به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات نوامبر ۲۰۱۷

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷–‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۸ است.‏

آواز شادمانی برآورید!‏

آیا شما خجالت می‌کشید که با صدای بلند در جماعت سرود بخوانید؟‏ چطور می‌توانید بر این احساستان غلبه کنید و با استفاده از صدایتان یَهُوَه را ستایش کنید؟‏

آیا به یَهُوَه پناه می‌آورید؟‏

از تدارک شهرهای پناهگاه در اسرائیل باستان چه چیز در رابطه با بخشش یَهُوَه می‌آموزیم؟‏

عدالت و رحمت یَهُوَه را سرمشق قرار دهید

شهرهای پناهگاه چطور نشان‌دهندهٔ رحمت یَهُوَه است؟‏ آن شهرها چه چیزی را دربارهٔ دیدگاه یَهُوَه به زندگی و جان انسان‌ها نشان می‌دهد؟‏ آن شهرها چگونه عدالت کامل یَهُوَه را نمایان می‌سازند؟‏

‏‹شخص گشاده‌دست مبارک خواهد بود›‏

ما می‌توانیم از زمان،‏ انرژی و منابع دیگر خود در راه پیشبرد منافع پادشاهی خدا استفاده کنیم.‏

از طرزفکر دنیوی دوری کنید

همهٔ ما باید از طرزفکر دنیوی دوری کنیم و اجازه ندهیم که ذهنمان را فاسد سازد.‏ در اینجا پنج نمونه از عقاید و افکار دنیوی را بررسی می‌کنیم.‏

نگذارید هیچ چیز شما را از رسیدن به جایزه محروم کند

پولُس پس از این که به هم‌ایمانان خود یادآوری کرد که از چه امید شگفت‌انگیزی برخوردارند،‏ به آنان پند پرمهری داد.‏

چطور خود را با جماعت جدید تطبیق دهیم؟‏

اگر شما جماعت خود را تغییر داده‌اید،‏ شاید کمی نگران باشید.‏ چطور می‌توانید خود را با جماعت جدید تطبیق دهید؟‏