به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات نوامبر ۲۰۱۷

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷–‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۸ است.‏

آواز شادمانی برآورید!‏

آیا شما خجالت می‌کشید که با صدای بلند در جماعت سرود بخوانید؟‏ چطور می‌توانید بر این احساستان غلبه کنید و با استفاده از صدایتان یَهُوَه را ستایش کنید؟‏

آیا به یَهُوَه پناه می‌آورید؟‏

از تدارک شهرهای پناهگاه در اسرائیل باستان چه چیز در رابطه با بخشش یَهُوَه می‌آموزیم؟‏

عدالت و رحمت یَهُوَه را سرمشق قرار دهید

شهرهای پناهگاه چطور نشان‌دهندهٔ رحمت یَهُوَه است؟‏ آن شهرها چه چیزی را دربارهٔ دیدگاه یَهُوَه به زندگی و جان انسان‌ها نشان می‌دهد؟‏ آن شهرها چگونه عدالت کامل یَهُوَه را نمایان می‌سازند؟‏

‏‹شخص گشاده‌دست مبارک خواهد بود›‏

ما می‌توانیم از زمان،‏ انرژی و منابع دیگر خود در راه پیشبرد منافع پادشاهی خدا استفاده کنیم.‏

از طرزفکر دنیوی دوری کنید

همهٔ ما باید از طرزفکر دنیوی دوری کنیم و اجازه ندهیم که ذهنمان را فاسد سازد.‏ در اینجا پنج نمونه از عقاید و افکار دنیوی را بررسی می‌کنیم.‏

نگذارید هیچ چیز شما را از رسیدن به جایزه محروم کند

پولُس پس از این که به هم‌ایمانان خود یادآوری کرد که از چه امید شگفت‌انگیزی برخوردارند،‏ به آنان پند پرمهری داد.‏

چطور خود را با جماعت جدید تطبیق دهیم؟‏

اگر شما جماعت خود را تغییر داده‌اید،‏ شاید کمی نگران باشید.‏ چطور می‌توانید خود را با جماعت جدید تطبیق دهید؟‏