذهن و دل ما را برای برنامه‌ای که در پیش است،‏ آماده کند.‏ از این رو،‏ از ما خواسته می‌شود که با آغاز موسیقی در جای خود نشسته باشیم تا بتوانیم به‌دقت به آن گوش دهیم.‏