به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات نوامبر ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶–‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ است.‏

سخنی دلگرم‌کننده و تسلّی‌بخش!‏

عیسی چگونه زنان را به گونه‌ای خطاب می‌کرد که فراتر از خطاب محترمانه بود؟‏

‏«هر روز یکدیگر را قوّت‌قلب دهید»‏

چرا نیاز به دلگرمی و قوّت‌قلب است؟‏ از یَهُوَه،‏ عیسی و پولُس رسول در خصوص دلگرمی بخشیدن و قوّت‌قلب چه می‌آموزید؟‏ چگونه می‌توانید به گونه‌ای مفید دیگران را قوّت‌قلب و دلگرمی بخشید؟‏

قوم خدا مطابق با کلام او سازماندهی شده است

یَهُوَه خدا در سازماندهی بی‌نظیر است.‏ آیا نباید انتظار داشته باشیم که خادمانش نیز سازماندهی شوند؟‏

آیا آن گونه که باید کلام خدا را ارج می‌نهید؟‏

تلاش قوم خدا در به کار بستن تعالیم کلام خدا و حمایت از سازمان او ثمرات فوق‌العاده‌ای داشته است.‏

‏«کارْ عظیم است»‏

شما از این افتخار برخوردارید که از آن حمایت کنید.‏

‏‹از تاریکی به نور فراخوانده شدید›‏

از چه جهت قوم خدا در قرن دوم به تاریکی کشیده شدند؟‏ چگونه و در چه زمانی نوری‌بر آنان تابیده شد؟‏

خود را از دین کاذب آزاد ساختند

چه زمانی قوم خدا کاملاً خود را از چنگال بابِل رها کردند؟‏

‏«ای مبشّران پادشاهی خدا در بریتانیا،‏ برخیزید!»‏

برای ده سال رشد محسوسی در شمار مبشّران در بریتانیا دیده نمی‌شد.‏ در نهایت چه عاملی این روند را تغییر داد؟‏